openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1848092 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
Date Mon, 03 Dec 2018 18:53:30 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1848092&r1=1848091&r2=1848092&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Mon Dec  3 18:53:29 2018
@@ -159,12 +159,12 @@ reportbuilder	registry\data\org\openoffi
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.TextBoxBoundContent	DisplayName			0	nl	Gebonden inhoud tekstvak				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/toolbar	UIName			0	nl	Standaard				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/Formatting	UIName			0	nl	Opmaak				20181112 21:30:11
-reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/reportcontrols	UIName			0	nl	Report Controls				20181112 21:30:11
+reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/reportcontrols	UIName			0	nl	Besturingselementen rapport				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/drawbar	UIName			0	nl	Tekenobjecten				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/alignmentbar	UIName			0	nl	Uitlijnen				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/sectionalignmentbar	UIName			0	nl	Uitlijnen op sectie				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/sectionshrinkbar	UIName			0	nl	Verkleinen naar sectie				20181112 21:30:11
-reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/resizebar	UIName			0	nl	Object Resizing				20181112 21:30:11
+reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/resizebar	UIName			0	nl	Afmetingen van objecten aanpassen				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:ColumnHeaderFooter	Label			0	nl	Kolom Kop-/Voettekst				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:ConditionalFormatting	Label			0	nl	Voorwaardelijke opmaak...				20181112 21:30:11
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:DbSortingAndGrouping	Label			0	nl	Sorteren en groeperen				20181112 21:30:11
@@ -661,7 +661,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_17				0	nl	&Wijzigen...				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_18				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_19				0	nl	De netwerklocatie voor de installatiekopie van het product specificeren.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_20				0	nl	Enter the network location or click Change to browse to a location. Click Install to create a server image of [ProductName] at the specified network location or click Cancel to exit the wizard.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_20				0	nl	Voer de netwerklocatie in of klik op Wijzigen om naar een locatie te bladeren. Klik op Installeren om een server-image van [ProductName] te maken op de gespecificeerde netwerklocatie of klik op Annuleren om de assistent te verlaten.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_21				0	nl	{&MSSansBold8}Netwerklocatie				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_22				0	nl	&Installeren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_23				0	nl	&Netwerklocatie:				20181112 21:30:11
@@ -744,7 +744,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121				0	nl	Eén niveau hoger|				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122				0	nl	< &Vorige				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	nl	This program is based on the 'Apache OpenOffice' project which is supported by members of the Apache OpenOffice community. For credits please see: https://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	nl	Dit programma is gebaseerd op het project 'Apache OpenOffice' dat wordt ondersteunt door leden van de gemeenschap van Apache OpenOffice. Bekijk voor dankwoorden: https://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125				0	nl	&Volgende >				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126				0	nl	{&TahomaBold10}Welkom bij de Installatiewizard voor [ProductName]				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	nl	De Installatiewizard installeert [ProductName] op uw computer. Klik op 'Volgende' om door te gaan.				20181112 21:30:11
@@ -775,7 +775,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_159				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_160				0	nl	&Bijwerken >				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_161				0	nl	{&TahomaBold10}Welkom bij de Patch voor [ProductName]				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_162				0	nl	The Installation Wizard will install the Patch for [ProductName] on your computer. To continue, click Update.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_162				0	nl	De Installatie-wizard zal de Patch voor [ProductName] op uw computer installeren. Klik op Update om door te gaan.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_163				0	nl	< &Vorige				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_166				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_167				0	nl	De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.				20181112 21:30:11
@@ -811,7 +811,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_199				0	nl	De Installatiewizard heeft [ProductName] geïnstalleerd. Klik op 'Voltooien' om de wizard af te sluiten.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_200				0	nl	De Installatiewizard heeft [ProductName] verwijderd. Klik op 'Voltooien' om de wizard af te sluiten.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_201				0	nl	Setup heeft de installatie van [ProductName] voltooid.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_202				0	nl	Some program files might have been updated since you obtained your copy of [ProductName].				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_202				0	nl	Sommige programmabestanden zouden bijgewerkt kunnen zijn sinds u uw kopie van [ProductName] hebt verkregen.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_203				0	nl	U kunt uw internetverbinding gebruiken om te controleren of u de nieuwste updates hebt.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_204				0	nl	&Afbreken				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_205				0	nl	&Annuleren				20181112 21:30:11
@@ -825,7 +825,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_215				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_216				0	nl	&Volgende >				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_217				0	nl	{&TahomaBold10}Welkom bij de installatiewizard voor [ProductName]				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_218				0	nl	[ProductName] Setup is preparing the Installation Wizard which will guide you through the program setup process. Please wait.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_218				0	nl	[ProductName] Setup is de Installatie-wizard aan het voorbereiden die u door het proces voor het instellen van het programma zal leiden. Even geduld svp.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_219				0	nl	< &Vorige				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_220				0	nl	Annuleren				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_221				0	nl	&Voltooien				20181112 21:30:11
@@ -882,14 +882,14 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_302				0	nl	Er is een nieuwere [DEFINEDPRODUCT] [DEFINEDVERSION] gevonden.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_303				0	nl	De opgegeven versie in de onderstaande map kan niet worden bijgewerkt.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_304				0	nl	Controleer de doelmap.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_305				0	nl	To continue, click Next.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_306				0	nl	To select a different version, click Change. Otherwise click Cancel to abort the Installation Wizard.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_307				0	nl	To select a different folder, click Change.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_305				0	nl	Klik op Volgende om door te gaan.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_306				0	nl	Klik op Wijzigen om een andere versie te selecteren. Klik anders op Annuleren om de Installatie-wizard te verlaten.				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_307				0	nl	Klik op Wijzigen om een andere map te selecteren.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_308				0	nl	[ProductName] installeren in:				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_309				0	nl	Als u [ProductName] gewoon uitprobeert, wilt u waarschijnlijk niet dat dit gebeurt. Selecteer deze vakjes daarom niet.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_317				0	nl	Er zijn geen talen geselecteerd voor de installatie. Klik op OK om één of meer talen voor de installatie te selecteren.				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_318				0	nl	Er zijn geen toepassingen geselecteerd voor de installatie. Klik op OK om één of meer toepassingen te selecteren voor de installatie.				20181112 21:30:11
