www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Asya Finans <asyafin...@postofis.com>
Subject En son ne zaman sağlıklı bir tatil yaptınız?
Date Mon, 22 Jul 2002 15:45:04 GMT

<html>
<head>
<title>Asya Finans</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="iso-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="win-1254">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<div align=center>
 <table width=504 border=2 bordercolor="#FF9933">
  <tbody>
  <tr>

   <td width=496 bgcolor=#ff9933 height=44><img src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/hatirliyormusunuz.gif"
width="504" height="26">
   </td>
  </tr>

  <tr>

   <td height=116>
    <p align=center><img src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/asyafin.gif"></p>
    </td>
   </tr>
   </tbody>
  </table>

<p align=center><font face=Arial size=2><b>Ankara'nın 74 km. yakınında oluşuyla
 ulaşım kolaylığı sağlayan Kızılcahamam;</b></font>

<center>
  <br>
  <table height=1 width=508 border=0>
   <tbody>
   <tr bordercolor=#c0c0c0>
    <td width=257 height=1> <font face=Tahoma size=1>İlk günden bu yana taviz
     verilmeyen inşaat kalitesiyle...</font> <font face=Tahoma size=1><br>
     <br>
     ve en önemlisi <a href="http://www.asyafinans.com.tr">ASYA FİNANS</a>
     güvencesiyle...<br>
     <br>
     </font><font face=Tahoma size=1>Geleneksel mimarinin modern malzemelerle
     yapıldığı <b>"Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü"</b> projesi hızla
     devam ediyor...</font> </td>
    <td width=247 height=1> <font face=Tahoma size=1>Eylül 2002'de kaba inşaatlar,
     Haziran 2003'te faaliyete geçiş...</font> <font
         face=Tahoma size=1><br>
     <br>
     Sizi 2003 yılı yazında Kızılcahamam Termal Tatil Köyü'müze bekliyor,
     yepyeni dostluklar kurmaya davet ediyoruz...</font> </td>
   </tr>
   </tbody>
  </table>
  </center>
</div>
<div align=center>
<center>
  <table bordercolor=#FF9933 height=1 cellspacing=0 cellpadding=0
      width=507 border=1>
   <tbody>
   <tr>
    <td width=503 bgcolor=#ffffcc height=1>
     <p
         style="WORD-SPACING: 0px; LINE-HEIGHT: 150%; xmargin-BOTTOM: 0px; xmargin-TOP:
0px"
         align=center><b><font face="Arial Black" color=#cc0000
         size=4><img src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/davetlisiniz.gif"
width="180" height="33"><br>
      </font></b><b><font face=Arial color=#000000 size=3>Örnek
bloklarımızı
      ve dairelerimizi bu yaz boyunca yerinde görmeniz için Termal Tatil
      Köyü'müze bekliyoruz.</font></b></p>
     </td>
   </tr>
   </tbody>
  </table>
  </center>
</div>
<div align=center>
 <table bordercolor=#FF9933 height=1 width=508 border=2>
  <tr bordercolor=#ff0033 bgcolor=#0099ff>
   <td align=middle height=12>
    <div align="center"><font color=#000000><img
         height=64
         width=73 border=1
         src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/kizilcahamam1.jpg"></font></div>
   </td>
   <td align=middle width=97 height=12>
    <div align="center"><font color=#000000><img
         height=64
         width=73 border=1 src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/kizilcahamam2.jpg"></font></div>
   </td>
   <td align=middle width=99 height=12>
    <div align="center"><font color=#000000><img
         height=64
         width=73 border=1 src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/kizilcahamam3.jpg"></font></div>
   </td>
   <td align=middle width=94 height=12>
    <div align="center"><font color=#000000><img
         height=64
         width=73 border=1 src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/kizilcahamam4.jpg"></font></div>
   </td>
   <td align=middle width=102 height=12>
    <div align="center"><font color=#000000><img
         height=64
         width=73 border=1 src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/kizilcahamam5.jpg"></font></div>
   </td>
  </tr>
  <tr bordercolor=#ff0033 bgcolor=#ff6600>
   <td align=middle colspan=5 height=34>
    <p align=center><font face=Tahoma color=#000000
         size=3><b><font color=#ffffff>Hafta sonları gruplara özel
ücretsiz
     turlarımız başlamıştır.</font></b></font></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align=middle colspan=5 height=1><font
         color=#000000><b><font face=Tahoma size=1>Kızılcahamam'da
güzel
    bir hafta sonu geçirmek ve tesisimizdeki çalışmaları yerinde görmek istiyorsanız
    "<a target=_blank
         href="http://www.asyafin.com.tr/rez/turrezform.php">Tur Rezervasyon
    Formu</a>"nu doldurunuz.<br>
    </font></b></font><font color=#000000><b><font face=Tahoma
size=1>"%10 indirim sağlanmasını istiyorsanız lütfen formu doldurunuz</font></b></font></td>
  </tr>
  <center>
   <tr>
    <td align=middle colspan=5 height=70> <font size="2" face="Arial"><b>Ayrıntılı
     bilgi için güncellenen <a
         target=_blank
         href="http://www.asyafin.com.tr"> www.asyafin.com.tr</a> sitemizi
     ziyaret ediniz.<br>
     <font color=#000000>Bize </font><u><font color=#cc0000>0800
261 14 34</font></u>
     nolu ücretsiz danışma hattımızdan ulaşabilir veya <a
         href="mailto:asyafin@asyafin.com.tr">asyafin@asyafin.com.tr</a>
     'ye mail gönderebilirsiniz.</b></font></td>
   </tr>
  </center>
 </table>
 <table width="508" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
   <td bgcolor="#000000" height="41">
    <table width="75%" border="0" align="center">
     <tr>
      <td colspan="2" bgcolor="#000000" align="center" valign="middle"><a href="http://www.postofis.com"
target="_blank">
       <img src="http://www.postofis.com/view_asya.php?gid=4df9a661c2beff1096c6936197af68ef"
width="78" height="58" border="0" alt="postofis.com"></a><font color="#000000">...........</font><a
href="http://www.postofis.com/" target="_blank"><img src="http://www.postofis.com/campaign_images/asya/powered.gif"
width="235" height="60" border="0" alt="postofis.com"></a></td>
     </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
 </table>
</div>
<div align=center>
 <center>
 <font size="1" face="helvetica,arial,sans-serif">
 E-posta almak istemiyorsanız <a href="http://www.postofis.com/remove_asya.php?gid=4df9a661c2beff1096c6936197af68ef&email=apache-bugdb@apache.org">klikleyin</a>
 </font>
 <br>
 <font size="1" face="helvetica,arial,sans-serif">
 <a href="http://www.postofis.com/remove_secret.php?gid=4df9a661c2beff1096c6936197af68ef&email=apache-bugdb@apache.org">Click
here</a> to remove yourself
 </font><br>
 </center>
</div>
</body>
</html>

Mime
 • Unnamed multipart/mixed (inline, Binary, 0 bytes)
View raw message