subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1504926 [2/2] - /subversion/trunk/subversion/po/sv.po
Date Fri, 19 Jul 2013 16:02:28 GMT

Modified: subversion/trunk/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/trunk/subversion/po/sv.po?rev=1504926&r1=1504925&r2=1504926&view=diff
==============================================================================
--- subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] Fri Jul 19 16:02:28 2013
@@ -110,7 +110,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dev@subversion.apache.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-04 11:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-19 18:01+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-05-04 12:03+0200\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <dev@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <dev@subversion.apache.org>\n"
@@ -237,7 +237,7 @@ msgstr "Sökvägen står inte omedelbart
 msgid "Bogus UUID"
 msgstr "Felaktig UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:207 ../include/svn_error_codes.h:944
+#: ../include/svn_error_codes.h:207 ../include/svn_error_codes.h:959
 msgid "Invalid configuration value"
 msgstr "Ogiltigt konfigurationsvärde"
 
@@ -265,1073 +265,1099 @@ msgstr "Ogiltig namn på ändringslista"
 msgid "Invalid atomic"
 msgstr "Ogiltig odelbar operation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:240
+#: ../include/svn_error_codes.h:239
+#, fuzzy
+msgid "Invalid compression method"
+msgstr "Ogiltig fixerad revision %ld"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:245
 msgid "No such XML tag attribute"
 msgstr "XML-attribut saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:244
+#: ../include/svn_error_codes.h:249
 msgid "<delta-pkg> is missing ancestry"
 msgstr "<delta-pkg> saknar ursprung"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:248
+#: ../include/svn_error_codes.h:253
 msgid "Unrecognized binary data encoding; can't decode"
 msgstr "Okänd kodning av binärdata; kan inte avkoda"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:252
+#: ../include/svn_error_codes.h:257
 msgid "XML data was not well-formed"
 msgstr "XML var inte välformad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:256
+#: ../include/svn_error_codes.h:261
 msgid "Data cannot be safely XML-escaped"
 msgstr "Data kan inte skyddas för lagring som XML"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:262
+#: ../include/svn_error_codes.h:266
+#, fuzzy
+msgid "Unexpected XML element found"
+msgstr "Oväntad nodtyp funnen"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:272
 msgid "Inconsistent line ending style"
 msgstr "Inkonsekventa radslutstecken"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:266
+#: ../include/svn_error_codes.h:276
 msgid "Unrecognized line ending style"
 msgstr "Okänt sätt att markera radslut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:271
+#: ../include/svn_error_codes.h:281
 msgid "Line endings other than expected"
 msgstr "Andra radslutstecken än väntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:275
+#: ../include/svn_error_codes.h:285
 msgid "Ran out of unique names"
 msgstr "Kunde inte generera fler unika namn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:280
+#: ../include/svn_error_codes.h:290
 msgid "Framing error in pipe protocol"
 msgstr "Ramfel i rörprotokoll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:285
+#: ../include/svn_error_codes.h:295
 msgid "Read error in pipe"
 msgstr "Läsfel i rör"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:289 ../libsvn_subr/cmdline.c:362
-#: ../libsvn_subr/cmdline.c:385 ../svn/util.c:564 ../svnlook/svnlook.c:1987
+#: ../include/svn_error_codes.h:299 ../libsvn_subr/cmdline.c:362
+#: ../libsvn_subr/cmdline.c:385 ../svn/util.c:564 ../svnlook/svnlook.c:2008
 #, c-format
 msgid "Write error"
 msgstr "Fel vid skrivning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:294
+#: ../include/svn_error_codes.h:304
 msgid "Write error in pipe"
 msgstr "Skrivfel i rör"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:300
+#: ../include/svn_error_codes.h:310
 msgid "Unexpected EOF on stream"
 msgstr "Oväntat filslut i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:304
+#: ../include/svn_error_codes.h:314
 msgid "Malformed stream data"
 msgstr "Felaktig data i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:308
+#: ../include/svn_error_codes.h:318
 msgid "Unrecognized stream data"
 msgstr "Okänd data i ström"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:313
+#: ../include/svn_error_codes.h:323
 msgid "Stream doesn't support seeking"
 msgstr "Strömmen stöder ej positionering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:319
+#: ../include/svn_error_codes.h:329
 msgid "Unknown svn_node_kind"
 msgstr "Okänd svn_node_kind"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:323
+#: ../include/svn_error_codes.h:333
 msgid "Unexpected node kind found"
 msgstr "Oväntad nodtyp funnen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:329
+#: ../include/svn_error_codes.h:339
 msgid "Can't find an entry"
 msgstr "Kan inte hitta post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:335
+#: ../include/svn_error_codes.h:345
 msgid "Entry already exists"
 msgstr "Posten finns redan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:339
+#: ../include/svn_error_codes.h:349
 msgid "Entry has no revision"
 msgstr "Posten saknar revision"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:343
+#: ../include/svn_error_codes.h:353
 msgid "Entry has no URL"
 msgstr "Posten saknar URL"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:347
+#: ../include/svn_error_codes.h:357
 msgid "Entry has an invalid attribute"
 msgstr "Ogiltigt attribut i post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:351
+#: ../include/svn_error_codes.h:361
 msgid "Can't create an entry for a forbidden name"
 msgstr "Kan inte skapa post för otillåtet namn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:357
+#: ../include/svn_error_codes.h:367
 msgid "Obstructed update"
 msgstr "Blockerad uppdatering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:362
+#: ../include/svn_error_codes.h:372
 msgid "Mismatch popping the WC unwind stack"
 msgstr "Fel vid upprullning av arbetskopiestacken"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:367
+#: ../include/svn_error_codes.h:377
 msgid "Attempt to pop empty WC unwind stack"
 msgstr "Försök att rulla upp tom arbetskopiestack"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:372
+#: ../include/svn_error_codes.h:382
 msgid "Attempt to unlock with non-empty unwind stack"
 msgstr "Försök att låsa upp icke-tom upprullningsstack"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:376
+#: ../include/svn_error_codes.h:386
 msgid "Attempted to lock an already-locked dir"
 msgstr "Försök att låsa en katalog som redan var låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:380
+#: ../include/svn_error_codes.h:390
 msgid "Working copy not locked; this is probably a bug, please report"
 msgstr "Arbetskopian är inte låst; detta är troligen ett programfel, vänligen rapportera det"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:385
+#: ../include/svn_error_codes.h:395
 msgid "Invalid lock"
 msgstr "Ogiltigt lås"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:391 ../include/svn_error_codes.h:397
+#: ../include/svn_error_codes.h:401 ../include/svn_error_codes.h:407
 msgid "Path is not a working copy directory"
 msgstr "Sökvägen är ingen katalog i en arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:401
+#: ../include/svn_error_codes.h:411
 msgid "Path is not a working copy file"
 msgstr "Sökväg är inte en fil i en arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:405
+#: ../include/svn_error_codes.h:415
 msgid "Problem running log"
 msgstr "Problem vid körning av logg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:409
+#: ../include/svn_error_codes.h:419
 msgid "Can't find a working copy path"
 msgstr "Kan inte hitta sökväg till arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:413
+#: ../include/svn_error_codes.h:423
 msgid "Working copy is not up-to-date"
 msgstr "Arbetskopian är inaktuell"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:417
+#: ../include/svn_error_codes.h:427
 msgid "Left locally modified or unversioned files"
 msgstr "Lämnade kvar lokalt ändrade eller icke versionshanterade filer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:421
+#: ../include/svn_error_codes.h:431
 msgid "Unmergeable scheduling requested on an entry"
 msgstr "Schemaläggning som ej kan slås samman begärd på post"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:425
+#: ../include/svn_error_codes.h:435
 msgid "Found a working copy path"
 msgstr "Hittade sökväg till arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:429
+#: ../include/svn_error_codes.h:439
 msgid "A conflict in the working copy obstructs the current operation"
 msgstr "En konflikt i arbetskopian blockerar operationen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:433
+#: ../include/svn_error_codes.h:443
 msgid "Working copy is corrupt"
 msgstr "Förstörd arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:437
+#: ../include/svn_error_codes.h:447
 msgid "Working copy text base is corrupt"
 msgstr "Förstörd textbas i arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:441
+#: ../include/svn_error_codes.h:451
 msgid "Cannot change node kind"
 msgstr "Kan inte ändra nodtyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:445
+#: ../include/svn_error_codes.h:455
 msgid "Invalid operation on the current working directory"
 msgstr "Ogiltig operation på aktuell katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:449
+#: ../include/svn_error_codes.h:459
 msgid "Problem on first log entry in a working copy"
 msgstr "Problem med första loggposten i arbetskopia"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:453
+#: ../include/svn_error_codes.h:463
 msgid "Unsupported working copy format"
 msgstr "Formatet på arbetskopian stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:457
+#: ../include/svn_error_codes.h:467
 msgid "Path syntax not supported in this context"
 msgstr "Sökvägssyntax stöds ej i detta sammanhang"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:462
+#: ../include/svn_error_codes.h:472
 msgid "Invalid schedule"
 msgstr "Ogiltig schemaläggning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:467
+#: ../include/svn_error_codes.h:477
 msgid "Invalid relocation"
 msgstr "Ogiltig omlokalisering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:472
+#: ../include/svn_error_codes.h:482
 msgid "Invalid switch"
 msgstr "Ogiltig flagga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:477
+#: ../include/svn_error_codes.h:487
 msgid "Changelist doesn't match"
 msgstr "Ändringslistan stämmer inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:482
+#: ../include/svn_error_codes.h:492
 msgid "Conflict resolution failed"
 msgstr "Konfliktlösningen misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:486
+#: ../include/svn_error_codes.h:496
 msgid "Failed to locate 'copyfrom' path in working copy"
 msgstr "Hittade inte \"copyfrom\"-sökvägen i arbetskopian"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:494
+#: ../include/svn_error_codes.h:504
 msgid "Moving a path from one changelist to another"
 msgstr "Flyttar en sökväg från en ändringslista till en annan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:499
+#: ../include/svn_error_codes.h:509
 msgid "Cannot delete a file external"
 msgstr "Kan inte radera en extern fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:504
+#: ../include/svn_error_codes.h:514
 msgid "Cannot move a file external"
 msgstr "Kan inte flytta en extern fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:509
+#: ../include/svn_error_codes.h:519
 msgid "Something's amiss with the wc sqlite database"
 msgstr "Något är på tok med arbetskopians sqlite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:514
+#: ../include/svn_error_codes.h:524
 msgid "The working copy is missing"
 msgstr "Arbetskopian saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:519
+#: ../include/svn_error_codes.h:529
 msgid "The specified node is not a symlink"
 msgstr "Angiven nod är ej en länk"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:524
+#: ../include/svn_error_codes.h:534
 msgid "The specified path has an unexpected status"
 msgstr "Den angivna sökvägen befinner sig i ett oväntat tillstånd"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:529
+#: ../include/svn_error_codes.h:539
 msgid "The working copy needs to be upgraded"
 msgstr "Arbetskopian måste uppgraderas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:534
+#: ../include/svn_error_codes.h:544
 msgid "Previous operation has not finished; run 'cleanup' if it was interrupted"
 msgstr "En tidigare handling är inte färdig; kör \"cleanup\" om den avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:540
+#: ../include/svn_error_codes.h:550
 msgid "The operation cannot be performed with the specified depth"
 msgstr "Handlingen kan inte utföras med det angivna djupet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:545
+#: ../include/svn_error_codes.h:555
 msgid "Couldn't open a working copy file because access was denied"
 msgstr "Kunde inte öppna en fil i arbetskopian eftersom åtkomst nekades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:550
+#: ../include/svn_error_codes.h:560
 msgid "Mixed-revision working copy was found but not expected"
 msgstr "Arbetskopia med blandad revision hittades men väntades ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:555
+#: ../include/svn_error_codes.h:565
 msgid "Duplicate targets in svn:externals property"
 msgstr "Dubblettmål i svn:externals-egenskap"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:561
+#: ../include/svn_error_codes.h:571
 msgid "General filesystem error"
 msgstr "Allmänt filsystemsfel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:565
+#: ../include/svn_error_codes.h:575
 msgid "Error closing filesystem"
 msgstr "Fel vid stängning av filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:569
+#: ../include/svn_error_codes.h:579
 msgid "Filesystem is already open"
 msgstr "Filsystemet är redan öppet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:573
+#: ../include/svn_error_codes.h:583
 msgid "Filesystem is not open"
 msgstr "Filsystemet är ej öppet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:577
+#: ../include/svn_error_codes.h:587
 msgid "Filesystem is corrupt"
 msgstr "Förstört filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:581
+#: ../include/svn_error_codes.h:591
 msgid "Invalid filesystem path syntax"
 msgstr "Ogiltig syntax för sökväg i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:585
+#: ../include/svn_error_codes.h:595
 msgid "Invalid filesystem revision number"
 msgstr "Ogiltigt revisionsnummer för filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:589
+#: ../include/svn_error_codes.h:599
 msgid "Invalid filesystem transaction name"
 msgstr "Ogiltigt transaktionsnamn för filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:593
+#: ../include/svn_error_codes.h:603
 msgid "Filesystem directory has no such entry"
 msgstr "Katalog i filsystem saknar post med det namnet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:597
+#: ../include/svn_error_codes.h:607
 msgid "Filesystem has no such representation"
 msgstr "Representation saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:601
+#: ../include/svn_error_codes.h:611
 msgid "Filesystem has no such string"
 msgstr "Sträng saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:605
+#: ../include/svn_error_codes.h:615
 msgid "Filesystem has no such copy"
 msgstr "Kopia saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:609
+#: ../include/svn_error_codes.h:619
 msgid "The specified transaction is not mutable"
 msgstr "Angiven transaktion går ej att ändra"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:613
+#: ../include/svn_error_codes.h:623
 msgid "Filesystem has no item"
 msgstr "Filsystem saknar objekt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:617
+#: ../include/svn_error_codes.h:627
 msgid "Filesystem has no such node-rev-id"
 msgstr "node-rev-id saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:621
+#: ../include/svn_error_codes.h:631
 msgid "String does not represent a node or node-rev-id"
 msgstr "Strängen representerar ingen nod eller node-rev-id"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:625
+#: ../include/svn_error_codes.h:635
 msgid "Name does not refer to a filesystem directory"
 msgstr "Namnet refererar ej till en katalog i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:629
+#: ../include/svn_error_codes.h:639
 msgid "Name does not refer to a filesystem file"
 msgstr "Namnet refererar ej till en fil i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:633
+#: ../include/svn_error_codes.h:643
 msgid "Name is not a single path component"
 msgstr "Namnet är ej en ensam sökvägskomponent"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:637
