tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Erik Bertelsen <bertelsen.e...@gmail.com>
Subject Re: Where to place log4j.properties
Date Tue, 25 May 2010 15:20:43 GMT
2010/5/25 Søren Blidorf <soren@nolas.dk>:
> Hi.
>
>
>
> Where in my war file should log4j.properties be?
>
>
>
> I have it in WEB-INF/classes but it seems like it can’t be found.

Der skal den være på runtime.
>
>
>
> I get: No appender could be found for logger (org.apache.jasper.JspC) when I
> compile.
>

Hvad er dit logging-API -- refererer din javakode direkte til log4j
eller bruger du commons-logging eller tilsvarende?

Du skal også have log4j.jar i WEB-INF/lib

Faktisk tror jeg at den citerede fejlmeddelse betyder at
commons-logging ikke kan finde log4j.jar, så check lige at den er i
WEB-INF/lib

mvh
Erik

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@tomcat.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@tomcat.apache.org


Mime
View raw message