perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Trailer Nordisk" <cont...@seanwalker.eu>
Subject Tak for dit seneste besøg i vores lokale butik. Dette er fra os til dig.
Date Mon, 10 Sep 2018 08:00:39 GMT
På grund af den store succes af vores kampagne kommer vi denne måned
tilbage med
2 filmbilletter og 2 popcorn og 2 sodavand
til nedsat pris, som vi giver til de største biografvenner.

I denne runde af vores gaveregn har du kvalificeret dig som vores kunde nr.
248, og du er berettiget til at modtage et kampagnekort.
Det eneste, du skal gøre, er at besvare følgende spørgsmål:
Er Nordisk Films Biografer Danmarks største biografkæde?


Mime
View raw message