openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1847882 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
Date Sat, 01 Dec 2018 07:41:17 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1847882&r1=1847881&r2=1847882&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Sat Dec 1 07:41:17 2018
@@ -1,72766 +1,72848 @@
-#
-#  ####  ###   #  #  ###  #####  ##### ####  ##### ##### 
-#  #  # #  #  ## # #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # # # #  #  #   ###  #  #  #   #  
-#  #  # #  #  # ## #  #  #   #   #  #  #   #  
-#  ####  ###   #  #  ###   #   ##### ####  #####  #  
-#
-#  DO NOT EDIT! This file will be overwritten by localisation process
-#
-#**************************************************************
-# 
-# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-# distributed with this work for additional information
-# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-# "License"); you may not use this file except in compliance
-# with the License. You may obtain a copy of the License at
-# 
-#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-# 
-# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-# software distributed under the License is distributed on an
-# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-# KIND, either express or implied. See the License for the
-# specific language governing permissions and limitations
-# under the License.
-# 
-#**************************************************************
-
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	nl	Eigenschappen: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	nl	Geen besturingselement				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	nl	Meervoudige selectie				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	nl	Beschikbare talen				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	nl	Toevoegen...				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	nl	Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	nl	Standaard				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	nl	Als de gebruikersinterface niet in een bepaalde taal gelokaliseerd is, wordt de standaardtaal gebruikt. Verder worden alle tekenreeksen van de standaardtaal naar resources van nieuw toegevoegde talen gekopieerd.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	nl	~Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	nl	[Standaardtaal]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	nl	<Klik op 'Toevoegen' om taalresources te maken>				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	nl	Gebruikersinterfacetalen beheren [$1]				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	nl	U staat op het punt om alle hulpmiddelen voor de geselecteerde taal/talen te verwijderen. Alle teksten van de gebruikersinterface voor deze taal/talen zullen worden verwijderd.\n\nWilt u de hulpmiddelen voor de geselecteerde taal/talen verwijderen?			Taalresources verwijderen	20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	nl	Standaardtaal				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	nl	Selecteer een taal om de standaardtaal voor de gebruikersinterface op te geven. Alle tekenreeksen die momenteel aanwezig zijn, worden toegewezen aan de resources die voor de geselecteerde taal gemaakt zijn.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	nl	Gebruikersinterfacetalen toevoegen				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	nl	Beschikbare talen				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	nl	Selecteer de talen die moeten worden toegevoegd. De resources voor deze talen worden in de bibliotheek aangemaakt. Tekenreeksen van de huidige standaard gebruikersinterfacetaal worden standaard naar deze nieuwe resources gekopieerd.				20130618 17:22:18
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	nl	Standaard gebruikersinterfacetaal instellen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	nl	Afdrukbereik				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	nl	Alle ~pagina's				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	nl	Pa~gina's				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	nl	<Alles>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	nl	< Geen module >				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	nl	Wachtwoord niet juist				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	nl	Laden				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	nl	Opslaan				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	nl	De brontekst is te lang en kan niet worden opgeslagen of gecompileerd.\nWis enkele opmerkingen of verplaats enkele methodes naar een andere module.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	nl	Fout bij openen van bestand				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	nl	Fout bij laden van bibliotheek				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	nl	Het bestand bevat geen BASIC-bibliotheken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	nl	Ongeldige aanduiding				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	nl	De naam van een bibliotheek mag maximaal 30 tekens lang zijn.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	nl	Geen toegang tot macro's van andere documenten.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	nl	Deze bibliotheek is alleen-lezen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	nl	'XX' kan niet worden vervangen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	nl	Het is niet mogelijk 'XX' toe te voegen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	nl	'XX' is niet toegevoegd.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	nl	Wachtwoord opgeven voor 'XX'				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	nl	Naam bestaat reeds				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	nl	(Ondertekend)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	nl	Er bestaat reeds een object met deze naam				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	nl	Bestand XX bestaat reeds				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	nl	Vanwege veiligheidsredenen kan deze macro niet worden uitgevoerd.\n\nZie de beveiligingsinstellingen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	nl	Compileerfout: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	nl	Runtime-fout: #				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	nl	Zoekbegrip niet gevonden				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	nl	Er is tot aan de laatste module gezocht. Wilt u het zoeken voortzetten vanaf de eerste module?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	nl	Zoekbegrip XX keer vervangen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	nl	Het bestand kon niet worden gelezen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	nl	Het bestand kon niet worden opgeslagen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	nl	De naam van de standaardbibliotheek kan niet worden gewijzigd.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	nl	De naam van een bibliotheek met een verwijzing kan niet worden gewijzigd.