roller-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From snoopd...@apache.org
Subject svn commit: r819248 [4/8] - in /roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors: ./ xinha-0.95/ xinha-0.95/examples/ xinha-0.95/images/ xinha-0.95/images/de/ xinha-0.95/images/fr/ xinha-0.95/lang/ xinha-0.95/modules/ xinha-0.95/modules/Colo...
Date Sun, 27 Sep 2009 03:11:43 GMT
Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/eu.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/eu.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/eu.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/eu.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,169 @@
+// I18N constants
+// LANG: "eu", ENCODING: UTF-8
+{
+ "Bold": "Lodia",
+ "Italic": "Etzana",
+ "Underline": "Azpimarratua",
+ "Strikethrough": "Marratua",
+ "Subscript": "Azpindizea",
+ "Superscript": "Goi-indizea",
+ "Justify Left": "Ezkerretara lerrokatu",
+ "Justify Center": "Zentratu",
+ "Justify Right": "Eskuinetara lerrokatu",
+ "Justify Full": "Justifikatu",
+ "Ordered List": "Zerrenda ordenatua",
+ "Bulleted List": "Zerrenda ez ordenatua",
+ "Decrease Indent": "Koska handitu",
+ "Increase Indent": "Koska txikitu",
+ "Font Color": "Testu-kolorea",
+ "Background Color": "Atzeko kolorea",
+ "Horizontal Rule": "Marra horizontala",
+ "Insert Web Link": "Lotura txertatu",
+ "Insert/Modify Image": "Irudia txertatu",
+ "Insert Table": "Taula txertatu",
+ "Toggle HTML Source": "Ikusi dokumentua HTML-n",
+ "Enlarge Editor": "Editorea handitu",
+ "About this editor": "Editoreari buruz...",
+ "Help using editor": "Laguntza",
+ "Current style": "Uneko estiloa",
+ "Undoes your last action": "Desegin",
+ "Redoes your last action": "Berregin",
+ "Cut selection": "Ebaki hautaketa",
+ "Copy selection": "Kopiatu hautaketa",
+ "Paste from clipboard": "Itsatsi arbelean dagoena",
+ "Direction left to right": "Ezkerretik eskuinetarako norabidea",
+ "Direction right to left": "Eskuinetik ezkerretarako norabidea",
+ "Remove formatting": "Formatoa kendu",
+ "Select all": "Dena aukeratu",
+ "Print document": "Dokumentua inprimatu",
+ "Clear MSOffice tags": "MSOffice etiketak ezabatu",
+ "Clear Inline Font Specifications": "Ezabatu testuaren ezaugarriak",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "Letra-tipoak ezabatu nahi al dituzu?",
+ "Would you like to clear font sizes?": "Letra-tipoen neurriak ezabatu nahi al dituzu?",
+ "Would you like to clear font colours?": "Letra-tipoen koloreak ezabatu nahi al dituzu?",
+ "Split Block": "Blokea zatitu",
+ "Toggle Borders": "Ertzak trukatu",
+ "Save as": "Gorde honela:",
+ "Insert/Overwrite": "Txertatu/Gainidatzi",
+ "— format —": "— Formatua —",
+ "Heading 1": "Goiburua 1",
+ "Heading 2": "Goiburua 2",
+ "Heading 3": "Goiburua 3",
+ "Heading 4": "Goiburua 4",
+ "Heading 5": "Goiburua 5",
+ "Heading 6": "Goiburua 6",
+ "Normal": "Normala",
+ "Address": "Helbidea",
+ "Formatted": "Formateatua",
+
+ //dialogs
+ "OK": "Ados",
+ "Cancel": "Utzi",
+ "Path": "Bidea",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "TESTU eran ari zara. Erabil ezazu [<>] botoia WYSIWIG erara itzultzeko.",
+  "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "Itsatsi botoia ez dabil Mozillan oinarritutako nabigatzaileetan (arrazoi teknikoengatik). Sacatu CTRL-V zure teklatuan, zuzenean itsasteko.",
+
+ "You need to select some text before create a link": "Testu-atal bat aukeratu behar duzu lehendabizi, lotura bat sortzeko",
+ "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "Zure dokumentuak ez du formatu zuzena. Begira ezazu JavaScript kontsola xehetasunetarako.",
+
+ "Alignment:": "Lerrokatzea:",
+ "Not set": "Ez gaitua",
+ "Left": "Ezkerretara",
+ "Right": "Eskuinetara",
+ "Texttop": "Irudiaren goialdean",
+ "Absmiddle": "Irudiaren erdian",
+ "Baseline": "Irudiaren oinean",
+ "Absbottom": "Irudiaren behekaldean",
+ "Bottom": "Behean",
+ "Middle": "Erdian",
+ "Top": "Goian",
+
+ "Layout": "Diseinua",
+ "Spacing": "Tartea",
+ "Horizontal:": "Horizontala:",
+ "Horizontal padding": "Betegarri horizontala",
+ "Vertical:": "Bertikala:",
+ "Vertical padding": "Betegarri bertikala",
+ "Border thickness:": "Ertzaren lodiera:",
+ "Leave empty for no border": "Uztazu hutsik ertzik ez sortzeko",
+
+ //Insert Link
+ "Insert/Modify Link": "Lotura txertatu/aldatu",
+ "None (use implicit)": "Bat ere ez (implizituki erabili)",
+ "New window (_blank)": "Lehio berrian (_blank)",
+ "Same frame (_self)": "Frame berean (_self)",
+ "Top frame (_top)": "Goiko frame-an (_top)",
+ "Other": "Beste bat",
+ "Target:": "Helburua:",
+ "Title (tooltip):": "Izenburua (argibidea):",
+ "URL:": "URL-a:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Loturaren helburu den URL-a idatzi behar duzu",
+
+ // Insert Table
+ "Insert Table": "Taula txertatu",
+ "Rows:": "Lerroak:",
+ "Number of rows": "Lerro-kopurua",
+ "Cols:": "Zutabeak:",
+ "Number of columns": "Zutabe-kopurua",
+ "Width:": "Zabalera:",
+ "Width of the table": "Taularen zabalera",
+ "Percent": "Portzentaia",
+ "Pixels": "Pixelak",
+ "Em": "Em",
+ "Width unit": "Zabalera-unitatea",
+ "Fixed width columns": "Zabalera finkodun zutabeak",
+ "Positioning of this table": "Taula honen kokapena",
+ "Cell spacing:": "Gelaxka-tartea:",
+ "Space between adjacent cells": "Gelaxka auzokideen arteko tartea",
+ "Cell padding:": "Gelaxkaren betegarria:",
+ "Space between content and border in cell": "Gelaxkaren edukia eta ertzaren arteko tartea",
+ "You must enter a number of rows": "Lerro-kopurua idatzi behar duzu",
+ "You must enter a number of columns": "Zutabe-kopurua idatzi behar duzu",
+
+ // Insert Image
+ "Insert Image": "Irudia txertatu",
+ "Image URL:": "Irudiaren URL-a:",
+ "Enter the image URL here": "Idatz ezazu irudiaren URL-a hemen",
+ "Preview": "Aurrebista",
+ "Preview the image in a new window": "Aurreikusi irudia beste lehio batean",
+ "Alternate text:": "Testu alternatiboa:",
+ "For browsers that don't support images": "Irudirik onartzen ez duten nabigatzaileentzat",
+ "Positioning of this image": "Irudiaren kokapena",
+ "Image Preview:": "Irudiaren aurrebista:",
+ "You must enter the URL": "URL-a idatzi behar duzu",
+
+ "button_bold": "de/bold.gif",
+ "button_italic": "de/italic.gif",
+ "button_underline": "de/underline.gif",
+
+ // Editor Help
+ "Keyboard shortcuts": "Laster-teklak",
+ "The editor provides the following key combinations:": "Editoreak ondorengo tekla-konbinazioak eskaintzen ditu:",
+ "new paragraph": "Paragrafo berria",
+ "insert linebreak": "Lerro-jauzia txertatu",
+ "Set format to paragraph": "Formatua ezarri paragrafoari",
+ "Clean content pasted from Word": "Word-etik itsatsitako edukia ezabatu",
+ "Headings": "Goiburuak",
+ "Close": "Itxi",
+
+ // Loading messages
+ "Loading in progress. Please wait!": "Kargatzen. Itxaron mesedez",
+ "Loading plugin $plugin" : "$plugin plugina kargatzen",
+ "Register plugin $plugin" : "$plugin plugina erregistratu", 
+ "Constructing object": "Objektua eraikitzen",
+ "Generate Xinha framework": "Xinha Framework sortzen",
+ "Init editor size":"Editorearen hasierako neurria", 
+ "Create Toolbar": "Tresna-barra sortu",
+ "Create Statusbar" : "Egoera-barra sortu",
+ "Register right panel" : "Eskuin-panela erregistratu", 
+ "Register left panel" : "Ezker-panela erregistratu", 
+ "Register bottom panel" : "Beheko panela erregistratu", 
+ "Register top panel" : "Goiko panela erregistratu", 
+ "Finishing" : "Bukatzen", 
+ 
+ // ColorPicker
+ "Click a color..." : "Kolore bat aukeratu...",
+ "Sample" : "Lagina",
+ "Web Safe: " : "Web Safe: ",
+ "Color: " : "Kolorea: "
+};
\ No newline at end of file

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fa.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fa.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fa.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fa.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,169 @@
+// I18N constants
+// LANG: "fa", ENCODING: UTF-8
+{
+ "Bold": "ضخیم",
+ "Italic": "مورب",
+ "Underline": "زیر خط",
+ "Strikethrough": "رو خط",
+ "Subscript": "زیروند",
+ "Superscript": "بالاوند",
+ "Justify Left": "تراز از چپ",
+ "Justify Center": "تراز در وسط",
+ "Justify Right": "تراز در راست",
+ "Justify Full": "تراز از چپ و راست",
+ "Ordered List": "فهرست مرتب",
+ "Bulleted List": "فهرست گلوله ای",
+ "Decrease Indent": "کاهش سر خط",
+ "Increase Indent": "افزایش سر خط",
