openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1859852 [2/2] - in /openoffice/branches/AOO42X: ./ extras/l10n/source/lv/localize.sdf
Date Fri, 24 May 2019 08:22:05 GMT
Modified: openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/lv/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/lv/localize.sdf?rev=1859852&r1=1859851&r2=1859852&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/lv/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/lv/localize.sdf Fri May 24 08:22:04 2019
@@ -28,26833 +28,72856 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_NOT_INSTALLED				0	lv	Izvēlētais filtrs $(FILTER) nav instalēts.\nVai vēlaties to darīt tagad?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\bastyp\fltfnc.src	0	string	STR_FILTER_CONSULT_SERVICE				0	lv	Izvēlētais filtrs $(FILTER) nav iekļauts šajā laidienā.\nJūs variet atrast informāciju par iegādēm mūsu mājas lapā.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USED				0	lv	Izmantotie stili				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_USERDEF				0	lv	Pielāgotie stili				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\sfx.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_ALL				0	lv	Visi stili				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONAME				0	lv	Nenosaukts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_CLOSE				0	lv	Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_AUTO				0	lv	Automātisks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD_SHORTCUT				0	lv	Standarta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_BYTES				0	lv	Baiti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_KB				0	lv	KB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_MB				0	lv	MB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_GB				0	lv	GB				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	MSG_QUERY_LASTVERSION				0	lv	Atsaukt visas izmaiņas?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_DOCALREADYLOADED_DLG				0	lv	Dokuments jau ir atvērts.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	errorbox	MSG_ERR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	lv	%PRODUCTNAME nevar atrast jūsu sistēmā web pārlūkprogrammu. Lūdzu, pārbaudiet iestatījumus vai instalējiet tīmekļa pārlūku (piemēram Mozilla) noklusētajā atrašanās vietā.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INTERN				0	lv	Iekšējs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_APPLICATION				0	lv	Lietotne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_VIEW				0	lv	Skats				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DOCUMENT				0	lv	Dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EDIT				0	lv	Rediģēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MACRO				0	lv	BASIC				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_OPTIONS				0	lv	Opcijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MATH				0	lv	Matemātika				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_NAVIGATOR				0	lv	Pārvietoties				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_INSERT				0	lv	Ievietot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FORMAT				0	lv	Formāts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEMPLATE				0	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TEXT				0	lv	Teksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_FRAME				0	lv	Ietvars				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_GRAPHIC				0	lv	Grafika				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_TABLE				0	lv	Tabula				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_ENUMERATION				0	lv	Numurēšana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DATA				0	lv	Dati				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_SPECIAL				0	lv	Speciālās funkcijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_IMAGE				0	lv	Attēls				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CHART				0	lv	Diagramma				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_EXPLORER				0	lv	Pārlūks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONNECTOR				0	lv	Savienotājs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_MODIFY				0	lv	Pārveidot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_DRAWING				0	lv	Zīmējums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	GID_CONTROLS				0	lv	Vadīklas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	MSG_CANT_QUIT				0	lv	Lietotni šobrīd nevar aizvērt.\nLūdzu, uzgaidiet kamēr izdrukāsies visi darbi un/vai\ntiks pabeigtas visas OLE darbības un aizvērti visi dialoga logi.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ISMODIFIED				0	lv	Vai vēlaties saglabāt izmaiņas %1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUITAPP				0	lv	I~ziet				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HELP				0	lv	Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_NOAUTOSTARTHELPAGENT				0	lv	Nenotika automātisks starts uz 'XX'				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_HELPBAR				0	lv	Palīdzības josla				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_STR_HLPFILENOTEXIST				0	lv	Palīdzības fails šai tēmai nav instalēts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_ENVTOOLBOX				0	lv	Funkciju josla				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SPECIALCONFIG_ERROR				0	lv	Speciālajā konfigurācijā notikusi kļūda.\nLūdzu, ziņojiet sistēmas administratoram.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_EXIT				0	lv	Iziet no ātrā palaidēja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_TIP				0	lv	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ātrais palaidējs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILEOPEN				0	lv	Atvērt dokumentu...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FROMTEMPLATE				0	lv	No sagataves...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH				0	lv	Ielādēt %PRODUCTNAME startējot sistēmu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_PRELAUNCH_UNX				0	lv	Atslēgt ātro palaidēju paziņojumu laukā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_LNKNAME				0	lv	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_FILE				0	lv	Fails				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_STARTCENTER				0	lv	Palaišanas centrs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUICKSTART_RECENTDOC				0	lv	Nesenie dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_QUERY_UPDATE_LINKS				0	lv	Atjaunot visas saites?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_DDE_ERROR				0	lv	DDE saite uz % apgabalam % % nav pieejama.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_HYPERLINK		HID_WARNING_SECURITY_HYPERLINK		0	lv	Šī hipersaite atvērs "%s". Vai vēlaties turpināt?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	warningbox	RID_SECURITY_WARNING_NO_HYPERLINKS				0	lv	Drošības apsvērumu dēļ saiti nevar izpildīt.\nNorādītā adrese netiks atvērta.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SECURITY_WARNING_TITLE				0	lv	Drošības brīdinājums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_LOSINGSIGNATURE				0	lv	Saglabāšana noņems visus eksistējošos parakstus.\nVai vēlaties turpināt dokumenta saglabāšanu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	querybox	RID_XMLSEC_QUERY_SAVEBEFORESIGN				0	lv	Dokumentu pirms parakstīšanas jāsaglabā.\nVai vēlaties dokumentu saglabāt?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	infobox	RID_XMLSEC_INFO_WRONGDOCFORMAT				0	lv	Lai šo dokumentu digitāli parakstītu, tas vispirms ir jāsaglabā OpenDocument formātā.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_XMLSEC_DOCUMENTSIGNED				0	lv	 (Parakstīts)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_STANDARD				0	lv	Standarta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_FILELINK				0	lv	Dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_NONE				0	lv	- Nekas -				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRAFIKLINK				0	lv	Grafika				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_SFX_FILTERNAME_ALL				0	lv	Visi faili (*.*)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_EDITGRFLINK				0	lv	Piesaistīt grafiku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	STR_ERRUNOEVENTBINDUNG				0	lv	Atbilstoša komponenšu metode %1\nnetika atrasta.