+#: ../include/svn_error_codes.h:647
 msgid "Attempt to change immutable filesystem node"
 msgstr "Försök att ändra filsystemsnod som ej får ändras"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:641
+#: ../include/svn_error_codes.h:651
 msgid "Item already exists in filesystem"
 msgstr "Objektet finns redan i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:645
+#: ../include/svn_error_codes.h:655
 msgid "Attempt to remove or recreate fs root dir"
 msgstr "Försök att ta bort eller omskapa filsystemets rotkatalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:649
+#: ../include/svn_error_codes.h:659
 msgid "Object is not a transaction root"
 msgstr "Objektet är ingen transaktionsrot"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:653
+#: ../include/svn_error_codes.h:663
 msgid "Object is not a revision root"
 msgstr "Objektet är ingen revisionsrot"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:657
+#: ../include/svn_error_codes.h:667
 msgid "Merge conflict during commit"
 msgstr "Sammanslagningskonflikt vid arkivering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:661
+#: ../include/svn_error_codes.h:671
 msgid "A representation vanished or changed between reads"
 msgstr "Representation försvann eller ändrades mellan läsningar"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:665
+#: ../include/svn_error_codes.h:675
 msgid "Tried to change an immutable representation"
 msgstr "Försök att ändra representation som ej får ändras"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:669
+#: ../include/svn_error_codes.h:679
 msgid "Malformed skeleton data"
 msgstr "Felaktig skelettdata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:673
+#: ../include/svn_error_codes.h:683
 msgid "Transaction is out of date"
 msgstr "Transaktionen är inaktuell"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:677
+#: ../include/svn_error_codes.h:687
 msgid "Berkeley DB error"
 msgstr "Fel i Berkeley DB"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:681
+#: ../include/svn_error_codes.h:691
 msgid "Berkeley DB deadlock error"
 msgstr "Berkeley DB i baklås"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:685
+#: ../include/svn_error_codes.h:695
 msgid "Transaction is dead"
 msgstr "Transaktionen är död"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:689
+#: ../include/svn_error_codes.h:699
 msgid "Transaction is not dead"
 msgstr "Transaktionen är inte död"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:694
+#: ../include/svn_error_codes.h:704
 msgid "Unknown FS type"
 msgstr "Okänd filsystemstyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:699
+#: ../include/svn_error_codes.h:709
 msgid "No user associated with filesystem"
 msgstr "Ingen användare kopplad till filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:704
+#: ../include/svn_error_codes.h:714
 msgid "Path is already locked"
 msgstr "Sökvägen är redan låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:709 ../include/svn_error_codes.h:886
+#: ../include/svn_error_codes.h:719 ../include/svn_error_codes.h:901
 msgid "Path is not locked"
 msgstr "Sökvägen är inte låst"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:714
+#: ../include/svn_error_codes.h:724
 msgid "Lock token is incorrect"
 msgstr "Låsidentifieraren är felaktig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:719
+#: ../include/svn_error_codes.h:729
 msgid "No lock token provided"
 msgstr "Ingen låsidentifierare tillhandahölls"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:724
+#: ../include/svn_error_codes.h:734
 msgid "Username does not match lock owner"
 msgstr "Användarnamnet matchar inte låsägaren"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:729
+#: ../include/svn_error_codes.h:739
 msgid "Filesystem has no such lock"
 msgstr "Låset saknas i filsystemet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:734
+#: ../include/svn_error_codes.h:744
 msgid "Lock has expired"
 msgstr "Låset har gått ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:739 ../include/svn_error_codes.h:873
+#: ../include/svn_error_codes.h:749 ../include/svn_error_codes.h:888
 msgid "Item is out of date"
 msgstr "Objektet är inaktuellt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:751
+#: ../include/svn_error_codes.h:761
 msgid "Unsupported FS format"
 msgstr "Formatet på filsystemet stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:756
+#: ../include/svn_error_codes.h:766
 msgid "Representation is being written"
 msgstr "Representationen håller på att skrivas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:761
+#: ../include/svn_error_codes.h:771
 msgid "The generated transaction name is too long"
 msgstr "Det genererade transaktionsnamnet är för långt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:766
+#: ../include/svn_error_codes.h:776
 msgid "Filesystem has no such node origin record"
 msgstr "Filsystemet saknar en sådan nodursprungspost"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:771
+#: ../include/svn_error_codes.h:781
 msgid "Filesystem upgrade is not supported"
 msgstr "Filsystemsuppgradering stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:776
+#: ../include/svn_error_codes.h:786
 msgid "Filesystem has no such checksum-representation index record"
 msgstr "Indexpost för kontrollsummerepresentation saknas i filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:781
+#: ../include/svn_error_codes.h:791
 msgid "Property value in filesystem differs from the provided base value"
 msgstr "Egenskapsvärde i filsystem skiljer sig från givet basvärde"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:787
+#: ../include/svn_error_codes.h:797
 msgid "The filesystem editor completion process was not followed"
 msgstr "Filsystemseditorns avslutningsprocess följdes inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:792
+#: ../include/svn_error_codes.h:802
 msgid "A packed revprop could not be read"
 msgstr "En packad revisionsegenskap kunde inte läsas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:797
+#: ../include/svn_error_codes.h:807
 msgid "Could not initialize the revprop caching infrastructure."
 msgstr "Kunde inte initiera infrastrukturen för cachning av revisionsegenskaper"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:803
+#: ../include/svn_error_codes.h:813
 msgid "The repository is locked, perhaps for db recovery"
 msgstr "Arkivet är låst, kanske för reparation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:807
+#: ../include/svn_error_codes.h:817
 msgid "A repository hook failed"
 msgstr "Ett krokskript i arkivet misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:811
+#: ../include/svn_error_codes.h:821
 msgid "Incorrect arguments supplied"
 msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:815
+#: ../include/svn_error_codes.h:825
 msgid "A report cannot be generated because no data was supplied"
 msgstr "Rapport kan ej skapas, då data ej tillhandahölls"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:819
+#: ../include/svn_error_codes.h:829
 msgid "Bogus revision report"
 msgstr "Felaktig revisionsrapport"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:828
+#: ../include/svn_error_codes.h:838
 msgid "Unsupported repository version"
 msgstr "Arkivversionen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:832
+#: ../include/svn_error_codes.h:842
 msgid "Disabled repository feature"
 msgstr "Funktionen är avslagen i arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:836
+#: ../include/svn_error_codes.h:846
 msgid "Error running post-commit hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter arkivering (\"post-commit\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:841
+#: ../include/svn_error_codes.h:851
 msgid "Error running post-lock hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter låsning (\"post-lock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:846
+#: ../include/svn_error_codes.h:856
 msgid "Error running post-unlock hook"
 msgstr "Fel vid körning av krokskript efter upplåsning (\"post-unlock\")"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:851
+#: ../include/svn_error_codes.h:861
 msgid "Repository upgrade is not supported"
 msgstr "Uppgradering av arkiv stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:857
+#: ../include/svn_error_codes.h:866
+#, fuzzy
+msgid "Repository is corrupt"
+msgstr "Förstörd arbetskopia"
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:872
 msgid "Bad URL passed to RA layer"
 msgstr "Felaktig URL skickad till RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:861
+#: ../include/svn_error_codes.h:876
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Behörighetskontroll misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:865
+#: ../include/svn_error_codes.h:880
 msgid "Unknown authorization method"
 msgstr "Okänd metod för behörighetskontroll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:869
+#: ../include/svn_error_codes.h:884
 msgid "Repository access method not implemented"
 msgstr "Metod för arkivåtkomst ej implementerad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:877
+#: ../include/svn_error_codes.h:892
 msgid "Repository has no UUID"
 msgstr "Arkivet saknar UUID"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:881
+#: ../include/svn_error_codes.h:896
 msgid "Unsupported RA plugin ABI version"
 msgstr "ABI-versionen för insticksmodulen för arkivåtkomst stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:891
+#: ../include/svn_error_codes.h:906
 msgid "Server can only replay from the root of a repository"
 msgstr "Servern kan bara spela upp från arkivroten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:896
+#: ../include/svn_error_codes.h:911
 msgid "Repository UUID does not match expected UUID"
 msgstr "Arkivets UUID matchar inte den förväntade UUID:n"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:901
+#: ../include/svn_error_codes.h:916
 msgid "Repository root URL does not match expected root URL"
 msgstr "Arkivets rot-URL matchar inte den förväntade rot-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:906
+#: ../include/svn_error_codes.h:921
 msgid "Session URL does not match expected session URL"
 msgstr "Sessionens URL matchar inte den förväntade sessions-URL:en"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:911 ../libsvn_ra_svn/client.c:491
+#: ../include/svn_error_codes.h:926 ../libsvn_ra_svn/client.c:492
 #, c-format
 msgid "Can't create tunnel"
 msgstr "Kan inte skapa tunnel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:917
+#: ../include/svn_error_codes.h:932
 msgid "RA layer failed to init socket layer"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte initiera uttagsskiktet (socket layer)"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:921
+#: ../include/svn_error_codes.h:936
 msgid "RA layer failed to create HTTP request"
 msgstr "RA-skiktet kunde inte skapa en HTTP-förfrågan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:925
+#: ../include/svn_error_codes.h:940
 msgid "RA layer request failed"
 msgstr "Förfrågan misslyckad i RA-skiktet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:929
+#: ../include/svn_error_codes.h:944
 msgid "RA layer didn't receive requested OPTIONS info"
 msgstr "RA-skiktet mottog ej begärd OPTIONS-information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:933
+#: ../include/svn_error_codes.h:948
 msgid "RA layer failed to fetch properties"
 msgstr "RA-skiktet misslyckades med att erhålla egenskaper"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:937
+#: ../include/svn_error_codes.h:952
 msgid "RA layer file already exists"
 msgstr "RA-skiktsfil finns redan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:951
+#: ../include/svn_error_codes.h:966
 msgid "HTTP Path Not Found"
 msgstr "HTTP-sökväg finns inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:955
+#: ../include/svn_error_codes.h:970
 msgid "Failed to execute WebDAV PROPPATCH"
 msgstr "Misslyckades med att utföra WebDAV PROPPATCH"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:960 ../include/svn_error_codes.h:1403
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1075 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1297
-#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1327
+#. If condition COND is not met, return a "malformed network data" error.
+#.
+#: ../include/svn_error_codes.h:975 ../include/svn_error_codes.h:1428
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1142 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1364
+#: ../libsvn_ra_svn/marshal.c:1394 ../libsvn_ra_svn/marshal.c:2455
 msgid "Malformed network data"
 msgstr "Felaktig nätverksdata"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:965
+#: ../include/svn_error_codes.h:980
 msgid "Unable to extract data from response header"
 msgstr "Kunde inte läsa data från responshuvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:970
+#: ../include/svn_error_codes.h:985
 msgid "Repository has been moved"
 msgstr "Arkivet har flyttats"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:975 ../libsvn_ra_serf/update.c:2881
-#: ../libsvn_ra_serf/util.c:767
+#: ../include/svn_error_codes.h:990 ../libsvn_ra_serf/update.c:2960
+#: ../libsvn_ra_serf/util.c:764
 msgid "Connection timed out"
 msgstr "Nätverksanslutningen gick ut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:980
+#: ../include/svn_error_codes.h:995
 msgid "URL access forbidden for unknown reason"
 msgstr "Åtkomst till URL tilläts ej av okänd anledning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:986 ../include/svn_error_codes.h:1407
+#: ../include/svn_error_codes.h:1001 ../include/svn_error_codes.h:1432
 msgid "Couldn't find a repository"
 msgstr "Kunde inte hitta något arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:990
+#: ../include/svn_error_codes.h:1005
 msgid "Couldn't open a repository"
 msgstr "Kunde inte öppna arkivet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:996
+#: ../include/svn_error_codes.h:1011
 msgid "Svndiff data has invalid header"
 msgstr "Svndiff-data har ogiltigt huvud"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1000
+#: ../include/svn_error_codes.h:1015
 msgid "Svndiff data contains corrupt window"
 msgstr "Svndiff-data innehåller trasigt fönster"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1004
+#: ../include/svn_error_codes.h:1019
 msgid "Svndiff data contains backward-sliding source view"
 msgstr "Svndiff-data innehåller källvyer med förflyttningar baklänges"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1008
+#: ../include/svn_error_codes.h:1023
 msgid "Svndiff data contains invalid instruction"
 msgstr "Ogiltig instruktion i svndiff-data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1012
+#: ../include/svn_error_codes.h:1027
 msgid "Svndiff data ends unexpectedly"
 msgstr "Svndiff-data tog oväntat slut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1016
+#: ../include/svn_error_codes.h:1031
 msgid "Svndiff compressed data is invalid"
 msgstr "Komprimerad svndiff-data är ogiltig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1022
+#: ../include/svn_error_codes.h:1037
 msgid "Apache has no path to an SVN filesystem"
 msgstr "Apache saknar sökväg till SVN-filsystem"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1026
+#: ../include/svn_error_codes.h:1041
 msgid "Apache got a malformed URI"
 msgstr "Apache fick en felaktig URI"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1030
+#: ../include/svn_error_codes.h:1045
 msgid "Activity not found"
 msgstr "Aktiviteten hittades ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1034
+#: ../include/svn_error_codes.h:1049
 msgid "Baseline incorrect"
 msgstr "Felaktig utgångspunkt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1038
+#: ../include/svn_error_codes.h:1053
 msgid "Input/output error"
 msgstr "In/ut-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1044
+#: ../include/svn_error_codes.h:1059
 msgid "A path under version control is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver en versionshanterad sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1048
+#: ../include/svn_error_codes.h:1063
 msgid "Repository access is needed for this operation"
 msgstr "Operationen kräver åtkomst till ett arkiv"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1052
+#: ../include/svn_error_codes.h:1067
 msgid "Bogus revision information given"
 msgstr "Felaktig revisionsinformation angiven"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1056
+#: ../include/svn_error_codes.h:1071
 msgid "Attempting to commit to a URL more than once"
 msgstr "Försöker arkivera till en URL mer än en gång"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1060
+#: ../include/svn_error_codes.h:1075
 msgid "Operation does not apply to binary file"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på binär fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1066
+#: ../include/svn_error_codes.h:1081
 msgid "Format of an svn:externals property was invalid"
 msgstr "Felaktigt format på svn:externals-egenskap"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1070