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	nl	De standaardbibliotheek kan niet worden gedeactiveerd				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	nl	Brontekst maken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	nl	Bestandsnaam:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	nl	Bibliotheken importeren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	nl	Wilt u de macro XX verwijderen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	nl	Wilt u het dialoogvenster XX verwijderen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	nl	Wilt u de bibliotheek XX verwijderen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	nl	Wilt u de verwijzing naar de bibliotheek XX verwijderen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	nl	Wilt u de module XX verwijderen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	nl	Object of methode niet gevonden				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	nl	BASIC				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	nl	Rg				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	nl	Kolom				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	nl	Document				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	nl	Macrobalk				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	nl	Het venster kan niet worden gesloten \ntijdens het uitvoeren van het BASIC-programma.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	nl	De standaardbibliotheek kan niet worden vervangen.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	nl	Verwijzing naar ' XX' niet mogelijk.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	nl	Controle				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	nl	Variabele				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	nl	Waarde				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	nl	Type				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	nl	Aanroepen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	nl	BASIC initialiseren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	nl	Module				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	nl	Dialoogvenster				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	nl	Bibliotheek				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	nl	Nieuwe bibliotheek				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	nl	Nieuwe module				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	nl	Nieuw dialoogvenster				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	nl	Alles				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	nl	Pagina				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	nl	Er moet een naam worden ingevuld.				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	nl	U moet uw programma na deze wijziging opnieuw opstarten.\nDoorgaan?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	nl	Wilt u de tekst in alle actieve modules vervangen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	nl	-		Controle verwijderen		20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	nl	Controle:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	nl	Aanroepen: 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	nl	Mijn macro's				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	nl	Mijn Dialoogvensters				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	nl	Mijn macro's en dialoogvensters				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	nl	%PRODUCTNAME-macro's				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	nl	%PRODUCTNAME-dialoogvensters				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	nl	%PRODUCTNAME-macro's en -dialoogvensters				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	nl	Actief				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	nl	Eigenschappen...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	nl	Eigenschappen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	nl	Onderbrekingspunten beheren...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	nl	Onderbrekingspunten beheren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	nl	BASIC-module				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	nl	BASIC-dialoog				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	nl	Invoegen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	nl	Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	nl	Naam wijzigen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	nl	Verbergen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	nl	Modules...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	nl	Eigenschappen...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	nl	Wilt u de macro XX vervangen?				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	nl	<Niet gelokaliseerd>				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	nl	[Standaardtaal]				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	nl	Documentobjecten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	nl	Formulieren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	nl	Modules				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	nl	Klassemodules				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	nl	Naam wijzigen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	nl	Vervangen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	nl	Dialoogvenster importeren - Naam al in gebruik				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	nl	De bibliotheek bevat al een dialoogvenster met de naam:\n\n$(ARG1)\n\nWijzig de naam van het dialoogvenster om het huidige dialoogvenster te behouden of het bestaande dialoogvenster te vervangen.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	nl	Toevoegen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	nl	Weglaten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	nl	Dialoogvenster importeren - Verschillende talen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	nl	Het dialoogvenster dat moet worden geïmporteerd ondersteunt andere talen dan de doelbibliotheek.\n\nVoeg deze talen toe aan de bibliotheek om aanvullende taalbronnen te behouden die door het dialoogvenster worden gegeven of laat ze weg om bij de huidige talen van de bibliotheek te blijven.\n\nOpmerking: Voor de niet door het dialoogvenster ondersteunde talen zullen de bronnen van de standaardtaal van het dialoogvenster worden gebruikt.\n 				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	nl	Nieuw				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	nl	Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	nl	Actief				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	nl	Doorloop:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	nl	Onderbrekingspunten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	nl	Onderbrekingspunten beheren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	nl	Bestaande macro's ~in:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	nl	~Macronaam				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	nl	Ma~cro uit				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	nl	M~acro opslaan in				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	nl	Be~schrijving				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	nl	~Uitvoeren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	nl	~Toewijzen...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	nl	~Bewerken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	nl	Nieuwe ~bibliotheek				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	nl	Nieuwe m~odule				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	nl	Be~heren...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	nl	%PRODUCTNAME BASIC-macro's				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	nl	Macro				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	nl	~Nieuw				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	nl	Kiezen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	nl	Uitvoeren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	nl	~Opslaan				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	nl	Modules				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	nl	Dialoogvensters				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	nl	Bibliotheken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	nl	%PRODUCTNAME BASIC-macro's beheren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	nl	M~odule				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	nl	~Bewerken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	nl	~Nieuw...