openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1849334 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
Date Wed, 19 Dec 2018 19:06:30 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf?rev=1849334&r1=1849333&r2=1849334&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/fi/localize.sdf Wed Dec 19 19:06:29 2018
@@ -28,72739 +28,72854 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	fi	Ominaisuudet: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	fi	Ei merkittyä ohjausobjektia				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	fi	Monivalinta				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	fi	Nykyiset kielet				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	fi	Lisää...				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	fi	Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	fi	Oletus				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	fi	Oletuskieltä käytetään, jos lokalisoitua käyttöliittymää ei ole saatavilla. Lisäksi kaikki oletuskielen merkkijonot kopioidaan uusien käännösten pohjaksi.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	fi	~Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	fi	[Oletuskieli]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	fi	<Paina 'Lisää' luodaksesi kieliresurssit>				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	fi	Hallinnoi käyttöliittymäkieliä [$1]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	fi	Olet poistamassa valittuun kieleen tai kieliin liittyviä resursseja. Kielen kaikki käyttöliittymämerkkijonot poistetaan.\n\nHaluatko varmasti poistaa valittuun kieleen tai kieliin liittyvät resurssit?			Poista kieliresurssit	20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	fi	Oletuskieli				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	fi	Valitse kieli, jota käytetään käyttöliittymän oletuskielenä. Kaikki nykyiset merkkijonot korvataan valitun kielen vastaavilla merkkijonoilla.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	fi	Lisää käyttöliittymäkieliä				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	fi	Käytettävissä olevat kielet				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	fi	Valitse lisättävät kielet. Näihin kieliin liittyvät resurssit luodaan kirjastoon. Nykyisen oletuskielen merkkijonot kopioidaan valmiiksi näihin uusiin resursseihin.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	fi	Aseta käyttöliittymän oletuskieli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	fi	Tulostusalue				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	fi	~Kaikki sivut				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	fi	~Sivut				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	fi	<Kaikki>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	fi	< Ei moduulia >				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	fi	Väärä salasana				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	fi	Lataa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	fi	Tallenna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	fi	Lähdekooditeksti on liian pitkä eikä sitä voida kääntää tai tallentaa.\nPoista joitain huomautuksia tai siirrä menetelmiä toiseen moduuliin.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	fi	Tiedoston avaamisessa on ilmennyt virhe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	fi	Kirjaston lataamisessa on ilmennyt virhe				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	fi	Tiedostossa ei ole BASIC-kirjastoja				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	fi	Virheellinen nimi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	fi	Kirjaston nimessä voi olla 30 merkkiä.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	fi	Toisista asiakirjoista olevia makroja ei voi käyttää.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	fi	Tämä kirjasto on kirjoitussuojattu.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	fi	Kohdetta 'XX' ei voi korvata.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	fi	Kohdetta 'XX' ei voi lisätä.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	fi	Kohdetta 'XX' ei lisätty.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	fi	Anna salasana kohteelle 'XX'				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	fi	Nimi on jo olemassa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	fi	(Etumerkillinen)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	fi	Samanniminen objekti on jo olemassa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	fi	Tiedosto 'XX' on jo olemassa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	fi	Tietoturvasyistä et voi suorittaa tätä makroa.\n\nTarkista suojausasetukset saadaksesi lisätietoa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	fi	Käännösvirhe: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	fi	Suoritusvirhe: #				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	fi	Etsittävää ei löytynyt				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	fi	Haku on valmis viimeiseen moduuliin asti. Jatketaanko ensimmäisestä moduulista?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	fi	Etsittävä korvattu XX kertaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	fi	Tiedoston lukeminen ei onnistunut				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	fi	Tiedoston tallentaminen ei onnistunut				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	fi	Oletuskirjaston nimeä ei voi muuttaa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	fi	Viitatun kirjaston nimeä ei voi muuttaa.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	fi	Oletuskirjaston poisto käytöstä ei onnistu				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	fi	Luodaan lähdekoodia				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	fi	Tiedoston nimi:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	fi	Tuo kirjastot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	fi	Haluatko poistaa makron XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	fi	Haluatko poistaa valintaikkunan XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	fi	Haluatko poistaa kirjaston XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	fi	Haluatko poistaa viittauksen kirjastoon XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	fi	Haluatko poistaa moduulin XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	fi	Objektia tai menetelmää ei löytynyt				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	fi	BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	fi	Rv				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	fi	Sar				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	fi	Asiakirja				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	fi	Makrorivi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	fi	Ikkunaa ei voi sulkea, kun BASIC on käynnissä.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	fi	Oletuskirjaston korvaaminen ei onnistu.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	fi	Viittaus kohteeseen 'XX' ei ole mahdollinen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	fi	Seuranta				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	fi	Muuttuja				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	fi	Arvo				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	fi	Tyyppi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	fi	Kutsupino				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	fi	BASIC-alustus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	fi	Moduuli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	fi	Valintaikkuna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	fi	Kirjasto				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	fi	Uusi kirjasto				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	fi	Uusi moduuli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	fi	Uusi valintaikkuna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	fi	Kaikki				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	fi	Sivu				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	fi	Nimi on määritettävä.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	fi	Ohjelma on käynnistettävä uudelleen tämän muutoksen jälkeen.\nJatketaanko?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	fi	Haluatko korvata tekstin kaikissa aktiivisissa moduuleissa?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	fi	-		Poista seuranta		20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	fi	Seuranta:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	fi	Kutsut: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	fi	Omat makrot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	fi	Omat valintaikkunat				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	fi	Omat makrot ja valintaikkunat				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	fi	%PRODUCTNAME -makrot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	fi	%PRODUCTNAME -valintaikkunat				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	fi	%PRODUCTNAME -makrot ja -valintaikkunat				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	fi	Aktiivinen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	fi	Ominaisuudet...