openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1023190 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/et/index.html content/lv/index.html
Date Tue, 02 Jan 2018 23:53:00 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jan 2 23:53:00 2018
New Revision: 1023190

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lv/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 2 23:53:00 2018
@@ -1 +1 @@
-1819913
+1819914

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 2 23:53:00 2018
@@ -1 +1 @@
-1819913
+1819914

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/et/index.html Tue Jan 2 23:53:00 2018
@@ -6,7 +6,7 @@
 	<!-- Begin Estonian header -->
 	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="et.css"/>
 	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
-	<title>OpenOffice.org Eesti</title>
+	<title>Apache OpenOffice Eesti</title>
 	<!-- End Estonian header -->
 
 <!--#include virtual="/scripts/google-analytics.js" --> 
@@ -35,11 +35,11 @@
 
 <h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice 4.1.5 into Estonian!</h2>
 	<p>
-		This note is in English because we have no one to translate it into your language. We
would be happy to make Apache OpenOffice 4.1.5 available in Estonian, 
-		but we need help completing the translation of the user interface. 
+		This note is in English because we have no one to translate it into your language. We would
be happy to make Apache OpenOffice 4.1.5 available in Estonian, 
+		but we need help completing the translation of the user interface.
 	</p>
 	<p>
-		If you are interested in helping translate, please review <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">this
information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
+		If you are interested in helping translate, please review <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">this
information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
 		if you want to volunteer or if you have questions.
 	</p>
 	<hr>		

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lv/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lv/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lv/index.html Tue Jan 2 23:53:00 2018
@@ -29,11 +29,11 @@
 
 <h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice into Latvian!</h2>
 	<p>
-		This note is in English because we have no one to translate it into your language. We
would be happy to make Apache OpenOffice 4.0 available in Latvian, but we need help 
-		completing the translation of the user interface. We need a volunteer or two who can help
us translate. 
+		This note is in English because we have no one to translate it into your language. We would
be happy to make Apache OpenOffice 4.1.5 available in Latvian, but we need help 
+		completing the translation of the user interface. We need a volunteer or two who can help
us translate.
 	</p>
 	<p>
-		If you are interested in helping translate, please review <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html">this
information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
+		If you are interested in helping translate, please review <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">this
information</a>. You can send a note to our mailing list, L10N@openoffice.apache.org,
 		if you want to volunteer or if you have questions.
 	</p>
 	<hr>		
@@ -51,12 +51,12 @@
 "Izveidot vadošu starptautisku biroja programmu paketi, kas darbotos uz visām pamata
platformām
 un piedāvātu visu funkcionalitāti un datus, izmantojot atvērtu komponenšu
bāzētu API un XML bāzētu failu formātu."
 </p>
-<p><b>OpenOffice.org </b> ir arī <i>produkts</i>, kas tiek
izstrādāts šajā kontekstā. Tā ir bezmaksas biroja programmu pakete. Tā
satur moduļus teksta apstrādei, elektroniskām tabulām, vektoru grafikai, HTML
labošanai un prezentācijai.
+<p><b>OpenOffice.org </b> ir arī <i>produkts</i>, kas tiek
izstrādāts šajā kontekstā. Tā ir bezmaksas biroja programmu pakete. Tā
satur moduļus teksta apstrādei, elektroniskām tabulām, vektoru grafikai, HTML
labošanai un prezentācijai.
 Pēc funkcionalitātes un darbības veida tā ir salīdzināma ar pazīstamām
(maksas) biroja pakotnēm, un noteikti ir uzskatāma kā alternatīva.
-Tā ir pieejama bez maksas, tādēļ ir vienkārši pielāgojama katra vajadzībām.
 Katrā ziņā, pēdējās versijas ir pierādījušās kā ļoti
piemērotas dažādiem (piemēram, mājas) lietojumiem.
+Tā ir pieejama bez maksas, tādēļ ir vienkārši pielāgojama katra vajadzībām.
Katrā ziņā, pēdējās versijas ir pierādījušās kā ļoti piemērotas
dažādiem (piemēram, mājas) lietojumiem.
 </p>
 
-<p><b>Lang/lv</b> ir OpenOffice.org apakšprojekts, kura ietvaros cenšamies
panākt projekta un arī produkta lielāku pieejamību Latvijas sabiedrībai.</p>
+<p><b>Lang/lv</b> ir OpenOffice.org apakšprojekts, kura ietvaros cenšamies
panākt projekta un arī produkta lielāku pieejamību Latvijas sabiedrībai.</p>
 <p>Ar LV/NL projektā mēs pievēršam īpašu uzmanību tiem OpenOffice.org
aspektiem, kuri ir svarīgi latviski runājošiem:
 <UL TYPE=DISC>
 <LI>Informācija latviešu valodā (tīmekļa lapas un dokumentācija).</LI>
@@ -68,7 +68,7 @@ Tā ir pieejama bez maksas, tādē
 </UL>
 </p>
 <p>Lang/lv ir OpenOffice.org papildinājums nevis tā aizvietotājs. Tāpēc
jūs šeit atradīsiet vairākas saites uz šī projekta angliskajām lapām.</p>
-<p><b>Navigācija:</b> Labajā pusē ir saites uz Latvijas apakšprojekta
lapām. Kreisajā pusē atrodas saites uz globālām OpenOffice.org lapām<br>
+<p><b>Navigācija:</b> Labajā pusē ir saites uz Latvijas apakšprojekta
lapām. Kreisajā pusē atrodas saites uz globālām OpenOffice.org lapām<br>
 <p>&nbsp;</p>
 <p>&nbsp;</p>
 Mime
View raw message