openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mar...@apache.org
Subject svn commit: r1819667 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
Date Sat, 30 Dec 2017 18:46:24 GMT
Author: marcus
Date: Sat Dec 30 18:46:24 2017
New Revision: 1819667

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1819667&view=rev
Log:
Deleted a reference for the deprecated 'other.html' webpage.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html?rev=1819667&r1=1819666&r2=1819667&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Sat Dec 30 18:46:24 2017
@@ -20,9 +20,6 @@
 			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.5, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
 			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.5 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="https://www.openoffice.org/nl/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
-			<p>Voor meer keuze kun je ook naar de <a href="https://www.openoffice.org/download/other.html">overzichtspagina
voor downloaden</a> en daar de variant
-				van besturingssysteem en taal kiezen die je wilt. 
-			</p>
 		<hr>
 		</td> <!-- end of the content pane
 Mime
View raw message