\n\nPārbaudiet pareizrakstību vai\nmetodes nosaukumu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_OPENERROR				0	lv	Neizdevās atvērt grafikas failu 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_IOERROR				0	lv	Neizdevās nolasīt grafikas failu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FORMATERROR				0	lv	Nezināms grafikas formāts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_VERSIONERROR				0	lv	Šī grafikas faila versija nav atbalstīta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_FILTERERROR				0	lv	Nav atrasts grafikas filtrs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\app.src	0	string	RID_SVXSTR_GRFILTER_TOOBIG				0	lv	Nepietiek atmiņas, lai ievietotu grafiku				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_APP			40	lv	~Lietotne:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_TOPIC			40	lv	~Fails:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedtext	MD_DDE_LINKEDIT	FT_DDE_ITEM			40	lv	~Kategorija:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	fixedline	MD_DDE_LINKEDIT	GROUP_DDE_CHG			155	lv	Pārveidot saiti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\dde.src	0	modaldialog	MD_DDE_LINKEDIT				223	lv	Pārveidot saiti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_CONTENTS			0	lv	Saturs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_INDEX			0	lv	Indekss				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_SEARCH			0	lv	Meklēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pageitem	WIN_HELPINDEX.TC_INDEX	HELP_INDEX_PAGE_BOOKMARKS			0	lv	Grāmatzīmes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_INDEX	FT_EXPRESSION			108	lv	~Meklēt terminu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_INDEX	PB_OPEN_INDEX			50	lv	~Attēlot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_SEARCH	FT_SEARCH			128	lv	M~eklēt terminu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_SEARCH			50	lv	~Meklēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_FULLWORDS			128	lv	~Meklēt tikai pilnus vārdus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	checkbox	TP_HELP_SEARCH	CB_SCOPE			128	lv	Meklēt tikai ~galvās				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_SEARCH	PB_OPEN_SEARCH			50	lv	~Attēlot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	TP_HELP_BOOKMARKS	FT_BOOKMARKS			108	lv	~Grāmatzīmes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	pushbutton	TP_HELP_BOOKMARKS	PB_BOOKMARKS			50	lv	~Attēlot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_WINDOW_TITLE				0	lv	%PRODUCTNAME palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_ON				0	lv	Rādīt navigācijas paneli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_INDEX_OFF				0	lv	Slēpt navigācijas paneli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_START				0	lv	Pirmā lapa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PREV				0	lv	Iepriekšējā lapa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_NEXT				0	lv	Nākamā lapa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_PRINT				0	lv	Drukāt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_ADDBOOKMARK				0	lv	Pievienot grāmatzīmēm...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SEARCHDIALOG				0	lv	Meklēt šajā lapā...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_BUTTON_SOURCEVIEW				0	lv	HTML avots				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_FIRST_MESSAGE				0	lv	Tiek startēta palīdzība...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_SELECTION_MODE				0	lv	Izvēlēties tekstu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	STR_HELP_MENU_TEXT_COPY				0	lv	~Kopēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	fixedtext	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	FT_BOOKMARK_TITLE			140	lv	Grāmatzīme:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	DLG_HELP_ADDBOOKMARK	STR_BOOKMARK_RENAME			0	lv	Pārsaukt grāmatzīmi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	modaldialog	DLG_HELP_ADDBOOKMARK				208	lv	Pievienot grāmatzīmēm				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_OPEN	HID_HELP_BOOKMARKS_OPEN		0	lv	Attēlot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_RENAME	HID_HELP_BOOKMARKS_RENAME		0	lv	Pārsaukt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	menuitem	MENU_HELP_BOOKMARKS	MID_DELETE	HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE		0	lv	Dzēst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHRESULTS				208	lv	Nav atrasti temati.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	infobox	RID_INFO_NOSEARCHTEXTFOUND				208	lv	Ievadītais teksts neatradās.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\appl\newhelp.src	0	string	RID_HELP_ONSTARTUP_TEXT				200	lv	~Attēlot %PRODUCTNAME %MODULENAME palīdzību startējot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	fixedline	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	FL_COL			109	lv	Stila nosaukums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	querybox	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE	MSG_OVERWRITE			50	lv	Stils jau eksistē. Pārrakstīt?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\newstyle.src	0	modaldialog	DLG_NEW_STYLE_BY_EXAMPLE		CMD_SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE		177	lv	Izveidot stilu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_DOCK				0	lv	Pietauvot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_UNDOCK				0	lv	Atvienot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASK_PANE_VIEW				0	lv	Skats				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\taskpane.src	0	string	STR_SFX_TASKS				0	lv	Darbi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_ALIEN_WARNING	FT_INFOTEXT			0	lv	Šis dokuments, iespējams, satur formatējumu, kuru nevar saglabāt %FORMATNAME faila formātā. Vai tomēr vēlaties saglabāt dokumentu šajā formātā?\n\nIzmantojiet jaunāko ODF faila formātu, un varat būt drošs, ka visa formatēšana ir saglabāta pareizi.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	okbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_NO			0	lv	Paturēt ~esošo formātu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_YES			0	lv	~Saglabāt ODF formātā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	helpbutton	RID_DLG_ALIEN_WARNING	PB_MOREINFO			0	lv	Papildinfor~mācija...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\alienwarn.src	0	checkbox	RID_DLG_ALIEN_WARNING	CB_WARNING_OFF			0	lv	J~autāt, kad nesaglabā ODF formātā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mailwindow.src	0	errorbox	RID_ERRBOX_MAIL_CONFIG				0	lv	%PRODUCTNAME neatrada derīgu e-pasta konfigurāciju. Lūdzu, saglabājiet dokumentu lokāli un pievienojiet to vēstulei no e-pasta lietotnes.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_ORG			50	lv	~Organizētājs...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_DEL			50	lv	~Dzēst...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_EDIT			50	lv	~Pārveidot...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	pushbutton	RID_STYLECATALOG	BT_NEW			50	lv	Jau~ns...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	modaldialog	RID_STYLECATALOG		CMD_SID_STYLE_CATALOG		181	lv	Stilu katalogs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	string	STR_STYLE_FILTER_HIERARCHICAL				181	lv	Hierarhisks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_WATERCAN	HID_TEMPLDLG_WATERCAN		0	lv	Iezīmēšanas formatēšanas režīms				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_NEW_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_NEWBYEXAMPLE		0	lv	Jauns stils no izvēlētā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	toolboxitem	DLG_STYLE_DESIGNER.TB_ACTION	SID_STYLE_UPDATE_BY_EXAMPLE	HID_TEMPLDLG_UPDATEBYEXAMPLE		0	lv	Atjaunināt stilu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\templdlg.src	0	dockingwindow	DLG_STYLE_DESIGNER		CMD_SID_STYLE_DESIGNER		116	lv	Stili un formatēšana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FL			248	lv	Faila šifrēšanas parole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	lv	~Ievadiet atvēršanas paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_OPEN_FT			82	lv	~Vēlreiz atvēršanas paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FL			248	lv	Faila koplietošanas parole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	lv	Ievadiet izmainīšanas paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedtext	TP_DOCINFOSECURITY	CONFIRM_PASSWORD_TO_MODIFY_FT			82	lv	Vēlreiz izmainīšanas paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	fixedline	TP_DOCINFOSECURITY	OPTIONS_FL			248	lv	Faila koplietošanas opcijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	OPEN_READONLY_CB	HID_SECURITYTAB_OPEN_FILE_READONLY		176	lv	Atvē~rt tikai lasīšanai				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	checkbox	TP_DOCINFOSECURITY	RECORD_CHANGES_CB	HID_SECURITYTAB_RECORD_CHANGES		176	lv	Ie~rakstīt izmaiņas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_PROTECT			0	lv	Aiz~sargāt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_UNPROTECT			0	lv	~Neaizsargāt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	TP_DOCINFOSECURITY	STR_END_REDLINING_WARNING			0	lv	Šī darbība izies no izmaiņu ierakstīšanas režīma.\nVisa informācija par izmaiņām tiks zaudēta.\n\nIziet no izmaiņu ierakstīšanas režīma?