openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1848010 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/lt/localize.sdf
Date Sun, 02 Dec 2018 19:46:28 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/lt/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/lt/localize.sdf?rev=1848010&r1=1848009&r2=1848010&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/lt/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/lt/localize.sdf Sun Dec 2 19:46:28 2018
@@ -1,72764 +1,72846 @@
-#
-#  ####  ###   #  #  ###  #####  ##### ####  ##### ##### 
-#  #  # #  #  ## # #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # # # #  #  #   ###  #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # ## #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  ####  ###   #  #  ###   #   ##### ####  #####  #  
-#
-#  DO NOT EDIT! This file will be overwritten by localisation process
-#
-#**************************************************************
-# 
-# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-# distributed with this work for additional information
-# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-# "License"); you may not use this file except in compliance
-# with the License. You may obtain a copy of the License at
-# 
-#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-# 
-# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-# software distributed under the License is distributed on an
-# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-# KIND, either express or implied. See the License for the
-# specific language governing permissions and limitations
-# under the License.
-# 
-#**************************************************************
-
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	lt	Savybės: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	lt	Nepažymėtas valdiklis				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	lt	Sudėtinis žyminys				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	lt	Esamos kalbos				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	lt	Pridėti...				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	lt	Numatytoji				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	lt	Numatytoji kalba vartojama, jeigu nėra naudotojo vietovei skirtos vietovinimo sąsajos. Visos numatytosios kalbos eilutės nukopijuojamos į naujai pridėtos kalbos išteklius.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	lt	[Numatytoji kalba]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	lt	<Norėdami kurti kalbos išteklius, spustelėkite „Pridėti“>				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	lt	Tvarkyti naudotojo sąsajos kalbas [$1]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	lt	Rengiatės trinti pažymėtos kalbos(-ų) išteklius. Visos naudotojo sąsajos eilutės šiai kalbai(-oms) bus ištrintos.\n\nAr norite ištrinti pažymėtos kalbos(-ų) išteklius?			Trinti kalbos išteklius	20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	lt	Numatytoji kalba				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	lt	Rinkitės numatytąją naudotojo sąsajos kalbą. Visos esamos eilutės bus priskirtos sukurtiems pasirinktos kalbos ištekliams.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	lt	Pridėti naudojo sąsajos kalbas				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	lt	Turimos kalbos				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	lt	Rinkitės norimas pridėti kalbas. Bibliotekoje šioms kalboms bus sukurti ištekliai. Dabartinės numatytosios naudotojo sąsajos kalbos eilutės bus nukopijuotos į naujuosius išteklius.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	lt	Nustatyti numatytąją naudotojo sąsajos kalbą				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	lt	Spausdinimo ruožas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	lt	Viskas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	lt	Puslapiai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	lt	<Viskas>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	lt	< Nėra modulio >				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	lt	Netaisyklingas slaptažodis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	lt	Įkelti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	lt	Saugoti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	lt	Pirminis tekstas yra per ilgas, jo negalima nei kompiliuoti, nei saugoti.\nTrinti dalį pastabų arba perkelkite dalį metodų į kitą modulį.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	lt	Klaida atverčiant bylą				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	lt	Klaida įkeliant biblioteką				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	lt	Byloje nėra „BASIC“ bibliotekų				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	lt	Neleidžiamas pavadinimas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	lt	Bibliotekos pavadinime gali būti iki 30 rašmenų.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	lt	Kreiptis į kitų dokumentų makrokomandas negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	lt	Biblioteką galima tik skaityti.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	lt	„XX“ pakeisti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	lt	„XX“ pridėti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	lt	„XX“ nepridėtas.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	lt	Įrašykite „XX“ slaptažodį				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	lt	Toks pavadinimas jau yra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	lt	(Pasirašytas)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	lt	Objektas su tokiu pavadinimu jau yra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	lt	Byla „XX“ jau yra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	lt	Saugumo sumetimais Å¡ios makrokomandos vykdyti negalite.\n\nDaugiau informacijos rasite saugumo nuostatose.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	lt	Kompiliavimo klaida: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	lt	Vykdymo klaida: #				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	lt	Ieškinys nerastas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	lt	Ieškota iki paskutinio modulio. Ar ieškoti nuo pirmo modulio?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	lt	Ieškinys pakeistas XX kartų				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	lt	Bylos perskaityti nepavyko				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	lt	Bylos įrašyti nepavyko				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	lt	Numatytosios bibliotekos pavadinimo keisti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	lt	Nurodytos bibliotekos pavadinimo keisti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	lt	Numatytosios bibliotekos nenaudoti negalima				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	lt	Kuriami pradiniai duomenys				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	lt	Bylos pavadinimas:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	lt	Importuoti bibliotekas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	lt	Ar norite ištrinti XX makrokomandą?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	lt	Ar norite ištrinti XX dialogą?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	lt	Ar norite ištrinti XX biblioteką?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	lt	Ar norite ištrinti nuorodą į XX biblioteką?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	lt	Ar norite ištrinti XX modulį?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	lt	Objektas arba metodas nerastas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	lt	„BASIC“				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	lt	Eil.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	lt	Stlp.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	lt	Dokumentas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	lt	Makrokomandos juosta				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	lt	Veikiant „BASIC“ lango užverti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	lt	Numatytosios bibliotekos pakeisti negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	lt	Nuoroda į „XX“ negalima.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	lt	Stebimoji reikšmė				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	lt	Kintamasis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	lt	Reikšmė				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	lt	Atmaina				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	lt	Kreipinių dėklas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	lt	Pradedamas „BASIC“				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	lt	Modulis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	lt	Dialogas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	lt	Biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	lt	Nauja biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	lt	Naujas modulis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	lt	Naujas dialogas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	lt	Viską				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	lt	Puslapis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	lt	Įvestinas pavadinimas.