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_319				0	nl	Create shortcut on desktop				20181112 21:30:11
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_319				0	nl	Snelkoppeling op bureaublad maken				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_320				0	nl	Verwijder alle versies van oudere producten				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_LANG_1033				0	nl	Engels				20181112 21:30:11
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_LANG_1031				0	nl	Duits				20181112 21:30:11
@@ -1575,24 +1575,24 @@ reportdesign	source\core\resource\string
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	nl	Vorm				20181112 21:30:11
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	nl	Vaste lijn				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	Welcome	Welcome			0	nl	${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} LeesMij				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	LatestUpdates	LatestUpdates			0	nl	For latest updates to this readme file, see <a href="https://www.openoffice.org/welcome/readme.html">https://www.openoffice.org/welcome/readme.html</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	LatestUpdates	LatestUpdates			0	nl	Voor de laatste bijwerkingen van dit bestand readme, bekijk <a href="https://www.openoffice.org/welcome/readme.html">https://www.openoffice.org/welcome/readme.html</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A6	A6			0	nl	Dit bestand bevat belangrijke informatie over dit programma. Lees deze informatie zeer zorgvuldig door vóórdat u begint er mee te werken.				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A7	A7			0	nl	The Apache OpenOffice Community, responsible for the development of this product, would like to invite you to participate as a community member. As a new user, you can check out the ${PRODUCTNAME} community site with helpful information at <a href="https://openoffice.apache.org">https://openoffice.apache.org</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A7	A7			0	nl	De gemeenschap van Apache OpenOffice, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit product, nodigt u uit om deel te nemen als lid van de gemeenschap. Als nieuwe gebruiker kunt u de ${PRODUCTNAME} site van de gemeenschap met nuttige informatie bekijken op <a href="https://openoffice.apache.org">https://openoffice.apache.org</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A9	A9			0	nl	Lees ook de secties hieronder over deelnemen aan het project van Apache OpenOffice.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A10	A10			0	nl	Is ${PRODUCTNAME} echt gratis voor elke gebruiker? 				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A11	A11			0	nl	${PRODUCTNAME} is free for use by everybody. You may take this copy of ${PRODUCTNAME} and install it on as many computers as you like, and use it for any purpose you like (including commercial, government, public administration and educational use). For further details see the license text delivered together with ${PRODUCTNAME} or <a href="https://www.openoffice.org/license.html">https://www.openoffice.org/license.html</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A11	A11			0	nl	${PRODUCTNAME} is door iedereen gratis te gebruiken. U mag deze kopie van ${PRODUCTNAME} installeren op net zoveel computers als u wilt en het gebruiken voor elk doel dat u wilt (inclusief commercieel gebruik, gebruiken door de overheid of publieke overheden en onderwijs). Voor meer details, bekijk de tekst van de licentie die is meegeleverd met ${PRODUCTNAME} of <a href="https://www.openoffice.org/license.html">https://www.openoffice.org/license.html</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A12	A12			0	nl	Waarom is ${PRODUCTNAME} gratis voor elke gebruiker?				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13	A13			0	nl	U mag deze kopie van ${PRODUCTNAME} heden ten dage gratis gebruiken omdat individuele bijdragen en zakelijke sponsoren ${PRODUCTNAME} hebben ontworpen, ontwikkeld, getest, vertaald, gedocumenteerd, ondersteund, gemarket en op vele andere manieren hebben geholpen om het te maken wat het heden ten dage is - het leidende open-source kantoorpakket in de wereld.				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13b	A13b			0	nl	If you appreciate their efforts, and would like to ensure Apache OpenOffice continues into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> for details on contributing time and <a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html">https://www.apache.org/foundation/contributing.html</a> for details on donations. Everyone has a contribution to make.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13b	A13b			0	nl	Als u hun inspanningen waardeert en er voor wilt zorgen dat Apache OpenOffice ook in de toekomst wordt ontwikkeld, overweeg dan om deel te nemen aan het project - bekijk <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> voor details voor deelnemen in tijd en <a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html">https://www.apache.org/foundation/contributing.html</a> voor details over donaties. Iedereen kan een bijdrage leveren.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	rr3fgf42r	rr3fgf42r			0	nl	Opmerkingen bij installatie				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	javaneeded	javaneeded			0	nl	${PRODUCTNAME} requires a recent version of JAVA for full functionality; JAVA can be downloaded from <a href="https://java.com">https://java.com</a>.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	javaneeded	javaneeded			0	nl	${PRODUCTNAME} vereist voor volledige functionaliteit een recente versie van JAVA; JAVA kan worden gedownload vanaf <a href="https://java.com">https://java.com</a>.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdfsdfgf42r	sdfsdfgf42r			0	nl	Systeemvereisten				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxiOSX	macxiOSX			0	nl	MacOSX 10.7 (Lion) of hoger				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxicpu	macxicpu			0	nl	Intel-processor				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxiRAM	macxiRAM			0	nl	512 MB RAM				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxHardDiksSpace	macxHardDiksSpace			0	nl	Tot 1.5 GB beschikbare harde schijf-ruimte				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxivideo	macxivideo			0	nl	1024 x 768 grafische kaart met 256 kleuren (hogere resolutie aanbevolen)				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2s3sdf2	s2s3sdf2			0	nl	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 or Windows 10				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2s3sdf2	s2s3sdf2			0	nl	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 of Windows 10				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	utzu6	utzu6			0	nl	Pentium III of latere processor				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ghuj67	ghuj67			0	nl	256 MB RAM (512 MB RAM aanbevolen)				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	jzjtzu6	jzjtzu6			0	nl	Tot 1.5 GB beschikbare harde schijf-ruimte				20181112 21:30:11
@@ -1601,7 +1601,7 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg1	MSOReg1			0	nl	Registratie van ${PRODUCTNAME} als standaardtoepassing voor Microsoft Office-formaten kan worden geforceerd of onderdrukt met behulp van de volgende schakelopties voor de opdrachtregel met het installatieprogramma:				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg2	MSOReg2			0	nl	<tt>/msoreg=1</tt> zal ${PRODUCTNAME} als de standaard toepassing voor Microsoft Office-indelingen registreren.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg3	MSOReg3			0	nl	<tt>/msoreg=0</tt> zal de registratie van ${PRODUCTNAME} als de standaard toepassing voor Microsoft Office-indelingen onderdrukken.				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	DLLA1	DLLA1			0	nl	If you perform an administrative installation using setup /a, you need to make sure that the file msvcr100.dll is installed on the system. This file is required for ${PRODUCTNAME} to start after an administrative installation. You can get the file from <a href="https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999">https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	DLLA1	DLLA1			0	nl	Wanneer u een administratieve installatie uitvoert met behulp van setup /a, dient u er voor te zorgen dat het bestand msvcr100.dll is geïnstalleerd op het systeem. Dat bestand is vereist om ${PRODUCTNAME} te starten na een administratieve installatie. U kunt het bestand ophalen vanaf <a href="https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999">https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	AdminNeeded	AdminNeeded			0	nl	Houdt er alstublieft rekening mee dat u rechten als systeembeheerder nodig heeft voor het installatieproces.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2335	s2335			0	nl	Solaris 10 besturingssysteem (SPARC-platform) of hoger				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s253	s253			0	nl	256 MB RAM (512 MB RAM aanbevolen)				20181112 21:30:11