\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_PROTECT_RECORDS				260	lv	Aizsargāt ierakstus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_UNPROTECT_RECORDS				260	lv	Noņemt aizsardzību ierakstiem				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\securitypage.src	0	string	RID_SFX_INCORRECT_PASSWORD				260	lv	Nepareiza parole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_SEARCH	FT_SEARCH			150	lv	~Meklēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WHOLEWORDS			150	lv	Tikai veseli vārdi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_MATCHCASE			150	lv	~Reģistru sakritība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_WRAPAROUND			150	lv	Aplauzt ~apkārt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_SEARCH	CB_BACKWARDS			150	lv	~Atpakaļ				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	pushbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_FIND			50	lv	~Meklēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	cancelbutton	RID_DLG_SEARCH	PB_CANCELFIND			50	lv	~Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	string	RID_DLG_SEARCH	STR_TOGGLE			50	lv	Aplauzt ~apkārt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\srchdlg.src	0	modelessdialog	RID_DLG_SEARCH		HID_SEARCHDIALOG		218	lv	Meklēt šajā lapā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	fixedline	DLG_DOCINFO_EDT	FL_INFO			98	lv	Nosaukumi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfedt.src	0	modaldialog	DLG_DOCINFO_EDT		HID_DOCINFO_EDT		166	lv	Rediģēt lauka nosaukumus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_NEWVERSIONS			272	lv	Jaunas versijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_SAVE			90	lv	Saglabāt jau~nu versiju				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	checkbox	DLG_VERSIONS	CB_SAVEONCLOSE			164	lv	~Aizverot vienmēr saglabāt versiju				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedline	DLG_VERSIONS	GB_OLDVERSIONS			272	lv	Esošās versijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_DATETIME			60	lv	Datums un laiks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_SAVEDBY			60	lv	Saglabāja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_VERSIONS	FT_COMMENTS			60	lv	Komentāri				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	cancelbutton	DLG_VERSIONS	PB_CLOSE			50	lv	Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_OPEN			50	lv	Atvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_VIEW			50	lv	~Rādīt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_DELETE			50	lv	~Dzēst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_VERSIONS	PB_COMPARE			50	lv	Salīdzināt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_VERSIONS				340	lv	Versijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_DATETIME			168	lv	Datums un laiks : 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	fixedtext	DLG_COMMENTS	FT_SAVEDBY			168	lv	Saglabāja 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	pushbutton	DLG_COMMENTS	PB_CLOSE			50	lv	~Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	modaldialog	DLG_COMMENTS				180	lv	Ievietot versijas komentāru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\versdlg.src	0	string	DLG_COMMENTS				180	lv	Versijas komentāri				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_RESET				0	lv	~Atstatīt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_APPLY				0	lv	Pielietot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_TABPAGE_MANAGESTYLES				0	lv	Organizētājs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDNAME				0	lv	Å is nosaukums jau tiek lietots.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDSTYLE				0	lv	Stils neeksistē.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_TABPAGE_INVALIDPARENT				0	lv	Stilu nevar lietot kā bāzes stilu,\njo tas var izveidot rekursīvas atsauces.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	infobox	MSG_POOL_STYLE_NAME				0	lv	Nosaukums jau eksistē kā noklusētais Stils.\nLūdzu, izvēlieties citu nosaukumu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE				0	lv	Vai tiešām vēlaties dzēst stilu $1?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_DELETE_STYLE_USED				0	lv	Jūs dzēšat izmantotu stilu!\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_NEW	HID_STYLIST_NEW		0	lv	Jauns...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_EDIT	HID_STYLIST_EDIT		0	lv	Pārveidot...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	menuitem	MN_CONTEXT_TEMPLDLG	ID_DELETE	HID_STYLIST_DELETE		0	lv	Dzēst...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_NAVIGATOR				0	lv	Navigators				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	SID_TASKPANE				0	lv	Darbu panelis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	errorbox	MSG_ERROR_WRONG_CONFIRM				0	lv	Kļūdaina paroles apstiprināšana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dialog.src	0	string	STR_PDF_EXPORT_SEND				0	lv	Sūtīt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_REDUCE			248	lv	Samazināt izdrukas datus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	TP_COMMONPRINTOPTIONS	FT_OUTPUTTYPE			60	lv	Iestatījumi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTEROUTPUT			60	lv	~Printeris				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_PRINTFILEOUTPUT			100	lv	Drukāt ~failā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCETRANSPARENCY			115	lv	Samazināt cau~rspīdīgumu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_AUTO			105	lv	Auto~mātiski				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCETRANSPARENCY_NONE			105	lv	~Nav caurspīdīguma				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEGRADIENTS			121	lv	Samazināt ~krāsu pārejas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_STRIPES			77	lv	Krāsu pārejas ~svītras				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEGRADIENTS_COLOR			108	lv	Starp~krāsa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS			115	lv	Samazināt ~bitkartes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_OPTIMAL			226	lv	~Augsta izdrukas kvalitāte				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_NORMAL			226	lv	~Parasta izdrukas kvalitāte				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	radiobutton	TP_COMMONPRINTOPTIONS	RB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION			52	lv	~Izšķirtspēja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	1			0	lv	72 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	2			0	lv	96 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	3			0	lv	150 DPI (Fakss)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	4			0	lv	200 DPI (noklusētais)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	5			0	lv	300 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	stringlist	TP_COMMONPRINTOPTIONS.LB_REDUCEBITMAPS_RESOLUTION	6			0	lv	600 DPI				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_REDUCEBITMAPS_TRANSPARENCY			226	lv	Ietverot caurspīdīgos ob~jektus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_CONVERTTOGREYSCALES			123	lv	Pār~veidot krāsas uz pelēktoņiem				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedline	TP_COMMONPRINTOPTIONS	GB_PRINT_WARN			248	lv	Printera brīdinājumi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERSIZE			123	lv	L~apas izmērs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_PAPERORIENTATION			123	lv	Lapas ori~entācija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	TP_COMMONPRINTOPTIONS	CB_TRANSPARENCY			123	lv	~Caurspīdība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	fixedtext	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	FT_PRINTTRANSWARN			163	lv	Jūsu dokuments satur caurspīdīgus objektus.\nUz dažiem printeriem druka var aizņemt ilgu laiku.\nVai vajag samazināt caurspīdīguma datus?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	okbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_YES			50	lv	~Jā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	pushbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_NO			50	lv	~Nē				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	cancelbutton	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	BTN_PRINTTRANS_CANCEL			50	lv	At~celt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	checkbox	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY	CBX_NOPRINTTRANSWARN			183	lv	Turpmāk nerā~dīt brīdinājumu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\printopt.src	0	modaldialog	RID_WARN_PRINTTRANSPARENCY				195	lv	Brīdinājums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	STR_SFX_NEWOFFICEDOC				0	lv	%PRODUCTNAME dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_TITLE			60	lv	Virsraks~ts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_THEMA			60	lv	Temat~s				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_KEYWORDS			60	lv	~Atslēgas vārdi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODESC	FT_COMMENT			60	lv	~Komentāri				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_TYP			70	lv	Tips:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_FILE_READONLY			91	lv	~Tikai lasāms				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE			70	lv	Atrašanās vieta:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_FILE_SIZE			70	lv	Izmērs:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CREATE			70	lv	Izveidots:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_CHANGE			70	lv	Modificēts:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_SIGNED			70	lv	Ciparparakstīts:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_SIGNATURE			0	lv	Ciparparaksts...