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	fi	Ominaisuudet				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	fi	Keskeytyspisteet...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	fi	Keskeytyspisteiden hallinta				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	fi	BASIC-moduuli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	fi	BASIC-valintaikkuna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	fi	Lisää				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	fi	Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	fi	Nimeä uudelleen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	fi	Piilota				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	fi	Moduulit...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	fi	Ominaisuudet...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	fi	Haluatko korvata makron XX?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	fi	<Ei lokalisoitu>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	fi	[Oletuskieli]				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	fi	Asiakirjaobjektit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	fi	Lomakkeet				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	fi	Moduulit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	fi	Luokkamoduulit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	fi	Nimeä uudelleen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	fi	Korvaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	fi	Valintaikkunan tuonti - Nimi on jo käytössä				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	fi	Kirjastossa on jo valintaikkuna nimellä:\n\n$(ARG1)\n\nAnna valintaikkunalle uusi nimi säilyttääksesi nykyisen valintaikkunan, tai korvaa nykyinen valintaikkuna.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	fi	Lisää				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	fi	Jätä pois				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	fi	Valintaikkunan tuonti - Kielet				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	fi	Tuotava valintaikkuna tukee eri kieliä kuin kohteena oleva kirjasto.\n\nLisää nämä kielet kirjastoon säilyttääksesi valintaikkunan kieliresurssit, tai jätä ne pois, jos et halua muuttaa kohdekirjaston kieliä. \n\nHuomaa, että niille kirjaston kielille, joita valintaikkuna ei tue, käytetään valintaikkunan oletuskieltä.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	fi	Uusi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	fi	Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	fi	Aktiivinen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	fi	Kertojen #:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	fi	Keskeytyspisteet				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	fi	Keskeytyspisteiden hallinta				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	fi	Makrot mod~uulissa:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	fi	Makron n~imi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	fi	Makro ~moduulista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	fi	Tallenna m~akro moduuliin				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	fi	Ku~vaus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	fi	Suo~rita				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	fi	S~ido...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	fi	~Muokkaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	fi	Uusi ~kirjasto				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	fi	Uusi m~oduuli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	fi	~Järjestele...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	fi	%PRODUCTNAME Basic-makrot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	fi	Makro				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	fi	~Uusi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	fi	Valitse				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	fi	Suorita				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	fi	~Tallenna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	fi	Moduulit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	fi	Valintaikkunat				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	fi	Kirjastot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	fi	%PRODUCTNAME Basic-makrojen järjestelytyökalu				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	fi	M~oduuli				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	fi	~Muokkaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	fi	~Uusi...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	fi	~Uusi...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	fi	Valintaikkuna				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	fi	~Muokkaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	fi	~Uusi...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	fi	~Uusi...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	fi	S~ijainti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	fi	~Kirjasto				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	fi	~Muokkaa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	fi	~Salasana...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	fi	~Uusi...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	fi	~Tuo...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	fi	~Vie...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	fi	~Poista				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	fi	Asetukset				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	fi	Lisää viittauksena (kirjoitussuojattu)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	fi	Korvaa nykyiset kirjastot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	fi	~Nimi:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	fi	Vi~e lisäosana				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	fi	Vie BASIC-kirjastona				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	fi	Vie Basic-kirjasto				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	fi	Vie kirjasto lisäosana				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	fi	Vie BASIC-kirjastona				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	fi	Lisäosa				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	fi	Kuvaus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	fi	Ohjetiedot				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	fi	Ohjetunnus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	fi	Ohjetiedoston nimi				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	fi	Kuvaus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	fi	Näytä				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	fi	Objektit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	fi	Objektipuu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	fi	~Tekstiasiakirja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	fi	~Laskentataulukko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	fi	~Esitys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	fi	~Piirros				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	fi	Tietokanta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	fi	~HTML-asiakirja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	fi	~XML-asiakirja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	fi	Pe~rusasiakirja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	fi	K~aava				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	fi	~Osoitetarrat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	fi	Käynti~kortit				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	fi	~Mallit ja asiakirjat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	fi	Luo ~kirje...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	fi	Luo ~faksi...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	fi	Luo ~esityslista...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	fi	Luo ~diaesitys...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	fi	Luo ~web-sivu...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	fi	~Asiakirjamuunnin...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	fi	E~uromuunnin...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	fi	Tuo yhteystiedot...