tomcat-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mt...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-tomcat-connectors/jk/native2/common jk_vm_default.c
Date Mon, 01 Jul 2002 15:45:20 GMT
mturk    2002/07/01 08:45:20

 Modified:  jk/native2/common jk_vm_default.c
 Log:
 Add the destroy callback that calls the DestroyJavaVM
 
 Revision Changes  Path
 1.19   +20 -0   jakarta-tomcat-connectors/jk/native2/common/jk_vm_default.c
 
 Index: jk_vm_default.c
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-tomcat-connectors/jk/native2/common/jk_vm_default.c,v
 retrieving revision 1.18
 retrieving revision 1.19
 diff -u -r1.18 -r1.19
 --- jk_vm_default.c	11 Jun 2002 21:19:31 -0000	1.18
 +++ jk_vm_default.c	1 Jul 2002 15:45:20 -0000	1.19
 @@ -613,6 +613,25 @@
    return JK_OK;
  }
  
 +static void jk2_vm_destroy(jk_env_t *env, jk_vm_t *jkvm)
 +{
 +  int err;
 +  JavaVM *jvm = (JavaVM *)jkvm->jvm;
 +  
 +  if( jvm == NULL ) {
 +    return;
 +  }
 +
 +  err= (*jvm)->DestroyJavaVM(jvm);
 +  if(err == 0 ) {
 +    env->l->jkLog(env, env->l, JK_LOG_INFO, 
 +           "vm.destroy() ok\n");
 +  } else {
 +    env->l->jkLog(env, env->l, JK_LOG_ERROR, 
 +           "vm.destroy() cannot destroy the JVM.\n");
 +  }
 +}
 +
  static int JK_METHOD
  jk2_jk_vm_setProperty(jk_env_t *env, jk_bean_t *mbean, char *name, void *valueP )
  {
 @@ -649,6 +668,7 @@
    jkvm->init=jk2_vm_initVM;
    jkvm->attach=jk2_vm_attach;
    jkvm->detach=jk2_vm_detach;
 +  jkvm->destroy=jk2_vm_destroy;
    
    result->object=jkvm;
    result->setAttribute=jk2_jk_vm_setProperty;
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:tomcat-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:tomcat-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message