xalan-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j...@apache.org
Subject cvs commit: xml-xalan/test/tests/conf-gold/numbering numbering17.out numbering79.out
Date Fri, 03 Dec 2004 20:59:40 GMT
june    2004/12/03 12:59:40

 Modified:  test/tests/conf-gold/numbering numbering17.out
            numbering79.out
 Log:
 Submitted by: Dave Bertoni
 Reviewed by: June Ng
 
 Gold files for numbering17 and numbering79 needs to be updated due to erratum 24 of XSLT
1.0
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +2 -3   xml-xalan/test/tests/conf-gold/numbering/numbering17.out
 
 Index: numbering17.out
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-xalan/test/tests/conf-gold/numbering/numbering17.out,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- numbering17.out	27 Nov 2000 19:39:27 -0000	1.1
 +++ numbering17.out	3 Dec 2004 20:59:40 -0000	1.2
 @@ -1,6 +1,5 @@
 -<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 -<out>
 - (0) aaa
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><out>
 + 0aaa
  (I) bbb
  (II) ccc
  (III) ddd
 
 
 
 1.2    +51 -52  xml-xalan/test/tests/conf-gold/numbering/numbering79.out
 
 Index: numbering79.out
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/xml-xalan/test/tests/conf-gold/numbering/numbering79.out,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- numbering79.out	27 Nov 2000 19:39:28 -0000	1.1
 +++ numbering79.out	3 Dec 2004 20:59:40 -0000	1.2
 @@ -1,54 +1,53 @@
 -<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 -<out>
 - (0) aaa
 -(0) bbb
 -(0) ccc
 -(0) ddd
 -(0) eee
 -(0) fff
 -(0) ggg
 -(0) hhh
 -(0) iii
 -(0) jjj
 -(0) kkk
 -(0) lll
 -(0) mmm
 -(0) nnn
 -(0) ooo
 -(0) ppp
 -(0) qqq
 -(0) rrr
 -(0) sss
 -(0) ttt
 -(0) uuu
 -(0) vvv
 -(0) www
 -(0) xxx
 -(0) yyy
 -(0) aab
 -(0) bbb
 -(0) ccb
 -(0) ddb
 -(0) eeb
 -(0) ffb
 -(0) ggb
 -(0) hhb
 -(0) iib
 -(0) jjb
 -(0) kkb
 -(0) llb
 -(0) mmb
 -(0) nnb
 -(0) oob
 -(0) ppb
 -(0) qqb
 -(0) rrb
 -(0) ssb
 -(0) ttb
 -(0) uub
 -(0) vvb
 -(0) wwb
 -(0) xxb
 -(0) yyb
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><out>
 + NaNaaa
 +NaNbbb
 +NaNccc
 +NaNddd
 +NaNeee
 +NaNfff
 +NaNggg
 +NaNhhh
 +NaNiii
 +NaNjjj
 +NaNkkk
 +NaNlll
 +NaNmmm
 +NaNnnn
 +NaNooo
 +NaNppp
 +NaNqqq
 +NaNrrr
 +NaNsss
 +NaNttt
 +NaNuuu
 +NaNvvv
 +NaNwww
 +NaNxxx
 +NaNyyy
 +NaNaab
 +NaNbbb
 +NaNccb
 +NaNddb
 +NaNeeb
 +NaNffb
 +NaNggb
 +NaNhhb
 +NaNiib
 +NaNjjb
 +NaNkkb
 +NaNllb
 +NaNmmb
 +NaNnnb
 +NaNoob
 +NaNppb
 +NaNqqb
 +NaNrrb
 +NaNssb
 +NaNttb
 +NaNuub
 +NaNvvb
 +NaNwwb
 +NaNxxb
 +NaNyyb
  
  </out>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: xalan-cvs-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, e-mail: xalan-cvs-help@xml.apache.org


Mime
View raw message