subversion-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From matti...@apache.org
Subject svn commit: r1479277 - /subversion/trunk/subversion/po/sv.po
Date Sun, 05 May 2013 10:20:51 GMT
Author: mattiase
Date: Sun May 5 10:20:50 2013
New Revision: 1479277

URL: http://svn.apache.org/r1479277
Log:
* subversion/po/sv.po: Fix bracketing and punctuation typos.

Modified:
  subversion/trunk/subversion/po/sv.po

Modified: subversion/trunk/subversion/po/sv.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/subversion/trunk/subversion/po/sv.po?rev=1479277&r1=1479276&r2=1479277&view=diff
==============================================================================
--- subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/trunk/subversion/po/sv.po [UTF-8] Sun May 5 10:20:50 2013
@@ -4902,7 +4902,7 @@ msgstr ""
 #: ../libsvn_repos/commit.c:1327 ../libsvn_repos/fs-wrap.c:98
 #: ../libsvn_repos/load-fs-vtable.c:978
 msgid "Commit succeeded, but post-commit hook failed"
-msgstr "Arkiveringen lyckades, men krokskriptet efter arkivering (\"post-commit\" misslyckades"
+msgstr "Arkiveringen lyckades, men krokskriptet efter arkivering (\"post-commit\") misslyckades"
 
 #: ../libsvn_repos/delta.c:192
 msgid "Unable to open root of edit"
@@ -10959,7 +10959,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "  Visa loggmeddelanden och skillnader för varje arkivering av fil.c:\n"
 "   svn log --diff http://www.exempel.se/arkiv/projekt/fil.c\n"
-"  (Eftersom detta kommando anger en full URL behövs ingen arbetskopia.\n"
+"  (Eftersom detta kommando anger en full URL behövs ingen arbetskopia.)\n"
 "\n"
 "  Visa loggmeddelanden för filerna adam.c och bertil.c i katalogen\n"
 "  \"/trunk\" sådan den var i revision 50, med hjälp av URL-förkortningen\n"
@@ -13427,7 +13427,7 @@ msgstr ""
 "Sätt egenskapen NAMN på revisionen REVISION till innehållet i FIL. Använd\n"
 "--use-pre-revprop-change-hook/--use-post-revprop-change-hook för att starta\n"
 "krokskripten för revisionsegenskaper (om du exempelvis vill att epost ska\n"
-"skickas från \"post-revprop-change\"-krokskriptet.\n"
+"skickas från \"post-revprop-change\"-krokskriptet).\n"
 "\n"
 "ANMÄRKNING: Historik sparas ej för revisionsegenskaper, så detta kommando\n"
 "skriver över egenskapens tidigare värde.\n"
@@ -15396,7 +15396,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "allmän användning: svnsync UNDERKOMMANDO DEST_URL [ARGUMENT & FLAGGOR ...]\n"
 "Skriv \"svnsync help <underkommando>\" för hjälp med ett visst underkommando.\n"
-"Skriv @svnsync --version\" för att se programversion och arkivåtkomstmoduler.\n"
+"Skriv \"svnsync --version\" för att se programversion och arkivåtkomstmoduler.\n"
 "\n"
 "Tillgängliga underkommandon:\n"
 
@@ -15460,7 +15460,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Valid options:\n"
 msgstr ""
-"användning: svnversion [FLAGGOR] AK_SÖKVÄG [URL_AVSL]]\n"
+"användning: svnversion [FLAGGOR] [AK_SÖKVÄG [URL_AVSL]]\n"
 "\n"
 " Generera ett kompakt \"versionsnummer\" för sökvägen AK_SÖKVÄG i en\n"
 " arbetskopia. URL_AVSL är den avslutande delen av URL:en som används för att\n"Mime
View raw message