@@ -1637,33 +1637,33 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdfsd32asrc	sdfsd32asrc			0	nl	Stuurprogramma voor Mozilla-adresboek				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdcc32asrc	sdcc32asrc			0	nl	Het besturingsprogramma voor het Mozilla adresboek vereist het pakket <tt>SUNWzlib</tt>. Dit pakket maakt geen deel uit van de minimale installatie voor het Solaris besturingssysteem. Indien u toegang wenst tot het Mozilla-adresboek, voeg dit pakket dan toe aan uw Solaris besturingssysteem met behulp van de opdracht "<tt>pkgadd</tt>" van de installatie-CD.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	awe1	awe1			0	nl	Sneltoetsen				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	nl	Only shortcut keys (key combinations) not used by the operating system can be used in ${PRODUCTNAME}. If a key combination in ${PRODUCTNAME} does not work as described in the ${PRODUCTNAME} Help, check if that shortcut is already used by the operating system. To rectify such conflicts, you can change the keys assigned by your operating system. Alternatively, you can change almost any key assignment in ${PRODUCTNAME}. For more information on this topic, refer to the ${PRODUCTNAME} Help or the Help documentation of your operating system.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	nl	Alleen sneltoetsen (toetscombinaties) die niet worden gebruikt door het besturingssysteem kunnen in ${PRODUCTNAME} worden gebruikt. Indien een toetscombinatie in ${PRODUCTNAME} niet werkt zoals beschreven in de ${PRODUCTNAME} Help, controleer dan of die sneltoets al wordt gebruikt door het besturingssysteem. U kunt de toetsen die zijn toegewezen aan het besturingssysteem wijzigen om deze conflicten op te lossen. Als alternatief kunt u bijna elke toewijzing van toetsen in ${PRODUCTNAME} wijzigen. Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk de ${PRODUCTNAME} Help of de Help-documentatie van uw besturingssysteem.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	mackeys1	mackeys1			0	nl	De help voor de toepassingen van ${PRODUCTNAME} zou alleen sneltoetscombinaties voor toetsenborden van PC's kunnen gebruiken.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w	gfh6w			0	nl	Bestandvergrendeling				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w	pji76w			0	nl	Vergrendelen van bestanden is standaard ingeschakeld in ${PRODUCTNAME}. Op een netwerk dat het protocol Network File System (NFS) gebruikt, moet de daemon voor vergrendeling van NFScliënten actief zijn. Bewerk het <tt>soffice</tt>-script en wijzig de regel "<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" naar "<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" om het vergrendelen van bestanden uit te schakelen. Als u het vergrendelen van bestanden uitschakelt worden de schrijfrechten voor een document niet beperkt tot de gebruiker die als eerste het document opent.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76wsdf	pji76wsdf			0	nl	Waarschuwing: De ingeschakelde functie bestandvergrendeling kan problemen veroorzaken op Solaris 2.5.1 en 2.7 die samen worden gebruikt met Linux NFS 2.0. Als uw systeemomgeving deze parameters heeft raden wij u ten strengste aan om gebruik van de functie bestandvergrendeling te vermijden. Anders zal ${PRODUCTNAME} vastlopen als u probeert om een bestand te openen vanuit een NFS gemounte map vanaf een Linuxcomputer.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w1	gfh6w1			0	nl	Problemen bij het verzenden van documenten als emails vanuit ${PRODUCTNAME}				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	nl	When sending a document via 'File - Send - Document as E-mail' or 'Document as PDF Attachment' problems might occur (program crashes or hangs). This is due to the Windows system file "Mapi" (Messaging Application Programming Interface) which causes problems in some file versions. Unfortunately, the problem cannot be narrowed down to a certain version number. For more information visit <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> to search the Microsoft Knowledge Base for "mapi dll".				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	nl	Bij het verzenden van een document via 'Bestand - Verzenden - Document als e-mail' of 'Als PDF e-mailen'  zouden problemen kunnen optreden (crashes van het programma of het programma hangt). Dit wordt veroorzaakt door het systeembestand van Windows "Mapi" (Messaging Application Programming Interface) dat problemen in sommige bestandsversies veroorzaakt. Helaas kan dit probleem niet worden toegeschreven aan een bepaald versienummer. Voor meer informatie, bezoek <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar "mapi dll".				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	aw22	aw22			0	nl	Belangrijke opmerkingen over toegankelijkheid				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	nl	For more information on the accessibility features in ${PRODUCTNAME}, see <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	nl	Voor meer informatie over de mogelijkheden voor toegankelijkheid in ${PRODUCTNAME}, bekijk <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support	support			0	nl	Gebruikersondersteuning				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	nl	The main support page <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a> offers various possibilities for help with ${PRODUCTNAME}. Your question may have already been answered - check the Community Forum at <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a> or search the archives of the 'users@openoffice.apache.org' mailing list at <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>. Alternatively, you can send in your questions to <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>. How to subscribe to the list (to get an email response) is explained on this page: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	faq	faq			0	nl	Also check the FAQ section at <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ">https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ</a>.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	nl	De hoofdpagina voor ondersteuning <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a> biedt verscheidene mogelijkheden voor hulp met betrekking tot ${PRODUCTNAME}. Uw vraag zou al beantwoord kunnen zijn - bekijk het forum voor de gemeenschap op <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a> of zoek in de archieven van de mailinglijst 'users@openoffice.apache.org' op <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>. Als alternatief kunt u uw vragen sturen naar <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>. Hoe u zich kunt abonneren op de lijst (om antwoord per e-mail te krijgen) wordt uitgelegd op deze pagina: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	faq	faq			0	nl	Controleer ook het gedeelte FAQ op <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/NL/Documentation/FAQ">https://wiki.openoffice.org/wiki/NL/Documentation/FAQ</a>.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs	reportbugs			0	nl	Bugs &amp; problemen rapporteren				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	nl	The ${PRODUCTNAME} Web site hosts <a href="https://bz.apache.org/ooo/">BugZilla</a>, our mechanism for reporting, tracking and solving bugs and issues. We encourage all users to feel entitled and welcome to report issues that may arise on your particular platform. Energetic reporting of issues is one of the most important contributions that the user community can make to the ongoing development and improvement of the suite.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	nl	De website van ${PRODUCTNAME} host <a href="https://bz.apache.org/ooo/">BugZilla</a>, ons mechanisme voor rapporteren, bijhouden en oplossen van problemen. We nodigen alle gebruikers uit om daar problemen te rapporteren die mogelijk voorkomen op uw specifieke platform. Energetisch rapporteren van problemen is een van de meest belangrijke vormen van deelnemen die de gemeenschap van gebruikers kan maken voor het doorlopend ontwikkelen en verbeteren van het pakket.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved1	gettinginvolved1			0	nl	Bijdragen aan				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved2	gettinginvolved2			0	nl	De ${PRODUCTNAME} Community zou zeer veel profiteren van uw actieve deelname in de ontwikkeling van dit belangrijke open bron-project.				