+ "Font Color": "رنگ فلم",
+ "Background Color": "رنگ پس زمینه",
+ "Horizontal Rule": "خط افقی",
+ "Insert Web Link": "افزودن لینک وب",
+ "Insert/Modify Image": "افزودن یا ویرایش تصویر",
+ "Insert Table": "افزودن جدول",
+ "Toggle HTML Source": "مشاهده یا عدم مشاهده متن در قالب HTML",
+ "Enlarge Editor": "بزرگ کردن ویرایش گر",
+ "About this editor": "درباره این ویرایش گر",
+ "Help using editor": "راهنمای استفاده ویرایش گر",
+ "Current style": "شیوه کنونی",
+ "Undoes your last action": "برگرداندن آخرین عمل",
+ "Redoes your last action": "انجام مجدد آخرین عمل",
+ "Cut selection": "بریدن انتخاب شده",
+ "Copy selection": "کپی انتخاب شده",
+ "Paste from clipboard": "چسباندن از تخته کار",
+ "Direction left to right": "جهت از چپ به راست",
+ "Direction right to left": "جهت از راست به چپ",
+ "Remove formatting": "حذف فرمت بندی",
+ "Select all": "انتخاب همه",
+ "Print document": "چاپ سند",
+ "Clear MSOffice tags": "پاک کردن متن از برچسب های MSOffice",
+ "Clear Inline Font Specifications": "پاک کردن متن از مشخصات فونت",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "آیا تمایل دارید ظاهر فلم را پاک کنید؟",
+ "Would you like to clear font sizes?": "آیا تمایل دارید اندازه قلم را پاک کنید",
+ "Would you like to clear font colours?": "آیا تمایل دارید رنگ قلم را پاک کنید؟",
+ "Split Block": "بلاک جداسازی",
+ "Toggle Borders": "فعال/غیر فعال کردن لبه ها",
+ "Save as": "ذخیره مانند...",
+ "Insert/Overwrite": "افزودن/جانویسی",
+ "&mdash; format &mdash;": "&mdash; قالب &mdash;",
+ "Heading 1": "تیتر 1",
+ "Heading 2": "تیتر 2",
+ "Heading 3": "تیتر 3",
+ "Heading 4": "تیتر 4",
+ "Heading 5": "تیتر 5",
+ "Heading 6": "تیتر 6",
+ "Normal": "معمولی",
+ "Address": "آدرس",
+ "Formatted": "قالب بندی شده",
+
+ //dialogs
+ "OK": "بله",
+ "Cancel": "انصراف",
+ "Path": "مسیر",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "در مد متنی هستید. از دکمه [<>] استفاده نمایید تا به مد WYSIWYG برگردید.",
+ "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "دکمه چسباندن در مرورگرهای سری Mozilla کار نمی کند (به دلایل فنی امنیتی).برای چسباندن مستقیم ، دکمه CTRL-V را در صفحه کلید بزنید.",
+ "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "سند شما بدرستی قالب بندی نشده است. برای اطلاعات بیشتر پایانه نمایش جاوااسکریپت را بررسی کنید.",
+
+ "Alignment:": "تراز بندی",
+ "Not set": "تنظیم نشده",
+ "Left": "چپ",
+ "Right": "راست",
+ "Texttop": "بالای متن",
+ "Absmiddle": "دقیقا وسط",
+ "Baseline": "ابتدای خط",
+ "Absbottom": "دقیقا پایین",
+ "Bottom": "پایین",
+ "Middle": "وسط",
+ "Top": "بالا",
+
+ "Layout": "لایه",
+ "Spacing": "فاصله گذاری",
+ "Horizontal:": "افقی",
+ "Horizontal padding": "پرکننده افقی",
+ "Vertical:": "عمودی",
+ "Vertical padding": "پرکننده عمودی",
+ "Border thickness:": "ضخامت لبه",
+ "Leave empty for no border": "برای بدون لبه خالی رها کن",
+
+ //Insert Link
+ "Insert/Modify Link": "افزودن / ویرایش لینک",
+ "None (use implicit)": "هیچکدام (استفاده از بدون شرط)",
+ "New window (_blank)": "پنجره جدید (_blank)",
+ "Same frame (_self)": "فریم یکسان (_self)",
+ "Top frame (_top)": "فریم بالایی (_top)",
+ "Other": "سایر",
+ "Target:": "هدف",
+ "Title (tooltip):": "عنوان (راهنمای یک خطی)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "باید URLی که این لینک به آن اشاره دارد را وارد کنید",
+ "You need to select some text before creating a link": "باید قبل از ساخت لینک ، متنی را انتخاب نمایید",
+
+ // Insert Table
+ "Insert Table": "افزودن جدول",
+ "Rows:": "ردیف ها",
+ "Number of rows": "تعداد ردیف ها",
+ "Cols:": "ستون ها",
+ "Number of columns": "تعداد ستون ها",
+ "Width:": "طول",
+ "Width of the table": "طول جدول",
+ "Percent": "درصد",
+ "Pixels": "پیکسل ها",
+ "Em": "Em",
+ "Width unit": "واحد طول",
+ "Fixed width columns": "ستون های طول ثابت",
+ "Positioning of this table": "موقعیت یابی این جدول",
+ "Cell spacing:": "فاصله سلول ها",
+ "Space between adjacent cells": "فاصله بین سلول های همجوار",
+ "Cell padding:": "پر کننده سلول",
+ "Space between content and border in cell": "فاصله بین محتوا و لبه در سلول",
+ "You must enter a number of rows": "باید تعداد ردیف ها را وارد کنید",
+ "You must enter a number of columns": "باید تعداد ستون ها را وارد کنید",
+
+ // Insert Image
+ "Insert Image": "افزودن تصویر",
+ "Image URL:": "URL تصویر",
+ "Enter the image URL here": "URL تصویر را اینجا وارد کنید",
+ "Preview": "پیش نمایش",
+ "Preview the image in a new window": "پیش نمایش تصویر در پنجره ای جدید",
+ "Alternate text:": "متن جایگزین",
+ "For browsers that don't support images": "برای مرورگرهایی که از تصاویر پشتیبانی نمی کنند",
+ "Positioning of this image": "موقعیت یابی تصویر",
+ "Image Preview:": "پیش نمایش تصویر",
+ "You must enter the URL": "شما باید URL را وارد کنید",
+
+ // toolbar
+ /*
+ "button_bold": "fr/bold.gif",
+ "button_underline": "fr/underline.gif",
+ "button_strikethrough": "fr/strikethrough.gif",
+ */
+
+ // Editor Help
+ "Xinha Help": "راهنمای Xinha",
+ "Editor Help": "راهنمای ویرایشگر",
+ "Keyboard shortcuts": "میانبرهای صفحه کلید",
+ "The editor provides the following key combinations:": "ویرایشگر استفاده از کلید های گروهی زیر را مسیر می سازد :",
+ "ENTER": "ENTREE",
+ "new paragraph": "پاراگراف جدید",
+ "SHIFT-ENTER": "SHIFT+ENTREE",
+ "insert linebreak": "افزودن جدا کننده خط",
+ "Set format to paragraph": "تغییر قالب به پاراگراف",
+ "Clean content pasted from Word": "تمیز کردن محتوای چسبانده شده از Word",
+ "Headings": "عنوان گذاری",
+ "Close": "بستن",
+
+ // Loading messages
+ "Loading in progress. Please wait !": "بارگذاری در حال انجام است. لطفا صبر کنید !",
+ "Constructing main object": "ساختن شیء اصلی",
+ "Constructing object": "ساختن شیء",
+ "Register panel right": "ثبت قاب راست",
+ "Register panel left": "ثبت قاب چپ",
+ "Register panel top": "ثبت قاب بالا",
+ "Register panel bottom": "ثبت قاب پایین",
+ "Create Toolbar": "ساخت نوار ابزار",
+ "Create StatusBar": "ساخت نوار وضعیت",
+ "Generate Xinha object": "تولید شیء Xinha",
+ "Init editor size": "مقدار دهی اندازه ویرایشگر",
+ "Init IFrame": "مقدار دهی IFrame",
+ "Register plugin $plugin": "ثبت پلاگین $plugin"
+};
\ No newline at end of file

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fi.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fi.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fi.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fi.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,38 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "en", ENCODING: UTF-8
+
+{
+ "Bold": "Lihavoitu",
+ "Italic": "Kursivoitu",
+ "Underline": "Alleviivattu",
+ "Strikethrough": "Yliviivattu",
+ "Subscript": "Alaindeksi",
+ "Superscript": "Yläindeksi",
+ "Justify Left": "Tasaa vasemmat reunat",
+ "Justify Center": "Keskitä",
+ "Justify Right": "Tasaa oikeat reunat",
+ "Justify Full": "Tasaa molemmat reunat",
+ "Ordered List": "Numerointi",
+ "Bulleted List": "Luettelomerkit",
+ "Decrease Indent": "Pienennä sisennystä",
+ "Increase Indent": "Lisää sisennystä",
+ "Font Color": "Fontin väri",
+ "Background Color": "Taustaväri",
+ "Horizontal Rule": "Vaakaviiva",
+ "Insert Web Link": "Lisää linkki",
+ "Insert/Modify Image": "Lisää kuva",
+ "Insert Table": "Lisää taulukko",
+ "Toggle HTML Source": "HTML-lähdekoodi vs WYSIWYG",
+ "Enlarge Editor": "Suurenna editori",
+ "About this editor": "Tietoja editorista",
+ "Help using editor": "Näytä ohje",
+ "Current style": "Nykyinen tyyli",
+ "Undoes your last action": "Peruuta viimeinen toiminto",
+ "Redoes your last action": "Palauta viimeinen toiminto",
+ "Cut selection": "Leikkaa maalattu",
+ "Copy selection": "Kopioi maalattu",
+ "Paste from clipboard": "Liitä leikepyödältä",
+ "OK": "Hyväksy",
+ "Cancel": "Peruuta"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fr.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fr.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fr.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/fr.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,169 @@
+// I18N constants
+// LANG: "fr", ENCODING: UTF-8
+{
+ "Bold": "Gras",
+ "Italic": "Italique",
+ "Underline": "Souligné",
+ "Strikethrough": "Barré",
+ "Subscript": "Indice",
+ "Superscript": "Exposant",
+ "Justify Left": "Aligner à gauche",
+ "Justify Center": "Centrer",
+ "Justify Right": "Aligner à droite",
+ "Justify Full": "Justifier",
+ "Ordered List": "Liste numérotée",
+ "Bulleted List": "Liste à puces",
+ "Decrease Indent": "Diminuer le retrait",
+ "Increase Indent": "Augmenter le retrait",
