qpid-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From kp...@apache.org
Subject svn commit: r28943 - in /release/qpid/interop-test/0.2.0: ./ qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.sha512
Date Fri, 24 Aug 2018 18:56:37 GMT
Author: kpvdr
Date: Fri Aug 24 18:56:37 2018
New Revision: 28943

Log:
Added qpid-interop-test 0.2.0

Added:
  release/qpid/interop-test/0.2.0/
  release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz  (with props)
  release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc  (with props)
  release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.sha512

Added: release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/x-gzip

Added: release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc
==============================================================================
--- release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc (added)
+++ release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc Fri Aug 24 18:56:37
2018
@@ -0,0 +1,16 @@
+-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
+
+iQIcBAABAgAGBQJbcsTQAAoJEIKSOjbx8F+aEFYP/AmwomtcJmnyzIe8Nap2NP6F
+Uj/qVAF1SACzOI3sd0V3PPtjt+g9Vezt9vfaSE66XORtvPvEYhc3dVBTsfKTXXX2
++ZQoNaxl6PURV70ssV0eRx83Lnb/ESYuO3oOf0tRHBSNvbxfuqWxs1aiAY8p79VR
+sf4ehBqpLeQF6NN1Hzrmqblcy92/c1+9HR0jfS1KrIVXVNYRvxKBDaDvKNDMDk8q
+F18GkoGJq7sgwm7mh3HrdsEup/ZPTNJaEOSCrTg4F5+7AGzavXo/JWrb1t+dyrda
+uCwCu1fnGJxwX3YEfjA002nHnXFBBgyK/IZeGnoNt429y4WnVO/Ql/bZQCM7B8kX
+lwZBQXJWaKH1hcllwUj8XYKwb/jrgZK7QftMA06BFh+CCIoptQjaKWiF5HFXDOsq
+X5JKtGV3+7HEwONlTlvfNZ7LqRDnnqCokjuVIUtxRPbq2YtdE4cPrCQWOgdOhsNO
+Bum9rMb0Yn9Rg4gnzzaASjNz8rfAMNvBzm+Hn2Csr+ctWHg8900W2f2cBK80B3+N
+bnP3CBfWeeibICayg/od5YVfv3dZ+9NZmPEjyMRDjDWMAb+oejsKLQ65uYJW3Ntv
+nBkRVCxM1ipHrn5hUJYwSUNNd793hdZM6Q+lzRvGWJW7odU+nyBJ5aBwqUqxVQqt
+A7uYRJl3JoWUDLISxEk0
+=54bJ
+-----END PGP SIGNATURE-----

Propchange: release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.asc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.sha512
==============================================================================
--- release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.sha512 (added)
+++ release/qpid/interop-test/0.2.0/qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz.sha512 Fri Aug 24 18:56:37
2018
@@ -0,0 +1 @@
+d03ee65a7adece7d4a4cdebf72d0f8d6f89bec347c6c61cedc8ea6d2ca298d5f7d65cf155e01f2d82dc98b77005e60067be1cf30c44385162c58644de8b952ea
 qpid-interop-test-0.2.0.tar.gz---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@qpid.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@qpid.apache.org


Mime
View raw message