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_MULTSIGNED			0	lv	Vairākkārt parakstīts dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_PRINT			70	lv	Pēdējo reizi izdrukāts:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TIMELOG			70	lv	Kopējais rediģēšanas laiks:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_DOCNO			70	lv	Pārskata numurs:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFODOC	BTN_DELETE			0	lv	Atstatīt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	TP_DOCINFODOC	CB_USE_USERDATA			192	lv	Pielietot lietotāj~a datus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFODOC	FT_TEMPL			45	lv	Sagatave:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFODOC	STR_UNKNOWNSIZE			180	lv	nezināms				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_DOCINFOUSER	BTN_EDITLABEL			60	lv	~Info lauki...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_NOAUTOUPDATE			0	lv	Neatjaunināt automātiski				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_RELOADUPDATE			0	lv	Atjaunināt šo dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_EVERY			0	lv	ik				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_RELOADSECS			0	lv	sekundes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	TP_DOCINFORELOAD	RB_FORWARDUPDATE			0	lv	Pārsūtīt no šī dokumenta				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_AFTER			0	lv	pēc				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FORWARDSECS			0	lv	sekundēm				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_URL			0	lv	uz URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_DOCINFORELOAD	FT_FRAME			0	lv	uz ietvaru				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_DOCINFORELOAD	STR_FORWARD_ERRMSSG			0	lv	Ja izvēlēsieties opciju "%PLACEHOLDER%", jums būs jāievada URL.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	TP_CUSTOMPROPERTIES	FT_PROPERTIES			248	lv	Ī~pašības				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_NAME			8	lv	Nosaukums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_TYPE			0	lv	Tips				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	TP_CUSTOMPROPERTIES.CTRL_PROPERTIES	STR_HEADER_VALUE			0	lv	Vērtība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pushbutton	TP_CUSTOMPROPERTIES	BTN_ADD			0	lv	~Pievienot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	combobox	SFX_CB_PROPERTY_NAME				60	lv	-		Īpašības nosaukums		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	1			0	lv	Pārbaudīja				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	2			0	lv	Klients				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	3			0	lv	Pabeigts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	4			0	lv	Nodaļa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	5			0	lv	Virzieni				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	6			0	lv	Novietojums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	7			0	lv	Daļa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	8			0	lv	Dokumenta numurs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	9			0	lv	Redaktors				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	10			0	lv	E-pasts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	11			0	lv	Pārsūtīt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	12			0	lv	Grupa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	13			0	lv	Informācija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	14			0	lv	Valoda				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	15			0	lv	Pasta indekss				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	16			0	lv	Matter				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	17			0	lv	Birojs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	18			0	lv	Īpašnieks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	19			0	lv	Projekts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	20			0	lv	Izdevējs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	21			0	lv	Mērķis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	22			0	lv	Saņemts no				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	23			0	lv	Ierakstījis				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	24			0	lv	Rakstīšanas datums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	25			0	lv	Atsauce				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	26			0	lv	Avots				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	27			0	lv	Statuss				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	28			0	lv	Tālruņa numurs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	29			0	lv	Rakstītājs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_CB_PROPERTY_NAME	30			0	lv	URL				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	1			0	lv	Teksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	2			0	lv	DatumsLaiks				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	3			0	lv	Datums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	4			0	lv	Ilgums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	5			0	lv	Numurs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	stringlist	SFX_LB_PROPERTY_TYPE	6			0	lv	Jā vai nē				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	string	SFX_ST_DURATION_FORMAT				0	lv	 Y: %1 M: %2 D: %3 H: %4 M: %5 S: %6				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_YES			28	lv	Jā				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	radiobutton	SFX_WIN_PROPERTY_YESNO	RB_PROPERTY_NO			29	lv	Nē				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	imagebutton	SFX_PB_PROPERTY_REMOVE				0	lv	-		Izņemt īpašību		2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	querybox	SFX_QB_WRONG_TYPE				0	lv	Ievadītā vērtība neatbilst norādītajam tipam.\nVērtība tiks saglabāta kā teksts.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODOC			0	lv	Pamata				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFODESC			0	lv	Apraksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_CUSTOMPROPERTIES			0	lv	Pielāgotas īpašības				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFORELOAD			0	lv	Internets				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	pageitem	SID_DOCINFO.1	TP_DOCINFOSECURITY			0	lv	Drošība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	tabdialog	SID_DOCINFO				0	lv	Īpašības dokumentam 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedline	RID_EDIT_DURATIONS	FL_DURATION			108	lv	Ilgums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	checkbox	RID_EDIT_DURATIONS	CB_NEGATIVE			60	lv	~Negatīvs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_YEAR			60	lv	~Gadi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MONTH			60	lv	~Mēneši				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_DAY			60	lv	~Dienas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_HOUR			60	lv	~Stundas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MINUTE			60	lv	Mi~nūtes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_SECOND			60	lv	~Sekundes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	fixedtext	RID_EDIT_DURATIONS	FT_MSECOND			60	lv	Milise~kundes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\dinfdlg.src	0	modaldialog	RID_EDIT_DURATIONS		HID_DLG_CUSTOMPROPS_DURATION		176	lv	Rediģēt ilgumu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_FILEDLG_ACTUALVERSION				0	lv	Pašreizējā versija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_EXPORT				0	lv	Eksportēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_INSERT				0	lv	Ievietot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_EXPLORERFILE_BUTTONINSERT				0	lv	~Ievietot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_SFX_IMPORT_ALL				0	lv	<Visi formāti>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_AUTO_EXTENSION				0	lv	~Automātisks faila paplašinājums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SELECTION				0	lv	~Izvēle				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_INSERT_AS_LINK				0	lv	~Saite				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_SHOW_PREVIEW				0	lv	Pri~ekšskatījums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_READONLY				0	lv	~Tikai lasāms				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_PASSWORD				0	lv	Saglabāt ar ~paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_CB_FILTER_OPTIONS				0	lv	Rediģēt ~filtra iestatījumus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_PLAY				0	lv	Ats~kaņot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_STOP				0	lv	A~pturēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_OPEN				0	lv	~Atvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_PB_SAVE				0	lv	~Saglabāt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_IMAGE_TEMPLATE				0	lv	Stils:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_TEMPLATES				0	lv	Saga~taves:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\filedlghelper.src	0	string	STR_LB_VERSION				0	lv	~Versija:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	floatingwindow	SID_RECORDING_FLOATWINDOW				0	lv	Ierakstīt makrosu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_MACRO_LOSS				0	lv	Vai tiešām vēlaties pārtraukt ierakstīšanu? Visi ieraksta soļi līdz šim brīdim tiks zaudēti.