+ "Font Color": "Couleur de police",
+ "Background Color": "Surlignage",
+ "Horizontal Rule": "Ligne horizontale",
+ "Insert Web Link": "Insérer un lien",
+ "Insert/Modify Image": "Insérer / Modifier une image",
+ "Insert Table": "Insérer un tableau",
+ "Toggle HTML Source": "Afficher / Masquer code source",
+ "Enlarge Editor": "Agrandir l'éditeur",
+ "About this editor": "A propos",
+ "Help using editor": "Aide",
+ "Current style": "Style courant",
+ "Undoes your last action": "Annuler la dernière action",
+ "Redoes your last action": "Répéter la dernière action",
+ "Cut selection": "Couper la sélection",
+ "Copy selection": "Copier la sélection",
+ "Paste from clipboard": "Coller depuis le presse-papier",
+ "Direction left to right": "Direction de gauche à droite",
+ "Direction right to left": "Direction de droite à gauche",
+ "Remove formatting": "Supprimer mise en forme",
+ "Select all": "Tout sélectionner",
+ "Print document": "Imprimer document",
+ "Clear MSOffice tags": "Supprimer tags MSOffice",
+ "Clear Inline Font Specifications": "Supprimer paramètres inline de la police",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "Voulez-vous supprimer les types ?",
+ "Would you like to clear font sizes?": "Voulez-vous supprimer les tailles ?",
+ "Would you like to clear font colours?": "Voulez-vous supprimer les couleurs ?",
+ "Split Block": "Séparer les blocs",
+ "Toggle Borders": "Afficher / Masquer les bordures",
+ "Save as": "Enregistrer sous",
+ "Insert/Overwrite": "Insertion / Remplacement",
+ "&mdash; format &mdash;": "&mdash; Format &mdash;",
+ "Heading 1": "Titre 1",
+ "Heading 2": "Titre 2",
+ "Heading 3": "Titre 3",
+ "Heading 4": "Titre 4",
+ "Heading 5": "Titre 5",
+ "Heading 6": "Titre 6",
+ "Normal": "Normal",
+ "Address": "Adresse",
+ "Formatted": "Formaté",
+
+ //dialogs
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Annuler",
+ "Path": "Chemin",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Vous êtes en MODE TEXTE. Appuyez sur le bouton [<>] pour retourner au mode WYSIWYG.",
+ "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "Le bouton Coller ne fonctionne pas sur les navigateurs basés sur Mozilla (pour des raisons de sécurité). Pressez CTRL-V au clavier pour coller directement.",
+ "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "Le document est mal formé. Vérifiez la console JavaScript pour plus de détails.",
+
+ "Alignment:": "Alignement",
+ "Not set": "Indéfini",
+ "Left": "Gauche",
+ "Right": "Droite",
+ "Texttop": "Texttop",
+ "Absmiddle": "Absmiddle",
+ "Baseline": "Baseline",
+ "Absbottom": "Absbottom",
+ "Bottom": "Bas",
+ "Middle": "Milieu",
+ "Top": "Haut",
+
+ "Layout": "Mise en page",
+ "Spacing": "Espacement",
+ "Horizontal:": "Horizontal",
+ "Horizontal padding": "Marge horizontale interne",
+ "Vertical:": "Vertical",
+ "Vertical padding": "Marge verticale interne",
+ "Border thickness:": "Epaisseur de bordure",
+ "Leave empty for no border": "Laisser vide pour pas de bordure",
+
+ //Insert Link
+ "Insert/Modify Link": "Insérer / Modifier un lien",
+ "None (use implicit)": "Aucune (implicite)",
+ "New window (_blank)": "Nouvelle fenêtre (_blank)",
+ "Same frame (_self)": "Même frame (_self)",
+ "Top frame (_top)": "Frame principale (_top)",
+ "Other": "Autre",
+ "Target:": "Cible",
+ "Title (tooltip):": "Texte alternatif",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Vous devez entrer l'URL de ce lien",
+ "You need to select some text before creating a link": "Vous devez sélectionner du texte avant de créer un lien",
+
+ // Insert Table
+ "Insert Table": "Insérer un tableau",
+ "Rows:": "Lignes",
+ "Number of rows": "Nombre de lignes",
+ "Cols:": "Colonnes",
+ "Number of columns": "Nombre de colonnes",
+ "Width:": "Largeur",
+ "Width of the table": "Largeur du tableau",
+ "Percent": "Pourcent",
+ "Pixels": "Pixels",
+ "Em": "Em",
+ "Width unit": "Unités de largeur",
+ "Fixed width columns": "Colonnes à taille fixe",
+ "Positioning of this table": "Position du tableau",
+ "Cell spacing:": "Espacement",
+ "Space between adjacent cells": "Espace entre les cellules adjacentes",
+ "Cell padding:": "Marge interne",
+ "Space between content and border in cell": "Espace entre le contenu et la bordure d'une cellule",
+ "You must enter a number of rows": "Vous devez entrer le nombre de lignes",
+ "You must enter a number of columns": "Vous devez entrer le nombre de colonnes",
+
+ // Insert Image
+ "Insert Image": "Insérer une image",
+ "Image URL:": "URL image",
+ "Enter the image URL here": "Entrer l'URL de l'image ici",
+ "Preview": "Prévisualiser",
+ "Preview the image in a new window": "Prévisualiser l'image dans une nouvelle fenêtre",
+ "Alternate text:": "Texte alternatif",
+ "For browsers that don't support images": "Pour les navigateurs qui ne supportent pas les images",
+ "Positioning of this image": "Position de l'image",
+ "Image Preview:": "Prévisualisation",
+ "You must enter the URL": "Vous devez entrer l'URL",
+
+ // toolbar
+ "button_bold": "fr/bold.gif",
+ "button_underline": "fr/underline.gif",
+ "button_strikethrough": "fr/strikethrough.gif",
+
+ // Editor Help
+ "Xinha Help": "Aide Xinha",
+ "Editor Help": "Aide de l'éditeur",
+ "Keyboard shortcuts": "Raccourcis clavier",
+ "The editor provides the following key combinations:": "L'éditeur fournit les combinaisons de touches suivantes :",
+ "ENTER": "ENTREE",
+ "new paragraph": "Nouveau paragraphe",
+ "SHIFT-ENTER": "SHIFT+ENTREE",
+ "insert linebreak": "Insère un saut de ligne",
+ "Set format to paragraph": "Applique le format paragraphe",
+ "Clean content pasted from Word": "Nettoyage du contenu copié depuis Word",
+ "Headings": "Titres",
+ "Close": "Fermer",
+
+ // Loading messages
+ "Loading in progress. Please wait!": "Chargement en cours. Veuillez patienter!",
+ "Finishing" : "Chargement bientôt terminé", 
+ "Constructing object": "Construction de l'objet",
+ "Create Toolbar": "Construction de la barre d'icones",
+ "Create Statusbar": "Construction de la barre de status",
+ "Register right panel" : "Enregistrement du panneau droit", 
+ "Register left panel" : "Enregistrement du panneau gauche", 
+ "Register bottom panel" : "Enregistrement du panneau supérieur", 
+ "Register top panel" : "Enregistrement du panneau inférieur", 
+ "Generate Xinha framework": "Génération de Xinha",
+ "Init editor size": "Initialisation de la taille d'édition",
+ "Init IFrame": "Initialisation de l'iframe",
+ "Register plugin $plugin": "Enregistrement du plugin $plugin",
+ "Loading plugin $plugin" : "Chargement du plugin $plugin"
+
+};
\ No newline at end of file

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/gb.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/gb.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/gb.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/gb.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,29 @@
+// I18N constants -- Chinese GB
+// by Dave Lo -- dlo@interactivetools.com
+{
+ "Bold": "粗体",
+ "Italic": "斜体",
+ "Underline": "底线",
+ "Strikethrough": "删除线",
+ "Subscript": "下标",
+ "Superscript": "上标",
+ "Justify Left": "位置靠左",
+ "Justify Center": "位置居中",
+ "Justify Right": "位置靠右",
+ "Justify Full": "位置左右平等",
+ "Ordered List": "顺序清单",
+ "Bulleted List": "无序清单",
+ "Decrease Indent": "减小行前空白",
+ "Increase Indent": "加宽行前空白",
+ "Font Color": "文字颜色",
+ "Background Color": "背景颜色",
+ "Horizontal Rule": "水平线",
+ "Insert Web Link": "插入连结",
+ "Insert/Modify Image": "插入图形",
+ "Insert Table": "插入表格",
+ "Toggle HTML Source": "切换HTML原始码",
+ "Enlarge Editor": "放大",
+ "About this editor": "关於 Xinha",
+ "Help using editor": "说明",
+ "Current style": "字体例子"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/he.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/he.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/he.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/he.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,64 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "he", ENCODING: UTF-8
+// Author: Liron Newman, http://www.eesh.net, <plastish at ultinet dot org>
+
+// FOR TRANSLATORS:
+//
+//  1. PLEASE PUT YOUR CONTACT INFO IN THE ABOVE LINE
+//   (at least a valid email address)
+//
+//  2. PLEASE TRY TO USE UTF-8 FOR ENCODING;
+//   (if this is not possible, please include a comment
+//    that states what encoding is necessary.)
