river-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rafał Krupiński <rafal.krupin...@sorcersoft.com>
Subject Re: Accessor i ServiceAccessor
Date Tue, 09 Jul 2013 13:18:38 GMT
On 08.07.2013 19:51, Mike Sobolewski wrote:
> Rafał,
>
> Założenia są następujące:
> 1. systemowa nazwa servisu w systemie jest SorcerServiceInfo, używana w exertion signatures;
> Używamy też w wersji AFRL  Jini ServiceInfo (z jnformacją o produkcie podobną do
serwisów Jini) jesli chcecie mogę to dodać to open source
> 2. Użytkownik może wrzucić do "entries" (entry w deployment file) co chce również
entry Name (nazwa użytkownika), która nie musi być identyczna (alias) do nazwy systemowej
w SorcerServiceInfo. To może prowadzić do konfliktów systemowych.
> 3. Service Browser jako nazwę serwisu pokazuje pierwszą instancję Name w atrybutach
proxy, nie z ServiceInfo, bo generic Jini service browser nie wie nic o SorcerServiceInfo

Michale,
czy to nie może okazać się problematyczne? Mogę wyobrazić sobie 
sytuację, w której jeden użytkownik podał nazwę Name serwisu, drugi 
użytkownik próbując go użyć w netlecie podał nazwę, którą zobaczył w 
browserze, czyli Name, natomiast wyszukiwanie odbywa się po 
SSI.providerName, co poskutkowało nieznalezieniem serwisu.

Takie zachowanie wydaje mi się nieintuicyjne i chyba lepiej by było, 
gdyby serwisy miały dokładnie jedną nazwę. Moglibyśmy wyszukiwać serwisy 
po Name, a SSI.providerName ustawiać tylko dla wstecznej kompatybilności.


-- 
Pozdrawiam
Rafał Krupiński

Mime
View raw message