subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1828526 - /subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po
Date Fri, 06 Apr 2018 14:29:27 GMT
Author: mattiase
Date: Fri Apr 6 14:29:27 2018
New Revision: 1828526

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1828526&view=rev
Log:
* subversion/po/sv.po: Update translation.

Modified:
  subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po

Modified: subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po?rev=1828526&r1=1828525&r2=1828526&view=diff
==============================================================================
--- subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] Fri Apr 6 14:29:27 2018
@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-06 16:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-12 17:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-06 16:27+0200\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -5944,9 +5944,9 @@ msgid "svndiff window length is corrupt"
 msgstr "Fönsterlängd i svndiff är trasig"
 
 #: ../libsvn_fs_fs/cached_data.c:2164
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Length mismatch while reading representation: expected %s, got %s"
-msgstr "Felaktig kontrollsumma vid läsning av representation"
+msgstr "Längden stämmer inte vid läsning av representation: väntade %s, fick %s"
 
 #: ../libsvn_fs_fs/cached_data.c:2197 ../libsvn_fs_x/cached_data.c:2095
 msgid "Checksum mismatch while reading representation"
@@ -17010,7 +17010,6 @@ msgstr ""
 " Lokala ändringar behålls som de är.\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1907
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Put a local change aside, as if putting it on a shelf.\n"
 "usage: 1. x-shelve [--keep-local] NAME [PATH...]\n"
@@ -17042,9 +17041,9 @@ msgid ""
 " in the next release, and there is no promise of backward compatibility.\n"
 msgstr ""
 "Lägg en lokal ändring åt sidan, som om den lades på hyllan.\n"
-"användning: 1. shelve [--keep-local] NAMN [SÖKVÄG...]\n"
-"      2. shelve --delete NAMN\n"
-"      3. shelve --list\n"
+"användning: 1. x-shelve [--keep-local] NAMN [SÖKVÄG...]\n"
+"      2. x-shelve --delete NAMN\n"
+"      3. x-shelve --list\n"
 "\n"
 " 1. Spara den lokala ändringen av givna SÖKVÄGar till en patchfil, och\n"
 "   återställ denna ändring från arbetskopian såvida inte \"--keep-local\"\n"
@@ -17063,7 +17062,7 @@ msgstr ""
 "  mergeinfo-ändring, kopiering, flytt, mkdir, rmdir,\n"
 "  \"binärt\" innehåll, ej arkiverbara tillstånd\n"
 "\n"
-" För att återfå en ändring från hyllan, använd \"svn unshelve NAMN\".\n"
+" För att återfå en ändring från hyllan, använd \"svn x-unshelve NAMN\".\n"
 "\n"
 " Ändringar på hyllan lagras i <AK>/.svn/shelves/\n"
 "\n"
@@ -17071,7 +17070,6 @@ msgstr ""
 " ändras i nästa utgåva, och ingen bakåtkompatibilitet utlovas.\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1943
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Bring a shelved change back to a local change in the WC.\n"
 "usage: 1. x-unshelve [--keep-shelved] [NAME]\n"
@@ -17095,8 +17093,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Hämta tillbaka en ändring från hyllan som en lokal ändring\n"
 "     i arbetskopian.\n"
-"användning: 1. unshelve [--keep-shelved] [NAMN]\n"
-"      2. unshelve --list\n"
+"användning: 1. x-unshelve [--keep-shelved] [NAMN]\n"
+"      2. x-unshelve --list\n"
 "\n"
 " 1. Anbringa ändringen NAME från hyllan på arbetskopian.\n"
 "   Radera patchen såvida inte väljaren \"--keep-shelved\" anges.\n"
@@ -17114,7 +17112,6 @@ msgstr ""
 " ändras i nästa utgåva, och ingen bakåtkompatibilitet utlovas.\n"
 
 #: ../svn/svn.c:1966
-#, fuzzy
 msgid ""
 "List shelved changes.\n"
 "usage: x-shelves\n"
@@ -17123,7 +17120,7 @@ msgid ""
 " in the next release, and there is no promise of backward compatibility.\n"
 msgstr ""
 "Lista ändringar på hyllan.\n"
-"användning: shelves\n"
+"användning: x-shelves\n"
 "\n"
 " Hyllfunktionen är EXPERIMENTELL. Detta kommando kommer troligen\n"
 " ändras i nästa utgåva, och ingen bakåtkompatibilitet utlovas.\n"Mime
View raw message