perl-docs-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Allan Juul" <...@krak.dk>
Subject SV: SV: is something wrong with the perl.apache.org styles?
Date Tue, 10 May 2005 05:18:56 GMT
hi stas,

sorry - i had forgotten about this,

hmm, to me it sounds akward that it all the sudden (after a couple of years)
just doesn't work as expected.

i am pretty sure this is a linux-only issue or did you use a browser in a
beta stage?

anyway ...

> Allan? Did you have a chance to look at those issues?
> 
> I also get a screwed up <pre> sections, it doesn't use the 
> fixed fonts. Do 
> you think it's something wrong on my side? I get it only with 
> mozilla, 
> while firefox shows those just fine. Other sites show the 
> fixed font fine 
> with mozilla. I can send a snapshot if you want.


the fonts issue is new to me [sound like a mozilla problem assuing they use
the same rendering engine], please send screenshots to allan@muly.dk

/allanMed venlig hilsen 
KRAK
Allan Juul
Systemudvikler
ITProduktion 
Tlf.:        45956500
Direkte:      
www.krak.dk

Krak hjælper dig videre 
Krak er en innovativ medie- og servicevirksomhed, der bringer personer og erhvervsliv sammen.
Vi stiller informationer og værktøjer til rådighed og sørger for, at det er nemt at komme
i kontakt med hinanden gennem alle relevante medier. Krak er kåret som et af Danmarks stærkeste
superbrands og har vundet flere internationale priser. Læs mere om Krak på www.krak.dk <http://www.krak.dk/>


Disclaimer - 10-05-2005 

Denne e-mail og eventuelle filer der er medsendt kan indeholde fortroligt materiale, som kun
er beregnet for adressaten. Den må derfor ikke udleveres eller kopieres til nogen anden.
Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi dig om straks at meddele afsenderen
eller Krak dette og destruere mailen. Da e-mails kan ændres ad elektronisk vej, påtager
Krak sig intet ansvar for denne meddelelse eller eventuelle vedhæftede filer. 
 


Mime
View raw message