+
+{
+ "Bold": "מודגש",
+ "Italic": "נטוי",
+ "Underline": "קו תחתי",
+ "Strikethrough": "קו אמצע",
+ "Subscript": "כתב עילי",
+ "Superscript": "כתב תחתי",
+ "Justify Left": " ישור לשמאל",
+ "Justify Center": "ישור למרכז",
+ "Justify Right": "ישור לימין",
+ "Justify Full": "ישור לשורה מלאה",
+ "Ordered List": "רשימה ממוספרת",
+ "Bulleted List": "רשימה לא ממוספרת",
+ "Decrease Indent": "הקטן כניסה",
+ "Increase Indent": "הגדל כניסה",
+ "Font Color": "צבע גופן",
+ "Background Color": "צבע רקע",
+ "Horizontal Rule": "קו אנכי",
+ "Insert Web Link": "הכנס היפר-קישור",
+ "Insert/Modify Image": "הכנס/שנה תמונה",
+ "Insert Table": "הכנס טבלה",
+ "Toggle HTML Source": "שנה מצב קוד HTML",
+ "Enlarge Editor": "הגדל את העורך",
+ "About this editor": "אודות עורך זה",
+ "Help using editor": "עזרה לשימוש בעורך",
+ "Current style": "סגנון נוכחי",
+ "Undoes your last action": "מבטל את פעולתך האחרונה",
+ "Redoes your last action": "מבצע מחדש את הפעולה האחרונה שביטלת",
+ "Cut selection": "גזור בחירה",
+ "Copy selection": "העתק בחירה",
+ "Paste from clipboard": "הדבק מהלוח",
+ "Direction left to right": "כיוון משמאל לימין",
+ "Direction right to left": "כיוון מימין לשמאל",
+ "OK": "אישור",
+ "Cancel": "ביטול",
+ "Path": "נתיב עיצוב",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "אתה במצב טקסט נקי (קוד). השתמש בכפתור [<>] כדי לחזור למצב WYSIWYG (תצוגת עיצוב).",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "מצב מסך מלא יוצר בעיות בדפדפן Internet Explorer, עקב באגים בדפדפן לא יכולנו לפתור את זה. את/ה עלול/ה לחוות תצוגת זבל, בעיות בתפקוד העורך ו/או קריסה של הדפדפן. אם המערכת שלך היא Windows 9x סביר להניח שתקבל/י ",
+ "Cancel": "ביטול",
+ "Insert/Modify Link": "הוסף/שנה קישור",
+ "New window (_blank)": "חלון חדש (_blank)",
+ "None (use implicit)": "ללא (השתמש ב-frame הקיים)",
+ "Other": "אחר",
+ "Same frame (_self)": "אותו frame (_self)",
+ "Target:": "יעד:",
+ "Title (tooltip):": "כותרת (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Frame עליון (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "חובה לכתוב URL שאליו קישור זה מצביע"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/hu.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/hu.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/hu.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/hu.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,64 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "hu", ENCODING: UTF-8
+// Author: Miklós Somogyi, <somogyine@vnet.hu>
+
+// FOR TRANSLATORS:
+//
+//  1. PLEASE PUT YOUR CONTACT INFO IN THE ABOVE LINE
+//   (at least a valid email address)
+//
+//  2. PLEASE TRY TO USE UTF-8 FOR ENCODING;
+//   (if this is not possible, please include a comment
+//    that states what encoding is necessary.)
+
+{
+ "Bold": "Félkövér",
+ "Italic": "Dőlt",
+ "Underline": "Aláhúzott",
+ "Strikethrough": "Áthúzott",
+ "Subscript": "Alsó index",
+ "Superscript": "Felső index",
+ "Justify Left": "Balra zárt",
+ "Justify Center": "Középre zárt",
+ "Justify Right": "Jobbra zárt",
+ "Justify Full": "Sorkizárt",
+ "Ordered List": "Számozott lista",
+ "Bulleted List": "Számozatlan lista",
+ "Decrease Indent": "Behúzás csökkentése",
+ "Increase Indent": "Behúzás növelése",
+ "Font Color": "Karakterszín",
+ "Background Color": "Háttérszín",
+ "Horizontal Rule": "Elválasztó vonal",
+ "Insert Web Link": "Hiperhivatkozás beszúrása",
+ "Insert/Modify Image": "Kép beszúrása",
+ "Insert Table": "Táblázat beszúrása",
+ "Toggle HTML Source": "HTML forrás be/ki",
+ "Enlarge Editor": "Szerkesztő külön ablakban",
+ "About this editor": "Névjegy",
+ "Help using editor": "Súgó",
+ "Current style": "Aktuális stílus",
+ "Undoes your last action": "Visszavonás",
+ "Redoes your last action": "Újra végrehajtás",
+ "Cut selection": "Kivágás",
+ "Copy selection": "Másolás",
+ "Paste from clipboard": "Beillesztés",
+ "Direction left to right": "Irány balról jobbra",
+ "Direction right to left": "Irány jobbról balra",
+ "OK": "Rendben",
+ "Cancel": "Mégsem",
+ "Path": "Hierarchia",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Forrás mód. Visszaváltás [<>] gomb",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "A teljesképrenyős szerkesztés hibát okozhat Internet Explorer használata esetén, ez a böngésző a hibája, amit nem tudunk kikerülni. Szemetet észlelhet a képrenyőn, illetve néhány funkció hiányozhat és/vagy véletlenszerűen lefagyhat a böngésző. Windows 9x operaciós futtatása esetén elég valószínű, hogy ",
+ "Cancel": "Mégsem",
+ "Insert/Modify Link": "Hivatkozás Beszúrása/Módosítása",
+ "New window (_blank)": "Új ablak (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Nincs (use implicit)",
+ "Other": "Más",
+ "Same frame (_self)": "Ugyanabba a keretbe (_self)",
+ "Target:": "Cél:",
+ "Title (tooltip):": "Cím (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Felső keret (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Be kell írnia az URL-t, ahova a hivatkozás mutasson"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/it.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/it.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/it.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/it.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,55 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "it", ENCODING: UTF-8
+// Author: Mattia Landoni, http://www.webpresident.org/
+
+{
+ "Bold": "Grassetto",
+ "Italic": "Corsivo",
+ "Underline": "Sottolineato",
+ "Strikethrough": "Barrato",
+ "Subscript": "Pedice",
+ "Superscript": "Apice",
+ "Justify Left": "Sinistra",
+ "Justify Center": "Centrato",
+ "Justify Right": "Destra",
+ "Justify Full": "Giustificato",
+ "Ordered List": "Lista numerata",
+ "Bulleted List": "Lista non numerata",
+ "Decrease Indent": "Diminuisci indentazione",
+ "Increase Indent": "Aumenta indentazione",
+ "Font Color": "Colore font",
+ "Background Color": "Colore sfondo",
+ "Horizontal Rule": "Righello orizzontale",
+ "Insert Web Link": "Inserisci link",
+ "Insert/Modify Image": "Inserisci/modifica Immagine",
+ "Insert Table": "Inserisci tabella",
+ "Toggle HTML Source": "Visualizza/nascondi sorgente HTML",
+ "Enlarge Editor": "Allarga editor",
+ "About this editor": "Informazioni su Xinha",
+ "Help using editor": "Aiuto",
+ "Current style": "Stile corrente",
+ "Undoes your last action": "Annulla ultima azione",
+ "Redoes your last action": "Ripeti ultima azione",
+ "Cut selection": "Taglia",
+ "Copy selection": "Copia",
+ "Paste from clipboard": "Incolla",
+ "Direction left to right": "Testo da sx a dx",
+ "Direction right to left": "Testo da dx a sx",
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Annulla",
+ "Path": "Percorso",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Sei in MODALITA",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "E",
+ "Cancel": "Annulla",
+ "Insert/Modify Link": "Inserisci/modifica link",
+ "New window (_blank)": "Nuova finestra (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Niente (usa implicito)",
+ "Other": "Altro",
+ "Same frame (_self)": "Stessa frame (_self)",
+ "Target:": "Target:",
+ "Title (tooltip):": "Title (suggerimento):",
+ "Top frame (_top)": "Pagina intera (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Devi inserire l'indirizzo a cui punta il link"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ja.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ja.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ja.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ja.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,175 @@
+// I18N constants
+// LANG: "ja", ENCODING: UTF-8N
+
+{
+ "Bold": "太字",
+ "Italic": "斜体",
+ "Underline": "下線",
+ "Strikethrough": "打ち消し線",
+ "Subscript": "下付き添え字",
+ "Superscript": "上付き添え字",
+ "Justify Left": "左寄せ",
+ "Justify Center": "中央寄せ",
+ "Justify Right": "右寄せ",
+ "Justify Full": "均等割付",
+ "Ordered List": "番号付き箇条書き",
+ "Bulleted List": "記号付き箇条書き",
+ "Decrease Indent": "インデント解除",
+ "Increase Indent": "インデント設定",
+ "Font Color": "文字色",
+ "Background Color": "背景色",
+ "Horizontal Rule": "水平線",
+ "Insert Web Link": "リンクの挿入",
+ "Insert/Modify Image": "画像の挿入/修正",
+ "Insert Table": "テーブルを挿入",
+ "Toggle HTML Source": "HTML編集モードを切替",
+ "Enlarge Editor": "エディタを最大化",
+ "About this editor": "バージョン情報",
+ "Help using editor": "ヘルプ",
+ "Current style": "現在のスタイル",
+ "Undoes your last action": "元に戻す",
+ "Redoes your last action": "やり直し",
+ "Cut selection": "切り取り",
+ "Copy selection": "コピー",
+ "Paste from clipboard": "貼り付け",
+ "Direction left to right": "左から右へ",
+ "Direction right to left": "右から左へ",
+ "Remove formatting": "書式削除",
+ "Select all": "すべて選択",
+ "Print document": "印刷",
+ "Clear MSOffice tags": "MSOfficeタグをクリア",