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	fi	Oma osoitekirja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	fi	Kerätyt osoitteet				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	fi	Etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	fi	Sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	fi	Näyttönimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	fi	Lempinimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	fi	Sähköposti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	fi	Sähköposti (2)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	fi	Sähköpostin muoto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	fi	Puhelin (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	fi	Puhelin (koti)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	fi	Faksi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	fi	Hakulaite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	fi	Matkapuhelin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	fi	Kotiosoite 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	fi	Kotiosoite 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	fi	Osavaltio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	fi	Postinumero (koti)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	fi	Maa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	fi	Työosoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	fi	Työosoite 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	fi	Kaupunki (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	fi	Osavaltio (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	fi	Postinumero (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	fi	Maa (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	fi	Ammatti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	fi	Osasto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	fi	Yritys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	fi	Web-sivu (työ)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	fi	Web-sivu (koti)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	fi	Syntymävuosi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	fi	Syntymäkuukausi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	fi	Syntymäpäivä				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	fi	Muokattu 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	fi	Muokattu 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	fi	Muokattu 3				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	fi	Muokattu 4				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	fi	Huomautukset				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	fi	~Muokkaa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	fi	~Avaa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	fi	Ominaisuu~det...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	fi	Tallenna ~kopio nimellä...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -laskentataulukko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -kaavio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -piirros				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -esitys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -kaava				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -teksti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	fi	Beige				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	fi	Kirkas sininen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	fi	Kirkas harmaa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	fi	Tumma				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	fi	Oranssi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	fi	Jäänsininen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	fi	Harmaa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	fi	Vesi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	fi	Punainen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	fi	Violetti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	fi	Optimoitu projektorille				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	fi	Optimoitu näytölle (pienin tiedostokoko)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	fi	Optimoitu projektorille				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	fi	Optimoitu painoon				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	fi	Edellinen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	fi	Seuraava				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	fi	Muistiinpanot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	fi	Diat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	fi	Ohje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	fi	Zoomaa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	fi	Sulje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	fi	 Napsautus ykköspainikkeella, Oikea nuolinäppäin, Alanuolinäppäin, Välilyönti, Page Down, Enter, Return tai N 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	fi	Seuraava dia tai seuraava tehoste				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	fi	Napsautus kakkospainikkeella, Vasen nuolinäppäin, Ylänuolinäppäin, Page Up, Askelpalautin tai P				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	fi	Edellinen dia tai edellinen tehoste				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	fi	Home-näppäin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	fi	Ensimmäinen dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	fi	End-näppäin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	fi	Viimeinen dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	fi	Alt-Page Up				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	fi	Edellinen dia tehosteitta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	fi	Alt-Page Down				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	fi	Seuraava dia tehosteitta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	fi	'B', '.'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	fi	Mustaa tai palauta näyttö				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	fi	'W', ','				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	fi	Valkaise tai palauta näyttö				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	fi	Esc, '-'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	fi	Lopeta dianäytös				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	fi	Numero ja Enter				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	fi	Siirry tuohon diaan				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	fi	'G', 'S'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	fi	Kasvata tai supista muistiinpanon kirjasinta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	fi	'A', 'Z'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	fi	Vieritä muistiinpanoja ylös tai alas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	fi	'H', 'L'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	fi	Siirrä tekstikohdistinta muistiinpanonäkymässä taakse- tai eteenpäin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	fi	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	fi	Ctrl-'1'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	fi	Näytä esittäjän konsoli				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	fi	Ctrl-'2'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	fi	Näytä esityksen muistiinpanot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	fi	Ctrl-'3'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	fi	Näytä diatiivistelmä				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	fi	Käsiteltävä dia (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% / %SLIDE_COUNT%)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	fi	Käsiteltävä dia, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% / %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	fi	Napsauta lopettaaksesi esityksen...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	fi	Käsiteltävä dia (loppu)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	fi	Seuraava dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	fi	Muistiinpanot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	fi	Diatiivistelmä, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% / %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	fi	Ohje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	fi	Esittäjän konsoli				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	fi	Käsiteltävän dian tiedot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	fi	Esittäjän muistiinpanot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	fi	Yritys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	fi	Kategoriat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	fi	kategTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	fi	kategTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	fi	kategoriaNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	fi	katNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	fi	Tuotteet				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	fi	tuoteTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	fi	tuoteTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	fi	tuoteNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	fi	tuotNim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	fi	tuoteKuvaus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	fi	tuoteKuv				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	fi	kategTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	fi	kategTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	fi	toimittajaTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	fi	toimittajaTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	fi	sarjaNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	fi	sarjaNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	fi	yksikoitaVarastossa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	fi	yksVarast				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	fi	yksikoitaTilauksessa				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	fi	yksTil				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	fi	yksikkoHinta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	fi	yksikkoHinta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	fi	tilausRaja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	fi	tilRaja				