www-community mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Dirk-Willem van Gulik <di...@webweaving.org>
Subject Dutch/Belgium/German commiters -- Free Software Bazaar (reminder)
Date Tue, 07 Sep 2004 14:22:32 GMT

The anual SANE conference happens at the end of this Month. We're
invited. Who wants to man a booth for an evening and spread the gospel ?

If I get expressions of interest from at least 3 or 4 people and at least
2 committers or members in the next two days then I think we should make
this happen.

Please get back to me in the next 24 hours if you're interested.

Thanks,

Dw.

---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 05 Sep 2004 15:35:13 +0200
From: Bram Moolenaar <Bram@moolenaar.net>
To: Dirk-Willem van Gulik <dirkx@webweaving.org>
Subject: Free Software Bazaar


Dirk-Willem -

Tijdens de komende SANE conferentie hebben we een avond gereserveerd
voor een Free Software Bazaar. We nodigen vele groepen uit om deel te
nemen aan deze bijeenkomst over Free en Open Source Software.

De naam "Bazaar" komt uiteraard uit het artikel van Eric Raymond: Een
plek waar software ontwikkelaars samen komen. Een goede gelegenheid om
mensen te ontmoeten en ideeen uit te wisselen.

Het zou erg fijn zijn als er een aantal mensen van Apache een en ander
laten zien over de organisatie en/of projecten die onder Apache vallen.
Misschien ook een goede aanleiding om met een aantal mensen bij elkaar
te komen.

De Bazaar vindt plaats op Woensdagavond 29 september.
Richard M. Stallman geeft voorafgaand een presentatie.
Toegang is gratis! (*)

Wat mogelijk is op de Bazaar:
- Beman een stand (tafel en prikbord) en laat zien waar Apache mee bezig
 is. Geef bijv. op een laptop een demo. Er is een wireless netwerk.
 Verkoop van T-shirts enzo is mogelijk, maar geen commerciele
 activiteiten.
- Organiseer een BOF of lightning talks sessie. We hebben twee zalen
 hiervoor beschikbaar.
- Het staat open om zelf met ideeen te komen.

Laat me svp zo snel mogelijk weten of Apache wil komen en wat we voor
jullie kunnen reserveren. We hebben beperkte ruimte, en we zouden graag
in de publicaties vermelden welke groepen aanwezig zullen zijn.

Meer informatie op de website:
	http://www.nluug.nl/events/sane2004/bazaar.html

- Bram

(*) We zoeken nog sponsors!

-- 
FATHER:  You only killed the bride's father - that's all -
LAUNCELOT: Oh dear, I didn't really mean to...
FATHER:  Didn't mean to? You put your sword right through his head!
LAUNCELOT: Gosh - Is he all right?
         "Monty Python and the Holy Grail" PYTHON (MONTY) PICTURES LTD

 /// Bram Moolenaar -- Bram@Moolenaar.net -- http://www.Moolenaar.net  \\\
///    Sponsor Vim, vote for features -- http://www.Vim.org/sponsor/ \\\
\\\       Project leader for A-A-P -- http://www.A-A-P.org    ///
 \\\ Buy at Amazon and help AIDS victims -- http://ICCF.nl/click1.html ///

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: community-unsubscribe@apache.org
For additional commands, e-mail: community-help@apache.org


Mime
View raw message