openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1013813 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/product/writer.html
Date Sun, 11 Jun 2017 11:22:26 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jun 11 11:22:26 2017
New Revision: 1013813

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jun 11 11:22:26 2017
@@ -1 +1 @@
-1798244
+1798355

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jun 11 11:22:26 2017
@@ -1 +1 @@
-1798244
+1798355

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html Sun Jun 11 11:22:26 2017
@@ -35,8 +35,7 @@
 h2:hover > .headerlink, h3:hover > .headerlink, h1:hover > .headerlink, h6:hover
> .headerlink, h4:hover > .headerlink, h5:hover > .headerlink, dt:hover > .elementid-permalink
{ visibility: visible }</style>
 <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Click for bigger
version"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png"
/></a></p>
 <p><em>Pozwala skupić się na pisaniu twoich pomysłów</em></p>
-<p><strong>Writer</strong> ma wszystko czego spodziewasz się po nowoczesnym,
w pełni wyposażonym
-edytorze tekstu.</p>
+<p><strong>Writer</strong> ma wszystko czego oczekujesz od nowoczesnego,
w pełni wyposażonego edytora tekstu.</p>
 <p>Jest wystarczająco prosty do stworzenia szybkiej notatki, a jednocześnie wystarczająco
potężny
 do stworzenia kompletnej książki z treścią, grafikami, indeksami, itp. Jesteś
wolny, aby skupić
 się na twoich pomysłach, a w międzyczasie Writer sprawi, że będą one znakomicie
wyglądały.</p>
@@ -44,19 +43,19 @@ się na twoich pomysłach, a w miÄ�
 listy, faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań takich
jak korespondencja
 seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">ściągniąć je</a> z magazynu
szablonów.</p>
 <p><em>Style i formatowanie</em> dają każdemu użytkownikowi zdolność
do stworzenia stylowych arkuszy.</p>
-<p><em>Słownik autokorekcyjny</em> potrafi na bieżąco wyłapywać
błedy w pisowni, sprawdzając twoją pisownie w
+<p><em>Słownik autokorekcyjny</em> potrafi na bieżąco wyłapywać
błędy w pisowni, sprawdzając twoją pisownie w
 czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.</p>
 <p><em>Autouzupełnianie</em> zmniejsza wysiłek przy pisaniu, zasugeruje
typowe słowa i zwroty, aby dokończyć
 to co piszesz.</p>
 <p><em>Ramki tekstowe i linkowanie</em> dają ci zdolność do zajęcia
się zadaniami związanymi z "publikowaniem
 zza biurka" do newsletterów, ulotek, itp., przygotujesz je dokładnie tak jak chcesz.</p>
-<p><em>Spis treści &amp; odnośniki</em> - Zwiekszją przydatnosć
twoich długich, złożonych dokumentów generując
-spis treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne
obiekty.</p>
+<p><em>Spis treści i odnośniki</em> - Zwiększają przydatność
twoich długich, złożonych dokumentów generując spis
+treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne obiekty.
</p>
 <p><em>Widok wielostronicowy</em> - Writer potrafi także wyświetlić
wiele stron podczas edycji. Współpracuje
 dobrze z wielkimi zestawami wielomonitorowymi.</p>
-<p><em>Notatki</em> - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze
z boku dokumentu. To sprawia,że notaki
-są łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notaki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze
-razem z datą i czasem ich edycji.</p>
+<p><em>Notatki</em> - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze
z boku dokumentu. To sprawia,że notatki są
+łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notatki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze razem
+z datą i czasem ich edycji.</p>
 <p><em>Formaty HTML, PDF, MediaWiki</em> - Uczyń swoje dokumenty ogólnie
dostępne z formatem HTML Writera,
 przenieś je do internetu lub wyślij je w formacie MediaWiki aby opublikować je w
wikipedii.
 Opublikuj je formacie dokumentu przenośnego (.pdf) żeby zagwarantować że to co
piszesz będzie tym
@@ -67,7 +66,7 @@ różnych przypadków, włącz
 dla dokumentów biurowych. Ten format bazujący na formacie XML, oznacza, że nie jesteś
przywiązany tylko
 do programu Writer. Możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z któregokolwiek
kompatybilnego programu
 OpenOffice.</p>
-<p><em>Wsparcie formatów .docx &amp; .doc</em> - Writer oczywiście
może odczytać wszystkie twoje stare dokumenty
+<p><em>Wsparcie formatów .docx i .doc</em> - Writer oczywiście może
odczytać wszystkie twoje stare dokumenty
 stworzone w Microsoft Word, może też zapisać twoją pracę w formacie Microsoft
Word, abyś mógł je przesłać
 ludziom, którzy nadal używają produktów Microsoftu. Writer może także otwierać
pliki .docx stworzone w
 Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.</p>Mime
View raw message