+#: ../include/svn_error_codes.h:1085
 msgid "Attempting restricted operation for modified resource"
 msgstr "Operationen tillåter ej att källan är modifierad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1074
+#: ../include/svn_error_codes.h:1089
 msgid "Operation does not apply to directory"
 msgstr "Operationen kan ej utföras på en katalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1078
+#: ../include/svn_error_codes.h:1093
 msgid "Revision range is not allowed"
 msgstr "Revisionsområde otillåtet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1082
+#: ../include/svn_error_codes.h:1097
 msgid "Inter-repository relocation not allowed"
 msgstr "Omlokalisering mellan arkiv otillåten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1086
+#: ../include/svn_error_codes.h:1101
 msgid "Author name cannot contain a newline"
 msgstr "Författarnamn kan ej innehålla radslut"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1090
+#: ../include/svn_error_codes.h:1105
 msgid "Bad property name"
 msgstr "Felaktigt egenskapsnamn"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1095
+#: ../include/svn_error_codes.h:1110
 msgid "Two versioned resources are unrelated"
 msgstr "Två orelaterade versionshanterade resurser"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1100
+#: ../include/svn_error_codes.h:1115
 msgid "Path has no lock token"
 msgstr "Sökvägen saknar låsidentifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1105
+#: ../include/svn_error_codes.h:1120
 msgid "Operation does not support multiple sources"
 msgstr "Operationen klarar ej flera källor"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1110
+#: ../include/svn_error_codes.h:1125
 msgid "No versioned parent directories"
 msgstr "Inga versionshanterade föräldrakataloger"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1115 ../include/svn_error_codes.h:1135
+#: ../include/svn_error_codes.h:1130 ../include/svn_error_codes.h:1150
 msgid "Working copy and merge source not ready for reintegration"
 msgstr "Arbetskopia och källa för sammanslagning inte klara för återförening"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1120
+#: ../include/svn_error_codes.h:1135
 msgid "A file external cannot overwrite an existing versioned item"
 msgstr "En extern fil kan inte skriva över ett befintligt versionshanterat objekt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1125
+#: ../include/svn_error_codes.h:1140
 msgid "Invalid path component strip count specified"
 msgstr "Ogiltigt angivelse av antal sökvägsdelar att ta bort "
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1130
+#: ../include/svn_error_codes.h:1145
 msgid "Detected a cycle while processing the operation"
 msgstr "En rundgång upptäcktes när operationen behandlades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1140
+#: ../include/svn_error_codes.h:1155
 msgid "Invalid mergeinfo detected in merge target"
 msgstr "Ogiltig sammanslagningsinformation upptäcktes i målet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1145
+#: ../include/svn_error_codes.h:1160
 msgid "Can't perform this operation without a valid lock token"
 msgstr "Kan inte utföra denna operation utan giltig låsidentifierare"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1150
+#: ../include/svn_error_codes.h:1165
 msgid "The operation is forbidden by the server"
 msgstr "Operationen tillåts inte av servern"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1156
+#: ../include/svn_error_codes.h:1171
 msgid "A problem occurred; see other errors for details"
 msgstr "Ett problem har inträffat; se vidare fel för mer information"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1160
+#: ../include/svn_error_codes.h:1175
 msgid "Failure loading plugin"
 msgstr "Fel vid inladdning av insticksmodul"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1164
+#: ../include/svn_error_codes.h:1179
 msgid "Malformed file"
 msgstr "Felaktig fil"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1168
+#: ../include/svn_error_codes.h:1183
 msgid "Incomplete data"
 msgstr "Ofullständig data"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1172
+#: ../include/svn_error_codes.h:1187
 msgid "Incorrect parameters given"
 msgstr "Felaktiga parametrar angivna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1176
+#: ../include/svn_error_codes.h:1191
 msgid "Tried a versioning operation on an unversioned resource"
 msgstr "Försökte utföra en versionshanteringsoperation på en resurs som ej är versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1180
+#: ../include/svn_error_codes.h:1195
 msgid "Test failed"
 msgstr "Test misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1184
+#: ../include/svn_error_codes.h:1199
 msgid "Trying to use an unsupported feature"
 msgstr "Försöker använda en funktion som ej stöds"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1188
+#: ../include/svn_error_codes.h:1203
 msgid "Unexpected or unknown property kind"
 msgstr "Oväntad eller okänd egenskapstyp"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1192
+#: ../include/svn_error_codes.h:1207
 msgid "Illegal target for the requested operation"
 msgstr "Otillåtet mål för begärd operation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1196
+#: ../include/svn_error_codes.h:1211
 msgid "MD5 checksum is missing"
 msgstr "MD5-kontrollsumma saknas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1200
+#: ../include/svn_error_codes.h:1215
 msgid "Directory needs to be empty but is not"
 msgstr "Katalogen måste vara tom, men det är den inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1204
+#: ../include/svn_error_codes.h:1219
 msgid "Error calling external program"
 msgstr "Fel vid anrop av externt program"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1208
+#: ../include/svn_error_codes.h:1223
 msgid "Python exception has been set with the error"
 msgstr "Python-undantag har satts för felet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1212
+#: ../include/svn_error_codes.h:1227
 msgid "A checksum mismatch occurred"
 msgstr "Felaktig kontrollsumma"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1216
+#: ../include/svn_error_codes.h:1231
 msgid "The operation was interrupted"
 msgstr "Operationen avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1220
+#: ../include/svn_error_codes.h:1235
 msgid "The specified diff option is not supported"
 msgstr "Den angivna diff-flaggan stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1224
+#: ../include/svn_error_codes.h:1239
 msgid "Property not found"
 msgstr "Egenskapen finns ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1228
+#: ../include/svn_error_codes.h:1243
 msgid "No auth file path available"
 msgstr "Sökväg för auth-fil ej tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1233
+#: ../include/svn_error_codes.h:1248
 msgid "Incompatible library version"
 msgstr "Biblioteksversioner inte kompatibla"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1238
+#: ../include/svn_error_codes.h:1253
 msgid "Mergeinfo parse error"
 msgstr "Syntaxfel i sammanslagningsinformation"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1243
+#: ../include/svn_error_codes.h:1258
 msgid "Cease invocation of this API"
 msgstr "Avsluta anropet av detta API"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1248
+#: ../include/svn_error_codes.h:1263
 msgid "Error parsing revision number"
 msgstr "Syntaxfel i revisionsnummer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1253
+#: ../include/svn_error_codes.h:1268
 msgid "Iteration terminated before completion"
 msgstr "Upprepning avslutades före fullbordan"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1258
+#: ../include/svn_error_codes.h:1273
 msgid "Unknown changelist"
 msgstr "Okänd ändringslista"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1263
+#: ../include/svn_error_codes.h:1278
 msgid "Reserved directory name in command line arguments"
 msgstr "Reserverat katalognamn i kommandoradsargumenten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1268
+#: ../include/svn_error_codes.h:1283
 msgid "Inquiry about unknown capability"
 msgstr "Förfrågan om okänd förmåga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1273
+#: ../include/svn_error_codes.h:1288
 msgid "Test skipped"
 msgstr "Test hoppades över"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1278
-msgid "apr memcache library not available"
+#: ../include/svn_error_codes.h:1293
+#, fuzzy
+msgid "APR memcache library not available"
 msgstr "apr memcache-bibliotek ej tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1283
+#: ../include/svn_error_codes.h:1298
 msgid "Couldn't perform atomic initialization"
 msgstr "Kunde inte genomföra atomisk initiering"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1288
+#: ../include/svn_error_codes.h:1303
 msgid "SQLite error"
 msgstr "SQLite-fel"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1293
+#: ../include/svn_error_codes.h:1308
 msgid "Attempted to write to readonly SQLite db"
 msgstr "Försök att skriva till skrivskyddad SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1300
+#: ../include/svn_error_codes.h:1315
 msgid "Unsupported schema found in SQLite db"
 msgstr "Schemat i SQLite-databasen stöds ej"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1305
+#: ../include/svn_error_codes.h:1320
 msgid "The SQLite db is busy"
 msgstr "SQLite-databasen är upptagen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1310
+#: ../include/svn_error_codes.h:1325
 msgid "SQLite busy at transaction rollback; resetting all busy SQLite statements to allow rollback"
 msgstr "SQLite upptagen vid transaktionsåterladding; återställer alla upptagna SQLite-satser för att tillåta återladdning"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1316
+#: ../include/svn_error_codes.h:1331
 msgid "Constraint error in SQLite db"
 msgstr "Restriktionsfel i SQLite-databas"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1321
+#: ../include/svn_error_codes.h:1336
 msgid "Too many memcached servers configured"
 msgstr "För många konfigurerade memcached-servrar"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1326
+#: ../include/svn_error_codes.h:1341
 msgid "Failed to parse version number string"
 msgstr "Syntaxfel i sträng med versionsnummer"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1331
+#: ../include/svn_error_codes.h:1346
 msgid "Atomic data storage is corrupt"
 msgstr "Förstörd atomisk datalagring"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1337
+#: ../include/svn_error_codes.h:1351
+msgid "utf8proc library error"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1356
+msgid "Bad arguments to SQL operators GLOB or LIKE"
+msgstr ""
+
+#: ../include/svn_error_codes.h:1362
 msgid "Error parsing arguments"
 msgstr "Syntaxfel i argument"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1341
+#: ../include/svn_error_codes.h:1366
 msgid "Not enough arguments provided"
 msgstr "För få argument givna"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1345
+#: ../include/svn_error_codes.h:1370
 msgid "Mutually exclusive arguments specified"
 msgstr "De angivna argumenten kan inte användas samtidigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1349
+#: ../include/svn_error_codes.h:1374
 msgid "Attempted command in administrative dir"
 msgstr "Försökte utföra kommando i förvaltningskatalog"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1353
+#: ../include/svn_error_codes.h:1378
 msgid "The log message file is under version control"
 msgstr "Filen med loggmeddelandet är versionshanterad"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1357
+#: ../include/svn_error_codes.h:1382
 msgid "The log message is a pathname"
 msgstr "Logmeddelandet är en sökväg"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1361
+#: ../include/svn_error_codes.h:1386
 msgid "Committing in directory scheduled for addition"
 msgstr "Arkiverar i katalog schemalagd att läggas till"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1365
+#: ../include/svn_error_codes.h:1390
 msgid "No external editor available"
 msgstr "Ingen extern editor tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1369
+#: ../include/svn_error_codes.h:1394
 msgid "Something is wrong with the log message's contents"
 msgstr "Fel i loggmeddelandets innehåll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1373
+#: ../include/svn_error_codes.h:1398
 msgid "A log message was given where none was necessary"
 msgstr "Ett loggmeddelande angavs utan att det var nödvändigt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1377
+#: ../include/svn_error_codes.h:1402
 msgid "No external merge tool available"
 msgstr "Ingen externt sammanslagningsverktyg tillgängligt"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1381
+#: ../include/svn_error_codes.h:1406
 msgid "Failed processing one or more externals definitions"
 msgstr "Misslyckad behandling av en eller fler external-definitioner"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1387
+#: ../include/svn_error_codes.h:1412
 msgid "Special code for wrapping server errors to report to client"
 msgstr "Specialkod för att rapportera serverfel till klienten"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1391
+#: ../include/svn_error_codes.h:1416
 msgid "Unknown svn protocol command"
 msgstr "Okänt kommando i svn-protokollet"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1395
+#: ../include/svn_error_codes.h:1420
 msgid "Network connection closed unexpectedly"
 msgstr "Nätverksanslutningen stängdes oväntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1399
+#: ../include/svn_error_codes.h:1424
 msgid "Network read/write error"
 msgstr "Läs/skrivfel till nätverket"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1411
+#: ../include/svn_error_codes.h:1436
 msgid "Client/server version mismatch"
 msgstr "Klient- och serverversion stämmer ej överens"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1416
+#: ../include/svn_error_codes.h:1441
 msgid "Cannot negotiate authentication mechanism"
 msgstr "Kan inte förhandla om autentiseringsmekanism"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1421
+#: ../include/svn_error_codes.h:1446
 msgid "Editor drive was aborted"
 msgstr "Editorkörning avbröts"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1429
+#: ../include/svn_error_codes.h:1454
 msgid "Credential data unavailable"
 msgstr "Klientreferenser otillgängliga"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1433
+#: ../include/svn_error_codes.h:1458
 msgid "No authentication provider available"
 msgstr "Ingen tillhandahållare av autentisering tillgänglig"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1437
+#: ../include/svn_error_codes.h:1462
 msgid "All authentication providers exhausted"
 msgstr "Alla tillhandahållare av autentisering förbrukade"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1441
+#: ../include/svn_error_codes.h:1466
 msgid "Credentials not saved"
 msgstr "Klientreferenser sparades inte"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1446
+#: ../include/svn_error_codes.h:1471
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Autentisering misslyckades"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1452
+#: ../include/svn_error_codes.h:1477
 msgid "Read access denied for root of edit"
 msgstr "Läsning nekas till roten för editeringen"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1457
+#: ../include/svn_error_codes.h:1482
 msgid "Item is not readable"
 msgstr "Objektet är inte läsbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1462
+#: ../include/svn_error_codes.h:1487
 msgid "Item is partially readable"
 msgstr "Objektet är delvis läsbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1466
+#: ../include/svn_error_codes.h:1491
 msgid "Invalid authz configuration"
 msgstr "Ogiltig behörighetskonfiguration"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1471
+#: ../include/svn_error_codes.h:1496
 msgid "Item is not writable"
 msgstr "Objektet är inte skrivbart"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1478
+#: ../include/svn_error_codes.h:1503
 msgid "Diff data source modified unexpectedly"
 msgstr "Datakälla för diff ändrades oväntat"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1484
+#: ../include/svn_error_codes.h:1509
 msgid "Initialization of SSPI library failed"
 msgstr "Misslyckad initiering av SSPI-biblioteket"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1488
+#: ../include/svn_error_codes.h:1513
 msgid "Server SSL certificate untrusted"
 msgstr "Ej betrott SSL-certifikat för server"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1493
+#: ../include/svn_error_codes.h:1518
 msgid "Initialization of the GSSAPI context failed"
 msgstr "Misslyckad initiering av GSSAPI-kontext"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1498
+#: ../include/svn_error_codes.h:1526
 msgid "While handling serf response:"
 msgstr "När svar från serf behandlades:"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1504
+#: ../include/svn_error_codes.h:1532
 msgid "Assertion failure"
 msgstr "Fel upptäckt vid invariantkontroll"
 