+ "Clear Inline Font Specifications": "インラインフォント指定をクリア",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "フォント名をクリアしますか?",
+ "Would you like to clear font sizes?": "サイズをクリアしますか?",
+ "Would you like to clear font colours?": "色をクリアしますか?",
+ "Split Block": "領域分割",
+ "Toggle Borders": "境界線の切替",
+ "Save as": "名前をつけて保存",
+ "Insert/Overwrite": "挿入/上書き",
+ "&mdash; format &mdash;": "&mdash; 書式 &mdash;",
+ "Heading 1": "見出し1",
+ "Heading 2": "見出し2",
+ "Heading 3": "見出し3",
+ "Heading 4": "見出し4",
+ "Heading 5": "見出し5",
+ "Heading 6": "見出し6",
+ "Normal": "標準",
+ "Address": "アドレス",
+ "Formatted": "整形済み",
+ "&mdash; font &mdash;": "&mdash; フォント &mdash;",
+ "&mdash; size &mdash;": "&mdash; サイズ &mdash;",
+ 
+ //dialogs
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "中止",
+ "Path": "パス",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "テキストモードで操作しています。WYSIWYG編集に戻るには[<>]ボタンを使ってください。",
+ "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "MozillaベースのWebブラウザでは、貼り付けボタンは機能しません(技術的なセキュリティ上の理由で)。Ctrl+Vキーを押して直接貼り付けてください。",
+ "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "この文書には構文的な問題があります。詳細はJavaScriptコンソールを参照してください。",
+ "You need to select some text before creating a link": "リンクを作成するにはテキストを選択する必要があります",
+
+ "Alignment:": "行揃え:",
+ "Not set": "なし",
+ "Left": "å·¦",
+ "Right": "右",
+ "Texttop": "テキスト上部",
+ "Absmiddle": "中央(絶対的)",
+ "Baseline": "ベースライン",
+ "Absbottom": "下(絶対的)",
+ "Bottom": "下",
+ "Middle": "中央",
+ "Top": "上",
+
+ "Layout": "レイアウト",
+ "Spacing": "間隔",
+ "Horizontal:": "æ°´å¹³:",
+ "Horizontal padding": "水平余白",
+ "Vertical:": "垂直:",
+ "Vertical padding": "垂直余白",
+ "Border thickness:": "境界線の太さ:",
+ "Leave empty for no border": "境界線がない場合は空のままにする",
+
+ //Insert Link
+ "Insert/Modify Link": "リンクの挿入/修正",
+ "None (use implicit)": "なし (デフォルトに任せる)",
+ "New window (_blank)": "新しいウィンドウ (_blank)",
+ "Same frame (_self)": "自己フレーム内 (_self)",
+ "Top frame (_top)": "最上位フレーム (_top)",
+ "Other": "その他",
+ "Target:": "ターゲット:",
+ "Title (tooltip):": "タイトル:",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "このリンクが指し示すURLを入力してください",
+
+ // Insert Table
+ "Insert Table": "テーブルの挿入",
+ "Rows:": "行:",
+ "Number of rows": "行数",
+ "Cols:": "列:",
+ "Number of columns": "列数",
+ "Width:": "幅:",
+ "Width of the table": "テーブルの幅",
+ "Percent": "パーセント(%)",
+ "Pixels": "ピクセル(px)",
+ "Em": "相対値(em)",
+ "Width unit": "幅の単位",
+ "Fixed width columns": "列の幅を固定",
+ "Positioning of this table": "このテーブルの配置",
+ "Cell spacing:": "セル間隔:",
+ "Space between adjacent cells": "隣接するセル間の距離",
+ "Cell padding:": "セル余白:",
+ "Space between content and border in cell": "セル内における内容と境界線との距離",
+ "You must enter a number of rows": "行数を入力してください",
+ "You must enter a number of columns": "列数を入力してください",
+
+ // Insert Image
+ "Insert Image": "画像の挿入",
+ "Image URL:": "画像URL:",
+ "Enter the image URL here": "画像のURLをここに入力します",
+ "Preview": "表示",
+ "Preview the image in a new window": "ウィンドウで画像を表示",
+ "Alternate text:": "代替テキスト:",
+ "For browsers that don't support images": "画像表示をサポートしないブラウザに必要です",
+ "Positioning of this image": "画像の配置",
+ "Image Preview:": "画像表示:",
+ "You must enter the URL": "URLを入力する必要があります",
+
+ //"button_bold": "fr/bold.gif",
+ //"button_underline": "fr/underline.gif",
+ //"button_strikethrough": "fr/strikethrough.gif",
+
+ // Editor Help
+ "Xinha Help": "ヘルプ",
+ "Editor Help": "エディタのヘルプ",
+ "Keyboard shortcuts": "キーボードショートカット",
+ "The editor provides the following key combinations:": "エディタは以下のキー操作を提供しています:",
+ "ENTER": "ENTER",
+ "new paragraph": "新規段落",
+ "SHIFT-ENTER": "SHIFT+ENTER",
+ "insert linebreak": "段落内改行の挿入",
+ "Set format to paragraph": "段落書式の設定",
+ "Clean content pasted from Word": "Wordから貼り付けられた内容の清書",
+ "Headings": "見出し",
+ "Close": "閉じる",
+
+ // Loading messages
+ "Loading in progress. Please wait!": "ロード中です。しばらくお待ちください",
+ "Loading plugin $plugin" : "ロード中プラグイン $plugin",
+ "Register plugin $plugin" : "登録中プラグイン $plugin", 
+ "Constructing object": "オブジェクト構築中",
+ "Generate Xinha framework": "Xinhaフレームワーク生成中",
+ "Init editor size":"エディタサイズの初期化", 
+ "Create Toolbar": "ツールバーの作成",
+ "Create Statusbar" : "ステータスバーの作成",
+ "Register right panel" : "登録 右パネル", 
+ "Register left panel" : "登録 左パネル", 
+ "Register bottom panel" : "登録 下パネル", 
+ "Register top panel" : "登録 上パネル", 
+ "Finishing" : "完了",
+ 
+ // ColorPicker
+ "Click a color..." : "色をクリック...",
+ "Sample" : "サンプル",
+ "Web Safe: " : "Webセーフ: ",
+ "Color: " : "色: " 
+};
\ No newline at end of file

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lt.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lt.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lt.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,53 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "lt", ENCODING: UTF-8
+// Author: Jaroslav Šatkevič, <jaro@akl.lt>
+
+{
+ "Bold": "Paryškinti",
+ "Italic": "Kursyvas",
+ "Underline": "Pabraukti",
+ "Strikethrough": "Perbraukti",
+ "Subscript": "Apatinis indeksas",
+ "Superscript": "Viršutinis indeksas",
+ "Justify Left": "Lygiavimas pagal kairę",
+ "Justify Center": "Lygiavimas pagal centrą",
+ "Justify Right": "Lygiavimas pagal dešinę",
+ "Justify Full": "Lygiuoti pastraipą",
+ "Ordered List": "Numeruotas sąrašas",
+ "Bulleted List": "Suženklintas sąrašas",
+ "Decrease Indent": "Sumažinti paraštę",
+ "Increase Indent": "Padidinti paraštę",
+ "Font Color": "Å rifto spalva",
+ "Background Color": "Fono spalva",
+ "Horizontal Rule": "Horizontali linija",
+ "Insert Web Link": "Įterpti nuorodą",
+ "Insert/Modify Image": "Įterpti paveiksliuką",
+ "Insert Table": "Įterpti lentelę",
+ "Toggle HTML Source": "Perjungti į HTML/WYSIWYG",
+ "Enlarge Editor": "Išplėstas redagavimo ekranas/Enlarge Editor",
+ "About this editor": "Apie redaktorių",
+ "Help using editor": "Pagalba naudojant redaktorių",
+ "Current style": "Dabartinis stilius",
+ "Undoes your last action": "Atšaukia paskutini jūsų veiksmą",
+ "Redoes your last action": "Pakartoja paskutinį atšauktą jūsų veiksmą",
+ "Cut selection": "IÅ¡kirpti",
+ "Copy selection": "Kopijuoti",
+ "Paste from clipboard": "Įterpti",
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Atšaukti",
+ "Path": "Kelias",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Jūs esete teksto režime. Naudokite [<>] mygtuką grįžimui į WYSIWYG.",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren",
+ "Cancel": "Atšaukti",
+ "Insert/Modify Link": "Idėti/Modifikuoti",
+ "New window (_blank)": "Naujas langas (_blank)",
+ "None (use implicit)": "None (use implicit)",
+ "Other": "Kitas",
+ "Same frame (_self)": "Same frame (_self)",
+ "Target:": "Target:",
+ "Title (tooltip):": "Pavadinimas (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Top frame (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Jus privalote nurodyti URL į kuri rodo šitą nuoroda"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lv.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lv.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lv.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/lv.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,42 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "lv", ENCODING: UTF-8
+// Author: Mihai Bazon, http://dynarch.com/mishoo
+// Translated by: Janis Klavins, <janis.klavins@devia.lv>
+
+{
+ "Bold": "Trekniem burtiem",
+ "Italic": "Kursîvâ",
+ "Underline": "Pasvîtrots",
+ "Strikethrough": "Pârsvîtrots",
+ "Subscript": "Novietot zem rindas",
+ "Superscript": "Novietot virs rindas",
+ "Justify Left": "Izlîdzinât pa kreisi",
+ "Justify Center": "Izlîdzinât centrâ",
+ "Justify Right": "Izlîdzinât pa labi",
+ "Justify Full": "Izlîdzinât pa visu lapu",
+ "Ordered List": "Numurçts saraksts",
+ "Bulleted List": "Saraksts",
+ "Decrease Indent": "Samazinât atkâpi",
+ "Increase Indent": "Palielinât atkâpi",
+ "Font Color": "Burtu krâsa",
+ "Background Color": "Fona krâsa",
+ "Horizontal Rule": "Horizontâla atdalîtâjsvîtra",
+ "Insert Web Link": "Ievietot hipersaiti",
+ "Insert/Modify Image": "Ievietot attçlu",
+ "Insert Table": "Ievietot tabulu",
+ "Toggle HTML Source": "Skatît HTML kodu",
+ "Enlarge Editor": "Palielinât Rediìçtâju",
+ "About this editor": "Par ðo rediìçtâju",
+ "Help using editor": "Rediìçtâja palîgs",
+ "Current style": "Patreizçjais stils",
+ "Undoes your last action": "Atcelt pçdçjo darbîbu",
+ "Redoes your last action": "Atkârtot pçdçjo darbîbu",
+ "Cut selection": "Izgriezt iezîmçto",
+ "Copy selection": "Kopçt iezîmçto",
+ "Paste from clipboard": "Ievietot iezîmçto",
+ "OK": "Labi",
+ "Cancel": "Atcelt",
+ "Path": "Ceïð",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Jûs patlaban darbojaties TEKSTA REÞÎMÂ. Lai pârietu atpakaï uz GRAFISKO REÞÎMU (WYSIWIG), lietojiet [<>] pogu."
