perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Kunde-ID" <cont...@dorothyallen.eu>
Subject Denne pakke er på vej til dig. Spor dens vej til dig.
Date Thu, 04 Oct 2018 10:10:31 GMT
Tillykke!
Du er en af deltagerne,
der modtager en telefon.
iPhone Xs Max og iPhone Xs

iPhone Xs er alt det, du elsker ved iPhone – bare lidt større. Begge
størrelser (5,8" og 6,5") 1 har Super Retinaskærm. Avanceret Face ID. Den
smarteste og stærkeste chip i en smartphone. Og et helt banebrydende
dobbeltkamerasystem.


Mime
View raw message