river-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Rafał Krupiński <rafal.krupin...@sorcersoft.com>
Subject Re: Accessor i ServiceAccessor
Date Tue, 09 Jul 2013 10:42:18 GMT
On 08.07.2013 19:51, Mike Sobolewski wrote:
> Rafał,
>
> Założenia są następujące:
> 1. systemowa nazwa servisu w systemie jest SorcerServiceInfo, używana w exertion signatures;
> Używamy też w wersji AFRL  Jini ServiceInfo (z jnformacją o produkcie podobną do
serwisów Jini) jesli chcecie mogę to dodać to open source
> 2. Użytkownik może wrzucić do "entries" (entry w deployment file) co chce również
entry Name (nazwa użytkownika), która nie musi być identyczna (alias) do nazwy systemowej
w SorcerServiceInfo. To może prowadzić do konfliktów systemowych.
> 3. Service Browser jako nazwę serwisu pokazuje pierwszą instancję Name w atrybutach
proxy, nie z ServiceInfo, bo generic Jini service browser nie wie nic o SorcerServiceInfo
> 4. defaultowo entry "name" w w deployment file
> 	a) wstawia nazwę do SorcerServiceInfo (nazwa systemowa servisu)
> 	b) dodateje nazwę jako Name do atrybutów proxy  (nazwa użytkownika)

Rozumiem, że:
-użytkownik nie zmienia nazw wbudowanych serwisów sorcera inaczej niż 
przez sufiks (zamierzam usunąć wszystkie wystąpienia Name z konfigów)
-jeśli w konfiguracji pojawi się nazwa użytkownika, czyli obiekt typu 
Name, nie dodajemy już drugiego takiego atrybutu, tylko SSI.

Czy do nazwy użytkownika powinniśmy automatycznie dodać sufiks?


Kolejne pytanie:

Jak powinno działać wyszukiwanie po nazwie null lub "*"?

Natrafiłem na taką rozbieżność, ze "*" podana jako name w 
getService(String,Class) jest zamieniana na nul , natomiast null użyty w 
getServiceTemplate jest zamieniany na "undefined".
River nie obsługuje nazwy specjalnej "undefined" i nie zwraca żadnych 
wyników, natomiast działa dobrze z null.

Problem objawia się tym, że nie działa load balancing w 
CatalogExertDispatcher#execJob - wołany jest getServiceTemplate z 
name=null, null zmieniany jest na "undefined" i dostajemy zero jobberów 
do rozprowadzenia pod-zadań.

Na razie zmieniłem tak, że pozostawiany jest null i wyszukiwanie działa. 
Daj znać czy to jest OK.

-- 
Pozdrawiam
Rafał Krupiński

Mime
View raw message