-#: ../include/svn_error_codes.h:1508
+#: ../include/svn_error_codes.h:1536
 msgid "No non-tracing links found in the error chain"
 msgstr "Inga icke-spårande länkar hittades i felkedjan"
 
@@ -1345,56 +1371,52 @@ msgstr "GNOMEs nyckelkedja är låst och
 msgid "'%s' ends in a reserved name"
 msgstr "\"%s\" slutar med ett reserverat namn"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:875
+#: ../libsvn_client/add.c:872
 #, c-format
 msgid "'%s' prevents creating parent of '%s'"
 msgstr "\"%s\" hindrar att förälder till \"%s\" skapas"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:914 ../libsvn_wc/adm_ops.c:731
+#: ../libsvn_client/add.c:911 ../libsvn_wc/adm_ops.c:732
 #, c-format
 msgid "'%s' is an existing item in conflict; please mark the conflict as resolved before adding a new item here"
 msgstr "\"%s\" är ett befintligt objekt i konflikt; markera konflikten som löst innan ett nytt objekt läggs till här"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:921 ../libsvn_wc/adm_ops.c:686
-#: ../libsvn_wc/workqueue.c:904 ../libsvn_wc/workqueue.c:998
+#: ../libsvn_client/add.c:918 ../libsvn_wc/adm_ops.c:687
+#: ../libsvn_wc/workqueue.c:900 ../libsvn_wc/workqueue.c:994
 #, c-format
 msgid "'%s' not found"
 msgstr "\"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:927 ../libsvn_wc/adm_ops.c:691
+#: ../libsvn_client/add.c:924 ../libsvn_wc/adm_ops.c:692
 #: ../libsvn_wc/delete.c:98
 #, c-format
 msgid "Unsupported node kind for path '%s'"
 msgstr "Nodtypen för sökvägen \"%s\" stöds inte"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:960 ../libsvn_client/changelist.c:65
-#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/cleanup.c:55
-#: ../libsvn_client/export.c:1392 ../libsvn_client/import.c:815
-#: ../libsvn_client/patch.c:3009 ../libsvn_client/relocate.c:232
+#: ../libsvn_client/add.c:957 ../libsvn_client/changelist.c:65
+#: ../libsvn_client/changelist.c:104 ../libsvn_client/cleanup.c:233
+#: ../libsvn_client/export.c:1392 ../libsvn_client/import.c:820
+#: ../libsvn_client/patch.c:3012 ../libsvn_client/relocate.c:232
 #: ../libsvn_client/resolved.c:121 ../libsvn_client/revert.c:136
-#: ../libsvn_client/status.c:353 ../libsvn_client/switch.c:473
+#: ../libsvn_client/status.c:353 ../libsvn_client/switch.c:471
 #: ../libsvn_client/update.c:646 ../libsvn_client/upgrade.c:105
 #: ../svn/util.c:979
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a local path"
 msgstr "\"%s\" är ingen lokal sökväg"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:1001 ../libsvn_client/copy_foreign.c:489
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:765 ../libsvn_wc/copy.c:715
+#: ../libsvn_client/add.c:998 ../libsvn_client/copy_foreign.c:489
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:766 ../libsvn_wc/copy.c:715
 #, c-format
 msgid "'%s' is already under version control"
 msgstr "\"%s\" är redan versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/add.c:1134 ../libsvn_client/add.c:1161
-#, c-format
-msgid "There is no valid uri above '%s'"
+#: ../libsvn_client/add.c:1131 ../libsvn_client/add.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "There is no valid URI above '%s'"
 msgstr "Det finns ingen giltig URI ovanför \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/blame.c:605
-msgid "Start revision must precede end revision"
-msgstr "Startrevisionen måste komma före slutrevisionen"
-
-#: ../libsvn_client/blame.c:633
+#: ../libsvn_client/blame.c:660
 #, c-format
 msgid "Cannot calculate blame information for binary file '%s'"
 msgstr "Kan inte beräkna skuldinformation för den binära filen \"%s\""
@@ -1402,9 +1424,9 @@ msgstr "Kan inte beräkna skuldinformati
 #: ../libsvn_client/cat.c:77 ../libsvn_client/commit_util.c:610
 #: ../libsvn_client/delete.c:81 ../libsvn_client/prop_commands.c:829
 #: ../libsvn_client/prop_commands.c:1384 ../libsvn_client/revisions.c:104
-#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:1196 ../libsvn_wc/adm_ops.c:1246
+#: ../libsvn_wc/adm_ops.c:1197 ../libsvn_wc/adm_ops.c:1247
 #: ../libsvn_wc/copy.c:563 ../libsvn_wc/copy.c:624 ../libsvn_wc/entries.c:1301
-#: ../libsvn_wc/entries.c:2679 ../libsvn_wc/entries.c:2710
+#: ../libsvn_wc/entries.c:2681 ../libsvn_wc/entries.c:2712
 #: ../svn/notify.c:1104
 #, c-format
 msgid "'%s' is not under version control"
@@ -1433,26 +1455,31 @@ msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en katal
 msgid "Target changelist name must not be empty"
 msgstr "Ändringslistan får inte ha tomt namn"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:109 ../libsvn_client/export.c:1445
+#: ../libsvn_client/checkout.c:113 ../libsvn_client/export.c:1445
 #, c-format
 msgid "URL '%s' doesn't exist"
 msgstr "URL:en \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:113
+#: ../libsvn_client/checkout.c:117
 #, c-format
 msgid "URL '%s' refers to a file, not a directory"
 msgstr "URL:en \"%s\" pekar på en fil och ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:147
+#: ../libsvn_client/checkout.c:151
 #, c-format
 msgid "'%s' is already a working copy for a different URL"
 msgstr "\"%s\" är redan en arbetskopia för en annan URL"
 