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	nl	As a user, you are already a valuable part of the suite's development process and we would like to encourage you to take an even more active role with a view to being a long-term contributor to the community. Please join and check out the user page at <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	nl	Als gebruiker bent u al een waardevol deel van het proces van ontwikkeling van het pakket en we zouden u willen aanmoedigen zelfs een meer actieve rol met uitzicht om een deelnemer voor de lange termijn voor de gemeenschap te worden. Neem deel en bekijk de pagina voor gebruikers op <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart	howtostart			0	nl	Hoe te beginnen				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart1	howtostart1			0	nl	De beste manier om te beginnen met deelnemen is om te abonneren op één of meer mailinglijsten, daar een tijdje rond te kijken en langzamerhand de archieven van de mail te gebruiken om bekend te geraken met de vele onderwerpen die zijn behandeld sinds de broncode van ${PRODUCTNAME}  werd vrijgegeven in oktober 2000. Wanneer u zich thuisvoelt is alles wat u hoeft te doen een e-mail te sturen waarin u iets over uzelf vertelt en meedoen.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe	subscribe			0	nl	Abonneren				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	nl	Here are a few of the ${PRODUCTNAME} mailing lists to which you can subscribe at <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	nl	Hier staan een aantal mailinglijsten van ${PRODUCTNAME} waarop u zich kunt abonneren: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist1	subscribelist1			0	nl	Nieuws: announce@openoffice.apache.org *aanbevolen voor alle gebruikers* (weinig verkeer)				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist2	subscribelist2			0	nl	Belangrijkste gebruikersforum: users@openoffice.apache.org *eenvoudige manier om discussies te volgen* (veel verkeer)				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist4	subscribelist4			0	nl	Algemene projectontwikkeling en discussielijst: dev@openoffice.apache.org (veel verkeer)				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem					0	nl	Deelnemen aan het project				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining	joining			0	nl	U kunt belangrijke bijdragen aan dit belangrijke open bron-project leveren, zelfs als u beperkte of geen ervaring heeft met software-ontwerp of codering. Ja, u!				20181112 21:30:11
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	nl	At <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> you will find a first overview where you can start with, ranging from Localization, QA, user support to some real core coding projects. If you are not a developer, you can help with Documentation or Marketing, for example. The ${PRODUCTNAME} marketing is applying both guerrilla and traditional commercial techniques to marketing open source software, and we are doing it across language and cultural barriers, so you can help just by spreading the word and telling a friend about this office suite.				20181112 21:30:11
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	nl	Op <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> zult u een overzicht vinden waar u als eerste mee zou kunnen beginnen, van Localization, QA, ondersteuning voor gebruikers, tot enkele coreprojecten voor coderen. Als u geen ontwikkelaar bent, kunt u bijvoorbeeld helpen met documentatie of marketing. De marketing voor ${PRODUCTNAME} past zowel guerrilla als traditionele commerciële technieken toe om open bron software in de markt te zetten, en we doen dit over taal- en culturele barrières heen, dus u kunt al helpen door enkel het verhaal te verspreiden en vrienden te vertellen over dit kantoorpakket.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining3	joining3			0	nl	U kunt helpen door u te abonneren op de mailinglijst van marketing marketing@openoffice.apache.org waar u contacten voor communicatie kunt verschaffen met pers, media, agentschappen van overheden, consultanten, scholen, Linux Gebruikers Groepen en ontwikkelaars in uw land en lokale gemeenschap.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits	credits			0	nl	We hopen dat het werken met de nieuwe ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} u bevalt en u zich online bij ons aansluit.				20181112 21:30:11
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits2	credits2			0	nl	De gemeenschap van Apache OpenOffice				20181112 21:30:11
@@ -1911,8 +1911,8 @@ scp2	source\graphicfilter\module_graphic
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	nl	SVG-exportfilter				20181112 21:30:11
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	nl	Macromedia Flash (SWF)				20181112 21:30:11
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	nl	Macromedia Flash (SWF)-exportfilter				20181112 21:30:11
-scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	nl	XSLT Sample Filters				20181112 21:30:11
-scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	nl	Filters and Conversions based on OpenDocument/OpenOffice.org XML. Includes DocBook, MS Word 2003 XML, MS Excel 2003 XML, and others.				20181112 21:30:11
+scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	nl	XSLT-voorbeeldfilters				20181112 21:30:11
+scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	nl	Filters en conversies gebaseerd op OpenDocument/OpenOffice.org XML. Inclusief DocBook, MS Word 2003 XML, MS Excel 2003 XML, en andere.				20181112 21:30:11
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW				0	nl	%PRODUCTNAME Draw				20181112 21:30:11
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW				0	nl	Met %PRODUCTNAME Draw kunt u tekeningen, stroomdiagrammen en logo's maken en bewerken.				20181112 21:30:11
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	nl	Programmamodule				20181112 21:30:11
@@ -1977,17 +1977,17 @@ scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	L
 scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_SYSTEMINTEGRATION				0	nl	Desktopintegratie van %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	nl	Extra taalpakketten				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	nl	Extra taalpakketten				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	nl	English				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	nl	Engels				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	nl	Installeert ondersteuning van Engels in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DE				0	nl	Duits				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DE				0	nl	Installeert ondersteuning van Duits in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FR				0	nl	French				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FR				0	nl	Frans				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_FR				0	nl	Installeert ondersteuning van Frans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_IT				0	nl	Italian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_IT				0	nl	Italiaans				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_IT				0	nl	Installeert ondersteuning van Italiaans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ES				0	nl	Spanish				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ES				0	nl	Spaans				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ES				0	nl	Installeert ondersteuning van Spaans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SV				0	nl	Swedish				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SV				0	nl	Zweeds				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SV				0	nl	Installeert ondersteuning van Zweeds in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PT				0	nl	Portugees				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PT				0	nl	Installeert ondersteuning van Portugees in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2001,29 +2001,29 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_CN				0	nl	Installeert ondersteuning van Chinees (vereenvoudigd) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	nl	Chinees (traditioneel)				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	nl	Installeert ondersteuning van Chinees (traditioneel) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NL				0	nl	Dutch				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NL				0	nl	Nederlands				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NL				0	nl	Installeert ondersteuning van Nederlands in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HU				0	nl	Hungarian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HU				0	nl	Hongaars				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HU				0	nl	Installeert ondersteuning van Hongaars in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PL				0	nl	Polish				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PL				0	nl	Pools				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PL				