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\recfloat.src	0	string	STR_CANCEL_RECORDING				0	lv	Beigt ierakstīšanu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NAME			61	lv	~Nosaukums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	checkbox	TP_MANAGE_STYLES	CB_AUTO			90	lv	~Automātiski atjaunināt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_NEXT			61	lv	Nā~košais stils				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_BASE			61	lv	Savienots ar				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedtext	TP_MANAGE_STYLES	FT_REGION			61	lv	~Kategorija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\mgetempl.src	0	fixedline	TP_MANAGE_STYLES	GB_DESC			248	lv	Satur				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_USER			42	lv	~Lietotājs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD			42	lv	~Parole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM			42	lv	Aps~tiprināt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedline	DLG_PASSWD	GB_PASSWD_PASSWORD			132	lv	Parole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_PASSWORD2			42	lv	P~arole				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	fixedtext	DLG_PASSWD	FT_PASSWD_CONFIRM2			42	lv	Apstipri~nāt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\dialog\passwd.src	0	modaldialog	DLG_PASSWD		HID_PASSWD		200	lv	Ievadīt paroli				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_CFGITEM				0	lv	Konfigurācijas izvēlne				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONS				0	lv	Pielikumi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_CUT	CMD_SID_CUT		0	lv	Izgriez~t				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_COPY	CMD_SID_COPY		0	lv	~Kopēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	menuitem	MN_CLIPBOARDFUNCS	SID_PASTE	CMD_SID_PASTE		0	lv	~Ielīmēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	SID_WIN_FULLSCREEN				0	lv	Iziet no pilnekrāna režīma				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_ADDONHELP				0	lv	Pielikuma palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_SYNONYMS				0	lv	Sinonīmi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_NO_SYNONYM_FOUND				0	lv	(nav)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\menu\menu.src	0	string	STR_MENU_THESAURUS				0	lv	~Sinonīmu vārdnīca...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NODEFPRINTER				0	lv	Netika atrasts noklusētais printeris.\nLūdzu, izvēlieties printeri un mēģiniet vēlreiz.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_NOSTARTPRINTER				0	lv	Nevar startēt printeri.\nLūdzu, pārbaudiet printera konfigurāciju.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTER_NOTAVAIL				0	lv	Šis dokuments ir formatēts drukāšanai uz printeri $1. Norādītais printeris nav pieejams.\nVai vēlaties lietot standarta printeri $2?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS				0	lv	Opcijas...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_OPTIONS_TITLE				0	lv	Printera opcijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINTER_BUSY				0	lv	Printeris aizņemts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_PRINT				0	lv	Kļūda drukājot				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINTING				0	lv	Notiek drukāšana				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PAGE				0	lv	Lapa 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	lv	Kļūda saglabājot sagatavi 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_READONLY				0	lv	 (lasīšanas režīmā)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORI				0	lv	Lapas izmēri un orientācija tika mainīti.\nVai vēlaties saglabāt jaunos iestatījumus aktīvajā dokumentā?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWSIZE				0	lv	Lapas izmēri tika mainīti.\nVai jaunie iestatījumi ir jāsaglabā aktīvajā dokumentā?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PRINT_NEWORISIZE				0	lv	Lapas izmēri un orientācija tika mainīti.\nVai vēlaties saglabāt jaunos iestatījumus aktīvajā dokumentā?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_DOCINFO				0	lv	<HTML><body BGCOLOR="#c0c0c0"><font FACE="Arial"><dl><dt><b>Virsraksts:</b> <dd>$(TITEL)<dt><b>Temats:</b><dd>$(THEME)<dt><b>Atslēgvārdi:</b> <dd>$(KEYWORDS)<dt><b>Apraksts:</b><dd>$(TEXT)</dl></font></body></html>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_PREVIEW_NODOCINFO				0	lv	<HTML><BODY BGCOLOR="#c0c0c0"><BR><BR><P><FONT FACE="Arial"><B>Dokumenta īpašības nav atrastas.</B></FONT></P></BODY></HTML>				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_CANT_CLOSE				0	lv	Dokumentu nevar aizvērt,\n jo tiek sagatavota izdruka.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	#define	DLG_PRINTMONITOR_TEXT				0	lv	Drukas pārraugs				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	fixedtext	DLG_PRINTMONITOR	FT_PRINTING			100	lv	tiek drukāts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	DLG_PRINTMONITOR	STR_FT_PREPARATION			50	lv	tiek gatavots drukāšanai				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	infobox	MSG_ERROR_SEND_MAIL				112	lv	Kļūda, nosūtot ziņojumu. Iespējamais kļūdas cēlonis ir neesošs lietotāja konts vai nederīgi iestatījumi.\nLūdzu, pārbaudiet %PRODUCTNAME un jūsu pasta programmas iestatījumus.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	querybox	MSG_QUERY_OPENASTEMPLATE				0	lv	Šo dokumentu nevar rediģēt. Varbūt Jums nav tam nepieciešamo tiesību. Vai vēlaties rediģēt šī dokumenta kopiju?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	string	STR_REPAIREDDOCUMENT				0	lv	 (izlabots dokuments)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\view\view.src	0	errorbox	MSG_ERROR_NO_WEBBROWSER_FOUND				0	lv	%PRODUCTNAME nevarēja atrast tīmekļa pārlūku. Lūdzu, pārbaudiet darba virsmas iestatījumus vai uzinstalējiet tīmekļa pārlūku (piemēram, Mozilla) noklusētajā instalēšanas vietā.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_FILTER				0	lv	Saglabāšana ārējos formātos var izraisīt\n informācijas zaudēšanu. Vai tomēr vēlaties aizvērt?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_CONFIRM_OVERWRITE_TEMPLATE				0	lv	Nosaukums jau tiek lietots.\nVai vēlaties pārrakstīt dokumenta sagatavi?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_REGION				0	lv	Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst reģionu "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DELETE_TEMPLATE				0	lv	Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst ierakstu "$1"?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_REGION_NOTEMPTY				0	lv	Kategorija nav tukša.\nVai tāpat dzēst?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_SAVE_DOCUMENT				0	lv	Dokuments "$(DOC)" ir mainīts.\nVai vēlaties saglabāt veiktās izmaiņas?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_STYLES				0	lv	Stili				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_MACROS				0	lv	Makrosi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CONFIG				0	lv	Konfigurācija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES_HEADER				0	lv	Stili 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PRINT_STYLES				0	lv	Izdrukas stili				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_PRINT_ERROR				0	lv	Nevar palaist drukas darbu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_BACKUP_COPY				0	lv	Kopēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_CANT_OPEN_TEMPLATE				0	lv	Nevar atvērt sagatavi.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_VIEW_OPEN_CANT_SAVE				0	lv	Dokuments jau ir atvērts rediģēšanai.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE				0	lv	Kļūda ierakstot dokumentu 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPLATE_FILTER				0	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_COPY_TEMPLATE				0	lv	Kļūda kopējot sagatavi "$1".\nVarbūt sagatave ar šo nosaukumu jau ir.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE				0	lv	Sagatavi "$1" nevar izdzēst.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_MOVE_TEMPLATE				0	lv	Kļūda, pārvietojot sagatavi "$1".				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RESCAN				0	lv	Atjauninājumu nevar saglabāt.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_SAVE_TEMPLATE				0	lv	Kļūda saglabājot sagatavi 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE				0	lv	Kļūda, pārsaucot sagatavi.