tomcat-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Matjaž Gams <matjaz.g...@ijs.si>
Subject Konferenca Informacijska družba IS'2001
Date Fri, 20 Apr 2001 11:18:59 GMT
VABILO - INFORMACIJSKA DRUŽBA 2001

Vljudno Vas vabimo, da sodelujete na multi-konferenci Informacijska družba -
IS'2001, ki bo v okviru INFOS-a potekala od 22. do 26. oktobra 2001 v
Cankarjevem domu v Ljubljani. Multi-konferenca bo vključevala pomembne
dosežke na spodaj omenjenih področjih s poudarkom na izmenjavi idej ter
konkretnih predlogih, ki bodo vključeni v zaključna poročila posameznih
konferenc. Sestavljalo jo bo osem skrbno izbranih konferenc:

  a.. Collaboration and information society
  b.. Data mining and warehouses
  c.. Development and reingeeniring of information systems
  d.. Education in information society
  e.. Intelligent systems
  f.. Management and information society
  g.. Medical and cognitive science
  h.. Speech technologies
  i.. New information technologies in fine arts
Vse informacije najdete na naslovu http://is.ijs.si ali
http://ai.ijs.si/is/is2001/index01.html.

Institucije, podjetja in sponzorji so vabljeni, da predstavijo zanimiva nova
dogajanja na njihovem področju kot "normalne" prispevke. Lahko naredijo
pregled novosti in stanja v njihovi instituciji in spregovorijo o problemih
razvoja v Sloveniji, o odnosu državnih institucij, o tem, kako bi se morala
Slovenija razvijati v smeri informacijske družbe. Lahko sponzorirajo
določene zanimive aktivnosti, povezane z njihovim delom (obrnite se na
organizatorje, npr. na matjaz.gams@ijs.si).

Poudarek je na razvoju, novih idejah in usmeritvah v informacijski družbi.
Torej - če imate kaj zanimivega pokazati ali povedati Sloveniji, je
Informacijska družba pravo mesto za vas.

Pri osnovni konferenci "Informacijska družba" so vabljeni predvsem vsi
tisti, ki imajo kakšna znanja o informacijski družbi. Zaželene so tudi
predstavitve podjetij, predvsem s funkcionalnega stališča. Skratka, zbrali
se bomo, da povemo, kaj zanimivega znamo v Sloveniji, da izmenjamo izkušnje
in skupaj pomagamo Sloveniji narediti korak naprej v smeri informacijske
družbe.

Vabljeni ste, da se predstavite in aktivno sodelujete v odprti izmenjavi
mnenj, s svojim znanjem in dosežki. Rok za prispevke je jeseni 2001.

Slike s konference IS'2000 so na http://ai.ijs.si/IS/is2000/index00.html.

Lep pozdrav,

Cene Bavec, predsednik programskega odbora
Matjaž Gams, predsednik organizacijskega odbora


Mime
View raw message