0	nl	Installeert ondersteuning van Pools in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RU				0	nl	Russian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RU				0	nl	Russisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_RU				0	nl	Installeert ondersteuning van Russisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TR				0	nl	Turks				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TR				0	nl	Installeert ondersteuning van Turks in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EL				0	nl	Grieks				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EL				0	nl	Installeert ondersteuning van Grieks in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TH				0	nl	Thai				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TH				0	nl	Thais				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TH				0	nl	Installeert ondersteuning van Thais in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CS				0	nl	Czech				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CS				0	nl	Tsjechisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CS				0	nl	Installeert ondersteuning voor Tsjechisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SK				0	nl	Slovak				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SK				0	nl	Slowaaks				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SK				0	nl	Installeert ondersteuning voor Slowaaks in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HR				0	nl	Kroatisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HR				0	nl	Installeert ondersteuning voor Kroatisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ET				0	nl	Estonian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ET				0	nl	Ests				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ET				0	nl	Installeert ondersteuning voor Ests in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_VI				0	nl	Vietnamese				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_VI				0	nl	Vietnamees				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_VI				0	nl	Installeert ondersteuning voor Vietnamees in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BG				0	nl	Bulgaars				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BG				0	nl	Installeert ondersteuning voor Bulgaars in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2059,7 +2059,7 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_LO				0	nl	Installeert ondersteuning voor Laotiaans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NS				0	nl	Noord-Sotho				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NS				0	nl	Installeert ondersteuning voor Noord-Sotho in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN				0	nl	Bengali Bangladesh				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN				0	nl	Bengali (Bangladesh)				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BN				0	nl	Installeert ondersteuning voor Bengali (Bangladesh) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN_BD				0	nl	Bengali (Bangladesh)				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BN_BD				0	nl	Installeert ondersteuning voor Bengali (Bangladesh) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2073,23 +2073,23 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MR				0	nl	Installeert ondersteuning van Marathi in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_MR_IN				0	nl	Marathi				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MR_IN				0	nl	Installeert ondersteuning van Marathi in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NE				0	nl	Nepali				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NE				0	nl	Nepalees				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NE				0	nl	Installeert ondersteuning van Nepalees in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AR				0	nl	Arabisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AR				0	nl	Installeert ondersteuning van Arabisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AR_SA				0	nl	Arabisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AR_SA				0	nl	Installeert ondersteuning van Arabisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA				0	nl	Catalan				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA				0	nl	Catalaans				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA				0	nl	Installeert ondersteuning van Catalaans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	nl	Catalan (Valencia RACV)				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	nl	Installs Catalan (Valencia RACV) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	nl	Catalan (Valencia AVL)				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	nl	Installs Catalan (Valencia AVL) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DA				0	nl	Danish				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	nl	Catalaans (Valenciaans RACV)				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	nl	Installeert ondersteuning voor Catalaans (Valenciaans RACV) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	nl	Catalaans (Valenciaans AVL)				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	nl	Installeert ondersteuning voor Catalaans (Valenciaans AVL) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DA				0	nl	Deens				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DA				0	nl	Installeert ondersteuning van Deens in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FI				0	nl	Fins				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_FI				0	nl	Installeert ondersteuning van Fins in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HE				0	nl	Hebrew				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HE				0	nl	Hebreeuws				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HE				0	nl	Installeert ondersteuning van Hebreeuws in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_IS				0	nl	IJslands				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_IS				0	nl	Installeert ondersteuning van IJslands in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2099,7 +2099,7 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NN				0	nl	Installeert ondersteuning van Noors (Nynorsk) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RM				0	nl	Reto-romaans				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_RM				0	nl	Installeert ondersteuning voor Reto-Romaans in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RO				0	nl	Romanian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RO				0	nl	Roemeens				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_RO				0	nl	Installeert ondersteuning van Roemeens in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SQ				0	nl	Albanees				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SQ				0	nl	Installeert ondersteuning van Albanees in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2111,11 +2111,11 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_UK				0	nl	Installeert ondersteuning van Oekraïens in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BE_BY				0	nl	Wit-russisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BE_BY				0	nl	Installeert ondersteuning voor Wit-Russisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SL				0	nl	Slovenian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SL				0	nl	Sloveens				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SL				0	nl	Installeert ondersteuning voor Sloveens in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_LV				0	nl	Lets				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_LV				0	nl	Installeert ondersteuning voor Lets in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_LT				0	nl	Lithuanian				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_LT				0	nl	Litouws				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_LT				0	nl	Installeert ondersteuning voor Litouws in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HY				0	nl	Armeens				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HY				0	nl	Installeert ondersteuning voor Armeens in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2127,7 +2127,7 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MT				0	nl	Installeert ondersteuning voor Maltees in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CY				0	nl	Welsh				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CY				0	nl	Installeert ondersteuning voor Welsh in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GL				0	nl	Galician				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GL				0	nl	Galicisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_GL				0	nl	Installeert ondersteuning voor Galicisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SH_YU				0	nl	Servisch (Latijn)				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SH_YU				0	nl	Installeert ondersteuning voor Servisch (Latijn) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
