zookeeper-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Brian Tarbox <briantar...@gmail.com>
Subject Re: Zookeeper client exception when executing any command in client
Date Thu, 15 Nov 2012 14:00:11 GMT
I've also noticed that 3.4.4 fails every time I run it (against a 3.4.4)
cluster, but running the 3.4.3 client works every time.


On Thu, Nov 15, 2012 at 5:12 AM, Tadeusz Andrzej Kadłubowski <
tkadlubowski@wp-sa.pl> wrote:

> W dniu 09.11.2012 01:52, Skye Wanderman-Milne pisze:
>
>  What version of ZooKeeper are you running? Running version 3.4.4 with Java
>> 7 can cause the kind of issue you're experiencing. Try using Java 6 (from
>> Oracle, OpenJDK experiences the same issues as Java 7), or try running the
>> ZooKeeper 3.4.5 release candidate at
>> http://people.apache.org/~**mahadev/zookeeper-3.4.5-**candidate-1/<http://people.apache.org/~mahadev/zookeeper-3.4.5-candidate-1/>(or
wait for
>> the official release).
>>
>
> Can you, please, elaborate on what difference between these different
> JVMs causes ZooKeeper to fail on some of them? BTW, which JIRA issue is
> linked to this problem?
>
> Best regards,
>
> --
> Tadeusz Andrzej Kadłubowski
> Dział Rozwoju Technologii
> Wirtualna Polska S.A.
>
>
>
> "WIRTUALNA POLSKA" Spolka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul. Traugutta
> 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcow
> prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk - Polnoc w Gdansku pod numerem KRS
> 0000068548, o kapitale zakladowym 67.980.024,00 zlotych oplaconym w calosci
> oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
>-- 
http://about.me/BrianTarbox

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message