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_RENAME_TEMPLATE_REGION				0	lv	Kļūda, pārsaucot sagataves kategoriju.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_EMPTY_NAME				0	lv	Lūdzu, norādiet nosaukumu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	errorbox	MSG_ERROR_UNIQ_NAME				0	lv	Lūdzu, norādiet unikālu nosaukumu.\nIeraksti nevar būt atkarīgi no burtu reģistra.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_DEFAULT_TEMPLATE				0	lv	Vai sagatave "$(TEXT)" jāiestata kā noklusētā sagatave?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_QUERY_RESET_DEFAULT_TEMPLATE				0	lv	Vai vēlaties atjaunot noklusēto sagatavi?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_TEMPLATE_DIR_NOT_EXIST				0	lv	Nav sagatavju mapes\n$(DIR)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	infobox	MSG_DOCINFO_CANTREAD				0	lv	Nevar nolasīt dokumenta informāciju.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_NOSTORAGE				0	lv	Izvēlētajam failam ir nepareizs formāts.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QUERY_MUSTOWNFORMAT				0	lv	Dokumenti nevar tikt saglabāti $(FORMAT) formātā.\nVai vēlaties saglabāt izmaiņas $(OWNFORMAT) formātā?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEDOC				0	lv	~Saglabāt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_UPDATEDOC				0	lv	Atja~unināt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVEASDOC				0	lv	S~aglabāt kā...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SAVECOPYDOC				0	lv	S~aglabāt kopiju kā...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC				0	lv	~Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_CLOSEDOC_ANDRETURN				0	lv	~Aizvērt un atgriezties pie 				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_WIZARD				0	lv	 Autopilots				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTCONFIG				0	lv	Konfigurācijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_FILTBASIC				0	lv	%PRODUCTNAME Basic bibliotēkas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_STR_WARNSTYLEOVERWRITE				0	lv	Vai vajag aizvietot "$(ARG1)" stilu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOC_LOADING				0	lv	Ielādē dokumentu				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_NAME_RESOLVE_START			0	lv	Savienojums ar: $(HOST). Gaida atbildi...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECT_START			0	lv	Atver $(TARGET) no $(HOST)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_READ_STATUS			0	lv	Ielādējas: $(TARGET) no $(HOST). Ielādēti: $(BYTE)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_DLSTATUS	INET_CONNECTION_CLOSED			0	lv	Atvienots				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_OPEN_READONLY				0	lv	Dokumentu nevar atvērt rediģēšanai.\nVai vēlaties to atvērt tikai lasīšanas režīmā?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EDIT				0	lv	Rediģēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_OFFICEFILTER				0	lv	%PRODUCTNAME dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FRAMEOBJECT_PROPERTIES				0	lv	Īpaš~ības...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME0				0	lv	HTML (Ietvaru kopa)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_FSET_FILTERNAME1				0	lv	%PRODUCTNAME ietvara dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_MOVED				0	lv	Sagatave "$(TEMPLATE)" netika atrasta sākotnējā vietā. Sagatave ar tādu pat nosaukumu atrodas "$(FOUND)". Vai lietot šo sagatavi arī turpmāk?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_TEMPL_RESET				0	lv	Sagatave "$(TEMPLATE)" netika atrasta. Vai meklēt sagatavi nākamreiz, kad dokuments tiks atvērts?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_AUTOMATICVERSION				0	lv	Automātiski saglabāta versija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SW				0	lv	Teksta dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWWEB				0	lv	HTML dokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SWGLOB				0	lv	Pamatdokuments				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SC				0	lv	Izklājlapa				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SI				0	lv	Prezentācija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_SD				0	lv	Zīmējums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCTYPENAME_MESSAGE				0	lv	Ziņojums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NOSAVEANDCLOSE				0	lv	~Nesaglabāt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NOACCESS				0	lv	Nevar piekļūt aktīvajam datu nesējam.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_PACKNGO_NEWMEDIUM				0	lv	Ievietojiet nākamo datu nesēju un spiediet 'Labi'.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_OBJECT				0	lv	Objekts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	DLG_MACROQUERY				0	lv	Šajā dokumentā ir makrosi. $(TEXT)			Palaist makrosu	2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_OK				0	lv	Palaist				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	BTN_CANCEL				0	lv	Nepalaist				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_CANCEL				0	lv	Saskaņā ar drošības iestatījumiem, makrosus šajā dokumentā nedrīkst darbināt. Vai tomēr vēlaties tos palaist?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	FT_OK				0	lv	Vai vēlaties atļaut darbināt šos makrosus?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTASPDF_TITLE				0	lv	Eksportēt kā PDF				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTWITHCFGBUTTON				0	lv	Eksportēt...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_EXPORTBUTTON				0	lv	Eksportēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	RID_SVXSTR_SECURITY_ADDPATH				0	lv	Pievienot šo mapi drošo ceļu sarakstam:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_LABEL_FILEFORMAT				0	lv	Faila formāts:				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTAINS				0	lv	Å is dokuments satur:\n\n				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_RECORDCHANGES				0	lv	Ierakstītās izmaiņas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_NOTES				0	lv	Piezīmes				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_DOCVERSIONS				0	lv	Dokumenta versijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_FIELDS				0	lv	Lauki				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_LINKDATA				0	lv	Saistītie dati...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SAVING				0	lv	Vai vēlaties turpināt saglabāt dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_PRINTING				0	lv	Vai vēlaties turpināt izdrukāt dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_SIGNING				0	lv	Vai vēlaties turpināt parakstīt dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_HIDDENINFO_CONTINUE_CREATEPDF				0	lv	Vai vēlaties turpināt veidot PDF failu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_NEW_FILENAME_SAVE				0	lv	Ja jūs nevēlaties pārrakstīt oriģinālo dokumentu, jums jāsaglabā savu darbu ar jaunu nosaukumu.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_ERROR_DELETE_TEMPLATE_DIR				0	lv	Dažas sagataves ir aizsargātas, un tās nevar izdzēst.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_DOCINFO_INFOFIELD				0	lv	Informācija %1				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_SHARED				0	lv	 (koplietots)				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_XMLSEC_ODF12_EXPECTED				0	lv	Rīki-Opcijas-Ielādēt/Saglabāt-Vispārējs norādītā dokumenta formāta versija ir ODF 1.1 (OpenOffice.org 2.x). Parakstīšanai ir nepieciešams ODF 1.2 (OpenOffice.org 3.x).				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	querybox	MSG_XMLSEC_QUERY_SAVESIGNEDBEFORESIGN				0	lv	Pirms parakstīšanas dokuments ir jāsaglabā. Dokumenta saglabāšana noņemt visus esošos parakstus.\nVai vēlaties saglabāt dokumentu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_MESSAGE				0	lv	Sagatave '$(ARG1)' uz kuras šis dokuments ir balstīts, ir mainīta. Vai vēlaties atjaunināt stilu balstoties uz labotās sagataves formatējumu?				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_UPDATE_BTN				0	lv	Atja~unināt stilus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doc.src	0	string	STR_QRYTEMPL_KEEP_BTN				0	lv	~Paturēt vecos stilus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_EDIT			212	lv	Jauna sagatave				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedline	DLG_DOC_TEMPLATE	FL_STYLESHEETS			212	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_SECTION			97	lv	~Kategorijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	fixedtext	DLG_DOC_TEMPLATE	FT_STYLESHEETS			97	lv	Saga~taves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_EDIT			50	lv	R~ediģēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	pushbutton	DLG_DOC_TEMPLATE	BT_ORGANIZE			50	lv	~Organizētājs...