@@ -2169,8 +2169,8 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_VE				0	nl	Installeert ondersteuning voor Venda %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KN				0	nl	Kannada				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KN				0	nl	Installeert ondersteuning voor Kannada in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_MS				0	nl	Maleis				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MS				0	nl	Installeert ondersteuning voor Maleis in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_MS				0	nl	Maleis (Maleisisch)				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MS				0	nl	Installeert ondersteuning voor Maleis (Maleisisch) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TG				0	nl	Tazjieks				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TG				0	nl	Installeert ondersteuning voor Tazjieks in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KU				0	nl	Koerdisch				20181112 21:30:11
@@ -2180,7 +2180,7 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KA				0	nl	Georgisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KA				0	nl	Installeert ondersteuning voor Georgisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KAB				0	nl	Kabyle				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KAB				0	nl	Installs Kabyle support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KAB				0	nl	Installeert ondersteuning voor Kabyle in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EO				0	nl	Esperanto				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EO				0	nl	Installeert ondersteuning van Esperanto in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GU				0	nl	Gujarati				20181112 21:30:11
@@ -2212,7 +2212,7 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AST				0	nl	Asturisch				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AST				0	nl	Installeert ondersteuning voor Asturisch in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GD				0	nl	Gaelic (Schotland)				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_GD				0	nl	Installeert ondersteuning voor Gaelic (Schotland)  in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_GD				0	nl	Installeert ondersteuning voor Gaelic (Schotland) in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	nl	Java Runtime Environment (%JAVAVERSION)				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	nl	Component voor het inrichten van de Java-omgeving				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_FROMTEMPLATE				0	nl	Van sjabloon				20181112 21:30:11
@@ -2236,13 +2236,13 @@ scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText
 scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL				0	nl	Gemeenschappelijke componenten en extra programma's die door alle %PRODUCTNAME-programma's worden gebruikt.				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_DICTIONARIES				0	nl	Woordenlijsten				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_DICTIONARIES				0	nl	Woordenlijsten voor spelling en afbrekingen en thesauri.				20181112 21:30:11
-scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	nl	~Nieuw				20181112 21:30:11
+scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	nl	&Nieuw				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_INSTALL				0	nl	&Installeren				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_CONFIGFILE				0	nl	OpenOffice.org 1.1-configuratiebestand				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO50_TEMPLATE_OOO				0	nl	StarOffice 5.0-sjabloon				20181112 21:30:11
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO				0	nl	kantoorpakket gebaseerd op het project Apache OpenOffice				20181112 21:30:11
 scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	nl	GNOME-integratie				20181112 21:30:11
-scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	nl	System integration of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION into GNOME Desktop Environment.				20181112 21:30:11
+scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	nl	Systeemintegratie van %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION in GNOME Desktop Environment.				20181112 21:30:11
 scp2	source\activex\module_activex.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACTIVEXCONTROL				0	nl	ActiveX-besturingselement				20181112 21:30:11
 scp2	source\activex\module_activex.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACTIVEXCONTROL				0	nl	Met deze component kunt u %PRODUCTNAME-documenten direct in Microsoft Internet Explorer bekijken.				20181112 21:30:11
 scp2	source\python\module_python.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_PYTHON				0	nl	Python-UNO Bridge				20181112 21:30:11
@@ -2559,7 +2559,7 @@ svx	source\dialog\ctredlin.src	0	stringl
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	stringlist	SID_REDLIN_FILTER_PAGE.LB_DATE	6			0	nl	na het opslaan				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	imagebutton	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	IB_CLOCK	HID_REDLINING_FILTER_IB_CLOCK		13	nl	-		Instellen datum/tijd begin		20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	fixedtext	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	FT_DATE2			78	nl	en de				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\ctredlin.src	0	imagebutton	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	IB_CLOCK2	HID_REDLINING_FILTER_IB_CLOCK2		13	nl	-		Instellen datum/tijd einde 		20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\ctredlin.src	0	imagebutton	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	IB_CLOCK2	HID_REDLINING_FILTER_IB_CLOCK2		13	nl	-		Instellen datum/tijd einde		20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	checkbox	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	CB_AUTOR	HID_REDLINING_FILTER_CB_AUTOR		50	nl	~Auteur				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	checkbox	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	CB_RANGE	HID_REDLINING_FILTER_CB_RANGE		50	nl	~Bereik				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\ctredlin.src	0	string	SID_REDLIN_FILTER_PAGE	STR_ACTION			178	nl	A~ctiviteit				20181112 21:30:11
@@ -2917,7 +2917,7 @@ svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixe
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	pushbutton	RID_SVX_MDLG_DOCRECOVERY_BROKEN	BTN_BROKEN_SAVEDIR			0	nl	Wijzi~gen...				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	okbutton	RID_SVX_MDLG_DOCRECOVERY_BROKEN	BTN_BROKEN_OK			0	nl	~Opslaan				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME	FT_RECOV_TITLE			0	nl	Welkom bij de foutenrapportage van %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME	FT_RECOV_DESCR			0	nl	Deze functie foutenrapportage verzamelt informatie over de werking van %PRODUCTNAME en verzendt deze naar Apache OpenOffice om toekomstige versies te helpen verbeteren.\n\nHet is heel eenvoudig. U verstuurt eenvoudigweg het foutenrapport door op 'Verzenden' in het volgende dialoogvenster te klikken, of u voegt eerst een korte beschrijving toe over hoe de fout optrad. Als u het foutenrapport wilt bekijken, klikt u op de knop Rapport weergeven. Er zullen geen gegevens worden verstuurd als u klikt op 'Niet verzenden'.\n\nPrivacy van klanten\nDe informatie die wordt verzameld is beperkt tot gegevens over de toestand van %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION op het moment dat de fout optrad. Er wordt geen andere informatie over wachtwoorden of documentinhoud verzameld.\n\nDe informatie zal alleen worden gebruikt om %PRODUCTNAME te verbeteren en wordt niet gedeeld met derden.\nZie voor meer informatie o
 ver het privacybeleid van Apache OpenOffice de website\nhttp://www.openoffice.org/privacy.html				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME	FT_RECOV_DESCR			0	nl	Deze functie foutenrapportage verzamelt informatie over de werking van %PRODUCTNAME en verzendt deze naar Apache OpenOffice om toekomstige versies te helpen verbeteren.\n\nHet is heel eenvoudig. U verstuurt eenvoudigweg het foutenrapport door op 'Verzenden' in het volgende dialoogvenster te klikken, of u voegt eerst een korte beschrijving toe over hoe de fout optrad. Als u het foutenrapport wilt bekijken, klikt u op de knop 'Rapport weergeven'. Er zullen geen gegevens worden verstuurd als u klikt op 'Niet verzenden'.\n\nPrivacy van klanten\nDe informatie die wordt verzameld is beperkt tot gegevens over de toestand van %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION op het moment dat de fout optrad. Er wordt geen andere informatie over wachtwoorden of documentinhoud verzameld.\n\nDe informatie zal alleen worden gebruikt om %PRODUCTNAME te verbeteren en wordt niet gedeeld met derden.\nZie voor meer informatie