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nb.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nb.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nb.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nb.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,78 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "nb", ENCODING: UTF-8
+
+// - translated by ses<ses@online.no>
+// Additional translations by HÃ¥vard Wigtil <havardw@extend.no>
+// Additional translations by Kim Steinhaug <kim@steinhaug.com>
+
+{
+ "Bold": "Fet",
+ "Italic": "Kursiv",
+ "Underline": "Understreket",
+ "Strikethrough": "Gjennomstreket",
+ "Subscript": "Nedsenket",
+ "Superscript": "Opphøyet",
+ "Justify Left": "Venstrejuster",
+ "Justify Center": "Midtjuster",
+ "Justify Right": "Høyrejuster",
+ "Justify Full": "Blokkjuster",
+ "Ordered List": "Nummerert liste",
+ "Bulleted List": "Punktliste",
+ "Decrease Indent": "Reduser innrykk",
+ "Increase Indent": "Øke innrykk",
+ "Font Color": "Tekstfarge",
+ "Background Color": "Bakgrundsfarge",
+ "Horizontal Rule": "Vannrett linje",
+ "Insert Web Link": "Lag lenke",
+ "Insert/Modify Image": "Sett inn bilde",
+ "Insert Table": "Sett inn tabell",
+ "Toggle HTML Source": "Vis kildekode",
+ "Enlarge Editor": "Vis i eget vindu",
+ "About this editor": "Om denne editor",
+ "Help using editor": "Hjelp",
+ "Current style": "Nåværende stil",
+ "Undoes your last action": "Angrer siste redigering",
+ "Redoes your last action": "Gjør om siste angring",
+ "Cut selection": "Klipp ut område",
+ "Copy selection": "Kopier område",
+ "Save as": "Lagre som",
+ "Paste from clipboard": "Lim inn",
+ "Remove formatting": "Fjern formattering",
+ "Direction left to right": "Fra venstre mot høyre",
+ "Direction right to left": "Fra høyre mot venstre",
+ "Insert/Overwrite": "Sett inn/Overskriv",
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Avbryt",
+ "Path": "Tekstvelger",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Du er i tekstmodus Klikk på [<>] for å gå tilbake til WYSIWIG.",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "Visning i eget vindu har kjente problemer med Internet Explorer, på grunn av problemer med denne nettleseren. Mulige problemer er et uryddig skjermbilde, manglende editorfunksjoner og/eller at nettleseren crasher. Hvis du bruker Windows 95 eller Windows 98 er det også muligheter for at Windows will crashe.\n\nTrykk ",
+ "Cancel": "Avbryt",
+ "Insert/Modify Link": "Rediger lenke",
+ "New window (_blank)": "Eget vindu (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Ingen (bruk standardinnstilling)",
+ "Other": "Annen",
+ "Same frame (_self)": "Samme ramme (_self)",
+ "Target:": "MÃ¥l:",
+ "Title (tooltip):": "Tittel (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Toppramme (_top)",
+ "URL:": "Adresse:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Du må skrive inn en adresse som denne lenken skal peke til",
+ "Clear Inline Font Specifications": "Fjerne inline font spesifikasjoner",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "Ønsker du å fjerne skrifttyper",
+ "Would you like to clear font sizes?": "Ønsker du å fjerne skrift størrelser",
+ "Would you like to clear font colours?": "Ønsker du å fjerne farger på skriften",
+ "Print document": "Skriv ut dokumentet",
+ "Split Block": "Seperasjonsblokk",
+ "Toggle Borders": "Skru av/på hjelpelinjer på tabeller",
+ "Select all": "Merk alt",
+ // Loading messages
+ "Loading in progress. Please wait !": "WYSIWYG laster, vennligst vent!",
+ "Constructing main object": "Vennligst vent",
+ "Create Toolbar": "Lag verktøylinje",
+ "Register panel right": "Registrer høyrepanel",
+ "Register panel left": "Registrer venstrepanel",
+ "Register panel top": "Registrer toppanel",
+ "Register panel bottom": "Registrer bunnpanel"
+
+};

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nl.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nl.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/nl.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,64 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "nl", ENCODING: UTF-8
+// Author: Michel Weegeerink (info@mmc-shop.nl), http://mmc-shop.nl
+
+// FOR TRANSLATORS:
+//
+//  1. PLEASE PUT YOUR CONTACT INFO IN THE ABOVE LINE
+//   (at least a valid email address)
+//
+//  2. PLEASE TRY TO USE UTF-8 FOR ENCODING;
+//   (if this is not possible, please include a comment
+//    that states what encoding is necessary.)
