openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1846911 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Mon, 19 Nov 2018 15:50:47 GMT
Author: astepukonis
Date: Mon Nov 19 15:50:47 2018
New Revision: 1846911

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1846911&view=rev
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1846911&r1=1846910&r2=1846911&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Mon Nov 19 15:50:47 2018
@@ -53,7 +53,7 @@ Laisvųjų ir atvirųjų rašt
 
 „Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:
 
-- pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų forma pasirinkęs
[OASIS][6] [atvirojo dokumento formą][7] (ISO/IEC 26300).
+- pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidiniu bylų formatu pasirinkęs
[OASIS][6] [atvirojo dokumento formatą][7] (ISO/IEC 26300).
 
 ### [Sužinoti daugiau][8] arba [išmėginti dabar][1]!
 Mime
View raw message