  over het privacybeleid van Apache OpenOffice de website\nhttp://www.openoffice.org/privacy.html				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	pushbutton	RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME	BTN_RECOV_PREV			0	nl	< ~Vorige				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	okbutton	RID_SVXPAGE_ERR_REP_WELCOME	BTN_RECOV_NEXT			0	nl	V~olgende >				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_ERR_REP_SEND	FT_RECOV_TITLE			0	nl	Het foutenrapport wordt verstuurd				20181112 21:30:11
@@ -3009,7 +3009,7 @@ svx	source\dialog\sdstring.src	0	string
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_BLACK1				0	nl	Zwart 1				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_BLACK2				0	nl	Zwart 2				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_BLUE				0	nl	Blauw				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_BROWN				0	nl	Brown				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_BROWN				0	nl	Bruin				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_CURRENCY				0	nl	Valuta				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_CURRENCY_3D				0	nl	Valuta 3D				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TBLAFMT_CURRENCY_GRAY				0	nl	Valuta grijs				20181112 21:30:11
@@ -3095,14 +3095,14 @@ svx	source\dialog\sdstring.src	0	string
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND9				0	nl	Cirkel				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND10				0	nl	Vierkant				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND11				0	nl	Pijl				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND12				0	nl	Short line Arrow				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND13				0	nl	Triangle unfilled				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND14				0	nl	Diamond unfilled				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND15				0	nl	Diamond				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND16				0	nl	Circle unfilled				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND17				0	nl	Square 45 unfilled				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND18				0	nl	Square unfilled				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND19				0	nl	Half Circle unfilled				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND12				0	nl	Pijl met korte lijn				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND13				0	nl	Niet gevulde driehoek				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND14				0	nl	Niet gevulde diamant				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND15				0	nl	Diamant				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND16				0	nl	Niet gevulde cirkel				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND17				0	nl	Niet gevuld vierkant 45				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND18				0	nl	Niet gevuld vierkant				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND19				0	nl	Niet gevulde halve cirkel				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TRASNGR0				0	nl	Transparantie				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	itemlist	RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE	1			0	nl	Millimeter				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	itemlist	RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE	2			0	nl	Centimeter				20181112 21:30:11
@@ -3247,7 +3247,7 @@ svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_4				0	nl	Hoofdletter A) B) C)				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_5				0	nl	Kleine letter a) b) c)				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_6				0	nl	Kleine letter (a) (b) (c)				20181112 21:30:11
-svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_7				0	nl	Kleine Romeinse cijfers I. II. III.				20181112 21:30:11
+svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_7				0	nl	Kleine Romeinse cijfers i. ii. iii.				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_0				0	nl	Numeriek, numeriek, kleine letters, effen klein rond opsommingsteken				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_1				0	nl	Numeriek, kleine letters, effen klein rond opsommingsteken				20181112 21:30:11
 svx	source\dialog\svxbmpnumvalueset.src	0	string	RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_2				0	nl	Numeriek, kleine letters, kleine Romeins cijfers, hoofdletters, effen klein rond opsommingsteken				20181112 21:30:11
@@ -3617,7 +3617,7 @@ svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_BACKGROUND&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ERR) bij het maken van een achtergrondattribuut.				20181112 21:30:11
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_IMPORT_GRAPHIC&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ERR) bij het laden van de afbeeldingen.				20181112 21:30:11
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_THESAURUSNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	Geen thesaurus beschikbaar voor de ingestelde taal.\nControleer uw installatie en installeer de gewenste taal.				20181112 21:30:11
-svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ARG1) is not supported by the spellcheck function or is not presently active.\nPlease check your installation and, if necessary, install the required language module\nor activate it under 'Tools - Options - Language Settings - Writing Aids'.				20181112 21:30:11
+svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ARG1) wordt niet ondersteund door de functie Spellingscontrole of is momenteel niet actief.\nControleer uw installatie en, indien nodig, installeer de vereiste taalmodule\nof activeer die onder 'Extra - Opties - Taalinstellingen - Opmaakhulp'.				20181112 21:30:11
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LINGUNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	De spellingcontrole is niet beschikbaar.				20181112 21:30:11
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_HYPHENNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	Woordafbreking is niet beschikbaar.				20181112 21:30:11
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_DICT_NOTREADABLE&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	De persoonlijke woordenlijst $(ARG1) kan niet worden gelezen.				20181112 21:30:11
@@ -3960,7 +3960,7 @@ svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	ST
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragMethCrook				0	nl	%1 in cirkel schikken				20181112 21:30:11
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragMethCrookContortion				0	nl	%1 in cirkel buigen				20181112 21:30:11
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragMethDistort				0	nl	%1 vervormen				20181112 21:30:11
-svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragMethCrop				0	nl	%O bijknippen				20181112 21:30:11
+svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragMethCrop				0	nl	%1 bijknippen				20181112 21:30:11
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragRectEckRad				0	nl	Hoekradius van %1 wijzigen				20181112 21:30:11
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragPathObj				0	nl	%1 wijzigen				20181112 21:30:11
 svx	source\svdraw\svdstr.src	0	string	STR_DragRectResize				0	nl	Grootte van %1 wijzigen				20181112 21:30:11
@@ -5837,7 +5837,7 @@ sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageit
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	TP_BORDER			0	nl	Randen				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	RID_SVXPAGE_AREA			0	nl	Gebied				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	RID_SVXPAGE_TRANSPARENCE			0	nl	Transparantie				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Background				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Achtergrond				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	pageitem	DLG_FRM_OLE.1	TP_MACRO_ASSIGN			0	nl	Macro				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	tabdialog	DLG_FRM_OLE				0	nl	Object				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\frmdlg\frmpage.src	0	fixedtext	TP_FRM_STD	FT_WIDTH			0	nl	B~reedte				20181112 21:30:11
@@ -6148,8 +6148,8 @@ sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedte
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_UPPER			50	nl	~Bovenmarge				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_COLUMNS			50	nl	~Kolommen				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_ROWS			50	nl	~Rijen				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_PAPER_WIDTH			50	nl	~Paper Width				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_PAPER_HEIGHT			50	nl	Pape~r Height				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_PAPER_WIDTH			50	nl	~Papierbreedte				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	fixedtext	TP_LAB_FMT	TXT_PAPER_HEIGHT			50	nl	Papie~rhoogte				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	pushbutton	TP_LAB_FMT	PB_SAVE			50	nl	~Opslaan...				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	string	STR_HDIST				260	nl	H. afstand				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\envelp\labfmt.src	0	string	STR_VDIST				260	nl	V. afstand				20181112 21:30:11