-#: ../libsvn_client/checkout.c:155
+#: ../libsvn_client/checkout.c:159
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and is not a directory"
 msgstr "\"%s\" finns redan och är ingen katalog"
 
+#: ../libsvn_client/cleanup.c:87
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Working copy at '%s' is already locked."
+msgstr "Arbetskopian \"%s\" är inte låst"
+
 #: ../libsvn_client/cmdline.c:104
 #, c-format
 msgid "All non-relative targets must have the same root URL"
@@ -1462,7 +1489,7 @@ msgstr "Alla icke-relativa mål måste h
 msgid "Resolving '^/': no repository root found in the target arguments or in the current directory"
 msgstr "Uppslagning av \"^/\": ingen arkivrot hittades i målargumenten eller i arbetskatalogen"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:155 ../libsvn_client/copy.c:1505
+#: ../libsvn_client/commit.c:155 ../libsvn_client/copy.c:1510
 msgid "Commit failed (details follow):"
 msgstr "Arkiveringen misslyckades (mer information följer):"
 
@@ -1478,17 +1505,17 @@ msgstr "Fel vid upplåsning av låsta ka
 msgid "Error bumping revisions post-commit (details follow):"
 msgstr "Fel vid höjning av revisionsnummer efter arkivering (mer information följer):"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:307
+#: ../libsvn_client/commit.c:314
 #, c-format
 msgid "Cannot delete the directory '%s' in a non-recursive commit because it has children"
 msgstr "Kan inte radera katalogen \"%s\" icke-rekursivt eftersom den inte är tom"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:606
+#: ../libsvn_client/commit.c:613
 #, c-format
 msgid "'%s' is a URL, but URLs cannot be commit targets"
 msgstr "\"%s\" är en URL, men URL:er kan inte vara mål vid arkivering"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:728
+#: ../libsvn_client/commit.c:735
 msgid ""
 "Commit can only commit to a single repository at a time.\n"
 "Are all targets part of the same working copy?"
@@ -1496,12 +1523,12 @@ msgstr ""
 "Arkivering kan bara ske till ett enda arkiv åt gången.\n"
 "Ingår samtliga mål i samma arbetskopia?"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:844
+#: ../libsvn_client/commit.c:851
 #, c-format
 msgid "Cannot commit '%s' because it was moved from '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
 msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades från \"%s\" som inte ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
 
-#: ../libsvn_client/commit.c:875
+#: ../libsvn_client/commit.c:895
 #, c-format
 msgid "Cannot commit '%s' because it was moved to '%s' which is not part of the commit; both sides of the move must be committed together"
 msgstr "Kan inte arkivera \"%s\" eftersom den flyttades till \"%s\" som inte ingår i arkiveringen; bägge sidor av flytten måste arkiveras tillsammans"
@@ -1580,88 +1607,88 @@ msgstr "Arkiveringsobjektet \"%s\" har k
 msgid "Standard properties can't be set explicitly as revision properties"
 msgstr "Standardegenskaper kan inte sättas direkt som revisionsegenskaper"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:426
+#: ../libsvn_client/copy.c:427
 #, c-format
 msgid "Path '%s' exists, but is excluded"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns men är utesluten"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:432 ../libsvn_client/copy.c:1045
-#: ../libsvn_client/copy.c:1304 ../libsvn_client/copy.c:1879
-#: ../libsvn_client/import.c:862
+#: ../libsvn_client/copy.c:433 ../libsvn_client/copy.c:1050
+#: ../libsvn_client/copy.c:1309 ../libsvn_client/copy.c:1884
+#: ../libsvn_client/import.c:868
 #, c-format
 msgid "Path '%s' already exists"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns redan"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:484
+#: ../libsvn_client/copy.c:488
 #, c-format
 msgid "Path '%s' already exists as unversioned node"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns redan men är ej versionshanterad"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:506 ../libsvn_client/copy.c:516
-#: ../libsvn_client/copy.c:1895
+#: ../libsvn_client/copy.c:510 ../libsvn_client/copy.c:520
+#: ../libsvn_client/copy.c:1900
 #, c-format
 msgid "Path '%s' is not a directory"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" är ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:554 ../libsvn_client/merge.c:10115
-#: ../svnlook/svnlook.c:1403
+#: ../libsvn_client/copy.c:559 ../libsvn_client/merge.c:10117
+#: ../svnlook/svnlook.c:1424
 #, c-format
 msgid "Path '%s' does not exist"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:724 ../libsvn_client/copy.c:765
+#: ../libsvn_client/copy.c:729 ../libsvn_client/copy.c:770
 #, c-format
 msgid "Path '%s' already exists, but is not a directory"
 msgstr "\"%s\" finns redan men är ingen katalog"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:826
+#: ../libsvn_client/copy.c:831
 msgid "Source and destination URLs appear not to point to the same repository."
 msgstr "Käll- och destinations-URL:erna verkar inte syfta på samma arkiv."
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1035 ../libsvn_client/prop_commands.c:167
+#: ../libsvn_client/copy.c:1040 ../libsvn_client/prop_commands.c:167
 #, c-format
 msgid "Path '%s' does not exist in revision %ld"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i revision %ld"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1863
+#: ../libsvn_client/copy.c:1868
 #, c-format
 msgid "Path '%s' not found in revision %ld"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i revision %ld"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1868
+#: ../libsvn_client/copy.c:1873
 #, c-format
 msgid "Path '%s' not found in head revision"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i den senaste revisionen"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:1996
+#: ../libsvn_client/copy.c:2001
 msgid "Cannot mix repository and working copy sources"
 msgstr "Kan inte blanda källor från arkiv och arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2048
+#: ../libsvn_client/copy.c:2053
 #, c-format
 msgid "Cannot copy path '%s' into its own child '%s'"
 msgstr "Kan inte kopiera sökvägen \"%s\" till dess eget barn \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2084
+#: ../libsvn_client/copy.c:2089
 #, c-format
 msgid "Cannot move the external at '%s'; please edit the svn:externals property on '%s'."
 msgstr "Kan inte flytta externa objektet \"%s\"; var god redigera egenskapen svn:externals på \"%s\"."
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2099
+#: ../libsvn_client/copy.c:2104
 msgid "Moves between the working copy and the repository are not supported"
 msgstr "Flytt mellan arbetskopian och arkivet stöds ej"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2114
+#: ../libsvn_client/copy.c:2119
 #, c-format
 msgid "Cannot move URL '%s' into itself"
 msgstr "Kan inte flytta URL:en \"%s\" till sig själv"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2115
+#: ../libsvn_client/copy.c:2120
 #, c-format
 msgid "Cannot move path '%s' into itself"
 msgstr "Kan inte flytta sökvägen \"%s\" till sig själv"
 
