tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rj...@apache.org
Subject svn commit: r611693 - in /tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status: JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java JkStatusUpdateTask.java
Date Mon, 14 Jan 2008 01:32:44 GMT
Author: rjung
Date: Sun Jan 13 17:32:42 2008
New Revision: 611693

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=611693&view=rev
Log:
Update jkstatus ant task to 1.2.27 parameter
names.

Modified:
  tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java
  tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateTask.java

Modified: tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java?rev=611693&r1=611692&r2=611693&view=diff
==============================================================================
--- tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java
(original)
+++ tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateLoadbalancerTask.java
Sun Jan 13 17:32:42 2008
@@ -216,7 +216,7 @@
 	/**
   * Create JkStatus worker update link
   * <ul>
-   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=loadbalancer&lm=1&ll=1&lr=2&lt=60&ls=true&lf=false&lx=0
+   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=loadbalancer&vlm=1&vll=1&vlr=2&vlt=60&vls=true&vlf=false&vlx=0
   * <br/>
   *
   * 
@@ -224,23 +224,23 @@
   * <br/>
   * <ul>
   * <li><b>w:<b/> name loadbalancer</li>
-   * <li><b>lm:<b/> method (lb strategy)</li>
-   * <li><b>ll:<b/> lock</li>
-   * <li><b>lr:<b/> retries</li>
-   * <li><b>lt:<b/> recover wait timeout</li>
-   * <li><b>ls:<b/> sticky session</li>
-   * <li><b>lf:<b/> force sticky session</li>
-   * <li><b>lx:<b/> max reply timeouts</li>
+   * <li><b>vlm:<b/> method (lb strategy)</li>
+   * <li><b>vll:<b/> lock</li>
+   * <li><b>vlr:<b/> retries</li>
+   * <li><b>vlt:<b/> recover wait timeout</li>
+   * <li><b>vls:<b/> sticky session</li>
+   * <li><b>vlf:<b/> force sticky session</li>
+   * <li><b>vlx:<b/> max reply timeouts</li>
   * </ul>
   * <ul>
-   * <li>lm=0 or Requests</li>
-   * <li>lm=1 or Traffic</li>
-   * <li>lm=2 or Busyness</li>
-   * <li>lm=3 or Sessions</li>
+   * <li>vlm=0 or Requests</li>
+   * <li>vlm=1 or Traffic</li>
+   * <li>vlm=2 or Busyness</li>
+   * <li>vlm=3 or Sessions</li>
   * </ul>
   * <ul>
-   * <li>ll=0 or Optimistic</li>
-   * <li>ll=1 or Pessimistic</li>
+   * <li>vll=0 or Optimistic</li>
+   * <li>vll=1 or Pessimistic</li>
   * </ul>
   * 
   * @return create jkstatus update worker link
@@ -253,39 +253,39 @@
       sb.append("&w=");
       sb.append(URLEncoder.encode(loadbalancer, getCharset()));
       if (stickySession != null) { 
-				sb.append("&ls=");
+				sb.append("&vls=");
 				sb.append(stickySession);
 			}
       if (forceStickySession != null) { 
- 				sb.append("&lf=");
+ 				sb.append("&vlf=");
 				sb.append(forceStickySession);
 			}
 			if (retries >= 0) {
-				sb.append("&lr=");
+				sb.append("&vlr=");
 				sb.append(retries);
 			}
 			if (recoverWaitTime >= 0) {
-				sb.append("&lt=");
+				sb.append("&vlt=");
 				sb.append(recoverWaitTime);
 			}
 			if (method == null && methodCode >= 0 && methodCode < 4) {
-				sb.append("&lm=");
+				sb.append("&vlm=");
 				sb.append(methodCode);
 			}
       if (method != null) { 
- 				sb.append("&lm=");
+ 				sb.append("&vlm=");
 				sb.append(method);
 			}
 			if (lock == null && lockCode >= 0 && lockCode < 2) {
-				sb.append("&ll=");
+				sb.append("&vll=");
 				sb.append(lockCode);
 			}
       if (lock != null) { 
- 				sb.append("&ll=");
+ 				sb.append("&vll=");
 				sb.append(lock);
 			}
 			if (maxReplyTimeouts >= 0) {
-				sb.append("&lx=");
+				sb.append("&vlx=");
 				sb.append(maxReplyTimeouts);
 			}
       

