openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Michal Hriň <anonym...@apache.org>
Subject CMS diff:
Date Wed, 25 Jul 2012 12:45:45 GMT
Clone URL (Committers only):
https://cms.apache.org/redirect?new=anonymous;action=diff;uri=http://ooo-site.apache.org/sk%2Fdownload.html

Michal Hriň

Index: trunk/content/sk/download.html
===================================================================
--- trunk/content/sk/download.html	(revision 1365360)
+++ trunk/content/sk/download.html	(working copy)
@@ -1,72 +1,36 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
-<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<meta name="robots" content="all, follow" />
-<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml"
/>
-<link rel="stylesheet" href="data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+  <title>Stiahnutie Apache OpenOffice</title>
 </head>
+
 <body>
-<table class="obsah_main" class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
border="0">
-	<tr>
-		<td colspan="2">
-			<div align="center" class="verzion">
-			<a href="http://ulabserv.fri.uniza.sk/ocs" target="_blank"> 
-<img alt="OSSConf2010" height="44" width="220" src="http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/oss10_banner220.png"/></a>&nbsp;&nbsp;<a
href="http://www.sospreskoly.org"><img src="http://www.sospreskoly.org/files/propagacia_01_1.png"
width="150" height="40" /></a><br/>
-			<img src="img/logo_sk.png" alt="Logo sk.OpenOffice" width="139" height="60" border="0"
/>
-			<br />
-			<b>Aktuálna slovenská verzia: 3.2.1</b>
-			</div>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td valign="top">
-			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
-				<tr>
-					<td class="table_top">Stiahnutie (Download) OpenOffice.org</td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td  class="obsah">
- 					<div class="news_head">
-						Stiahnutie (Download) slovenskej verzie OpenOffice.org 3.2.1<br />
+
+ 				<div class="news_head">
+						Stiahnutie slovenskej verzie OpenOffice.org 3.3.0<br />
 						<br />
-						<a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">Systémové
nároky OpenOffice.org 3</a> pre hlavné podporované platformy sú uvedené na oficiálnej
stránke OpenOffice.org.<br />
-						<br />
 					</div><br />
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/OOo_3.2.1_Win_x86_install_sk.exe">Windows
XP, Vista, 7, 2000 SP2</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/Windows/Language_packs/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_en-US.exe">Windows
Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sk.exe">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_080531_Win32Intel_install_sk.exe">Windows
98, ME</a> (posledná podporovaná verzia - 2.4.1) &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a
href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/2.4.1/OOo_2.4.1_native_Win32X86_langpacks/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz">Linux
Intel RPM</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_sk.tar.gz">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux
- rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_rpm/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_en-US.tar.gz">Linux
Intel DEB</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_sk.tar.gz">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux
- deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86_langpacks_deb/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+			<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_en-US.tar.gz">Linux
x86-64 RPM</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_sk.tar.gz">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux
64bit - rpm</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_rpm/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+			<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_en-US.tar.gz">Linux
x86-64 DEB</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_sk.tar.gz">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux
64bit - deb</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_LinuxX86-64_langpacks_deb/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
+		<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/stable/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_en-US.dmg">Mac
OS Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://openoffice.mirrorbrain.org/files/localized/sk/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_sk.dmg">slovenský
jazykový balíček</a>
 		</li>
 		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_sk.dmg">Mac
OS X - Intel</a> &nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/OOo_OOO320_m19_native_MacOSXX86_langpacks/">preklady
v ďalších jazykoch</a>
-		</li>
-		<li>
-		<a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/OOo_3.2.1rc2_20100527_MacOS_PPC_install_sk.dmg">Mac
OS X - PowerPC - len testovacia verzia 3.2.1rc2</a>&nbsp;&nbsp;+ &nbsp;<a
href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/contrib/macosppc/3.2.1rc2_20100527/">preklady
v ďalších jazykoch</a> (alebo <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0_081014_MacOSXPowerPC_install_sk.dmg">staršia
verzia 3.0.0</a> a <a href="http://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/">testovacie
verzie pre Mac OS X PowerPC</a>)
-		</li>
-		<li>
-		<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/3.2.1/">ďalšie jazykové
verzie ...</a>
-		</li>
 		<br />
-		<strong>Euro €</strong>
