subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1843019 - /subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po
Date Sat, 06 Oct 2018 15:46:08 GMT
Author: mattiase
Date: Sat Oct 6 15:46:07 2018
New Revision: 1843019

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1843019&view=rev
Log:
* subversion/po/sv.po: Update translation.

Modified:
  subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po

Modified: subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po?rev=1843019&r1=1843018&r2=1843019&view=diff
==============================================================================
--- subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/branches/1.11.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] Sat Oct 6 15:46:07 2018
@@ -110,8 +110,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-10-06 17:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-19 13:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-10-06 16:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-06 17:37+0200\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -3560,7 +3560,7 @@ msgstr "Kan inte lösa trädkonflikten p
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:9134
 #, c-format
 msgid "Corresponding working copy node not found for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Motsvarande nod i arbetskopian fanns ej för \"%s\""
 
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:9456 ../libsvn_client/conflicts.c:9539
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:11122
@@ -3628,9 +3628,8 @@ msgid "Reject conflicts"
 msgstr "Avslå konflikter"
 
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:9512
-#, fuzzy
 msgid "reject incoming changes which conflict and accept the rest"
-msgstr "avslå ändringar som orsakar konflikter och godta resten"
+msgstr "avslå inkommande ändringar som orsakar konflikter och godta resten"
 
 #: ../libsvn_client/conflicts.c:9518
 msgid "accept the file as it appears in the working copy"
@@ -14552,6 +14551,8 @@ msgid ""
 "print the working copy layout, formatted according\n"
 "               to ARG: 'classic' or 'svn11'"
 msgstr ""
+"visa arbetskopians omfattning, formaterad enligt\n"
+"               ARG: \"classic\" eller \"svn11\""
 
 #: ../svn/svn.c:536
 msgid ""
@@ -15197,13 +15198,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: ../svn/svn.c:827
-#, fuzzy
 msgid ""
 " EXPERIMENTAL:\n"
 " With --x-viewspec, print the working copy layout.\n"
 msgstr ""
 " EXPERIMENTELLT:\n"
-" Med --viewspec, visa arbetskopians omfattning.\n"
+" Med --x-viewspec, visa arbetskopians omfattning.\n"
 
 #: ../svn/svn.c:838 ../svn/svn.c:864
 msgid ""
@@ -15557,9 +15557,9 @@ msgid ""
 "   svn log -rHEAD:100 ^/tags/3.0\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"   Visa alla loggmeddelanden för arkiveringar mellan märkena ^/tags/2.0\n"
-"   och ^/tags/3.0, med antagandet att märket 2.0 skapades i revision 100:\n"
-"    svn log -rHEAD:100 ^/tags/3.0\n"
+"  Visa alla loggmeddelanden för arkiveringar mellan märkena ^/tags/2.0\n"
+"  och ^/tags/3.0, med antagandet att märket 2.0 skapades i revision 100:\n"
+"   svn log -rHEAD:100 ^/tags/3.0\n"
 "\n"
 
 #: ../svn/svn.c:995
@@ -17977,8 +17977,8 @@ msgid ""
 " 'svn diff'.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"  Se även: \"svn diff --cl=svn:shelf:HYLLA\" som tillåter de flesta av\n"
-"  väljarna för \"svn diff\".\n"
+" Se även: \"svn diff --cl=svn:shelf:HYLLA\" som tillåter de flesta av\n"
+" väljarna för \"svn diff\".\n"
 "\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1967 ../svn/svn.c:1980 ../svn/svn.c:1993 ../svn/svn.c:2005
@@ -18006,8 +18006,8 @@ msgid ""
 " (default PATH is '.')\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"  Radera hyllorna med namn HYLLA från arbetskopiorna som innehåller SÖKVÄG\n"
-"  (\".\" om ingen anges)\n"
+" Radera hyllorna med namn HYLLA från arbetskopiorna som innehåller SÖKVÄG\n"
+" (\".\" om ingen anges)\n"
 "\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1986
@@ -18163,6 +18163,12 @@ msgid ""
 " 1.10 or later 'svn patch' to apply it.)\n"
 "\n"
 msgstr ""
+" Hyllor lagras för närvarande under <ARBETSKOPIA>/.svn/experimental/shelves/.\n"
+" (I Subversion 1.10 lagrades hyllor under <ARBETSKOPIA>/.svn/shelves/ som\n"
+" ändringsfiler. För att återfå en hylla skapad av version 1.10, anbringa\n"
+" antingen hyllan med klient version 1.10, eller hitta ändringsfilen och\n"
+" anbringa den med \"svn patch\" med klient 1.10 eller senare.)\n"
+"\n"
 
 #: ../svn/svn.c:2075
 msgid ""
@@ -18238,9 +18244,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: ../svn/svn.c:2180
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid --x-viewspec value"
-msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för --accept"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för --x-viewspec"
 
 #: ../svn/svn.c:2292 ../svnbench/svnbench.c:474 ../svnlook/svnlook.c:2590
 msgid "Non-numeric limit argument given"
@@ -21273,9 +21279,7 @@ msgstr "Läs in en dumpfil från standar
 msgid ""
 "usage: svnrdump help [SUBCOMMAND...]\n"
 "\n"
-msgstr ""
-"användning: svnadmin help [UNDERKOMMANDO...]\n"
-"\n"
+msgstr "användning: svnrdump help [UNDERKOMMANDO...]\n\n"
 
 #: ../svnrdump/svnrdump.c:116
 msgid "dump incrementally"
@@ -22394,19 +22398,3 @@ msgstr "\"%s\" är av okänd typ\n"
 #, c-format
 msgid "Uncommitted local addition, copy or move%s"
 msgstr "Oarkiverad lokalt tillagd, kopierad eller flyttad fil eller katalog%s"
-
-#~ msgid "accept changes only where they conflict"
-#~ msgstr "godta ändringar bara där konflikter uppstår"
-
-#~ msgid "Setting a move sibling requires details for tree conflict at '%s' to be fetched
from the repository first"
-#~ msgstr "För att ange ett syskon att flytta måste detaljer om trädkonflikten vid \"%s\"
först hämtas från arkivet"
-
-#~ msgid "print the working copy layout"
-#~ msgstr "visa arbetskopians omfattning"
-
-#~ msgid ""
-#~ " Shelves are stored in <WC>/.svn/shelves/\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ " Hyllor lagras i <ARBETSKOPIA>/.svn/shelves/\n"
-#~ "\n"Mime
View raw message