www-apache-bugdb mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Matthias Hertzog" <...@mhz.ch>
Subject Re: os-windows/2773: Hang on concurrent CGI invocations
Date Wed, 05 Aug 1998 06:10:00 GMT
The following reply was made to PR os-windows/2773; it has been noted by GNATS.

From: "Matthias Hertzog" <mhz@mhz.ch>
To: <marc@hyperreal.org>
Cc: <apbugs@hyperreal.org>
Subject: Re: os-windows/2773: Hang on concurrent CGI invocations
Date: Wed, 5 Aug 1998 06:53:35 +0200

 This is a multi-part message in MIME format.
 
 ------=_NextPart_000_00A2_01BDC03D.C473BFA0
 Content-Type: text/plain;
 	charset="iso-8859-1"
 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
 
 Good morning marc!
 
 Thank you for your fast reply. The problem i've reported in PR2773 was =
 an error. There where old b6 code on the machine. Big Sorry for that!
 
 My current problem with the CGIs is similar to the problem reported in =
 PR2688. The difference is, that my CGI is running perfectly, but ONLY =
 ONCE. After this, i get the log-entry " (2)No such file or directory: =
 couldn't spawn child process: d:/www/sobli/cgi-bin/os/nph-srch.exe".
 
 This can be re-produced with the following simple script in Borland =
 Pascal 7.0 (compiles with every version)
 
 Begin
   Write('Content-type: text/html'+#13+#10+#13+#10);   { send CR -> LF -> =
 CR -> LF }
   Write('<html>test.exe from Matthias Hertzog, mhz@mhz.ch</html>');  { =
 simply send data to STDOUT }
 End.
 
 (compiled binary is attached to this mail).
 
 The script is running on my WinNt without any Service-Packs. Running it =
 on Service-Pack 3 will not solve the problem. Running it on Windows 95 =
 (stoneage version without the USB support) and Windows 98 (initial =
 official OEM-release) works perfectly.
 
 Another thing i've discovered on Windows/NT: When starting apache from a =
 Command-Prompt-Window (don't know, if this is called like that in the =
 english version), the script is running one. When terminating apache.exe =
 by pressing CTRL-C and re-starting apache in the same window, the script =
 cannot be executed. Closing the window with EXIT, creating a new window =
 from the start-menu -> programs -> a.s.o. and then starting apache gives =
 the CGI a new chance to run. But, however, only once.
 Maybe, this can give you a hint in finding the problem.
 
 I hope, that there will be a solution soon. Last weekend, i had to come =
 to the offce 7 times to restart my apache webserver. (i had the problem =
 with the b6 with the concurrent CGI calls, but that's hopefully gone =
 with the 1.3.1)
 I know, it's all beta code, but it's a genious product!!
 
 Many greetings & Thanks from Switzerland
 Matthias Hertzog
 http://www.mhs.ch/livecam.htm
 
 -----Urspr=FCngliche Nachricht-----
 Von: marc@hyperreal.org <marc@hyperreal.org>
 An: apache-bugdb@apache.org <apache-bugdb@apache.org>; marc@apache.org =
 <marc@apache.org>; mhz@mhz.ch <mhz@mhz.ch>
 Datum: Dienstag, 4. August 1998 09:57
 Betreff: Re: os-windows/2773: Hang on concurrent CGI invocations
 
 
 >Synopsis: Hang on concurrent CGI invocations
 >
 >State-Changed-From-To: open-feedback
 >State-Changed-By: marc
 >State-Changed-When: Tue Aug  4 00:55:15 PDT 1998
 >State-Changed-Why:
 >Is there anything in the error log?
 >
 >What does this CGI do?  What language is it in, etc.?
 >
 >Can you reproduce this with a basic CGI that does
 >as little as possible?
 >
 
 ------=_NextPart_000_00A2_01BDC03D.C473BFA0
 Content-Type: application/x-msdownload;
 	name="TEST.EXE"
 Content-Transfer-Encoding: base64
 Content-Disposition: attachment;
 	filename="TEST.EXE"
 
