www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From YURT PARTİSİ <yurtpart...@5hi.net>
Subject Sadettin Tantan'dan Cok Onemli !!!
Date Fri, 11 Oct 2002 10:07:48 GMT
<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body>

<p align="center">
<img src="http://5hi.net/YURTSEVER_dosyalar/image002.jpg" width="112" height="143"></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong>
<span lang="EN-US" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">
<font size="6" style="line-height: 1.35em">YURT PARTİSİ</font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><em><b>
<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">Bu 
YURT senin, sahip çık!</span></b></em></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" align="center">
<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color: black; font-family: Arial">Sadettin

Tantan’in Genel Başkan’ı olduğu Yurt Partisi web sitemiz yenilenmis olup bilgi 
ve görüşlerinize <a href="http://www.yurtpartisi.org.tr/" target="_blank">
<span lang="EN-US" style="font-size: 10pt">www.yurtpartisi.org.tr</span></a>&nbsp;

adresinde sunulmuştur. Her türlü soru ve fikre açık olduğumuzu belirtir, iyi 
çalışmalar dileriz.</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color: black; font-family: Arial">&nbsp;</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color: black; font-family: Arial">
Saygılarımızla;</span></b></p>
<h1><strong>Yurt Partisi</strong></h1>
<p class="MsoNormal"><em><b><span style="color: red; font-family: Arial">Bu
Yurt 
senin, sahip çık!</span></b></em></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="color: black; font-family: Arial">Yurt

Partisi, temellerini Yurttaş Hareketi’nden almaktadır. Biz yurtseverler, yeni
</span></b><strong><span style="color: red; font-family: Arial">YURTSEVER
</span>
</strong><b><span style="color: black; font-family: Arial">kavramının 
aşağıdakileri içerdiğine inanıyoruz.</span></b></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" align="center"><b>
<span style="color: black; font-family: Arial">
<font size="4" style="line-height: 1.35em">YENİ YURTSEVER TANIMI</font></span></b></p>
<ul>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">ADALET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Her yurttaşın aynı eşit

 sonuca varma hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">AİDİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Kırmızı ve beyaza aşık

 olma hakkıdır</span><span style="color: red; font-family: Arial">.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">CESARET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,</span><span style="color: black; font-family:
Arial">Yurttaş 
 kimliğine sahip çıkma hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">CUMHURİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Yurdunu kimlere emanet

 edeceğini tayin etme hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">EMANET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Gençliğin aydınlık 
 geleceğine sahip olma hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">HAKİMİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Bu yurdu taşıyla 
 toprağıyla koruma hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">HAYSİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">İnsanca yaşayabilme 
 hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">HÜRRİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Yurttaşın yurttaşa saygı

 duyma hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">HÜVİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Yurttaşların fark 
 gözetmeksizin kimliğini ‘ben yurtseverim’ diye açıklayabilme hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">MEDENİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Çağdaş toplumlarla aynı

 kulvarda koşabilme hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">MEMLEKET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Bu yurtta özgürce yaşama

 hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">MİLLİYET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Dünyanın her yerinde 
 gururla ‘Türküm’ diyebilme hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">MUHALEFET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Cesaretle hesap sorma

 hakkıdır.</span></b></li>
 <li>
 <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>
 <span style="color: red; font-family: Arial">SİYASET</span></strong><b><span
style="color: red; font-family: Arial">,
 </span><span style="color: black; font-family: Arial">Bu yurda hizmet 
 hakkıdır.</span></b></li>
</ul>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

</body>

</html><p>===========================================================
Bu email bir tanıtım emailidir.Bir daha böyle bir email almak istemiyorsanız lütfen linke
tıklayın; <a href="http://www.5hi.net/mlm/unsub.phtml?list=y1&email=apache-bugdb@apache.org">click
here</a>Mime
View raw message