www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ebruer...@odtu.com
Subject Haftada 250 dolar !
Date Wed, 20 Jun 2001 01:09:14 GMT
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta content name="KEYWORDS">
<meta content name="DESCRIPTION">
<meta content="Nigger Club - uktebirmuziktir@turkcell.org " name="AUTHOR">
<style>A {
	COLOR: #2c3897; TEXT-DECORATION: underline
}
A:hover {
	COLOR: #2c3897; TEXT-DECORATION: underline
}
A.cat:hover {
	FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: #fcb52d; COLOR: #000000; TEXT-DECORATION: underline overline
}
A:visited {
	TEXT-DECORATION: underline
}
TD {
	FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: georgia, arial, verdana
}
small {
	FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: verdana, arial
}
subtitle {
	FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px; FONT-FAMILY: georgia, arial, verdana ; COLOR: #ffffff
}
heading {
	FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: georgia, arial
}
unknown {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, tahoma, arial, sans-serif
}
INPUT {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif
}
SELECT {
	FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif
}
</style>
<meta content="Microsoft FrontPage 5.0" name="GENERATOR">
<title>Nokibox</title>
</head>

<body bgColor="#ffffff">
<!-- Nigger Club - uktebirmuziktir@turkcell.org -->
<!-- TOP BASLAR -->
<!-- TOP BITER -->

<table cellSpacing="3" cellPadding="1" width="100%" border="0" bgcolor="#81D17C">
<tbody>
 <tr>
  <td vAlign="top" align="middle" width="100%"><p align="left">Merhaba, </p>
  <p align="left">Sizi bir konuda bilgilendirmek istiyorum, bugüne kadar Internetten<strong>
  haftada 250$'a yakýn para kazanýyordum.</strong> Cebimde param vardý ama rahat
  degildim. Çünkü Türkiye krizin içindeyken, insanlar evlerine yiyecek ekmek
  götüremezken benim kazandýgým <strong>para vicdanýmý rahatsýz ediyordu</strong>.
  Iste bu yüzden kolay para kazanmanýn sýrrýný sizinle de paylasmak istiyorum..
  Sizde Internetten kazanç saglayabilirsiniz, bunun için <strong>kredi kartý hesap
  numarasý, gibi seylere ihtiyacýnýz yok</strong> yani hiç bir masraf
  yapmayacaksýnýz... Yalnýzca 2 dk.lýk bir kayýt olma islemini gerçeklestirmeniz
  gerekiyor. Detaylar ve kayýt için ;</p>
  <p align="left">
  <a target="_blank" href="http://www.severim.com/gokhan/site/index.html">&gt;&gt;

  Buraya Týklayýn &lt;&lt;&lt;</a>&nbsp; ayrýntýlý
  bilgi ve kayýt islemleri<br>
  </p>
  <p align="left">Sizlere de hayýrlý kazançlar diliyorum dostlar..</td>
 </tr>
</tbody>
</table>
<!-- Nigger CLub - uktebirmuziktir@turkcell.org -->
<!-- ALT BASLAR -->
<!-- ALT BITER -->
<div align="center"><center>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" bgcolor="#1C955B">
 <tr>
  <td width="100%"><p align="center"><font color="#FFFFFF">aranýzda bazýlarýnýz
  çýkýpta enayimisin ne diye ugrasýyosun demesin vicdaný olmayanlar anlayamaz ...</font></td>
 </tr>
</table>
</center></div>
</body>
</html>

Mime
View raw message