-#: ../libsvn_client/copy.c:2182
+#: ../libsvn_client/copy.c:2187
 #, c-format
 msgid "'%s' does not have a URL associated with it"
 msgstr "\"%s\" verkar inte ha någon URL kopplad till sig"
@@ -1675,9 +1702,9 @@ msgstr "Sökvägen \"%s\" finns inte i a
 
 #: ../libsvn_client/copy_foreign.c:372 ../libsvn_client/export.c:812
 #: ../libsvn_client/repos_diff.c:998 ../libsvn_fs_fs/dag.c:1051
-#: ../libsvn_ra_svn/client.c:1185 ../libsvn_wc/diff_editor.c:1977
-#: ../libsvn_wc/diff_editor.c:2056 ../libsvn_wc/externals.c:651
-#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4205
+#: ../libsvn_ra_svn/client.c:1208 ../libsvn_wc/diff_editor.c:1981
+#: ../libsvn_wc/diff_editor.c:2060 ../libsvn_wc/externals.c:651
+#: ../libsvn_wc/update_editor.c:4235
 #, c-format
 msgid "Checksum mismatch for '%s'"
 msgstr "Felaktig kontrollsumma för \"%s\""
@@ -1715,78 +1742,78 @@ msgstr "Revisioner (förutom HEAD) kan e
 msgid "No commits in repository"
 msgstr "Ingenting har arkiverats i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/deprecated.c:2930 ../libsvn_wc/deprecated.c:3953
+#: ../libsvn_client/deprecated.c:2930 ../libsvn_wc/deprecated.c:4095
 msgid "Non-recursive relocation not supported"
 msgstr "Icke-rekursiv omlokalisering otillåten"
 
 #. Utilities
-#: ../libsvn_client/diff.c:63
+#: ../libsvn_client/diff.c:64
 #, c-format
 msgid "Path '%s' must be an immediate child of the directory '%s'"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" måste stå omedelbart under katalogen \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:257
+#: ../libsvn_client/diff.c:258
 #, c-format
 msgid "%s\t(revision %ld)"
 msgstr "%s\t(revision %ld)"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:259
+#: ../libsvn_client/diff.c:260
 #, c-format
 msgid "%s\t(working copy)"
 msgstr "%s\t(arbetskopia)"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:511 ../svnlook/svnlook.c:792
+#: ../libsvn_client/diff.c:512 ../svnlook/svnlook.c:794
 #, c-format
 msgid "%sProperty changes on: %s%s"
 msgstr "%sEgenskapsändringar för: %s%s"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:759
+#: ../libsvn_client/diff.c:760
 #, c-format
 msgid "Cannot display: file marked as a binary type.%s"
 msgstr "Kan inte visa: filen markerad som binär.%s"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1250 ../libsvn_client/merge.c:7176
-#: ../libsvn_client/merge.c:10522
+#: ../libsvn_client/diff.c:1265 ../libsvn_client/merge.c:7178
+#: ../libsvn_client/merge.c:10524
 msgid "Not all required revisions are specified"
 msgstr "Alla revisioner som krävs angavs inte"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1264
+#: ../libsvn_client/diff.c:1279
 msgid "At least one revision must be something other than BASE or WORKING when diffing a URL"
 msgstr "Åtminstone en revision måste vara något annat än BASE eller WORKING för diff av en URL"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1301
+#: ../libsvn_client/diff.c:1316
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1306
+#: ../libsvn_client/diff.c:1321
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revision '%ld' or '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld eller %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1481
+#: ../libsvn_client/diff.c:1496
 #, c-format
 msgid "Diff target '%s' was not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"
 msgstr "\"%s\" fanns inte i revision %ld och %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1486
+#: ../libsvn_client/diff.c:1501
 #, c-format
 msgid "Diff targets '%s' and '%s' were not found in the repository at revisions '%ld' and '%ld'"
 msgstr "\"%s\" och \"%s\" fanns inte i revision %ld och %ld i arkivet"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1560
+#: ../libsvn_client/diff.c:1575
 msgid "Sorry, svn_client_diff6 was called in a way that is not yet supported"
 msgstr "Tyvärr anropades svn_client_diff6 på ett sätt som inte stöds ännu"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:1601
+#: ../libsvn_client/diff.c:1616
 msgid "Only diffs between a path's text-base and its working files are supported at this time"
 msgstr "Endast skillnader mellan en arbetskopias textbas och arbetsfilerna stöds för närvarande"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:2206
+#: ../libsvn_client/diff.c:2221
 msgid "Summarized diffs are only supported between a path's text-base and its working files at this time"
 msgstr "Sammanfattade skillnader stöd för närvarande endast mellan en sökvägs textbas och dess arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/diff.c:2567 ../libsvn_client/diff.c:2633
+#: ../libsvn_client/diff.c:2582 ../libsvn_client/diff.c:2648
 msgid "Cannot ignore properties and show only properties at the same time"
 msgstr "Kan inte samtidigt bortse från egenskaper och bara visa egenskaper"
 
@@ -1795,7 +1822,7 @@ msgstr "Kan inte samtidigt bortse från 
 msgid "'%s' is not the same node kind as '%s'"
 msgstr "\"%s\" är inte samma typ av nod som \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/diff_local.c:629 ../libsvn_wc/props.c:1556
+#: ../libsvn_client/diff_local.c:632 ../libsvn_wc/props.c:1568
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a file or directory"
 msgstr "\"%s\" är ingen fil eller katalog"
@@ -1811,20 +1838,20 @@ msgstr "Destinationskatalogen finns och 
 
 #: ../libsvn_client/export.c:265 ../libsvn_client/export.c:1525
 #: ../libsvn_wc/adm_crawler.c:1204 ../libsvn_wc/conflicts.c:1293
-#: ../libsvn_wc/copy.c:586 ../libsvn_wc/crop.c:235 ../libsvn_wc/crop.c:326
-#: ../libsvn_wc/info.c:403 ../libsvn_wc/node.c:704 ../libsvn_wc/props.c:229
-#: ../libsvn_wc/status.c:2781 ../libsvn_wc/wc_db.c:2497
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:2691 ../libsvn_wc/wc_db.c:2715
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:2873 ../libsvn_wc/wc_db.c:3864
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:5883 ../libsvn_wc/wc_db.c:6203
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:6364 ../libsvn_wc/wc_db.c:6518
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:8343 ../libsvn_wc/wc_db.c:8800
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:9429 ../libsvn_wc/wc_db.c:9576
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:9716 ../libsvn_wc/wc_db.c:10066
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:11553 ../libsvn_wc/wc_db.c:11629
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13163 ../libsvn_wc/wc_db.c:13223
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13361 ../libsvn_wc/wc_db.c:13519
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13956 ../libsvn_wc/wc_db.c:14737
+#: ../libsvn_wc/copy.c:586 ../libsvn_wc/crop.c:236 ../libsvn_wc/crop.c:327
+#: ../libsvn_wc/info.c:409 ../libsvn_wc/node.c:704 ../libsvn_wc/props.c:227
+#: ../libsvn_wc/status.c:2781 ../libsvn_wc/wc_db.c:2508
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:2702 ../libsvn_wc/wc_db.c:2726
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:2884 ../libsvn_wc/wc_db.c:3875
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:5894 ../libsvn_wc/wc_db.c:6214
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:6375 ../libsvn_wc/wc_db.c:6529
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:8354 ../libsvn_wc/wc_db.c:8811
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:9440 ../libsvn_wc/wc_db.c:9587
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:9727 ../libsvn_wc/wc_db.c:10077
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:11564 ../libsvn_wc/wc_db.c:11640
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13173 ../libsvn_wc/wc_db.c:13233
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13371 ../libsvn_wc/wc_db.c:13530
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:13970 ../libsvn_wc/wc_db.c:14751
 #, c-format
 msgid "The node '%s' was not found."
 msgstr "Noden \"%s\" kunde inte hittas."
@@ -1898,18 +1925,18 @@ msgstr "Egenskapen %s på \"%s\" innehå
 msgid "Unknown or unversionable type for '%s'"
 msgstr "\"%s\" är av en typ som är okänd eller ej kan versionshanteras"
 
-#: ../libsvn_client/import.c:707
+#: ../libsvn_client/import.c:709
 msgid "New entry name required when importing a file"
 msgstr "Nytt postnamn krävs vid import av en fil"
 
-#: ../libsvn_client/import.c:758 ../libsvn_client/patch.c:3016
-#: ../libsvn_client/patch.c:3028 ../libsvn_wc/delete.c:93
+#: ../libsvn_client/import.c:760 ../libsvn_client/patch.c:3019
+#: ../libsvn_client/patch.c:3031 ../libsvn_wc/delete.c:93
 #: ../libsvn_wc/lock.c:121 ../libsvn_wc/wc_db_wcroot.c:77
 #, c-format
 msgid "'%s' does not exist"
 msgstr "\"%s\" finns inte"
 
-#: ../libsvn_client/import.c:891
+#: ../libsvn_client/import.c:896
 #, c-format
 msgid "'%s' is a reserved name and cannot be imported"
 msgstr "\"%s\" är ett reserverat namn och kan inte importeras"
@@ -1943,8 +1970,8 @@ msgstr "\"%s\" är inte låst i den här
 msgid "'%s' is not locked"
 msgstr "\"%s\" är inte låst"
 
-#: ../libsvn_client/locking_commands.c:483 ../libsvn_fs/fs-loader.c:1434
-#: ../libsvn_ra/ra_loader.c:1067
+#: ../libsvn_client/locking_commands.c:483 ../libsvn_fs/fs-loader.c:1457
+#: ../libsvn_ra/ra_loader.c:1074
 msgid "Lock comment contains illegal characters"
 msgstr "Låskommentaren innehåller otillåtna tecken"
 
@@ -1952,26 +1979,26 @@ msgstr "Låskommentaren innehåller otil
 msgid "No valid target found"
 msgstr "Inget giltigt mål hittades"
 
-#: ../libsvn_client/log.c:336
+#: ../libsvn_client/log.c:340
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a relative path"
 msgstr "\"%s\" är ingen relativ sökväg"
 
-#: ../libsvn_client/log.c:362
+#: ../libsvn_client/log.c:366
 msgid "When specifying working copy paths, only one target may be given"
 msgstr "Endast ett mål kan anges då sökvägar till arbetskopior anges"
 
-#: ../libsvn_client/log.c:386 ../libsvn_client/revisions.c:189
+#: ../libsvn_client/log.c:390 ../libsvn_client/revisions.c:189
 msgid "PREV, BASE, or COMMITTED revision keywords are invalid for URL"
 msgstr "De speciella revisionerna PREV, BASE och COMMITTED kan inte användas för URL:er"
 
-#: ../libsvn_client/log.c:521 ../libsvn_client/log.c:803
+#: ../libsvn_client/log.c:523 ../libsvn_client/log.c:830
 msgid "Missing required revision specification"
 msgstr "Revisionsspecifikation saknas"
 