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	fi	poistettu				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	fi	poist				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	fi	toimitusaika				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	fi	toimitusaika				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	fi	Toimittajat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	fi	toimittajaTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	fi	toimittajaTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	fi	toimittajaNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	fi	toimNim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	fi	yhteyshenkiloNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	fi	yhthloNim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	fi	yhteyshenkiloTehtava				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	fi	yhthloTht				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	fi	osavaltioTaiMaakunta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	fi	osvaltMaak				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	fi	piiriTaiAlue				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	fi	piirAl				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	fi	puhelinNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	fi	puhNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	fi	faksiNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	fi	faksNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	fi	maksuEhdot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	fi	maksEhd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	fi	sahkopostiOsoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	fi	sahkopOs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	fi	PostitusLista				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	fi	postitusListaTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	fi	plistaTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	fi	etuliite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	fi	etuliite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	fi	toinenNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	fi	toinenNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	fi	jalkiliite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	fi	jalkiliite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	fi	otsikko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	fi	otsikko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	fi	organisaatioNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	fi	orgNim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	fi	osavaltioTaiMaakunta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	fi	osvaltMaak				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	fi	piiriTaiAlue				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	fi	piirAl				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	fi	puhelinNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	fi	puhNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	fi	faksiNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	fi	faksNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	fi	matkaPuhelin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	fi	matkaNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	fi	sahkopostiOsoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	fi	sahkopOs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	fi	syntPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	fi	syntPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	fi	kansalls				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	fi	kansalls				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	fi	paivitettyPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	fi	pvtPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	fi	liittPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	fi	liittPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	fi	jasenTilanne				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	fi	jasTilnn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	fi	panttiSuuruus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	fi	pantSuur				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	fi	panttiMaksuPaiva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	fi	pantMaksPv				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	fi	velkaMaara				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	fi	velkaMaara				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	fi	velkaMaksuPaiva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	fi	velkMksPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	fi	valokuva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	fi	valokuva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	fi	Yhteyshenkilot				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	fi	yhthloTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	fi	yhthloTun				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	fi	otsikko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	fi	otsikko				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	fi	osavaltioTaiMaakunta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	fi	osvaltMaak				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	fi	piiriTaiAlue				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	fi	piirAl				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	fi	puhelinNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	fi	puhNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	fi	faksiNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	fi	faksNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	fi	matkaPuhelin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	fi	matkaNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	fi	sahkopostiOsoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	fi	sahkopOs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	fi	arvo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	fi	arvo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	fi	syntPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	fi	syntPvm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	fi	yhteyshenkiloTyyppiTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	fi	yhthloTpTn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	fi	siviiliSaaty				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	fi	sivlSaat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	fi	puolsNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	fi	puolsNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	fi	puolisoHarrastukset				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	fi	puolsHar				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	fi	yhteyshenkiloHarrastukset				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	fi	yhthloHar				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	fi	lapsetNimet				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	fi	lapsNimt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	fi	valokuva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	fi	valokuva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	fi	huomaut				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	fi	Asiakkaat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	fi	asiakasTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	fi	asiakasTunnus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	fi	yritysNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	fi	yrNimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	fi	etunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	fi	sukunimi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	fi	Osasto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	fi	Osasto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	fi	osoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	fi	Postitoimipaikka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	fi	postinro				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	Name			0	fi	osavaltioTaiMaakunta				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	fi	osvaltMaak				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion	Name			0	fi	piiriTaiAlue				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion	ShortName			0	fi	piirAl				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.phonenumber	Name			0	fi	puhelinNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.phonenumber	ShortName			0	fi	puhNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.faxnumber	Name			0	fi	faksiNumero				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.faxnumber	ShortName			0	fi	faksNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.mobilenumber	Name			0	fi	matkaPuhelin				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.mobilenumber	ShortName			0	fi	matkaNum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.emailaddress	Name			0	fi	sahkopostiOsoite				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.emailaddress	ShortName			0	fi	sahkopOs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.title	Name			0	fi	otsikko				20130618 17:22:18

[... 145049 lines stripped ...]


Mime
View raw message