quetz-mod_python-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Mod_python Wiki] Update of "ForSide" by JimGallacher
Date Sat, 17 Feb 2007 20:50:02 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Mod_python Wiki" for change notification.

The following page has been changed by JimGallacher:
http://wiki.apache.org/mod_python/ForSide

The comment on the change is:
spam page

------------------------------------------------------------------------------
+ deleted
- ## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
- ## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
- ##master-page:FrontPage
- ##master-date:2003-01-31 17:58:50
- #format wiki
- #language da
- #pragma section-numbers off
  
- = MoinMoin Wiki =
- 
- Et WikiWikiWeb er et kollaborativt hypertekst miljø, hvor styrken ligger i enkel adgang
til og redigering af information. Denne wiki kan også linke til InterWiki rummet.
- 
- MoinMoin er en Python Wiki:WikiClone, baseret på Wiki:PikiPiki. Navnet er et udbredt tysk
slang-udtryk beskrevet på siden MoinMoin. Hvis du kører en Wiki vha. MoinMoin bedes du tilføje
den
- til siden MoinMoin:MoinMoinWikis. Der er bidrag af kode på siderne MoinMoin:MacroMarket,
MoinMoin:ActionMarket og MoinMoin:ParserMarket. Flere detaljer og yderligere emner findes
på MoinMoin-siden.
- 
- ----
- Du kan redigere enhver side ved at at klikke på linken i bunden af siden. Flere sammensatte
ord med store begyndelsesbogstaver danner et WikiName, som er en hyperlink til en anden side.
Klik på titlen for at få en oversigt over alle sider som refererer til denne side. Sider
som endnu ikke er oprettet er markeret med et spørgsmålstegn: Klik blot på linken for at
oprette siden.
- 
- For en oversigt over dette site og hvad det indeholder, se siden SiteNavigering.
- 
- Hvis du vil lære mere om hvad et WikiWikiWeb er, kan du læse MoinMoin:WhyWikiWorks og
MoinMoin:WikiNature. Du kan desuden kigge i MoinMoin:WikiWikiWebFaq.
- 
- ----
- 

Mime
View raw message