Hi , agian i have just cd (dos-prompt) to C:\jakarta-tomcat-3.2.2\>entered ant as follows
C:\jakarta-tomcat-3.2.2\>ant
BuildFile: build.xml does not eexist
Build Failed
C:\jakarta-tomcat-3.2.2\>

Thus i placed a build file in my webapps/bbnpa/build.xml/
A copy of my sample build file is attached.

--
The views expressed by the sender of this message don't
necessarily represent those of Brecon Beacons National Park
Authority. This message is intended for the addressee(s) only
and is sent in confidence; if you receive it in error, please can you
let us know (at it@breconbeacons.org) and then destroy all copies.
Nid yw'r farn a fynegir gan anfonwr y neges hon o anghenraid yn
adlewyrchu barn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Neges yw hon a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd/derbynyddion
yn unig ac fe'i hanfonir yn gyfrinachol; os ydych yn ei dderbyn
mewn camgymeriad, a fyddech gystal â rhoi gwybod i
ni (yn it@breconbeacons.org) ac yna dilëwch bob copi.