 TVpAAQYAEgAHACQEJKTRAABAAABUAAAAHAAAAFcAAABiAAAAeQAAAIEAAACGAAAAiwAAAJ8AAACn
 AAAArAAAALEAAAC7AAAAAQAMABsBDAAQAwwA6AgMAAMJDAAZCQwAOAkMAAAAAAAAAAAAAAAAABtD
 b250ZW50LXR5cGU6IHRleHQvaHRtbA0KDQo3PGh0bWw+dGVzdC5leGUgZnJvbSBNYXR0aGlhcyBI
 ZXJ0em9nLCBtaHpAbWh6LmNoPC9odG1sPpoAAAwAVYnluDgAms0CDACD7Di/UgEeV41+5BZXvwAA
 DleanAYMADHAUJpwBgwAmv4FDACakQIMAL9SAR5XjX7IFle/HAAOV5qcBgwAMcBQmnAGDACa/gUM
 AJqRAgwAiexdMcCaFgEMAAAAALqnAI7ajAY4ADPt6IwJ6KAAi8QFEwCxBNPojNIDwqMKAKMMAAMG
 BACjDgCjGACjHACjJACOBjgAJqECAKMgAMcGKgDWAIwOLAC/UgK+OQK5EwCQ/C6stDXNIYkdjEUC
 g8cE4u8eDh+6DAG4ACXNIboTAbgjJc0hutsAuCQlzSG6BAG4PyXNIR+4UgAeUB5QuGMCDlAO6E4C
 DujIArhSAR5QHlC4YwIOUA7oOgIO6LkCyzPAnFuA5w9TnZxZgOXwgP3wdA5AgM/wU52cWYDl8HQB
 QKJMAMMzwMoCAPuDxAZYg+cfgceWAID8OXMDv///V7RUzSGL7IBOFgFYW1laXl9dHwfPuNAAg8QG
 6wO4yABZW+sHuP8AM8kz27qnAI7a+6MyAIvBC8N0PaEQAAvAdC+OwCahEAALwHQbK8N3F/fYPQAQ
 cxC6EAD34gPBcgcmOwYIAHIGJqEUAOvRi8iMwyseOACD6xCJDjQAiR42AMQeLgCMwAvDdBMzwKMu
 AKMwAKM8ALhuAQ5QBlPLuFIAHlAO6CoCuFIBHlAO6CECv1ICvjkCuRMAkPwurLQlHsUVzSEfg8cE
 4vChNAALBjYAdCm7TALoKgChMgDoMgC7WwLoHgChNgDoQACwOuhVAKE0AOg1ALtgAugHAKEyALRM
 zSEuigcKwHQG6DgAQ+vzw7Fk6AcAsQroAgDrBDLk9vEEMFDoHgBYisTDUIrE6AEAWFCxBNLo6AMA
 WCQPBDA8OnICBAeK0LQGzSHDAAIbISMkNDU2Nzg5Ojs8PT4/dVJ1bnRpbWUgZXJyb3IgACBhdCAA
 Lg0KAFBvcnRpb25zIENvcHlyaWdodCAoYykgMTk4Myw5MiBCb3JsYW5kM8CHBjwAy4M+PAAAdQHL
 oTwA6XD+i/Q2jkQCJjtVAn8HfBQmOwVyDyY7VQZ8CH8HJjtFBHcBy7jJAOlI/rjXAOlC/gUAAnIN
 K8RzCffYOwY6AHIBy7jKAOkq/roz0ovcHjbEfwg2xXcE/DPAq7iw16u4gACrM8Crq6uNRXSrjMCr
 uLMIq7gMAKszwLkOAPOruU8AC9J1Caw6yHYEisjjCKwKwHQDquL4MsCqH8oIAIvcNsR/CjaLRwQm
 iUUENotHBiaJRQw2i0cIJolFDjPAJolFCCaJRQrKCgC6sdfrCLqy1+sDurPXVYvsxH4GJotFAj2x
 13QSPbLXdA09sNd0EMcGPABmAOskUgZXDuglAFozwCaJVQImiUUIJolFCrsQAOhMAHQGJsdFArDX
 XcoEALAA6wKwAVWL7MR+BiaBfQKx13QYJoF9ArLXdAjHBjwAZwDrGFC7FADoFQBYCsB0DLscAOgK
 ACbHRQKw113KBAAGVwZXJv8ZC8B0A6M8AF8Hw4vcHjbEfwQmxVUMJotNBCaLHbQ/zSFyECaJRQoz
 wCbHRQgAAB/KBAAmx0UKAADr7ovcHjbEfwQmxVUMM8kmh00IJosdtEDNIXIHK8F0A7hlAB/KBACL
 3B42xH8EJsVVDDPJJodNCCaLHbRAzSFyAjPAH8oEAIvcNsR/BCaLHYP7BHYGtD7NIXICM8DKBACD
 PjwAAHU1JoF/ArHXdS4mi3cIJjt3CnQrHgZTUibFVwwmi18KBwPaA/L8/9Ar8ozCWwcfJol3CAvA
 dQjDxwY8AGgAw1BRUlcGU+gzAVsHX1pZWCaLdwgmO3cKdbzDgz48AAB1QCaBfwKy13U5JotPBCaL