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	lt	Po šių pataisų turėsite iš naujo paleisti programą.\nAr tęsti?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	lt	Ar tekstą norite pakeisti visuose naudojamuose moduliuose?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	lt	-		Šalinti stebimąją reikšmę		20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	lt	Stebimoji reikšmė:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	lt	Kreipiniai: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	lt	Naudotojo makrokomandos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	lt	Naudotojo dialogai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	lt	Naudotojo makrokomandos ir dialogai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	lt	„%PRODUCTNAME“ makrokomandos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	lt	„%PRODUCTNAME“ dialogai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	lt	„%PRODUCTNAME“ makrokomandos ir dialogai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	lt	Naudojamas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	lt	Savybės...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	lt	Savybės				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	lt	Tvarkyti stabdos taškus...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	lt	Tvarkyti stabdos taškus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	lt	„BASIC“ modulis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	lt	„BASIC“ dialogas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	lt	Terpti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	lt	Pervadinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	lt	Slėpti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	lt	Moduliai...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	lt	Savybės...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	lt	Ar norite perrašyti „XX“ makrokomandą?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	lt	<Nesuvietovinta>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	lt	[Numatytoji kalba]				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	lt	Dokumento objektai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	lt	Formos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	lt	Moduliai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	lt	Klasių moduliai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	lt	Pervadinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	lt	Pakeisti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	lt	Dialogo importavimas – toks pavadinimas jau yra				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	lt	Dialogas tokiu pavadinimu bibliotekoje jau yra:\n\n$(ARG1)\n\nNorėdami išsaugoti dabartinį dialogo langą, pervadinkite jį, arba pakeiskite naujuoju.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	lt	Pridėti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	lt	Praleisti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	lt	Dialogo importavimas – nesuderintos kalbos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	lt	Importuojamas dialogas aptarnauja kitokias negu paskirties bibliotekos kalbas.\n\nPridėkite šias kalbas prie bibliotekos, jeigu dialogo langą norite papildyti naujais kalbos ištekliais, arba praleiskite jas, jeigu tenkinatės dabartinėmis bibliotekos kalbomis.\n\nPrierašas: kalboms, kurių dialogas neaptarnauja, bus taikomi numatytieji dialogo kalbos ištekliai.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	lt	Naujas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	lt	Naudojamas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	lt	Leidimų skaičius:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	lt	Stabdos taškai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	lt	Tvarkyti stabdos taškus				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	lt	Makrokomandos:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	lt	Makrokomandos pavadinimas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	lt	Makrokomanda iš				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	lt	Saugoti makrokomandą				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	lt	Aprašas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	lt	Vykdyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	lt	Priskirti...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	lt	Taisyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	lt	Nauja biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	lt	Naujas modulis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	lt	Tvarkytuvė...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	lt	„%PRODUCTNAME Basic“ makrokomandos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	lt	Makrokomanda				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	lt	Naujas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	lt	Pasirinkti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	lt	Vykdyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	lt	Saugoti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	lt	Moduliai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	lt	Dialogai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	lt	Bibliotekos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	lt	„%PRODUCTNAME Basic“ makrokomandų tvarkytuvė				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	lt	Modulis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	lt	Taisyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	lt	Naujas...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	lt	Naujas...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	lt	Dialogas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	lt	Taisyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	lt	Naujas...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	lt	Naujas...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	lt	Vieta				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	lt	Biblioteka				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	lt	Taisyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	lt	Slaptažodis...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	lt	Naujas...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	lt	Importuoti...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	lt	Eksportuoti...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	lt	Trinti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	lt	Veikimo nuostatos				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	lt	Terpti kaip nuorodą (tik skaitymui)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	lt	Pakeisti esančias bibliotekas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	lt	Pavadinimas:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	lt	Eksportuoti kaip plėtinį				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	lt	Eksportuoti kaip „BASIC“ biblioteką				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	lt	Eksportuoti „Basic“ biblioteką				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	lt	Eksportuoti biblioteką kaip plėtinį				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	lt	Eksportuoti kaip „BASIC“ biblioteką				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	lt	Plėtinys				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	lt	Aprašas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	lt	Žinyno informacija				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	lt	Žinyno atpažininklis				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	lt	Žinyno bylos pavadinimas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	lt	Aprašas				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	lt	Rodyti				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	lt	Objektai				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	lt	Objektų medis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	lt	rašinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	lt	skaičiuotė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	lt	pranešimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	lt	brėžinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	lt	duomenynas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	lt	HTML dokumentas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	lt	XML formos dokumentas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	lt	išeitinis dokumentas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	lt	sprendinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	lt	etiketė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	lt	vizitinė kortelė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	lt	ruošinys arba dokumentas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	lt	Laiško...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	lt	Faksogramos...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	lt	Darbotvarkės...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	lt	Pranešimo...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	lt	Tinklalapio...