openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1814070 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
Date Thu, 02 Nov 2017 12:59:51 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Nov 2 12:59:51 2017
New Revision: 1814070

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1814070&view=rev
Log:
Reverted to the previous order of languages.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js?rev=1814070&r1=1814069&r2=1814070&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js Thu Nov 2 12:59:51
2017
@@ -41,47 +41,47 @@ l10n.dl_green_box_select_box_os_values
 						  "Daugiau platformų arba operacinių sistemų" ];
 
 // l10n.dl_green_box_select_box_language_values = [ "" ];
-l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "Anglų (JAV)",
-						  "Anglų (JK)",
-							"Astūrų",
+l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "Astūrų",
 						  "Baskų",
 						  "Bulgarų",
+              "Katalonų",
+              "Valensų (AVL)",
+              "Valensų (RACV)",
+						  "Kinų (supaprastinta)",
+						  "Kinų (tradicinė)",
 						  "Čekų",
 						  "Danų",
+						  "Olandų",
+						  "Anglų (JK)",
+						  "Anglų (JAV)",
+						  "Suomių",
+						  "Prancūzų",
 						  "Galų",
+						  "Vokiečių",
 						  "Graikų",
 						  "Hebrajų",
 						  "Hindi",
-						  "Ispanų",
+						  "Vengrų",
 						  "Italų",
 						  "Japonų",
-              "Katalonų",
-						  "Kinų (supaprastinta)",
-						  "Kinų (tradicinė)",
 						  "Kmerų",
 						  "Korėjiečių",
-						  "Lenkų",
 						  "Lietuvių",
 						  "Norvegų (Bokmål)",
-						  "Olandų",
+						  "Lenkų",
 						  "Portugalų (Brazilija)",
 						  "Portugalų (Portugalija)",
-						  "Prancūzų",
 						  "Rusų",
+						  "Škotų (gėlų)",
 						  "Serbų (kirilica)",
 						  "Slovakų",
 						  "Slovėnų",
-						  "Suomių",
-						  "Škotų (gėlų)",
+						  "Ispanų",
 						  "Švedų",
-						  "Tajų",
 						  "Tamilų",
+						  "Tajų",
 						  "Turkų",
-              "Valensų (AVL)",
-              "Valensų (RACV)",
-						  "Vengrų",
-						  "Vietnamiečių",
-						  "Vokiečių" ];
+						  "Vietnamiečių" ];
 
 // l10n.dl_green_box_select_box_version_values = [ "" ];
 l10n.dl_green_box_select_box_version_values	= [ "4.1.4",Mime
View raw message