 fwgrzyvRcwQDyjPSBibEdwwD/rAg/POqK/4HJol/CCY7fwR1CVIGU+jiAFsHWgvSdcjDxwY8AGkA
 w4M+PAAAdUgmgX8Cstd1QSaLTwQmi38IK88rwXMEA8gzwB4GU47aJsRfDAP7/POkK/tbBx8miX8I
 Jjt/BHUNUFJWBlPojQBbB15aWAvAdcDDxwY8AGkAw1WL7MReBri7BTPS6O7+dQomg38aAHQD6HAA
 XcoEAKw8DXQMPBp0ETvzdfO4uwXDO/N0Caw8CnQBTjPAw7jQBcNVi+zEXga4AgC+UACM2uhY/3UK
 JoN/GgB0A+gtAF3KBABVi+zEXgYmg38aAHQKgz48AAB1A+gSAF3KBAAGUyb/XxQLwHQDozwAwwZT
 Jv9fGAvAdAOjPADDVYvsxF4MuFgGi04Gi34Ii1YKR+hO/ovHxH4IK8dIql3KBgCsPA10DzwadAuq
 O/Pg8uMFuFgGw04zwMNVi+zEXggmigcy5MReDItWBivQfgVQ6G7+WAvAdAqLdgiLVgpG6K7+XcoG
 APyL3IzaNsR/CDbFdwSsqorIMu3zpI7aygQA/IvcjNo2xXcKNsR/BjaLTwSsOsF2AorBqorIMu3z
 pI7aygoA/IvcjNo2xH8MNsV3CIoEMuQ2i08GC8l/A7kBAAPxK8FyE0A2i08EC8l9AjPJO8F2BovB
 6wIzwKqLyPOkjtrKCAD8i9yM2jbEfwg2xXcEJooNMu2sJgAFcwgmxgX/isH20AP5R4rI86SO2soE
 AFWL7B7Fdgr8rArAdCyK0DL2xH4GJooNMu0rynIcQUes8q51FYvHi9mLyknzpnQOi/iLy4t2Ckbr
 5jPA6wRIK0YGH13KCAD8i9yM2jbFdwg2xH8ErCaKJUeKyDrMdgKKzArJdAYy7fOmdQI6xI7ayggA
 /IvcNsR/BrABqjaKRwSqygIA/IvcjNo2xH8KNsV3BjaLRwSqi8jzpI7aygYAVYvsgewAAoN+BgF9
 BcdGBgEAjb4A/xZXxH4KBle4AQBQi0YGSFAO6Mv+xH4OBlcO6AP/jb4A/hZXxH4KBlf/dga4/wBQ
 Duis/g7o6f7EfgoGV/92CA7oeP6L5V3KDABVi+yB7AACg34GAH5cg34IAH5WgX4I/wB/T4F+Bv8A
 fgXHRgb/AI2+AP8WV8R+CgZXuAEAUItGCEhQDuhY/o2+AP4WV8R+CgZXi0YIA0YGULj/AFAO6D7+
 Duh7/sR+CgZXuP8AUA7oCf6L5V3KCACL3B42xX8EM8mJDbgAPYF9ArHXdA2wAv8FgX0Cs9d0ArQ8
 gH0wAHQJjVUwzSFyWokFuAsEugwAM8kz24F9ArHXdC+LHbgARM0h9sKAuGAEugwAi8iL2nUUgX0C
 s9d1A+grALg7BLoMADPJM9vHRQKy14lFFIlVFolNGIldGsdFHIAEx0UeDAAzwB/KBAAz0jPJix24
 AkLNIS2AAIPaAHMEM8Az0ovKi9CLHbgAQs0hjZWAALmAAIsdtD/NIXMCM8Az2zvYdCCAuYAAGnQD
 Q+vyi9Mr0Ln//4sduAJCzSEzyYsdtEDNIcO/UgAeB7meAivP0ekzwPzzq8MAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAAAAAAAAAAAAD//wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 ABBAAACgALAAuAAAAgANCgAAAAAAAAAAAAAAAAAA+1IIAqsCAABNACMAAABJAAAAAgAAAAMAAAAA
 AAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAKAAIApwAAGAAKAAQApwAAKwAaAAYApwAADwAKAAoApwAA
 CgAKAAwApwAADQAKAA4ApwAAJQAKABAApwAARgAKABIApwAAPgAKABQApwAATAAaABYApwAARQAa
 ABoApwAASQAaAB4ApwAAHQAaACIApwAAMgAaACYApwAASwAaACoApwAAHAAaAC4ApwAARAAEADIA
 pwAAPQAaADQApwAAFAAKADgApwAAOAAKADoApwAACQAEADwApwAASAAGAD4ApwAABAAKAEIApwAA
