tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Mitev, Mitko" <mitko.mi...@unify.com>
Subject Tomcat 8.0.14 - doesn§t start from Netbeans 8.0.1 IDE
Date Thu, 02 Oct 2014 09:31:16 GMT
Hi,

I have just encountered the following issue:
I installed Tomcat 8.0.14 on my PC ( Win 7) and integrated it to Netbeans 8.0.1
I tried to start Tomcat from Netbeans IDE and I’ve got the following error:
'127.0.0.1' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

I have been using Netbeans and Tomcat for many years and I have never encountered such problem.
The previous version - Tomcat 8.0.12 – works fine in my environment.

Any hints?
Mitko Mitev
R&D CZ 32 Team Lead
Unify, s.r.o.
Bidláky 20, budova Mediahall
639 00 Brno
 
Tel,: +420 266 061 251
Fax: +420 266 066 251
Mobil: +420 724 754 090
mailto: mitko.mitev@unify.com<mailto:mitko.mitev@unify.com>
www.unify.com/cz<www.siemens-enterprise.com>
Follow us [Social_media_icons] <http://www.unify.com/us/about/social-media.aspx>

Unify s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 117991
Sídlo:  Průmyslová 1306/7,  102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 27599523, DIČ: CZ27599523
Jednatelé:  Jan Lerche  a  Ing. Tomáš Hájek
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic a.s., Nám. Republiky 3a/2090,  110 05
 Praha 1,
č.ú. CZK: 513686001/2700,  č.ú. EUR: 513686028/2700

POZOR!
Důležité upozornění: Tato zpráva i její případné přílohy jsou důvěrného charakteru,
mohou obsahovat obchodní tajemství a být chráněny před zveřejněním. Pokud jste zprávu
obdrželi omylem, kontaktujte prosím odesílatele a předmětnou zprávu i s přílohami
ihned ze svého systému vymažte. Jakékoli změny, přeposílání či jiné aktivity související
s informacemi v této zprávě, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je zpráva určena.
Important Note!
This e-mail and any attachment are confidential and may contain trade secrets and may also
be legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you have received it in error,
please notify the sender immediately by e-mail and then delete this e-mail and any attachment
from your system. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of
any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited.

Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message