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	nl	Nieuw ~dialoogvenster...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	nl	Dialoogvenster				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	nl	~Bewerken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	nl	Nieuwe ~module...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	nl	~Nieuw...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	nl	L~ocatie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	nl	Bibliothee~k				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	nl	~Bewerken				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	nl	W~achtwoord...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	nl	~Nieuw...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	nl	~Importeren...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	nl	E~xporteren...				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	nl	~Verwijderen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	nl	Opties				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	nl	Als verwijzing invoegen (alleen-lezen)				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	nl	Bestaande bibliotheken vervangen				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	nl	~Naam:				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	nl	Als ~extensie exporteren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	nl	Als BASIC-bibliotheek exporteren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	nl	BASIC-bibliotheek exporteren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	nl	Bibliotheek als extensie exporteren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	nl	Als BASIC-bibliotheek exporteren				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	nl	Extensie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	nl	Beschrijving				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	nl	Help-informatie				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	nl	Help-ID				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	nl	Help-bestandsnaam				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	nl	Beschrijving				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	nl	Weergeven				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	nl	Objecten				20130618 17:22:18
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	nl	Objectenboom				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m0	Title			0	nl	~Tekstdocument				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m1	Title			0	nl	~Werkblad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m2	Title			0	nl	~Presentatie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m3	Title			0	nl	Te~kening				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m4	Title			0	nl	Database				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m6	Title			0	nl	~HTML-document				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m7	Title			0	nl	XML-formulierdocument				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m8	Title			0	nl	Hoofddocu~ment				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m10	Title			0	nl	~Formule				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m11	Title			0	nl	Etiketten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m12	Title			0	nl	~Visitekaartjes				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.New.m14	Title			0	nl	~Sjablonen en documenten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m0	Title			0	nl	~Brief...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m1	Title			0	nl	~Fax...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m2	Title			0	nl	~Agenda...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m5	Title			0	nl	~Presentatie...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m7	Title			0	nl	~Webpagina...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m11	Title			0	nl	~Conversieprogramma voor documenten...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m12	Title			0	nl	~Euroconversie...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu	0	value	..Common.Menus.Wizard.m14	Title			0	nl	~Gegevensbron voor adressen...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	PabDescription			0	nl	Persoonlijk adresboek				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.MozillaPreferences	HisDescription			0	nl	Verzamelde adressen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FirstName			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	LastName			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	DisplayName			0	nl	Weer te geven naam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	NickName			0	nl	Bijnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PrimaryEmail			0	nl	E-mail				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	SecondEmail			0	nl	E-mail (2)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PreferMailFormat			0	nl	Mail-formaat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkPhone			0	nl	Telefoon (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomePhone			0	nl	Telefoon (privé)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	FaxNumber			0	nl	Fax				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	PagerNumber			0	nl	Pager				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	CellularNumber			0	nl	Mobiele telefoon				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress			0	nl	Adres 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeAddress2			0	nl	Adres 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCity			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeState			0	nl	Provincie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeZipCode			0	nl	Postcode (privé)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	HomeCountry			0	nl	Land				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress			0	nl	Werkadres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkAddress2			0	nl	Werkadres 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCity			0	nl	Plaats (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkState			0	nl	Provincie (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkZipCode			0	nl	Postcode (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WorkCountry			0	nl	Land (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	JobTitle			0	nl	Beroep				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Department			0	nl	Afdeling				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Company			0	nl	Bedrijf				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage1			0	nl	Webpagina (werk)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	WebPage2			0	nl	Webpagina (privé)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthYear			0	nl	Geboortejaar				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthMonth			0	nl	Geboortemaand				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	BirthDay			0	nl	Geboortedag				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom1			0	nl	Gebruikerdef. 1				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom2			0	nl	Gebruikerdef. 2				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom3			0	nl	Gebruikerdef. 3				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Custom4			0	nl	Gebruikerdef. 