 #: ../libsvn_client/merge.c:439
-#, c-format
-msgid "Url '%s' of '%s' is not in repository '%s'"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "URL '%s' of '%s' is not in repository '%s'"
 msgstr "URL:en \"%s\" för \"%s\" är inte i arkivet \"%s\""
 
 #: ../libsvn_client/merge.c:476
@@ -1982,25 +2009,25 @@ msgstr "\"%s\" måste vara från samma a
 #. xgettext: the '.working', '.merge-left.r%ld' and
 #. '.merge-right.r%ld' strings are used to tag onto a file
 #. name in case of a merge conflict
-#: ../libsvn_client/merge.c:2028
+#: ../libsvn_client/merge.c:2030
 msgid ".working"
 msgstr ".arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:2030
+#: ../libsvn_client/merge.c:2032
 #, c-format
 msgid ".merge-left.r%ld"
 msgstr ".sammanslagning-vänster.r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:2033
+#: ../libsvn_client/merge.c:2035
 #, c-format
 msgid ".merge-right.r%ld"
 msgstr ".sammanslagning-höger.r%ld"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:4681
+#: ../libsvn_client/merge.c:4683
 msgid "Cannot reverse-merge a range from a path's own future history; try updating first"
 msgstr "Det går inte att göra en omvänd sammanslagning av revisioner från en sökvägs egen framtid; försök att uppdatera först"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:5416
+#: ../libsvn_client/merge.c:5418
 #, c-format
 msgid ""
 "One or more conflicts were produced while merging r%ld:%ld into\n"
@@ -2013,74 +2040,75 @@ msgstr ""
 "lös alla konflikter och kör om sammanslagningen för att ta hand om\n"
 "de återstående revisionerna"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:6231
-#, c-format
-msgid "Invalid mergeinfo detected on '%s', mergetracking not possible"
+#: ../libsvn_client/merge.c:6233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid mergeinfo detected on '%s', merge tracking not possible"
 msgstr "Ogiltig sammanslagningsinformation (\"mergeinfo\") för \"%s\"; följning av sammanslagning ej möjlig"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:6380
+#: ../libsvn_client/merge.c:6382
 msgid "Merge tracking not allowed with missing subtrees; try restoring these items first:\n"
 msgstr "Följning av sammanslagning kräver att inga delträd saknas; försök att återställa dessa först:\n"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:7380
-#, c-format
-msgid "Invalid mergeinfo detected on merge target '%s', mergetracking not possible"
+#: ../libsvn_client/merge.c:7382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid mergeinfo detected on merge target '%s', merge tracking not possible"
 msgstr "Ogiltig sammanslagningsinformation (\"mergeinfo\") för målet \"%s\"; följning av sammanslagning ej möjlig"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:9697
+#: ../libsvn_client/merge.c:9699
 msgid "Use of two URLs is not compatible with mergeinfo modification"
 msgstr "Det går inte att använda två URL:er vid ändring av sammanslagningsinformationen"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:9704 ../libsvn_client/merge.c:10029
+#: ../libsvn_client/merge.c:9706 ../libsvn_client/merge.c:10031
 msgid "Merge from foreign repository is not compatible with mergeinfo modification"
 msgstr "Sammanslagning från annat arkiv går inte vid ändring av sammanslagningsinformationen"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10122 ../libsvn_client/merge.c:10265
+#: ../libsvn_client/merge.c:10124 ../libsvn_client/merge.c:10267
 #, c-format
 msgid "Merge target '%s' does not exist in the working copy"
 msgstr "Sammanslagningsmålet \"%s\" finns inte i arbetskopian"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10145
+#: ../libsvn_client/merge.c:10147
 msgid "Cannot determine revision of working copy"
 msgstr "Arbetskopians revision kan inte bestämmas"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10151
+#: ../libsvn_client/merge.c:10153
 #, c-format
 msgid "Cannot merge into mixed-revision working copy [%ld:%ld]; try updating first"
 msgstr "Sammanslagning till en arbetskopia i blandad revision [%ld:%ld] går inte; försök med att uppdatera först"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10166
+#: ../libsvn_client/merge.c:10168
 msgid "Cannot merge into a working copy with a switched subtree"
 msgstr "Kan inte slå samman till en arbetskopia med växlat delträd"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10182
+#: ../libsvn_client/merge.c:10184
 msgid "Cannot merge into a working copy that has local modifications"
 msgstr "Kan inte slå samman till en arbetskopia som har lokala ändringar"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10202 ../svn/merge-cmd.c:60
+#: ../libsvn_client/merge.c:10204 ../svn/merge-cmd.c:60
 #, c-format
 msgid "Invalid merge source '%s'; a working copy path can only be used with a repository revision (a number, a date, or head)"
 msgstr "Ogiltig sammanslagningskälla \"%s\"; en sökväg i en arbetskopia kan bara användas med en arkivrevision (ett nummer, ett datum eller \"HEAD\")"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:10525 ../svn/merge-cmd.c:136
+#: ../libsvn_client/merge.c:10527 ../svn/merge-cmd.c:127
 msgid "Merge sources must both be either paths or URLs"
 msgstr "Båda sammanslagningskällorna måste vara antingen sökvägar eller URL:er"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11286 ../libsvn_client/merge.c:11448
+#: ../libsvn_client/merge.c:11288 ../libsvn_client/merge.c:11450
+#: ../libsvn_client/merge.c:12337
 #, c-format
 msgid "'%s@%ld' must be ancestrally related to '%s@%ld'"
 msgstr "\"%s@%ld\" måste ha samma ursprung som \"%s@%ld\""
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11398
+#: ../libsvn_client/merge.c:11400
 #, c-format
 msgid "Neither the reintegrate source nor target can be the root of the repository"
 msgstr "Varken återföreningens källa eller mål kan vara arkivets rot"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11408
+#: ../libsvn_client/merge.c:11410
 msgid "Reintegrate merge not possible"
 msgstr "Återförenande sammanslagning ej möjlig"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11481
+#: ../libsvn_client/merge.c:11483
 #, c-format
 msgid ""
 "Reintegrate can only be used if revisions %ld through %ld were previously merged from %s to the reintegrate source, but this is not the case:\n"
@@ -2089,28 +2117,28 @@ msgstr ""
 "Återförening kan bara ske om revisionerna %ld till %ld tidigare slogs samman från %s till återföreningens källa, men så är inte fallet:\n"
 "%s"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11543
+#: ../libsvn_client/merge.c:11545
 #, c-format
 msgid "Can't reintegrate into '%s' because it is locally added and therefore not related to the merge source"
 msgstr "Kan inte återförena in i \"%s\" eftersom den har lagts till lokalt och är därför orelaterad till sammanslagningskällan"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:11811
+#: ../libsvn_client/merge.c:11813
 msgid "Cannot merge automatically while ignoring mergeinfo"
 msgstr "Automatisk sammanslagning ej möjlig utan användning av sammanslagningsinformation"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:12521
+#: ../libsvn_client/merge.c:12553
 msgid "The required merge is reintegrate-like, and the record-only option cannot be used with this kind of merge"
 msgstr "Sammanslagningen som krävs är en återförening, och väljaren \"record-only\" kan inte användas för den här sortens sammanslagning"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:12527
+#: ../libsvn_client/merge.c:12559
 msgid "The required merge is reintegrate-like, and the depth option cannot be used with this kind of merge"
 msgstr "Sammanslagningen som krävs är en återförening, och väljaren för att ange djupet kan inte användas för den här sortens sammanslagning"
 
-#: ../libsvn_client/merge.c:12533
+#: ../libsvn_client/merge.c:12565
 msgid "The required merge is reintegrate-like, and the force_delete option cannot be used with this kind of merge"
 msgstr "Sammanslagningen som krävs är en återförening, och väljaren \"force_delete\" kan inte användas för den här sortens sammanslagning"
 
-#: ../libsvn_client/mergeinfo.c:1696
+#: ../libsvn_client/mergeinfo.c:1714
 msgid "Only depths 'infinity' and 'empty' are currently supported"
 msgstr "Bara djupen \"infinity\" (obegränsat) och \"empty\" (tomt) stöds för närvarande"
 
@@ -2123,19 +2151,19 @@ msgstr "Kan inte ta bort %u sökvägsdel
 msgid "Invalid link representation"
 msgstr "Felaktig länkrepresentation"
 
-#: ../libsvn_client/patch.c:3005
+#: ../libsvn_client/patch.c:3008
 msgid "strip count must be positive"
 msgstr "antal sökvägsdelar att ta bort måste vara positivt"
 
-#: ../libsvn_client/patch.c:3021 ../libsvn_fs_base/tree.c:3978
-#: ../libsvn_fs_base/tree.c:3983 ../libsvn_fs_fs/tree.c:3092
-#: ../libsvn_fs_fs/tree.c:3097 ../libsvn_ra/compat.c:675
-#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:1144
+#: ../libsvn_client/patch.c:3024 ../libsvn_fs_base/tree.c:3978
+#: ../libsvn_fs_base/tree.c:3983 ../libsvn_fs_fs/tree.c:3098
+#: ../libsvn_fs_fs/tree.c:3103 ../libsvn_ra/compat.c:675
+#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:1163
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a file"
 msgstr "\"%s\" är ingen fil"
 
-#: ../libsvn_client/patch.c:3033 ../libsvn_wc/util.c:59
+#: ../libsvn_client/patch.c:3036 ../libsvn_wc/util.c:59
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a directory"
 msgstr "\"%s\" är ingen katalog"
@@ -2202,14 +2230,14 @@ msgid "'%s' does not exist in revision %
 msgstr "\"%s\" finns inte i revision %ld"
 
 #: ../libsvn_client/prop_commands.c:583 ../libsvn_client/prop_commands.c:1092
-#: ../libsvn_wc/crop.c:167
+#: ../libsvn_wc/crop.c:168
 #, c-format
 msgid "Unknown node kind for '%s'"
 msgstr "Okänd nodtyp för \"%s\""
 
 #: ../libsvn_client/ra.c:161
-#, c-format
-msgid "Attempt to set wc property '%s' on '%s' in a non-commit operation"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Attempt to set wcprop '%s' on '%s' in a non-commit operation"
 msgstr "Försök att sätta wcprop \"%s\" på \"%s\" under en operation som ej är arkivering"
 
 #: ../libsvn_client/ra.c:415
@@ -2217,17 +2245,24 @@ msgstr "Försök att sätta wcprop \"%s\
 msgid "Redirect cycle detected for URL '%s'"
 msgstr "Rundgång i omdirigering upptäcktes för URL:en \"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/ra.c:501 ../libsvn_client/ra.c:812
+#: ../libsvn_client/ra.c:501 ../libsvn_client/ra.c:837
 #, c-format
 msgid "'%s' has no URL"
 msgstr "\"%s\" saknar URL"
 