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctdlg.src	0	modaldialog	DLG_DOC_TEMPLATE		CMD_SID_DOCTEMPLATE		280	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_REGION			97	lv	~Kategorijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TEMPLATE			97	lv	Sagatav~es				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	morebutton	DLG_NEW_FILE	BT_MORE			50	lv	~Vairāk				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	BTN_PREVIEW			97	lv	Priekš~skatījums				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedline	DLG_NEW_FILE	GB_DOCINFO			186	lv	Apraksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_TEXT_STYLE			50	lv	Te~ksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_FRAME_STYLE			50	lv	~Ietvars				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_PAGE_STYLE			50	lv	La~pas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_NUM_STYLE			50	lv	N~umerācija				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	checkbox	DLG_NEW_FILE	CB_MERGE_STYLE			50	lv	~Pārrakstīt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	pushbutton	DLG_NEW_FILE	PB_LOAD_FILE			56	lv	No faila...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	string	DLG_NEW_FILE	STR_LOAD_TEMPLATE			56	lv	Ielādēt stilus				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_TITLE			175	lv	Virsraks~ts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_THEMA			175	lv	Temats				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_KEYWORDS			175	lv	Atslē~gas vārdi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	fixedtext	DLG_NEW_FILE	FT_DESC			175	lv	~Apraksts				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\new.src	0	modaldialog	DLG_NEW_FILE		CMD_SID_NEWDOC		336	lv	Jauns				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	1			0	lv	Manas Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	2			0	lv	Biznesa sarakste				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	3			0	lv	Citi biznesa dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	4			0	lv	Personīgā sarakste un dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	5			0	lv	Formas un līgumi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	6			0	lv	Finanses				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	7			0	lv	Izglītība				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	8			0	lv	Prezentāciju foni				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	9			0	lv	Prezentācijas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	itemlist	TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY	10			0	lv	Dažādi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\doctempl.src	0	string	RID_CNT_STR_WAITING				0	lv	Sagataves tiek sagatavotas pirmās reizes lietošanai.				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	okbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_OK			60	lv	Aizvērt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_FILES			60	lv	~Fails...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	pushbutton	DLG_ORGANIZE	BTN_ADDRESSTEMPLATE			60	lv	~Adrešu grāmata...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	1			0	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_LEFT_TYP	2			0	lv	Dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	1			0	lv	Sagataves				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	stringlist	DLG_ORGANIZE.LB_RIGHT_TYP	2			0	lv	Dokumenti				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_NEW	HID_ORGANIZE_NEW		0	lv	Jau~ns				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DELETE	HID_ORGANIZE_DELETE		0	lv	~Dzēst				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_EDIT	HID_ORGANIZE_EDIT		0	lv	R~ediģēt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_FROM	HID_ORGANIZE_COPY_FROM		0	lv	Importēt sagatavi...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_COPY_TO	HID_ORGANIZE_COPY_TO		0	lv	Eksportēt sagatavi...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINT	HID_ORGANIZE_PRINT		0	lv	~Drukāt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_PRINTER_SETUP	HID_ORGANIZE_PRINTER_SETUP		0	lv	Printera iestatījumi...				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESCAN	HID_ORGANIZE_RESCAN		0	lv	Atjaunināt				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_ADD		0	lv	Iestatīt kā noklusēto sagatavi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menuitem	DLG_ORGANIZE.BTN_EDIT	ID_RESET_DEFAULT_TEMPLATE	HID_ORGANIZE_STDTEMPLATE_DEL		0	lv	Atstatīt noklusēto sagatavi				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	menubutton	DLG_ORGANIZE	BTN_EDIT			60	lv	Komandas				2002-02-02 02:02:02
-sfx2	source\doc\docvor.src	0	modaldialog	DLG_ORGANIZE		CMD_SID_ORGANIZER		271	lv	Sagatavju pārvaldība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	lv	Detaļas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	lv	Lapas galva				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	lv	Lapas pēda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	lv	Grupas galva				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_FOOTER				0	lv	Grupas pēda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	lv	Atskaites galva				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	lv	Atskaites pēda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	lv	Nosaukums '#1' jau eksistē un nevar tikt vēlreiz piešķirts.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	lv	Jūs mēģinājāt iestatīt neatļautu argumentu. Lūdzu, aplūkojiet '#1', lai noskaidrotu derīgus argumentus.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	lv	Elements nav derīgs.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	lv	EtiÄ·etes lauks				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	lv	Formatēts lauks				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_IMAGECONTROL				0	lv	Attēla vadīkla				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT				0	lv	Atskaite				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	lv	Figura				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	lv	Fiksēta līnija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_PAGE			0	lv	Lapa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_PAGE.1	RID_SVXPAGE_BACKGROUND			0	lv	Fons				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	lv	Return				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	1			50	lv	Lapa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_PAGE	2			50	lv	Fons				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_PAGE				289	lv	Lapas iestatīšana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	lv	Return				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND	1			50	lv	Fons				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_BACKGROUND				289	lv	Sekcijas iestatīšana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_CHAR			0	lv	Fonts				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_EFFECTS			0	lv	Fonta efekti				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_POSITION			0	lv	Novietojums				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_TWOLN			0	lv	Āziātu izkārtojums				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_BACKGROUND			0	lv	Fons				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_CHAR.1	RID_PAGE_ALIGNMENT			0	lv	Līdzināšana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	lv	Return				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_CHAR	1			50	lv	Rakstzīme				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_CHAR				289	lv	Rakstzīmes iestatījumi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE			0	lv	LÄ«nija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINE_DEF			0	lv	LÄ«nijas stili				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pageitem	RID_PAGEDIALOG_LINE.1	RID_SVXPAGE_LINEEND_DEF			0	lv	Bultas stili				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	pushbutton	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	lv	Return				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	string	RID_PAGEDIALOG_LINE	1			50	lv	LÄ«nija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\dlgpage.src	0	tabdialog	RID_PAGEDIALOG_LINE				289	lv	LÄ«nija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_FORMAT			0	lv	Formāts				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N			0	lv	Lapa N				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_N_OF_M			0	lv	N. Lapa no M				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_POSITION			0	lv	Pozīcija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_TOPPAGE			0	lv	Lapas augša (galva)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	radiobutton	RID_PAGENUMBERS	RB_PAGE_BOTTOMPAGE			0	lv	Lapas apakša (pēda)				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedline	RID_PAGENUMBERS	FL_MISC			0	lv	Vispārīgi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	fixedtext	RID_PAGENUMBERS	FL_ALIGNMENT			0	lv	Līdzināšana:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	1			0	lv	Pa kreisi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	2			0	lv	Pa vidu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	stringlist	RID_PAGENUMBERS.LST_ALIGNMENT	