 PAAKAEQApwAAKgAKAEYApwAAMQAKAEgApwAADAAKAEoApwAARwAIAEwApwAASgAIAE0ApwAAQwAI
 AE4ApwAANwAYAFIApwAANgAYAFIBpwAACAAaAFICpwAADgAaAFYCpwAAEwAaAFoCpwAAEgAaAF4C
 pwAAGwAaAGICpwAAIAAaAGYCpwAAJAAaAGoCpwAAKQAaAG4CpwAAMAAaAHICpwAANQAaAHYCpwAA
 OwAaAHoCpwAAQgAaAH4CpwAAFwAaAIICpwAAGgAaAIYCpwAAHwAaAIoCpwAAIwAaAI4CpwAAKAAa
 AJICpwAALwAaAJYCpwAAQQAaAJoCpwAAIQAGAP///38FOQAGAP9/AAAFHgASAAAAAAAFPwASAAEA
 AAAFLQAQAAAAAAAGMwAaAAAAAAAGJwASAAAAAAAGJgAKAAAAAAAGLgASAAAAAAAGNAATAAAAAAAG
 OgAVAAAAAAAGIgAEAAAAAAAGLAAjAAAAAAAGQAAOAAAAAAAGGQAPAAAAAAAGFgAiAAAAAAAGFQAG
 AAAAAAAGEQACAAAAAAAGCwAYAAAAAAAGBwAIAAAAAAAGBgARAAAAAAAGBQAhAAAAAAAGAQACBAEA
 AAAAAAAAAAAAAE0AAgRKAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAwD//1QAaQABAEkAAAD//wAAAAACAAAAAAD+
 /wAAAAABAAAAAAC9AAEAAQAAAAAAAgAMAAAArAkCAAEAAAAAAAAAAAAAAAAABBEAAQAAAACA////
 fwAAAAUiAAIAAAAAAID///9/AAAGFQAEAAAAAAAAAID///9/CAcAAQAAAAAAAAAA/wAAAAkmAAIA
 AAAAAAAAAP//AAAKAAAEAAAAAAAAAAD/////DUAABAAAAAAPGQAIAAAAABAtAAoAAAAADgYABgAA
 AAAoLgABAAAAAAw0AAEAAAAAAAAAAP8AAAAHOgAIAAAAAAsAAAgAAAAAKwAACgAAAAAmCwAAAQAA
 ACcDAIAAAAEAFjMABAAAAQADAgAAAf8AACMAAAQAQQEAIwAABABFAQAjAAAEAAEBACMAAAQABQEA
 IwAAAAAHAQA2BQACAAAAADcWAAQAAAAAFiwABAACEwBQUk9HUkFNAFNUUklORwBGSUxFAFNlbGVj
 dG9ySW5jAFdvcmRib29sAFJlYWwAQnl0ZQBTYXZlSW50MDAASW5PdXRSZXMAT3ZySGVhcFB0cgBU
 ZXh0AFNlZ0I4MDAAT3ZySGVhcEVuZABTYXZlSW50MDIAT3ZySGVhcE9yZwBPdnJDb2RlTGlzdABT
 aG9ydGludABTYXZlSW50MjEAU2F2ZUludDFCAFByZWZpeFNlZwBMb25naW50AExvbmdib29sAFNh
 dmVJbnQzQQBPdnJIZWFwU2l6ZQBEb3VibGUAU2F2ZUludDNCAFNhdmVJbnQyMwBFeGl0UHJvYwBG
 cmVlTGlzdABGYWxzZQBTYXZlSW50M0MAU2F2ZUludDI0AE1heExvbmdpbnQASW50ZWdlcgBTYXZl
 SW50M0QAU2F2ZUludDM0AE92ckxvYWRMaXN0AFdvcmQAQnl0ZWJvb2wAU2F2ZUludDNFAFNhdmVJ
 bnQzNQBTZWdBMDAwAE92ckRlYnVnUHRyAFBDaGFyAEV4dGVuZGVkAEJvb2xlYW4AU2F2ZUludDNG
 AFNhdmVJbnQzNgBTZWdCMDAwAEZyZWVaZXJvAFBvaW50ZXIAQ2hhcgBTYXZlSW50MzcAT3V0cHV0
 AElucHV0AFN0YWNrTGltaXQATWF4SW50AENvbXAAU2F2ZUludDM4AFNlZzAwNDAARXJyb3JBZGRy
 AE92ckVtc0hhbmRsZQBUcnVlAFNpbmdsZQBTYXZlSW50NzUAU2F2ZUludDM5AEZpbGVNb2RlAEV4
 aXRDb2RlAEhlYXBQdHIAT3ZyRG9zSGFuZGxlAFRlc3Q4MDg2AFJhbmRTZWVkAEhlYXBFbmQAVGVz
 dDgwODcASGVhcEVycm9yAEhlYXBPcmcAU3lzdGVtAA==
 
 ------=_NextPart_000_00A2_01BDC03D.C473BFA0--
 

Mime
View raw message