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	lt	Dokumentų keitiklio...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	lt	Eurovaliutų keitiklio...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	lt	Adresų duomenų šaltinio...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	lt	Asmeninė adresų knygelė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	lt	Sukaupti adresai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	lt	Rodyti vardą				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	lt	Slapyvardis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	lt	El. paštas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	lt	El. paštas (2)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	lt	Laiško formuotė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	lt	Tel. (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	lt	Tel. (namų)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	lt	Faksas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	lt	Pranešimų gaviklis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	lt	Mob. tel.				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	lt	Adresas 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	lt	Adresas 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	lt	Apskritis, rajonas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	lt	Pašto kodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	lt	Å alis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	lt	Darbo adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	lt	Darbo adresas 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	lt	Miestas (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	lt	Apskritis, rajonas (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	lt	Pašto kodas (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	lt	Å alis (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	lt	Pareigos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	lt	Skyrius				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	lt	Įstaiga				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	lt	Tinklalapis (darbo)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	lt	Tinklalapis (asmeninis)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	lt	Gimimo metai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	lt	Gimimo mėnuo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	lt	Gimimo diena				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	lt	Naudotojo 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	lt	Naudotojo 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	lt	Naudotojo 3				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	lt	Naudotojo 4				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	lt	Pastabos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	lt	Taisyti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	lt	Atversti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	lt	Savybės...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	lt	Saugoti kopiją kaip...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ skaičiuotė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ diagrama				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ brėžinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ pranešimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ sprendinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	lt	„%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION“ rašinys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	lt	Smėlio spalva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	lt	Šviesiai mėlyna				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	lt	Å viesiai pilka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	lt	Tamsus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	lt	Oranžinė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	lt	Ledo spalva				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	lt	Pilka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	lt	Vanduo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	lt	Raudona				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	lt	Violetinė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	lt	Atitaikyta projektoriui				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	lt	Atitaikyta ekranui (mažiausias bylos dydis)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	lt	Atitaikyta projektoriui				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	lt	Atitaikyta spausdinimui				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	lt	Ankstesnis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	lt	Tolesnis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	lt	Skaidrės				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	lt	Žinynas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	lt	Mastelis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	lt	Užversti				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	lt	Kairysis pelės klavišas, rodykles dešinėn arba žemyn, tarpo, tolesnio puslapio, įvedimo klavišai, „N“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	lt	Tolesnė skaidrė arba puošmena				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	lt	Dešinysis pelės klavišas, rodyklės kairėn arba aukštyn, ankstesnio puslapio, naikinimo klavišai, „P“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	lt	Ankstesnė skaidrė arba puošmena				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	lt	Pradžia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	lt	Pirmoji skaidrė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	lt	Pabaiga				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	lt	Paskutinioji skaidrė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	lt	Alt+Psl ↑				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	lt	Ankstesnė skaidrė be puošmenų				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	lt	Alt+Psl ↓				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	lt	Tolesnė skaidrė be puošmenų				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	lt	„B“, „.“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	lt	Juodas arba nejuodas ekranas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	lt	„W“, „,“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	lt	Baltas arba nebaltas ekranas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	lt	Gr, „-“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	lt	Baigti skaidrių rodymą				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	lt	Įvesti skaičių				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	lt	Atversti tą skaidrę				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	lt	„G“, „S“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	lt	Didinti arba mažinti prierašų šriftą				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	lt	„A“, „Z“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	lt	Slinkti prierašus aukštyn arba žemyn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	lt	„H“, „L“				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	lt	Perkelti prierašų stogelio ženklą užnugario arba priekio link				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	lt	Vald+1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	lt	Rodyti rodytojo pultą				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	lt	Vald+2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	lt	Rodyti pranešimo prierašus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	lt	Vald+3				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	lt	Rodyti skaidrių apžvalgą				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	lt	-				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	lt	Spustelėję, baigsite rodymą...