+
+{
+ "Bold": "Vet",
+ "Italic": "Cursief",
+ "Underline": "Onderstrepen",
+ "Strikethrough": "Doorhalen",
+ "Subscript": "Subscript",
+ "Superscript": "Superscript",
+ "Justify Left": "Links uitlijnen",
+ "Justify Center": "Centreren",
+ "Justify Right": "Rechts uitlijnen",
+ "Justify Full": "Uitvullen",
+ "Ordered List": "Nummering",
+ "Bulleted List": "Opsommingstekens",
+ "Decrease Indent": "Inspringing verkleinen",
+ "Increase Indent": "Inspringing vergroten",
+ "Font Color": "Tekstkleur",
+ "Background Color": "Achtergrondkleur",
+ "Horizontal Rule": "Horizontale lijn",
+ "Insert Web Link": "Hyperlink invoegen/aanpassen",
+ "Insert/Modify Image": "Afbeelding invoegen/aanpassen",
+ "Insert Table": "Tabel invoegen",
+ "Toggle HTML Source": "HTML broncode",
+ "Enlarge Editor": "Vergroot Editor",
+ "About this editor": "Over deze editor",
+ "Help using editor": "Xinha help",
+ "Current style": "Huidige stijl",
+ "Undoes your last action": "Ongedaan maken",
+ "Redoes your last action": "Herhalen",
+ "Cut selection": "Knippen",
+ "Copy selection": "Kopi?ren",
+ "Paste from clipboard": "Plakken",
+ "Direction left to right": "Tekstrichting links naar rechts",
+ "Direction right to left": "Tekstrichting rechts naar links",
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Annuleren",
+ "Path": "Pad",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Je bent in TEKST-mode. Gebruik de [<>] knop om terug te keren naar WYSIWYG-mode.",
+ "The full screen mode is known to cause problems with Internet Explorer, due to browser bugs that we weren": "Fullscreen-mode veroorzaakt problemen met Internet Explorer door bugs in de webbrowser die we niet kunnen omzeilen. Hierdoor kunnen de volgende effecten optreden: verknoeide teksten, een verlies aan editor-functionaliteit en/of willekeurig vastlopen van de webbrowser. Als u Windows 95 of 98 gebruikt, is het zeer waarschijnlijk dat u een algemene beschermingsfout (",
+ "Cancel": "Annuleren",
+ "Insert/Modify Link": "Hyperlink invoegen/aanpassen",
+ "New window (_blank)": "Nieuw venster (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Geen",
+ "Other": "Ander",
+ "Same frame (_self)": "Zelfde frame (_self)",
+ "Target:": "Doel:",
+ "Title (tooltip):": "Titel (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Bovenste frame (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Geef de URL in waar de link naar verwijst"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pl.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pl.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pl.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,125 @@
+// I18N constants
+// LANG: "pl", ENCODING: UTF-8
+// translated: Krzysztof Kotowicz, http://www.eskot.krakow.pl/portfolio/, koto@webworkers.pl
+{
+ "Bold": "Pogrubienie",
+ "Italic": "Pochylenie",
+ "Underline": "Podkreślenie",
+ "Strikethrough": "Przekreślenie",
+ "Subscript": "Indeks dolny",
+ "Superscript": "Indeks górny",
+ "Justify Left": "Wyrównaj do lewej",
+ "Justify Center": "Wyśrodkuj",
+ "Justify Right": "Wyrównaj do prawej",
+ "Justify Full": "Wyjustuj",
+ "Ordered List": "Numerowanie",
+ "Bulleted List": "Wypunktowanie",
+ "Decrease Indent": "Zmniejsz wcięcie",
+ "Increase Indent": "Zwiększ wcięcie",
+ "Font Color": "Kolor czcionki",
+ "Background Color": "Kolor tła",
+ "Horizontal Rule": "Linia pozioma",
+ "Insert Web Link": "Wstaw adres sieci Web",
+ "Insert/Modify Image": "Wstaw obraz",
+ "Insert Table": "Wstaw tabelę",
+ "Toggle HTML Source": "Edycja WYSIWYG/w źródle strony",
+ "Enlarge Editor": "Pełny ekran",
+ "About this editor": "Informacje o tym edytorze",
+ "Help using editor": "Pomoc",
+ "Current style": "Obecny styl",
+ "Undoes your last action": "Cofa ostatnio wykonane polecenie",
+ "Redoes your last action": "Ponawia ostatnio wykonane polecenie",
+ "Cut selection": "Wycina zaznaczenie do schowka",
+ "Copy selection": "Kopiuje zaznaczenie do schowka",
+ "Paste from clipboard": "Wkleja zawartość schowka",
+ "Direction left to right": "Kierunek tekstu lewo-prawo",
+ "Direction right to left": "Kierunek tekstu prawo-lewo",
+ "Remove formatting": "Usuń formatowanie",
+ "Select all": "Zaznacz wszystko",
+ "Print document": "Drukuj dokument",
+ "Clear MSOffice tags": "Wyczyść tagi MSOffice",
+ "Clear Inline Font Specifications": "Wycisz bezpośrednie przypisania czcionek",
+ "Split Block": "Podziel blok",
+ "Toggle Borders": "Włącz / wyłącz ramki",
+
+ "&mdash; format &mdash;": "&mdash; Format &mdash;",
+ "Heading 1": "Nagłówek 1",
+ "Heading 2": "Nagłówek 2",
+ "Heading 3": "Nagłówek 3",
+ "Heading 4": "Nagłówek 4",
+ "Heading 5": "Nagłówek 5",
+ "Heading 6": "Nagłówek 6",
+ "Normal": "Normalny",
+ "Address": "Adres",
+ "Formatted": "Preformatowany",
+
+ //dialogs
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Anuluj",
+ "Path": "Ścieżka",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Jesteś w TRYBIE TEKSTOWYM. Użyj przycisku [<>], aby przełączyć się na tryb WYSIWYG.",
+ "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "Przycisk Wklej nie działa w przeglądarkach Mozilla z uwagi na ustawienia bezpieczeństwa. Naciśnij CRTL-V, aby wkleić zawartość schowka.",
+
+ "Alignment:": "Wyrównanie:",
+ "Not set": "Nie ustawione",
+ "Left": "Do lewej",
+ "Right": "Do prawej",
+ "Texttop": "Góra tekstu",
+ "Absmiddle": "Abs. środek",
+ "Baseline": "Linia bazowa",
+ "Absbottom": "Abs. dół",
+ "Bottom": "Dół",
+ "Middle": "Środek",
+ "Top": "Góra",
+
+ "Layout": "Layout",
+ "Spacing": "Spacjowanie",
+ "Horizontal:": "Poziome:",
+ "Horizontal padding": "Wcięcie poziome",
+ "Vertical:": "Pionowe:",
+ "Vertical padding": "Wcięcie pionowe",
+ "Border thickness:": "Grubość obramowania:",
+ "Leave empty for no border": "Bez ramek - zostaw puste",
+
+ //Insert Link
+ "Insert/Modify Link": "Wstaw/edytuj odnośnik",
+ "None (use implicit)": "Brak",
+ "New window (_blank)": "Nowe okno (_blank)",
+ "Same frame (_self)": "Ta sama ramka (_self)",
+ "Top frame (_top)": "Główna ramka (_top)",
+ "Other": "Inne",
+ "Target:": "Okno docelowe:",
+ "Title (tooltip):": "Tytuł (tooltip):",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Musisz podać URL, na jaki będzie wskazywał odnośnik",
+
+ // Insert Table
+ "Insert Table": "Wstaw tabelę",
+ "Rows:": "Wierszy:",
+ "Number of rows": "Liczba wierszy",
+ "Cols:": "Kolumn:",
+ "Number of columns": "Liczba kolumn",
+ "Width:": "Szerokość:",
+ "Width of the table": "Szerokość tabeli",
+ "Percent": "Procent",
+ "Pixels": "Pikseli",
+ "Em": "Em",
+ "Width unit": "Jednostka",
+ "Fixed width columns": "Kolumny o stałej szerokości",
+ "Positioning of this table": "Pozycjonowanie tabeli",
+ "Cell spacing:": "Odstęp komórek:",
+ "Space between adjacent cells": "Przestrzeń pomiędzy komórkami",
+ "Cell padding:": "Wcięcie komórek:",
+ "Space between content and border in cell": "Przestrzeń między krawędzią a zawartością komórki",
+
+ // Insert Image
+ "Insert Image": "Wstaw obrazek",
+ "Image URL:": "URL obrazka:",
+ "Enter the image URL here": "Podaj URL obrazka",
+ "Preview": "Podgląd",
+ "Preview the image in a new window": "Podgląd obrazka w nowym oknie",
+ "Alternate text:": "Tekst alternatywny:",
+ "For browsers that don't support images": "Dla przeglądarek, które nie obsługują obrazków",
+ "Positioning of this image": "Pozycjonowanie obrazka",
+ "Image Preview:": "Podgląd obrazka:"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pt_br.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pt_br.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pt_br.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/pt_br.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,184 @@
+// I18N constants
+//
+// LANG: "pt_br", ENCODING: UTF-8
+// Portuguese Brazilian Translation
+//
+// Initial basic work by Alex Piaz <webmaster@globalmap.com>
+//
+// Author: Marcio Barbosa, <marcio@mpg.com.br>
+// MSN: tomarshall@msn.com - ICQ: 69419933
+// Site: http://www.mpg.com.br
+//
+// Last revision: 06 september 2007
+// Please don´t remove this information
+// If you modify any source, please insert a comment with your name and e-mail
+//
+// Distributed under the same terms as HTMLArea itself.