4				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\DataAccess.xcu	0	value	..DataAccess.DriverSettings.com.sun.star.comp.sdbc.MozabDriver.ColumnAliases	Notes			0	nl	Opmerkingen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SHOW	VerbUIName			0	nl	Be~werken				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.OPEN	VerbUIName			0	nl	~Openen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.PROPERTIES	VerbUIName			0	nl	E~igenschappen...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS	VerbUIName			0	nl	Kopie opslaan ~als...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Calc	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-werkblad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Chart	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Chart				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Draw	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-tekening				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Impress	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-presentatie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Math	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-formule				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Embedding.xcu	0	value	..Embedding.ObjectNames.Writer	ObjectUIName			0	nl	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION-tekst				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style1	Name			0	nl	Beige				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style2	Name			0	nl	Helderblauw				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style3	Name			0	nl	Lichtgrijs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style4	Name			0	nl	Donker				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style5	Name			0	nl	Oranje				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style6	Name			0	nl	IJsblauw				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style7	Name			0	nl	Grijs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style8	Name			0	nl	Water				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style9	Name			0	nl	Rood				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\FormWizard.xcu	0	value	..FormWizard.FormWizard.Styles.style10	Name			0	nl	Violet				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.LastUsedSettings	Name			0	nl	Optimaal voor projector				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template1	Name			0	nl	Geoptimaliseerd scherm (kleinste bestandsgrootte)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template2	Name			0	nl	Optimaal voor projector				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\Impress.xcu	0	value	..Impress.PresentationMinimizer.Settings.Templates.template3	Name			0	nl	Optimaal voor afdrukken				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	nl	Vorige				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.b.Normal	Text			0	nl	Volgende				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.c.Normal	Text			0	nl	Opmerkingen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.d.Normal	Text			0	nl	Dia's				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.ToolBar.Entries.l.Normal	Text			0	nl	Help				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.ToolBars.NotesToolBar.Entries.a.Normal	Text			0	nl	In-/uitzoomen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.SlideSorterCloser	Text			0	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.NotesViewCloser	Text			0	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.Buttons.HelpViewCloser	Text			0	nl	Sluiten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Left			0	nl	Linksklikken, pijl naar rechts of naar beneden, spatiebalk, PageDown, enter, return, 'N'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.a	Right			0	nl	Volgende dia of volgend effect				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Left			0	nl	Rechtsklikken, pijl naar links of naar boven, PageUp, backspace, 'P'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.b	Right			0	nl	Vorige dia of vorig effect				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.c	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Left			0	nl	Start				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.d	Right			0	nl	Eerste dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Left			0	nl	Einde				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.e	Right			0	nl	Laatste dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.f	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Left			0	nl	Alt-PageUp				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.g	Right			0	nl	Vorige dia zonder effecten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Left			0	nl	Alt-PageDown				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.h	Right			0	nl	Volgende dia zonder effecten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.i	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Left			0	nl	'B', '.'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.j	Right			0	nl	Maakt scherm zwart of heft dat op				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Left			0	nl	'W', ','				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.k	Right			0	nl	Maakt scherm wit of heft dat op				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.l	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Left			0	nl	Esc, '-'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.m	Right			0	nl	Einde presentatie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.n	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Left			0	nl	Getal gevolgd door Enter				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.o	Right			0	nl	Ga naar die dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.p	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Left			0	nl	'G', 'S'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.q	Right			0	nl	Lettertype voor notities vergroten/verkleinen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Left			0	nl	'A', 'Z'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.r	Right			0	nl	Notities naar boven/beneden schuiven				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Left			0	nl	'H', 'L'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.s	Right			0	nl	Verplaats de pijl in de notitieweergave vooruit/achteruit				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Left			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.t	Right			0	nl	 				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Left			0	nl	Ctrl-'1'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.u	Right			0	nl	Geeft de Presenter Console weer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Left			0	nl	Ctrl-'2'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.v	Right			0	nl	Geeft de opmerkingen voor de presentatie weer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Left			0	nl	Ctrl-'3'				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.PresenterScreenSettings.HelpView.HelpStrings.w	Right			0	nl	Geeft het dia-overzicht weer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	Title			0	nl	Huidige dia (%CURRENT_SLIDE_NUMBER% van %SLIDE_COUNT%)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview	AccessibleTitle			0	nl	Huidige dia, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% van %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationText	String			0	nl	Klik om de presentatie af te sluiten...				