Modified: tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateTask.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateTask.java?rev=611693&r1=611692&r2=611693&view=diff
==============================================================================
--- tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateTask.java
(original)
+++ tomcat/connectors/trunk/jk/jkstatus/src/share/org/apache/jk/status/JkStatusUpdateTask.java
Sun Jan 13 17:32:42 2008
@@ -356,14 +356,14 @@
   * Create JkStatus link
   * <ul>
   * <li><b>load balance example:
-   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=lb&lf=false&ls=true</li>
+   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=lb&vlf=false&vls=true</li>
   * <li><b>worker example:
-   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=node1&wn=node01&l=lb&wf=1&wa=2&wx=0
+   * </b>http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=lb&sw=node1&vwn=node01&vwf=1&vwa=2&vwx=0
   * <br/>
   * <ul>
-   * <li>wa=0 active</li>
-   * <li>wa=1 disabled</li>
-   * <li>wa=2 stopped</li>
+   * <li>vwa=0 active</li>
+   * <li>vwa=1 disabled</li>
+   * <li>vwa=2 stopped</li>
   * </ul>
   * </li>
   * </ul>
@@ -372,23 +372,23 @@
   * <br/>
   * <ul>
   * <li><b>w:<b/> name lb worker</li>
-   * <li><b>lr:<b/> Number of Retries</li>
-   * <li><b>lt:<b/> recover wait time</li>
-   * <li><b>lf:<b/> Force Sticky Session</li>
-   * <li><b>ls:<b/> Sticky session</li>
+   * <li><b>vlr:<b/> Number of Retries</li>
+   * <li><b>vlt:<b/> recover wait time</li>
+   * <li><b>vlf:<b/> Force Sticky Session</li>
+   * <li><b>vls:<b/> Sticky session</li>
   * </ul>
   * 
   * <br/>Tcp worker parameter:
   * <br/>
   * <ul>
-   * <li><b>w:<b/> name tcp worker node</li>
-   * <li><b>l:<b/> name loadbalancer</li>
-   * <li><b>wf:<b/> load factor</li>
-   * <li><b>wn:<b/> jvm route</li>
-   * <li><b>wx:<b/> distance</li>
-   * <li><b>wa:<b/> activation state</li>
-   * <li><b>wr:<b/> redirect route</li>
-   * <li><b>wd:<b/> cluster domain</li>
+   * <li><b>w:<b/> name worker</li>
+   * <li><b>sw:<b/> name lb sub worker</li>
+   * <li><b>vwf:<b/> load factor</li>
+   * <li><b>vwn:<b/> jvm route</li>
+   * <li><b>vwx:<b/> distance</li>
+   * <li><b>vwa:<b/> activation state</li>
+   * <li><b>vwr:<b/> redirect route</li>
+   * <li><b>vwd:<b/> cluster domain</li>
   * <li><b>ws:<b/> stopped deprecated 1.2.16</li>
   * <li><b>wd:<b/> disabled deprecated 1.2.16</li>
   * </ul>
@@ -401,63 +401,64 @@
     try {
       sb.append("?cmd=update&mime=txt");
       sb.append("&w=");
-      sb.append(URLEncoder.encode(worker, getCharset()));
 
       if (isLBMode) {
-        //http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=lb&lf=false&ls=true
+        sb.append(URLEncoder.encode(worker, getCharset()));
+        //http://localhost/jkstatus?cmd=update&mime=txt&w=lb&vlf=false&vls=true
         if ((lbRetries != null)) { // > 0
-          sb.append("&lr=");
+          sb.append("&vlr=");
           sb.append(lbRetries);
         }
         if ((lbRecovertime != null)) { // > 59
-          sb.append("&lt=");
+          sb.append("&vlt=");
           sb.append(lbRecovertime);
         }
         if ((lbStickySession != null)) {
-          sb.append("&ls=");
+          sb.append("&vls=");
           sb.append(lbStickySession);
         }
         if ((lbForceSession != null)) {
-          sb.append("&lf=");
+          sb.append("&vlf=");
           sb.append(lbForceSession);
         }
       } else {
-        //http://localhost/status?cmd=update&mime=txt&w=node1&l=lb&wf=1&wd=false&ws=false
+        //http://localhost/status?cmd=update&mime=txt&sw=node1&w=lb&vwf=1&wd=false&ws=false
         if (workerLb != null) { // must be configured
-          sb.append("&l=");
           sb.append(URLEncoder.encode(workerLb, getCharset()));
         }
+        sb.append("&sw=");
+        sb.append(URLEncoder.encode(worker, getCharset()));
         if (workerLoadFactor != null) { // >= 1
-          sb.append("&wf=");
+          sb.append("&vwf=");
           sb.append(workerLoadFactor);
         }
         if (workerJvmRoute != null) {
-          sb.append("&wn=");
+          sb.append("&vwn=");
           sb.append(URLEncoder.encode(workerJvmRoute, getCharset()));
         } 
         if (workerDisabled != null) {
-          sb.append("&wd=");
+          sb.append("&vwd=");
           sb.append(workerDisabled);
         }
         if (workerStopped != null) {
-          sb.append("&ws=");
+          sb.append("&vws=");
           sb.append(workerStopped);
         }
         if (workerActivation >= 0 && workerActivation < 3) {
-          sb.append("&wa=");
+          sb.append("&vwa=");
           sb.append(workerActivation);
         } 
         if (workerDistance >= 0) {
-          sb.append("&wx=");
+          sb.append("&vwx=");
           sb.append(workerDistance);
         }
         if (workerRedirect != null) { // other worker conrecte lb's
-          sb.append("&wr=");
+          sb.append("&vwr=");
           sb.append(URLEncoder.encode(workerRedirect,
               getCharset()));
         }
         if (workerClusterDomain != null) {
-          sb.append("&wc=");
+          sb.append("&vwc=");
           sb.append(URLEncoder.encode(workerClusterDomain,
               getCharset()));
         }
@@ -525,4 +526,4 @@
           "Only 'lb' and 'worker' supported as workerType attribute");
     }
   }
-}
\ No newline at end of file
+}---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@tomcat.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@tomcat.apache.org


Mime
View raw message