+// This notice MUST stay intact for use (see license.txt)
+{
+ "About": "Sobre",
+ "About Xinha": "Sobre o Xinha",
+ "Absbottom": "Inferior absoluto",
+ "Absmiddle": "Meio absoluto",
+ "Alignment:": "Alinhamento",
+ "Alternate text:": "Texto alternativo",
+ "Baseline": "Linha base",
+ "Bold": "Negrito",
+ "Border thickness:": "Espessura da borda",
+ "Bottom": "Botão",
+ "CTRL-0 (zero)": "CTRL-0 (zero)",
+ "CTRL-1 .. CTRL-6": "CTRL-1 .. CTRL-6",
+ "CTRL-A": "CTRL-A",
+ "CTRL-B": "CTRL-B",
+ "CTRL-C": "CTRL-C",
+ "CTRL-E": "CTRL-E",
+ "CTRL-I": "CTRL-I",
+ "CTRL-J": "CTRL-J",
+ "CTRL-L": "CTRL-L",
+ "CTRL-N": "CTRL-N",
+ "CTRL-R": "CTRL-R",
+ "CTRL-S": "CTRL-S",
+ "CTRL-U": "CTRL-U",
+ "CTRL-V": "CTRL-V",
+ "CTRL-X": "CTRL-X",
+ "CTRL-Y": "CTRL-Y",
+ "CTRL-Z": "CTRL-Z",
+ "Cancel": "Cancelar",
+ "Cell padding:": "Espaçamento interno da célula:",
+ "Cell spacing:": "Espaçamento da célula:",
+ "Clean content pasted from Word": "Limpar conteúdo copiado do Word",
+ "Close": "Fechar",
+ "Collapse borders:": "Bordas fechadas:",
+ "Cols:": "Colunas:",
+ "Constructing object": "Construindo objeto",
+ "Copy selection": "Copiar seleção",
+ "Create Statusbar": "Criar barra de informação (statusbar)",
+ "Create Toolbar": "Criar Barra de Ferramentas",
+ "Current style": "Estilo Atual",
+ "Cut selection": "Recortar seleção",
+ "Developer": "Desenvolvedor",
+ "ENTER": "ENTRAR",
+ "Editor Help": "Ajuda do Editor",
+ "Em": "Em",
+ "Enter the image URL here": "Entre aqui com a URL da imagem",
+ "Finishing": "Terminando",
+ "Fixed width columns": "Colunas com largura fixa",
+ "For browsers that don't support images": "Para navegadores que não suportam imagens",
+ "Generate Xinha framework": "Gerar Área de Trabalho do Xinha",
+ "Headings": "Títulos",
+ "Horizontal padding": "Espaçamento interno horizontal",
+ "Horizontal:": "Horizontal:",
+ "Image Preview:": "Visualização da Imagem:",
+ "Image URL:": "URL da imagem:",
+ "Init editor size": "Iniciar tamanho do editor",
+ "Insert Image": "Inserir Imagem",
+ "Insert Table": "Inserir Tabela",
+ "Insert/Modify Link": "Inserir/Modificar Link",
+ "Italic": "Itálico",
+ "Justify Center": "Justificar Centralizado",
+ "Justify Full": "Justificar Completamente",
+ "Justify Left": "Justificar à Esquerda",
+ "Justify Right": "Justificar à Direita",
+ "Keyboard shortcuts": "Atalhos de Teclado",
+ "Layout": "Esquema",
+ "Leave empty for no border": "Deixe em branco para não ter bordas",
+ "Left": "Esquerda",
+ "License": "Licença",
+ "Loading in progress. Please wait!": "Carregamento em processo. Por favor, aguarde!",
+ "Middle": "Meio",
+ "Name": "Nome",
+ "New window (_blank)": "Nova janela (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Nenhum (uso implicito)",
+ "Not set": "Não definido",
+ "Number of columns": "Número de colunas",
+ "Number of rows": "Número de linhas",
+ "OK": "OK",
+ "Paste from clipboard": "Colar da Área de Transferência",
+ "Path": "Caminho",
+ "Percent": "Porcentagem",
+ "Pixels": "Pixels",
+ "Plugins": "Plugins",
+ "Positioning of this image": "Posicionamento desta imagem",
+ "Positioning of this table": "Posicionamento desta tabela",
+ "Preview": "Visualização",
+ "Preview the image in a new window": "Visualizar a imagem em uma nova janela",
+ "Redoes your last action": "Refazer sua última ação",
+ "Right": "Direita",
+ "Rows:": "Linhas:",
+ "SHIFT-ENTER": "SHIFT-ENTER",
+ "Same frame (_self)": "Mesmo frame (_self)",
+ "Select Color": "Selecionar côr",
+ "Select all": "Selecionar tudo",
+ "Set format to paragraph": "Definir formato para o parágrafo",
+ "Space between adjacent cells": "Espaço entre células adjacentes",
+ "Space between content and border in cell": "Espaço entre conteúdo e borda na célula",
+ "Spacing": "Espaçamento",
+ "Sponsored by": "Patrocinado por",
+ "Strikethrough": "Tachado",
+ "Target:": "Destino:",
+ "Texttop": "Texto no topo",
+ "Thanks": "Agradecimentos",
+ "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "O botão Colar não funciona em navegadores baseado no Mozilla (por razões técnicas de segurança). Pressione CTRL-V no seu teclado para colar diretamente.",
+ "The editor provides the following key combinations:": "Este editor fornece a seguinte combinação de teclas:",
+ "Title (tooltip):": "Título (tooltip)",
+ "Top": "Topo",
+ "Top frame (_top)": "Frame no topo (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "Underline": "Sublinhado",
+ "Undoes your last action": "Desfazer sua última ação",
+ "Version": "Versão",
+ "Vertical padding": "Espaçamento interno vertical",
+ "Vertical:": "Vertical:",
+ "Width of the table": "Larguran da tabela",
+ "Width unit": "Unidade de largura",
+ "Width:": "Largura:",
+ "Would you like to clear font colours?": "Deseja limpar as cores de fonte",
+ "Would you like to clear font sizes?": "Deseja limpar os tamanhos de fonte",
+ "Would you like to clear font typefaces?": "Deseja limpar os tipos de fonte",
+ "Xinha Help": "Ajuda do Xinha",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Você está no MODO TEXTO. Use o botão [<>] para mudar para o modo de Visualização (WYSIWYG)",
+ "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "Seu Documento não está formatado corretamente. Verifique o console do JavaScript para maiores detalhes.",
+ "insert linebreak": "inserir quebra de linha",
+ "new paragraph": "novo parágrafo",
+ 
+ // not find with lc_parse_strings.php
+ "Subscript": "Subescrito",
+ "Superscript": "Sobrescrito",
+ "Direction left to right": "Da esquerda para direita",
+ "Direction right to left": "Da direita para esquerda",
+ "Remove formatting": "Remover formatação",
+ "Select all": "Selecionar tudo",
+ "Print document": "Imprimir documento",
+ "Clear MSOffice tags": "Limpar tags do MS Office",
+ "Clear Inline Font Specifications": "Limpar especificações de fontes inline",
+ "Split Block": "Dividir Bloco",
+ "Toggle Borders": "Mudar Bordas",
+ "Save as": "Salvar como",
+ "Insert/Overwrite": "Inserir/Sobrescrever",
+ "&mdash; format &mdash;": "&mdash; formato &mdash;",
+ "Heading 1": "Título 1",
+ "Heading 2": "Título 2",
+ "Heading 3": "Título 3",
+ "Heading 4": "Título 4",
+ "Heading 5": "Título 5",
+ "Heading 6": "Título 6",
+ "Normal": "Normal",
+ "Address": "Endereço",
+ "Formatted": "Formatado",
+ "&mdash; font &mdash;": "&mdash; fonte &mdash;",
+ "&mdash; size &mdash;": "&mdash; tamanho &mdash;",
+ "Ordered List": "Lista Numerada",
+ "Bulleted List": "Lista Marcadores",
+ "Decrease Indent": "Diminuir Indentação",
+ "Increase Indent": "Aumentar Indentação",
+ "Font Color": "Cor da Fonte",
+ "Background Color": "Cor do Fundo",
+ "Horizontal Rule": "Linha Horizontal",
+ "Insert Web Link": "Inserir Link",
+ "Insert/Modify Image": "Inserir/Modificar Imagem",
+ "Insert Table": "Inserir Tabela",
+ "Toggle HTML Source": "Ver Código-Fonte",
+ "Enlarge Editor": "Expandir Editor",
+ "About this editor": "Sobre este editor",
+ "Help using editor": "Ajuda - Usando o editor"
+}

Added: roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ro.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ro.js?rev=819248&view=auto
==============================================================================
--- roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ro.js (added)
+++ roller/trunk/apps/weblogger/web/roller-ui/authoring/editors/xinha-0.95/lang/ro.js Sun Sep 27 03:11:38 2009
@@ -0,0 +1,63 @@
+// I18N constants
+
+// LANG: "ro", ENCODING: UTF-8
+// Author: Mihai Bazon, http://dynarch.com/mishoo
+
+// FOR TRANSLATORS:
+//
+//  1. PLEASE PUT YOUR CONTACT INFO IN THE ABOVE LINE
+//   (at least a valid email address)
+//
+//  2. PLEASE TRY TO USE UTF-8 FOR ENCODING;
+//   (if this is not possible, please include a comment
+//    that states what encoding is necessary.)
+
+{
+ "Bold": "Îngroşat",
+ "Italic": "Italic",
+ "Underline": "Subliniat",
+ "Strikethrough": "Tăiat",
+ "Subscript": "Indice jos",
+ "Superscript": "Indice sus",
+ "Justify Left": "Aliniere la stânga",
+ "Justify Center": "Aliniere pe centru",
+ "Justify Right": "Aliniere la dreapta",
+ "Justify Full": "Aliniere în ambele părţi",
+ "Ordered List": "Listă ordonată",
+ "Bulleted List": "Listă marcată",
+ "Decrease Indent": "Micşorează alineatul",
+ "Increase Indent": "Măreşte alineatul",
+ "Font Color": "Culoarea textului",
+ "Background Color": "Culoare de fundal",
+ "Horizontal Rule": "Linie orizontală",
+ "Insert Web Link": "Inserează/modifică link",
+ "Insert/Modify Image": "Inserează/modifică imagine",
+ "Insert Table": "Inserează un tabel",
+ "Toggle HTML Source": "Sursa HTML / WYSIWYG",
+ "Enlarge Editor": "Maximizează editorul",
+ "About this editor": "Despre editor",
+ "Help using editor": "Documentaţie (devel)",
+ "Current style": "Stilul curent",
+ "Undoes your last action": "Anulează ultima acţiune",
+ "Redoes your last action": "Reface ultima acţiune anulată",
+ "Cut selection": "Taie în clipboard",
+ "Copy selection": "Copie în clipboard",
+ "Paste from clipboard": "Aduce din clipboard",
+ "Direction left to right": "Direcţia de scriere: stânga - dreapta",
+ "Direction right to left": "Direcţia de scriere: dreapta - stânga",
+ "OK": "OK",
+ "Cancel": "Anulează",
+ "Path": "Calea",
+ "You are in TEXT MODE. Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Eşti în modul TEXT. Apasă butonul [<>] pentru a te întoarce în modul WYSIWYG.",
+ "Cancel": "Renunţă",
+ "Insert/Modify Link": "Inserează/modifcă link",
+ "New window (_blank)": "Fereastră nouă (_blank)",
+ "None (use implicit)": "Nimic (foloseşte ce-i implicit)",
+ "Other": "Alt target",
+ "Same frame (_self)": "Aceeaşi fereastră (_self)",
+ "Target:": "Å¢inta:",
+ "Title (tooltip):": "Titlul (tooltip):",
+ "Top frame (_top)": "Fereastra principală (_top)",
+ "URL:": "URL:",
+ "You must enter the URL where this link points to": "Trebuie să introduceţi un URL"
+}Mime
View raw message