perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "vProduktblade" <cont...@aaronmay.eu>
Subject Dit kunde ref. nummer er: EG356S
Date Sat, 01 Sep 2018 14:36:10 GMT
Du har besøgt vores servicestation, og dit køb nr. #sh356fg5 er blevet
udvalgt til at modtage vores årlige jubilæumsgave! Årets jubilæumsgave
til dig er: Et Shell-kort, som giver dig gratis brændstof.

Hvor andre detailhandlere ser et brændstofkort, ser vi chancen for at give
vores kunder en nemmere og bedre måde at få brændstof på. Med over 100
års erfaring og med et af verdens største netværk af stationer ser vi
på detaljerne for at hjælpe din bilpark med at fungere bedre.
HVORFOR? Vi fejrer vores 110-års jubilæum denne måned, og vi ønsker at
takke vores loyale kunder for deres støtte. Vores succes ville ikke være
mulig uden jer. Derfor tilbyder vi fantastiske overraskelser til 110
udvalgte kunder i hele Danmark.


Mime
View raw message