@@ -6959,7 +6959,7 @@ sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageit
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_CHAR.1	TP_CHAR_POS			0	nl	Positie				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_CHAR.1	TP_CHAR_TWOLN			0	nl	Aziatische lay-out				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_CHAR.1	TP_CHAR_URL			0	nl	Hyperlink				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_CHAR.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Background				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_CHAR.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Achtergrond				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	tabdialog	DLG_CHAR				0	nl	Teken				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	pageitem	DLG_DRAWCHAR.1	TP_CHAR_STD			0	nl	Lettertype				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\chrdlg\chardlg.src	0	tabdialog	DLG_DRAWCHAR				0	nl	Lettertype				20181112 21:30:11
@@ -6984,7 +6984,7 @@ sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	checkbox	TP_MAILCONFIG	CB_SECURE			242	nl	Beveiligde verbinding (SSL) gebr~uiken				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	pushbutton	TP_MAILCONFIG	PB_AUTHENTICATION			105	nl	Serververifica~tie				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	pushbutton	TP_MAILCONFIG	PB_TEST			105	nl	Instellingen t~esten...				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	tabpage	TP_MAILCONFIG		HID_TP_MAILCONFIG		260	nl	Mail Merge e-mail				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	tabpage	TP_MAILCONFIG		HID_TP_MAILCONFIG		260	nl	Standaardbrief e-mail				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	fixedtext	DLG_MM_TESTACCOUNTSETTINGS	FI_INFO			238	nl	E-mailaccountinstellingen worden getest door %PRODUCTNAME...				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	fixedtext	DLG_MM_TESTACCOUNTSETTINGS	FI_ERROR			238	nl	Fouten				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	pushbutton	DLG_MM_TESTACCOUNTSETTINGS	PB_STOP			50	nl	~Stoppen				20181112 21:30:11
@@ -7759,7 +7759,7 @@ sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_1.1	TP_CHAR_EXT			0	nl	Teksteffecten				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_1.1	TP_CHAR_POS			0	nl	Positie				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_1.1	TP_CHAR_TWOLN			0	nl	Aziatische lay-out				20181112 21:30:11
-sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_1.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Background				20181112 21:30:11
+sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_1.1	TP_BACKGROUND			0	nl	Achtergrond				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	tabdialog	DLG_TEMPLATE_1				0	nl	Tekenopmaakprofiel				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_2.1	TP_PARA_STD			0	nl	Inspringingen en afstanden				20181112 21:30:11
 sw	source\ui\fmtui\tmpdlg.src	0	pageitem	DLG_TEMPLATE_2.1	TP_PARA_ALIGN			0	nl	Uitlijning				20181112 21:30:11
@@ -9159,7 +9159,7 @@ sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	R
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_VALUE			112	nl	~Waardenmarkering				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_ANCHOR			112	nl	~Anker				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_CLIP			112	nl	Te~kstoverloop				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_RFIND			112	nl	Verwi~jzingen in kleur weergeven				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_RFIND			112	nl	Verwijzingen in kleur weergeven				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedline	RID_SCPAGE_CONTENT	GB_OBJECT			121	nl	Objecten				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext	RID_SCPAGE_CONTENT	FT_OBJGRF			68	nl	~Objecten/afbeeldingen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_CONTENT.LB_OBJGRF	1			0	nl	Weergeven				20181112 21:30:11
@@ -9171,7 +9171,7 @@ sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedtext
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_CONTENT.LB_DRAW	1			0	nl	Weergeven				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_CONTENT.LB_DRAW	2			0	nl	Verbergen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedline	RID_SCPAGE_CONTENT	GB_ZOOM			121	nl	In- en uitzoomen				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_SYNCZOOM			112	nl	Werkbladen synchroniseren				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_SYNCZOOM			112	nl	Werkbladen s~ynchroniseren				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedline	RID_SCPAGE_CONTENT	GB_WINDOW			121	nl	Venster				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_ROWCOLHEADER			112	nl	Rij- en kolo~mkoppen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_CONTENT	CB_HSCROLL			112	nl	Horizontale beelds~chuifbalk				20181112 21:30:11
@@ -9201,11 +9201,11 @@ sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_LAYOUT.LB_ALIGN	2			0	nl	rechts				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_LAYOUT.LB_ALIGN	3			0	nl	boven				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	stringlist	RID_SCPAGE_LAYOUT.LB_ALIGN	4			0	nl	links				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_EDITMODE			239	nl	Druk op Enter om naar bewerkingsmodus te gaan				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_EDITMODE			239	nl	Druk op Enter om naar b~ewerkingsmodus te gaan				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_FORMAT			239	nl	~Opmaak uitbreiden				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_EXPREF			239	nl	Ver~wijzingen bij invoegen van kolommen/rijen aan de randen uitbreiden				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_MARKHDR			239	nl	Se~lectie in kolom-/rijkoppen accentueren				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_TEXTFMT			239	nl	~Printermetrieken voor tekstopmaak gebruiken				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_TEXTFMT			239	nl	Printermetrieken voor tekstopmaak gebruiken				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_LAYOUT	CB_REPLWARN			239	nl	~Waarschuwen voor overschrijven bij plakken van gegevens				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	fixedline	RID_SCPAGE_PRINT	FL_PAGES			248	nl	Pagina's				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\optdlg.src	0	checkbox	RID_SCPAGE_PRINT	BTN_SKIPEMPTYPAGES			239	nl	~Weergave van lege pagina's onderdrukken				20181112 21:30:11
@@ -9297,7 +9297,7 @@ sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	S
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_SHOWTABLE				0	nl	Blad weergeven				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_HIDDENTABLES				0	nl	Verborgen bladen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_SELECTDB				0	nl	Databasebereik selecteren				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_AREAS				0	nl	~Bereiken				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_AREAS				0	nl	Bereiken				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_TABLE				0	nl	Blad				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_NAME				0	nl	Naam				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_INSTABLE				0	nl	Blad invoegen				20181112 21:30:11
@@ -9589,9 +9589,9 @@ sc	source\ui\src\popup.src	0	string	RID_
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_ADD_PRED	CMD_SID_FILL_ADD_PRED		0	nl	~Voorganger opsporen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_DEL_PRED	CMD_SID_FILL_DEL_PRED		0	nl	Voorganger v~erwijderen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_ADD_SUCC	CMD_SID_FILL_ADD_SUCC		0	nl	Afhankelijkheid ~opsporen				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_DEL_SUCC	CMD_SID_FILL_DEL_SUCC		0	nl	Afhankelijkheid ve~rwijderen				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_DEL_SUCC	CMD_SID_FILL_DEL_SUCC		0	nl	Afhankelijkheid verwijderen				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_DETECTIVE_DEL_ALL	CMD_SID_DETECTIVE_DEL_ALL		0	nl	~Alle sporen verwijderen				20181112 21:30:11
-sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_NONE	CMD_SID_FILL_NONE		0	nl	Opvulmodus ~afsluiten				20181112 21:30:11
+sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_AUDIT	SID_FILL_NONE	CMD_SID_FILL_NONE		0	nl	Opvulmodus afsluiten				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	string	RID_POPUP_PAGEBREAK				0	nl	Popup-menu voor voorbeeld van pagina-einde				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_PAGEBREAK	SID_CELL_FORMAT_RESET	CMD_SID_CELL_FORMAT_RESET		0	nl	~Standaard				20181112 21:30:11
 sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RID_POPUP_PAGEBREAK	FID_CELL_FORMAT	CMD_FID_CELL_FORMAT		0	nl	~Cellen opmaken...				20181112 21:30:11
@@ -9602,7 +9602,7 @@ sc	source\ui\src\popup.src	0	menuitem	RI

[... 1972 lines stripped ...]


Mime
View raw message