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	lt	Dabartinė skaidrė (pabaiga)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	lt	Tolesnė skaidrė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	lt	Skaidrių apžvalga				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	lt	Žinynas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	lt	Rodytojo pultas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	lt	Informacija apie dabartinę skaidrę				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	lt	Rodytojo prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	lt	Tarnybiniai duomenys				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	lt	Kategorijos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	lt	KategorID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	lt	KategorID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	lt	KategorijosPavadinimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	lt	KategPavad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	lt	Gaminiai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	lt	ProduktoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	lt	ProduktoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	lt	ProduktoPavadinimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	lt	ProdPav				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	lt	ProduktoAprašas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	lt	ProdApr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	lt	KategorID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	lt	KategorID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	lt	TiekėjoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	lt	TiekėjoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	lt	SerijosNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	lt	SerijosNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	lt	EsamasKiekis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	lt	EsamKiek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	lt	UžsakytasKiekis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	lt	UžsakKiek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	lt	VienetKain				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	lt	VienetKain				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	lt	PakartotinasUžsakymas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	lt	PakartUžs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	lt	Nutrauktas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	lt	Nutr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	lt	PristTerminas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	lt	PristTerminas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	lt	Tiekėjai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	lt	TiekėjoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	lt	TiekėjoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	lt	TiekėjoPavadinimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	lt	TiekPavad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	lt	KontaktinisAsmuo				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	lt	KontaktAsm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	lt	KontaktųVardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	lt	KontVard				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	lt	ApskritisRajonas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	lt	ApskrRaj				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	lt	Å alis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	lt	Å al				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	lt	TelefonoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	lt	TelNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	lt	FaksoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	lt	FaksNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	lt	MokėjimoTerminas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	lt	MokTerm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	lt	ElPaštoAdresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	lt	ElPaštas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	lt	PaštoGrupė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	lt	PaštoGrupėsID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	lt	PaštoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	lt	Priešdėlis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	lt	Priešdėlis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	lt	VidurinisVardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	lt	VidurinisVardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	lt	Priesaga				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	lt	Priesaga				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	lt	Pareigos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	lt	Pareigos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	lt	ĮstaigosPavadinimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	lt	ĮstPavad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	lt	ApskritisRajonas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	lt	ApskrRaj				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	lt	Å alis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	lt	Å al				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	lt	TelefonoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	lt	TelNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	lt	FaksoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	lt	FaksNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	lt	MobilausTelefonoNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	lt	MobTelNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	lt	ElPaštoAdresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	lt	ElPaštas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	lt	GimimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	lt	GimimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	lt	Tautybė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	lt	Tautybė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	lt	AtnaujinimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	lt	AtnaujData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	lt	ĮstojData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	lt	ĮstojData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	lt	NarioBÅ«sena				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	lt	NarioBÅ«s				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	lt	UžstatoDydis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	lt	Užstat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	lt	UžstatoMokėjimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	lt	UžtatDat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	lt	MokesDydis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	lt	MokesDydis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	lt	MokesčiųMokėjimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	lt	MokData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	lt	Nuotrauka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	lt	Nuotrauka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	lt	Kontaktai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	lt	KontaktųID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	lt	KontaktųID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	lt	Pareigos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	lt	Pareigos				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	lt	ApskritisRajonas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	lt	ApskrRaj				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	lt	Å alis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	lt	Å al				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	lt	TelefonoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	lt	TelNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	lt	FaksoNumeris				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	lt	FaksNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	lt	MobilausTelefonoNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	lt	MobTelNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	lt	ElPaštoAdresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	lt	ElPaštas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	lt	Sveikinim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	lt	Sveikinim				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	lt	GimimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	lt	GimimoData				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	lt	KontaktųTipoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	lt	KontTipID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	lt	ŠeiminėPadėtis				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	lt	ŠeimPadėt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	lt	SutuokVard				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	lt	SutuokVard				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	lt	SutuoktinioInteresai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	lt	SutuoktInt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	lt	KontaktųInteresai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	lt	KontaktInt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	lt	VaikųVardai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	lt	VaikVard				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	lt	Nuotrauka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	lt	Nuotrauka				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	lt	Prierašai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	lt	Klientai				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	lt	KlientoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	lt	KlientoID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	lt	KompanijosPavadinimas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	lt	KompPavad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	lt	Vardas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	lt	Pavardė				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	lt	Skyrius				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	lt	Skyrius				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	lt	Adresas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	lt	Miestas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	lt	PaštoKodas				20130618 17:22:18

[... 145055 lines stripped ...]


Mime
View raw message