tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From HALUK YUZUCU <HALUK.YUZ...@flypgs.com>
Subject Tomcat 6.0.14 Problem
Date Thu, 15 May 2008 13:23:42 GMT
Hello everyone,

Is there any idea of how to fix,

"Web Server Internal IP Address/Internal Network Name Disclosure Vulnerability"  in tomcat6.

Thanks,

Haluk.Bu elektronik posta mesajı ve ekleri, isimleri yazılı alıcılar dışındaki kişilere
açıklanmaması, dağıtılmaması ve iletilmemesi gereken kişiye özel ve gizli bilgiler
içerebilir. Mesajın muhatabı değilseniz lütfen gönderici ile irtibat kurunuz, mesaj
ve eklerini siliniz. Elektronik posta sistemlerinin taşıdığı güvenlik risklerinden dolayı,
mesajların gizlilikleri ve bütünlükleri bozulabilir, mesaj virüs içerebilir. Bilinen
virüslere karşı kontrolleri yapılmış olarak yollanan mesajın sisteminizde yaratabileceği
olası zararlardan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. sorumlu tutulamaz.
This e-mail and its attachments may contain private and confidential information intended
for the use of the addresses only, which should not be announced, copied or forwarded. If
you are not the intended recipient, please contact the sender, delete the message and its
attachments. Due to security risks of e-mail systems, the confidentiality and integrity of
the message may be damaged, the message may contain viruses. This message is scanned for known
viruses and Pegasus Airlines will not be liable for possible system damages caused by the
message.

---------------------------------------------------------------------
To start a new topic, e-mail: users@tomcat.apache.org
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@tomcat.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@tomcat.apache.org


Mime
View raw message