-		<li>
-OpenOffice.org od verzie 3.1.0 ponúka menu euro ako predvolenú menu pri slovenskom národnom
nastavení. Stále je však k dispozícii aj mena "Sk" - ktorú program pri formáte bunky
v tabuľkách naďalej ponúka popri predvolenej mene "€".<br />
-Predvolenú menu pre celý kancelársky balík si môžete veľmi jednoducho kedykoľvek
zmeniť na "Sk" alebo inú menu cez menu Nástroje / Možnosti / Nastavenie jazyka / Jazyky
/ Východzia mena. V starších verziách OpenOffice.org (napr. 3.0.1 a starších) sa mena
euro pri formátovaní "mena" pri slovenskom národnom nastavení neponúkala a ak ju v týchto
verziách OpenOffice.org potrebujete používať, odporúčame ako predvolenú menu nastaviť
"EUR - nemčina (Nemecko)" alebo "EUR - slovinčina". Aj bez zmeny predvolenej meny pre OpenOffice.org
máte samozrejme možnosť v tabuľkách pri formáte bunky zvoliť ľubovolnú menu vrátane
eura. O používaní eura v OpenOffice.org si môžete prečítať aj v článku Júliusa
Pastierika - <a href="http://www.linuxos.sk/clanok/335/index.html">Ako na euro v dokumentoch
OpenOffice.org</a>.
-		</li>
-		<br />
 		<strong>Užitočné doplnky:</strong>
 		<li>
 		Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina), synonymický slovník a slovník
pre delenie slov sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Ak máte záujem
o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne
aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované
rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke
slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
@@ -86,104 +50,9 @@
 <br />
 Upozornenie: slovníky nie sú súčasťou jazykových balíkov (prekladov programu). Pri
použití inštalačného súboru programu v inom jazyku (napr. v češtine alebo angličtine)
a dodatočnom nainštalovaní slovenského užívateľského rozhrania s pomocou jazykového
balíka (prekladu programu) sa slovenské slovníky (kontrola pravopisu, synonymá, delenie
slov) nenainštalujú a je ich preto nutné doplniť s pomocou vyššie uvedeného rozšírenia.<br
/>
 <br />
-<h4>Staršie verzie OpenOffice.org  SK</h4>
-Verzie jednotlivých vydaní produktovej rady OpenOffice.org môžete nájsť na serveri
<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/OLD/">ftp.linux.cz.</a>
V podadresároch zodpovedajúcich jednotlivým vydaniam nájdete ich slovenské vezie. Nezabudnite
prosím, že používaním najnovšej verzie sa vyhnete prípadným problémom, ktoré sa
objavovali v starších veziách a boli už našimi vývojármi odstránené.
-<h4>Testovacie a debug buildy</h4>
-Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie OpenOffice.org, môžete
vyskúšať testovacie buildy, ktoré je možné stiahnuť tiež zo servera <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/">ftp.linux.cz</a>
. Nachádzajú sa vždy v adresári s názvom "devel" alebo začínajúcom písmenami "DEV"
a sú očíslované vzostupne od najstaršieho po najnovší. To, že sa jedná o vývojové
verzie neznamená, že nefungujú správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu, práve
naopak, väščina z nich je plne funkčná a zhŕňajú najnovšie vyvíjané funkcie, najväčší
rozdiel je v tom že neboli dôkladne testované a ich požívanie tam, kde je potrebná 100%
spoľahlivosť sa neodporúča.
-					</td>
-				</tr>
-			</table>
-		</td>
-		<!-- menu -->
-		<td width="220" align="right" valign="top">
-			<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"  class="menu">
-				<tr>
-					<td class="table_top">Menu:</td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="index.html">Úvod</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="news/news.html">Novinky</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="people.html">O nás</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td class="table_top">OpenOffice.org 2:</td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="download.html">Download</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="cd.html">Ako získať CD</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td class="table_top">Pre používateľov:</td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="sablony2.html">Šablóny</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="faq.html">Časté otázky (FAQ)</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td class="table_top">Pre vývojárov:</td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing
list vývojárov</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="http://sk.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing
list prekladateľov</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="http://sk.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam
chýb</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td><a href="links.html">Odkazy</a></td>
-				</tr>
-				<tr>
-					<td>
-						<a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml"><img src="img/rss_xml.gif"
border="0" alt="rss/xml"></a>
-					</td>
-				</tr>
-			</table>
-		</td>
-	</tr>
-</table>
+<h4><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Testovacie
a debug buildy</a></h4>
+Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie Apache OpenOffice, môžete
vyskúšať testovacie buildy. To, že sa jedná o vývojové verzie neznamená, že nefungujú
správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu, práve naopak, väščina z nich je plne
funkčná a zhŕňajú najnovšie vyvíjané funkcie, najväčší rozdiel je v tom že neboli
dôkladne testované a ich požívanie tam, kde je potrebná 100% spoľahlivosť sa neodporúča.
+					
 </body>
 </html>
 


Mime
View raw message