openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jan Erik Woerden van <janerikvw2...@gmail.com>
Subject Illegale verkoop OpenOffice?
Date Sun, 12 Oct 2014 09:25:14 GMT
Beste Open Office.

Ik kwam toevallig hierlangs: http://www.officebestellen.nl/ Volgens mij is dit jullie pakket
dat hier verkocht wordt. Ik vroeg me af of dit mocht? Hij werd via een mail van http://www.gratis-geurtje.net
verspreid.

Groeten,
Jan Erik
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message