-#: ../libsvn_client/ra.c:679 ../libsvn_ra/compat.c:395
+#: ../libsvn_client/ra.c:678 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:1941
+#: ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:1996 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:2007
+#: ../libsvn_repos/log.c:2307 ../libsvn_repos/log.c:2311
+#, c-format
+msgid "No such revision %ld"
+msgstr "Revisionen %ld finns inte"
+
+#: ../libsvn_client/ra.c:704 ../libsvn_ra/compat.c:395
 #, c-format
 msgid "Unable to find repository location for '%s' in revision %ld"
 msgstr "Kan inte hitta platsen i arkivet för \"%s\" i revision %ld"
 
-#: ../libsvn_client/ra.c:691
+#: ../libsvn_client/ra.c:716
 #, c-format
 msgid "The location for '%s' for revision %ld does not exist in the repository or refers to an unrelated object"
 msgstr "Platsen för \"%s\" i revision %ld finns inte i arkivet eller är ett orelaterat objekt"
@@ -2259,7 +2294,7 @@ msgstr "Okänd revisionstyp begärd för
 
 #: ../libsvn_client/status.c:407 ../libsvn_client/status.c:586
 #: ../libsvn_wc/lock.c:564 ../libsvn_wc/lock.c:856 ../libsvn_wc/lock.c:1542
-#: ../libsvn_wc/wc_db.c:12775 ../libsvn_wc/wc_db_wcroot.c:627
+#: ../libsvn_wc/wc_db.c:12785 ../libsvn_wc/wc_db_wcroot.c:628
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a working copy"
 msgstr "\"%s\" är ingen arbetskopia"
@@ -2285,7 +2320,7 @@ msgid "Directory '%s' has no URL"
 msgstr "Katalogen \"%s\" saknar URL"
 
 #: ../libsvn_client/switch.c:215 ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:235
-#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:325 ../libsvn_wc/update_editor.c:4795
+#: ../libsvn_ra_local/ra_plugin.c:325 ../libsvn_wc/update_editor.c:4826
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s'\n"
@@ -2296,7 +2331,7 @@ msgstr ""
 "är inte samma arkiv som\n"
 "\"%s\""
 
-#: ../libsvn_client/switch.c:242
+#: ../libsvn_client/switch.c:240
 #, c-format
 msgid "'%s' shares no common ancestry with '%s'"
 msgstr "\"%s\" och \"%s\" saknar gemensamt ursprung"
@@ -2306,82 +2341,62 @@ msgstr "\"%s\" och \"%s\" saknar gemensa
 msgid "Cannot mix repository and working copy targets"
 msgstr "Kan inte blanda mål i arkiv och arbetskopia"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:175
-msgid "Compression of svndiff data failed"
-msgstr "Misslyckades med att komprimera svndiff-data"
-
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:538
-msgid "Decompression of svndiff data failed: no size"
-msgstr "Misslyckades med att packa upp svndiff-data: ingen storlek"
-
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:541
-msgid "Decompression of svndiff data failed: size too large"
-msgstr "Misslyckades med att packa upp svndiff-data: storlek för stor"
-
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:565
-msgid "Decompression of svndiff data failed"
-msgstr "Misslyckades med att packa upp svndiff-data"
-
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:572
-msgid "Size of uncompressed data does not match stored original length"
-msgstr "Storleken på uppackad data stämmer inte med lagrad originallängd"
-
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:648
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:436
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: insn %d cannot be decoded"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: instruktionen %d kan inte avkodas"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:652
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:440
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: insn %d has length zero"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: instruktionen %d har längden noll"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:656
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:444
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: insn %d overflows the target view"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: instruktionen %d går utanför målet"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:665
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:453
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: [src] insn %d overflows the source view"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: [src] instruktion %d går utanför källan"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:672
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:460
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: [tgt] insn %d starts beyond the target view position"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: [tgt] instruktionen %d börjar efter målet"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:679
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:467
 #, c-format
 msgid "Invalid diff stream: [new] insn %d overflows the new data section"
 msgstr "Ogiltig diff-ström: [new] instruktionen %d går utanför ny data"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:689
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:477
 msgid "Delta does not fill the target window"
 msgstr "Deltat fyller inte målfönstret"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:692
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:480
 msgid "Delta does not contain enough new data"
 msgstr "Deltat innehåller inte tillräckligt med ny data"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:797
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:600
 msgid "Svndiff has invalid header"
 msgstr "Svndiff har ogiltigt huvud"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:853 ../libsvn_delta/svndiff.c:1035
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:656 ../libsvn_delta/svndiff.c:838
 msgid "Svndiff contains a too-large window"
 msgstr "Svndiff innehåller ett för stort fönster"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:860 ../libsvn_delta/svndiff.c:1042
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:663 ../libsvn_delta/svndiff.c:845
 msgid "Svndiff contains corrupt window header"
 msgstr "Svndiff innehåller trasigt fönsterhuvud"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:869
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:672
 msgid "Svndiff has backwards-sliding source views"
 msgstr "Svndiff innehåller källvyer med förflyttningar baklänges"
 
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:926 ../libsvn_delta/svndiff.c:983
-#: ../libsvn_delta/svndiff.c:1064
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:729 ../libsvn_delta/svndiff.c:786
+#: ../libsvn_delta/svndiff.c:867
 msgid "Unexpected end of svndiff input"
 msgstr "Oväntat slut på svndiff"
 
@@ -2474,56 +2489,56 @@ msgstr "Versioner stämmer ej i FS-modul
 msgid "Unknown FS type '%s'"
 msgstr "Okänd filsystemstyp \"%s\""
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:387
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:396
 #, c-format
 msgid "Path '%s' is not in UTF-8"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" är inte i UTF-8"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:395
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:404
 #, c-format
 msgid "Path '%s' contains '.' or '..' element"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" innehåller elementet \".\" eller \"..\""
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:552 ../libsvn_repos/repos.c:2039
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:575 ../libsvn_repos/repos.c:2093
 msgid "Hotcopy source and destination are equal"
 msgstr "Samma källa och mål för kopiering under drift"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:562
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:585
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and is a file"
 msgstr "\"%s\" finns redan och är en fil"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:567
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:590
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists and has an unknown node kind"
 msgstr "\"%s\" finns redan och har en okänd nodtyp"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:585
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:608
 #, c-format
 msgid "The filesystem type of the hotcopy source ('%s') does not match the filesystem type of the hotcopy destination ('%s')"
 msgstr "Filsystemstypen för källan för kopiering under drift (\"%s\") stämmer inte överens med filsystemstypen för destinationen (\"%s\")"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1416
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1439
 #, c-format
 msgid "Malformed UUID '%s'"
 msgstr "Felaktig UUID \"%s\""
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1444
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1467
 #, c-format
 msgid "Lock token URI '%s' has bad scheme; expected '%s'"
 msgstr "Låsidentifieraren med URI \"%s\" har felaktigt schema; väntade \"%s\""
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1451
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1474
 #, c-format
 msgid "Lock token '%s' is not ASCII at byte %u"
 msgstr "Låsidentifieraren \"%s\" är inte ASCII vid byte %u"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1458
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1481
 #, c-format
 msgid "Lock token URI '%s' is not XML-safe"
 msgstr "Låsidentifieraren med URI \"%s\" är inte XML-säker"
 
-#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1465
+#: ../libsvn_fs/fs-loader.c:1488
 msgid "Negative expiration date passed to svn_fs_lock"
 msgstr "Negativt utgångsgdatum till svn_fs_lock"
 
@@ -2540,19 +2555,19 @@ msgstr "skapande av ändring"
 msgid "deleting changes"
 msgstr "radering av ändringar"
 
-#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:150 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5820
+#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:150 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5919
 msgid "Missing required node revision ID"
 msgstr "Nodrevisions-id saknas"
 
-#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:161 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5830
+#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:161 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5929
 msgid "Invalid change ordering: new node revision ID without delete"
 msgstr "Ogiltig ändringsordning: nytt nodrevisions-id utan radering"
 
-#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:171 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5841
+#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:171 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5940
 msgid "Invalid change ordering: non-add change on deleted path"
 msgstr "Ogiltig ändringsordning: ändring som inte är tillägg på raderad sökväg"
 
-#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:180 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5850
+#: ../libsvn_fs_base/bdb/changes-table.c:180 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:5949
 msgid "Invalid change ordering: add change on preexisting path"
 msgstr "Ogiltig ändringsordning: tilläggsändring på redan befintlig sökväg"
 
@@ -3020,7 +3035,7 @@ msgstr "Ogiltigt värde (%%%s) för samm
 msgid "Corrupt filesystem revision %ld in filesystem '%s'"
 msgstr "Trasig filsystemsrevision %ld i filsystemet \"%s\""
 
-#: ../libsvn_fs_base/err.c:57 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:2224
+#: ../libsvn_fs_base/err.c:57 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:2323
 #, c-format
 msgid "Reference to non-existent node '%s' in filesystem '%s'"
 msgstr "Referens till icke existerande nod \"%s\" i filsystemet \"%s\""
@@ -3219,12 +3234,12 @@ msgstr "Funktionen \"%s\" behöver versi
 msgid "Expected FS format '%d'; found format '%d'"
 msgstr "Förväntat format på filsystemet \"%d\"; hittade \"%d\""
 
-#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1269
+#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1278
 #, c-format
 msgid "BDB repositories do not support incremental hotcopy"
 msgstr "BDB-arkiv stöder inte successiv kopiering under drift"
 
-#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1373
+#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1382
 msgid ""
 "Error copying logfile;  the DB_LOG_AUTOREMOVE feature\n"
 "may be interfering with the hotcopy algorithm.  If\n"
@@ -3235,7 +3250,7 @@ msgstr ""
 "dåligt med algoritmen för kopiering under drift. Om problemet kvarstår,\n"
 "försök med att slå av funktionen i DB_CONFIG"
 
-#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1392
+#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1401
 msgid ""
 "Error running catastrophic recovery on hotcopy;  the\n"
 "DB_LOG_AUTOREMOVE feature may be interfering with the\n"
@@ -3247,11 +3262,11 @@ msgstr ""
 "kopiering under drift. Prova med att avaktivera\n"
 "denna funktion i DB_CONFIG om problemet kvarstår"
 
-#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1437
+#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1446
 msgid "Module for working with a Berkeley DB repository."
 msgstr "Modul för att arbeta med ett Berkeley DB-arkiv."
 
-#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1485
+#: ../libsvn_fs_base/fs.c:1494
 #, c-format
 msgid "Unsupported FS loader version (%d) for bdb"
 msgstr "Versionen för FS-laddaren (%d) stöds ej för bdb"
@@ -3361,7 +3376,7 @@ msgstr "Transaktionen är ej död: \"%s\
 msgid "Transaction is dead: '%s'"
 msgstr "Transaktionen är död: \"%s\""
 
-#: ../libsvn_fs_base/revs-txns.c:272 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:9667
+#: ../libsvn_fs_base/revs-txns.c:272 ../libsvn_fs_fs/fs_fs.c:9740
 #, c-format
 msgid "revprop '%s' has unexpected value in filesystem"
 msgstr "revisionsegenskapen \"%s\" har oväntat värde i filsystemet"
@@ -3382,12 +3397,12 @@ msgstr "avbrott i Berkeley DB-transaktio
 msgid "committing Berkeley DB transaction"
 msgstr "slutförande av Berkeley DB-transaktion"
 

[... 7926 lines stripped ...]


Mime
View raw message