perl-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "drømmerejse" <cont...@normamurphy.eu>
Subject Tjek din belønning | Bekræft | Nyd det
Date Wed, 20 Jun 2018 09:43:15 GMT
Vind dit drømme cruise med destination efter ejet valg!

Du har nu chancen for at vinde det ultimative luksus cruise for 2 personer
og du vælger selv din destination!

Det eneste du skal gøre er at udfylde dit fulde navn og email adresse og
svarer på et par spørgsmål i vores spørgeskema undersøgelse og du er
med i lodtrækningen om luksus cruise.

Deltag ved at klikke her!


Mime
View raw message