openoffice-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tom Backer Johnsen <bac...@psych.uib.no>
Subject Re: Tavutus
Date Fri, 02 Aug 2013 15:50:04 GMT
Timo

Ikke særlig lett å forstå.  Kan du engelsk?

Tom

On 2. Aug 2013, at 16:08 , Timo Kivelä <timo.kivela@kolumbus.fi> wrote:

> Hei
> Latasin OpenOffice version 4. Writer ei osaa  tevuttaa. "Käytettävissä olevat kielimoduulit"
ikkuna on tyhjä, "Muokkaa" nappula on himmeänä, joten se ei toimi. Miten saan tavutuksen
käyttöön?
> Kiitän vastauksesta jo etukäteen
> Timo Kivelä
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org
> 

Tom Backer Johnsen
Søndre Steinkjellersmauet 7
5003 Bergen
Mobil: +47 9169 3346
Email: backer(at)psych.uib.no


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message