perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Privat levering" <cont...@ericcoleman.eu>
Subject Tak for dit seneste besøg i vores lokale butik. Dette er fra os til dig.
Date Wed, 03 Oct 2018 08:27:20 GMT
Tillykke!
Du er en af deltagerne,
der modtager en telefon.
iPhone Xs Max og iPhone Xs

iPhone Xs er alt det, du elsker ved iPhone – bare lidt større. Begge
størrelser (5,8" og 6,5") 1 har Super Retinaskærm. Avanceret Face ID. Den
smarteste og stærkeste chip i en smartphone. Og et helt banebrydende
dobbeltkamerasystem.


Mime
View raw message