openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1014175 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/product/suite.html content/pl/product/writer.html
Date Sat, 17 Jun 2017 10:43:34 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Jun 17 10:43:34 2017
New Revision: 1014175

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/suite.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Jun 17 10:43:34 2017
@@ -1 +1 @@
-1798876
+1799010

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Jun 17 10:43:34 2017
@@ -1 +1 @@
-1798876
+1799010

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/suite.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/suite.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/suite.html Sat Jun 17 10:43:34 2017
@@ -76,7 +76,7 @@ office package.</p>
 </li>
 </ul>
 <p>Everything you need in an office productivity suite - 
-<a href="/ko/download/" title="Download Apache OpenOffice">get it today</a>!</p>
+<a href="/pl/download/" title="Download Apache OpenOffice">get it today</a>!</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html Sat Jun 17 10:43:34 2017
@@ -33,7 +33,7 @@
  visibility: hidden;
 }
 h2:hover > .headerlink, h3:hover > .headerlink, h1:hover > .headerlink, h6:hover
> .headerlink, h4:hover > .headerlink, h5:hover > .headerlink, dt:hover > .elementid-permalink
{ visibility: visible }</style>
-<p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Click for bigger
version"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png"
/></a></p>
+<p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Kliknij aby zobaczyć
większą wersję"><img alt="Zrzut ekranu Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png"
/></a></p>
 <p><em>Pozwala skupić się na pisaniu twoich pomysłów</em></p>
 <p><strong>Writer</strong> ma wszystko czego oczekujesz od nowoczesnego,
w pełni wyposażonego edytora tekstu.</p>
 <p>Jest wystarczająco prosty do stworzenia szybkiej notatki, a jednocześnie wystarczająco
potężny
@@ -41,7 +41,7 @@ do stworzenia kompletnej książki z
 się na twoich pomysłach, a w międzyczasie Writer sprawi, że będą one znakomicie
wyglądały.</p>
 <p><em>Kreatory</em> wezmą na siebie wszystkie trudności w produkcji
standardowych dokumentów takich jak
 listy, faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań takich
jak korespondencja
-seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">ściągniąć je</a> z magazynu
szablonów.</p>
+seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Ściągnij szablony Apache OpenOffice">ściągniąć je</a> z
magazynu szablonów.</p>
 <p><em>Style i formatowanie</em> dają każdemu użytkownikowi zdolność
do stworzenia stylowych arkuszy.</p>
 <p><em>Słownik autokorekcyjny</em> potrafi na bieżąco wyłapywać
błędy w pisowni, sprawdzając twoją pisownie w
 czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.</p>Mime
View raw message