3			0	lv	Pa labi				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	checkbox	RID_PAGENUMBERS	CB_SHOWNUMBERONFIRSTPAGE			0	lv	Rādīt numuru uz pirmās lapas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	helpbutton	RID_PAGENUMBERS	PB_HELP			0	lv	~Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	modaldialog	RID_PAGENUMBERS		HID_RPT_PAGENUMBERS_DLG		0	lv	~Lapu numuri				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE				0	lv	"Lapa " & #PAGENUMBER#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\PageNumber.src	0	string	STR_RPT_PN_PAGE_OF				0	lv	 & " no " & #PAGECOUNT#				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	1			0	lv	Lauka vērtība ir				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_COND_TYPE	2			0	lv	Izteiksme ir				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	1			0	lv	starp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	2			0	lv	nav starp				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	3			0	lv	vienāds ar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	4			0	lv	nav vienāds ar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	5			0	lv	lielāks kā				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	6			0	lv	mazāks kā				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	7			0	lv	lielāks kā vai vienāds ar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	stringlist	WIN_CONDITION.LB_OP	8			0	lv	mazāks kā vai vienāds ar				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	WIN_CONDITION	FT_AND			0	lv	un				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	window	WIN_CONDITION	CRTL_FORMAT_PREVIEW	HID_RPT_CRTL_FORMAT_PREVIEW		0	lv	Piemērs				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	helpbutton	RID_CONDFORMAT	PB_HELP			0	lv	~Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	modaldialog	RID_CONDFORMAT		HID_RPT_CONDFORMAT_DLG		0	lv	Formatēšana ar nosacījumu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_NUMBERED_CONDITION				0	lv	Nosacījums $number$				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_COLOR_WHITE				0	lv	Balts				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARCOLOR				0	lv	Fonta krāsa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_CHARBACKGROUND				0	lv	Fons				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	string	STR_TRANSPARENT				0	lv	Nav aizpildījuma				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTUP			0	lv	Kārtot augoši				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_SORTDOWN			0	lv	Kārtot dilstoši				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_FM_REMOVE_FILTER_SORT			0	lv	Izņemt kārtošanu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	toolboxitem	RID_TB_SORTING	SID_ADD_CONTROL_PAIR			0	lv	Ievietot				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedline	ADDFIELD_FL_HELP_SEPARATOR				0	lv	Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\CondFormat.src	0	fixedtext	ADDFIELD_HELP_FIELD				0	lv	Atzīmējiet laukus, kurus vēlaties ievietot izvēlētajā sagataves sekcijā, tad spiediet 'Ievietot' vai spiediet 'Enter'.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	floatingwindow	RID_NAVIGATOR		HID_RPT_NAVIGATOR_DLG		200	lv	Atskaites navigators				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_FUNCTIONS				200	lv	Funkcijas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	string	RID_STR_GROUPS				0	lv	Grupas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SORTINGANDGROUPING			0	lv	Kārtošana un grupēšana...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_PAGEHEADERFOOTER			0	lv	Lapas galva/pēda...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_REPORTHEADERFOOTER			0	lv	Atskaites galva/pēda...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_RPT_NEW_FUNCTION			0	lv	Jauna funkcija				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\Navigator.src	0	menuitem	RID_MENU_NAVIGATOR	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	lv	Īpašības...				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR2			0	lv	Grupas				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_MOVELABEL			0	lv	Grupas darbības				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_UP		0	lv	Pārvietot uz augšu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN	HID_RPT_GROUPSORT_MOVE_DOWN		0	lv	Pārvietot uz leju				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	toolboxitem	RID_GROUPS_SORTING.TB_TOOLBOX	SID_RPT_GROUPSORT_DELETE	HID_RPT_GROUPSORT_DELETE		0	lv	~Dzēst				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR3			0	lv	Īpašības				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_ORDER			0	lv	Kārtošana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	1			0	lv	Augoši				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_ORDER	2			0	lv	Dilstoši				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_HEADER			0	lv	Grupas galva				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	1			0	lv	Klātesošs				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_HEADERLST	2			0	lv	Nav klātesošs				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_FOOTER			0	lv	Grupas pēda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	1			0	lv	Klātesošs				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_FOOTERLST	2			0	lv	Nav klātesošs				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPON			0	lv	Grupēt pēc				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_GROUPONLST	1			0	lv	Katra vērtība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_GROUPINTERVAL			0	lv	Grupas intervāls				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedtext	RID_GROUPS_SORTING	FT_KEEPTOGETHER			0	lv	Paturēt kopā				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	1			0	lv	Nē				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	2			0	lv	Visa grupa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	stringlist	RID_GROUPS_SORTING.LST_KEEPTOGETHERLST	3			0	lv	Ar pirmo detaļu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	fixedline	RID_GROUPS_SORTING	FL_SEPARATOR1			0	lv	Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	floatingwindow	RID_GROUPS_SORTING		HID_RPT_GROUPSSORTING_DLG		0	lv	Kārtošana un grupēšana				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_EXPRESSION				0	lv	Lauks/izteiksme				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_SORTING				0	lv	Kārtošanas secība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_PREFIXCHARS				0	lv	Prefiksa rakstzīmes				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_YEAR				0	lv	Gads				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_QUARTER				0	lv	Ceturksnis				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MONTH				0	lv	Mēnesis				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_WEEK				0	lv	Nedēļa				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_DAY				0	lv	Diena				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HOUR				0	lv	Stunda				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_MINUTE				0	lv	Minūte				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_INTERVAL				0	lv	Intervāls				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FIELD				0	lv	Izvēlieties lauku vai izteiksmes veidu, lai sakārtotu vai grupētu.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_HEADER				0	lv	Rādīt galvu šai grupai?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_FOOTER				0	lv	Rādīt pēdu šai grupai?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_GROUPON				0	lv	Izvēlieties vērtību vai vērtību diapazonu jaunas grupas izveidei.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_INTERVAL				0	lv	Intervāls vai rakstzīmju skaits, pēc kā grupēt.				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_KEEP				0	lv	Paturēt grupu kopā uz vienas lapas?				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\GroupsSorting.src	0	string	STR_RPT_HELP_SORT				0	lv	Izvēlieties augošu vai dilstošu kārtošanas secību. Augoša nozīmē no A līdz Z vai no 0 līdz 9				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_DATE			0	lv	Iekļaut datumu				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_DATE_FORMAT			0	lv	Formāts				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	checkbox	RID_DATETIME_DLG	CB_TIME			0	lv	Iekļaut laiku				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	lv	Formāts				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	lv	~Palīdzība				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	lv	Datums un laiks				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	lv	Īpašības:				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	lv	Nav iezīmēta vadīkla				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	lv	Vairākizvēle				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	lv	Attēla vadīkla				2002-02-02 02:02:02
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	lv	EtiÄ·etes lauks				2002-02-02 02:02:02

[... 98989 lines stripped ...]


Mime
View raw message