perl-modperl mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "jónJósef Bjarnason" <j...@nemendur.is>
Subject mod_perl2 compiling error
Date Tue, 21 Aug 2007 13:33:37 GMT
When running make for mod_perl 2.0.3 I get an error telling me to use
-fPIC option.
Does anyone know where to put that compiling option  ?

Regards
Jon

Apache 2.2.4
Perl 5.8.8
mod_perl 2.0.3
Ubuntu 6.06 LTS 64bit AMD

when compiling -o mod_perl.so:
`a local symbol' can not be used when making a shared 
object; recompile with -fPIC 

Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða
einkamál og ereingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Ef sending
þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar,
tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47.
gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.

The information transmitted, including any attachment, may contain
confidential and/or privileged material and is intended only for the
addressee. If you receive this in error, please keep the information
confidential, contact the sender and delete the material from your
system.

Mime
View raw message