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.CurrentSlidePreview.Strings.ClickToExitPresentationTitle	String			0	nl	Huidige dia (einde)				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NextSlidePreview	Title			0	nl	Volgende dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.NotesView	Title			0	nl	Opmerkingen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.SlideSorter	AccessibleTitle			0	nl	Dia-overzicht, %CURRENT_SLIDE_NAME%, %CURRENT_SLIDE_NUMBER% van %SLIDE_COUNT%				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Views.HelpView	Title			0	nl	Help				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Console	String			0	nl	Presentatieconsole				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Preview	String			0	nl	Info over huidige dia				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\PresenterScreen.xcu	0	value	..PresenterScreen.Presenter.Accessibility.Notes	String			0	nl	Notities voor de presentatie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business	Name			0	nl	Zaak				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories	Name			0	nl	Categorieën				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	Name			0	nl	CategorieID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID	ShortName			0	nl	CategorieID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	Name			0	nl	Categorienaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname	ShortName			0	nl	Categnm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products	Name			0	nl	Producten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	Name			0	nl	ProductID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID	ShortName			0	nl	ProductID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	Name			0	nl	Productnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname	ShortName			0	nl	Prodnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	Name			0	nl	Productbeschrijving				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription	ShortName			0	nl	Prodbeschr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	Name			0	nl	CategorieID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID	ShortName			0	nl	CategorieID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	Name			0	nl	LeverancierID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID	ShortName			0	nl	LeverancierID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	Name			0	nl	Serienummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber	ShortName			0	nl	Serienr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	Name			0	nl	StuksInVoorraad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock	ShortName			0	nl	StuksVoorraad				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	Name			0	nl	StuksBesteld				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder	ShortName			0	nl	StuksBest				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	Name			0	nl	Stuksprijs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice	ShortName			0	nl	Stuksprijs				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	Name			0	nl	Herbestelniveau				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel	ShortName			0	nl	HBniveau				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	Name			0	nl	UitProductieGenomen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued	ShortName			0	nl	UitProd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	Name			0	nl	Aanlooptijd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime	ShortName			0	nl	Aanltijd				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers	Name			0	nl	Leveranciers				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	Name			0	nl	LeverancierID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID	ShortName			0	nl	LevID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	Name			0	nl	Leveranciernaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername	ShortName			0	nl	Levnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	Name			0	nl	Contactnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname	ShortName			0	nl	Contactnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	Name			0	nl	ContactAanspreektitel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle	ShortName			0	nl	Contcttitl				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	Name			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address	ShortName			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	Name			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city	ShortName			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	Name			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode	ShortName			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	Name			0	nl	StaatOfProvincie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	nl	StaatProvi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	Name			0	nl	LandOfRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion	ShortName			0	nl	LandRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	Name			0	nl	Telefoonnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber	ShortName			0	nl	Telfnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	Name			0	nl	Faxnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber	ShortName			0	nl	Faxnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	Name			0	nl	Betalingsvoorwaarden				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms	ShortName			0	nl	Betalingsvrwrdn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	Name			0	nl	E-mailadres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress	ShortName			0	nl	E-mailadr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	Name			0	nl	Notities				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes	ShortName			0	nl	Notities				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist	Name			0	nl	Verzendlijst				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	Name			0	nl	VerzendlijstID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID	ShortName			0	nl	MailingID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	Name			0	nl	Voorvoegsel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix	ShortName			0	nl	Voorvoegsel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	Name			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname	ShortName			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	Name			0	nl	TweedeNaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename	ShortName			0	nl	TweedeNaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	Name			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame	ShortName			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	Name			0	nl	Achtervoegsel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix	ShortName			0	nl	Achtervoegsel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	Name			0	nl	Titel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title	ShortName			0	nl	Titel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	Name			0	nl	Organisatienaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname	ShortName			0	nl	Orgnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	Name			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address	ShortName			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	Name			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city	ShortName			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	Name			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode	ShortName			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	Name			0	nl	StaatOfProvincie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince	ShortName			0	nl	StaatProvi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	Name			0	nl	LandOfRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion	ShortName			0	nl	LandRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	Name			0	nl	Telefoonnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber	ShortName			0	nl	Telfnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	Name			0	nl	Faxnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber	ShortName			0	nl	Faxnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	Name			0	nl	MobielNummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber	ShortName			0	nl	MobielNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	Name			0	nl	E-mailadres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress	ShortName			0	nl	EmailAdr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	Name			0	nl	Geboortedatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate	ShortName			0	nl	Geboortedatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	Name			0	nl	Nationaliteit				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality	ShortName			0	nl	Nationaliteit				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	Name			0	nl	DatumBijgewerkt				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated	ShortName			0	nl	DatumBijgew				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	Name			0	nl	DatumAanmelding				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined	ShortName			0	nl	DatumAanmelding				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	Name			0	nl	Lidmaatschapsstatus				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus	ShortName			0	nl	Lidmstat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	Name			0	nl	Bijdragebedrag				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount	ShortName			0	nl	Bijdrbedrg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	Name			0	nl	BijdrageBetaaldDatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate	ShortName			0	nl	BijdrBtDtm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	Name			0	nl	Contributiebedrag				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount	ShortName			0	nl	Contrbedr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	Name			0	nl	ContrBetaaldDatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate	ShortName			0	nl	ContBtDtm				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	Name			0	nl	Foto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo	ShortName			0	nl	Foto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	Name			0	nl	Notities				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes	ShortName			0	nl	Not.				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts	Name			0	nl	Contacten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	Name			0	nl	ContactID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID	ShortName			0	nl	ContactID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	Name			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname	ShortName			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	Name			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname	ShortName			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	Name			0	nl	Titel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title	ShortName			0	nl	Titel				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	Name			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address	ShortName			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	Name			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city	ShortName			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	Name			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode	ShortName			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	Name			0	nl	StaatOfProvincie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince	ShortName			0	nl	StaatProvi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	Name			0	nl	LandOfRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion	ShortName			0	nl	LandReg				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	Name			0	nl	Telefoonnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber	ShortName			0	nl	Telfnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	Name			0	nl	Faxnummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber	ShortName			0	nl	Faxnr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	Name			0	nl	MobielNummer				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber	ShortName			0	nl	MobielNr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	Name			0	nl	E-mailadres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress	ShortName			0	nl	Emailadr				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	Name			0	nl	Aanhef				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation	ShortName			0	nl	Aanhef				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	Name			0	nl	Geboortedatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate	ShortName			0	nl	Geboortedatum				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	Name			0	nl	ContacttypeID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID	ShortName			0	nl	CntcttypID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	Name			0	nl	BurgerlijkeStaat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus	ShortName			0	nl	BurgStaat				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	Name			0	nl	PartnerNaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename	ShortName			0	nl	PartnerNaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	Name			0	nl	InteressesPartner				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests	ShortName			0	nl	IntrPartn				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	Name			0	nl	InteressesContact				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests	ShortName			0	nl	IntrCntct				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	Name			0	nl	KinderenNamen				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames	ShortName			0	nl	KindNaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	Name			0	nl	Foto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo	ShortName			0	nl	Foto				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	Name			0	nl	Notities				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes	ShortName			0	nl	Not.				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers	Name			0	nl	Klanten				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	Name			0	nl	KlantID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID	ShortName			0	nl	KlantID				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	Name			0	nl	Bedrijfsnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname	ShortName			0	nl	Bedrnaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	Name			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname	ShortName			0	nl	Voornaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	Name			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname	ShortName			0	nl	Achternaam				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	Name			0	nl	Afdeling				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department	ShortName			0	nl	Afdeling				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	Name			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address	ShortName			0	nl	Adres				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	Name			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city	ShortName			0	nl	Plaats				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	Name			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode	ShortName			0	nl	Postcode				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	Name			0	nl	StaatOfProvincie				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince	ShortName			0	nl	StaatProvi				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion	Name			0	nl	LandOfRegion				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion	ShortName			0	nl	LandRegio				20130618 17:22:18
-officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\TableWizard.xcu	0	value	..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.phonenumber	Name			0	nl	Telefoonnummer				20130618 17:22:18

[... 145054 lines stripped ...]


Mime
View raw message