openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1796513 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt: brand.mdtext download/index.html download/msg_prop_l10n_lt.js index.html
Date Sun, 28 May 2017 17:50:14 GMT
Author: mseidel
Date: Sun May 28 17:50:14 2017
New Revision: 1796513

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1796513&view=rev
Log:
Small updates

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/brand.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/brand.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/brand.mdtext?rev=1796513&r1=1796512&r2=1796513&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/brand.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/brand.mdtext Sun May 28 17:50:14 2017
@@ -3,10 +3,10 @@ search:   ieškoti
 name:    „Apache OpenOffice“
 tagline:   Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys
 logo:    /AOO_logos/AOO4_website_logo.png
-domain:   www.openoffice.org
+domain:   https://www.openoffice.org
 divid:    bannera
 announce:  Išleistas „Apache OpenOffice“ 4.1.3!
 announceurl: https://www.openoffice.org/lt/download/
 announcetip: Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.3
 selectedlang: lt
-language: Kalba
\ No newline at end of file
+language:  Kalba

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html?rev=1796513&r1=1796512&r2=1796513&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html Sun May 28 17:50:14 2017
@@ -3,12 +3,12 @@
 <head itemscope itemtype="http://schema.org/Article">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta itemprop="name" content="Gauti „Apache OpenOffice“" />
- <meta itemprop="description" content="Gaukite „Apache OpenOffice“ – laisvąjį
raštinės programų rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 200 milijonų
žmonių." />
+ <meta itemprop="description" content="Gaukite „Apache OpenOffice“ – laisvąjį
raštinės programų rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 215 milijonų
žmonių." />
  <meta itemprop="image" content="http://www.openoffice.org/images/AOO_logos/AOO-Logo-Download.png"
/>
  <meta property="og:title" content="Gauti „Apache OpenOffice“" />
- <meta property="og:description" content="Gaukite „Apache OpenOffice“ –
laisvąjį raštinės programų rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 200
milijonų žmonių." />
+ <meta property="og:description" content="Gaukite „Apache OpenOffice“ –
laisvąjį raštinės programų rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 215
milijonų žmonių." />
  <meta property="og:image" content="http://www.openoffice.org/images/AOO_logos/AOO-Logo-Download.png"
/>
- <meta name="description" content="Tarnybinis „Apache OpenOffice“ platinimo
tinklalapis. Gaukite „Apache OpenOffice“ – laisvąjį raštinės programų
rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 200 milijonų žmonių." />
+ <meta name="description" content="Tarnybinis „Apache OpenOffice“ platinimo
tinklalapis. Gaukite „Apache OpenOffice“ – laisvąjį raštinės programų
rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 215 milijonų žmonių." />
 
  <title>Tarnybinė „Apache OpenOffice“ platinimo tinklavietė</title>
  <script type="text/javascript" src="/download/globalvars.js"></script>
@@ -38,9 +38,9 @@
    } else if ( platform == 'facebook' ) {
     window.open( 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
    } else if ( platform == 'twitter' ) {
-    window.open( 'https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F&text=Join+the+OpenOffice+revolution%2C+the+free+office+productivity+suite+with+over+200+million+trusted+downloads.',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
+    window.open( 'https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Flt%2Fdownload%2F&text=Join+the+OpenOffice+revolution%2C+the+free+office+productivity+suite+with+over+215+million+trusted+downloads.',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
    } else if ( platform == 'google+' ) {
-    window.open( 'https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=400, height=440' );
+    window.open( 'https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Flt%2Fdownload%2F',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=400, height=440' );
    }
   }
  </script>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js?rev=1796513&r1=1796512&r2=1796513&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/msg_prop_l10n_lt.js Sun May 28 17:50:14
2017
@@ -130,14 +130,14 @@ l10n.dl_ext_blue_box_headline_text		= "G
 l10n.dl_ext_blue_box_headline_title		= "Rinktis iš daugybės papildomų priemonių";
 l10n.dl_ext_blue_box_text_text			= "Plėsti „Apache OpenOffice“ galimybes, pasitelkiant
naudotojų sukauptą turtingą ir nuolat gausėjančią plėtinių ir žodynų
biblioteką.";
 l10n.dl_ext_blue_box_text_title			= "Rinktis iš daugybės papildomų priemonių";
-l10n.dl_ext_blue_box_text_href			= "http://extensions.openoffice.org/";
+l10n.dl_ext_blue_box_text_href			= "https://extensions.openoffice.org/";
 
 // Templates: Strings in the blue box (bottom) (used in "index.html").
 l10n.dl_tlp_blue_box_headline_text		= "Gauti „Apache OpenOffice“ ruošinių";
 l10n.dl_tlp_blue_box_headline_title		= "Rinktis iš daugybės papildomų dokumentų";
 l10n.dl_tlp_blue_box_text_text			= "Plėsti „Apache OpenOffice“ galimybes, pasitelkiant
naudotojų sukauptą turtingą ir nuolat gausėjančią ruošinių biblioteką.";
 l10n.dl_tlp_blue_box_text_title			= "Rinktis iš daugybės papildomų dokumentų";
-l10n.dl_tlp_blue_box_text_href			= "http://templates.openoffice.org/";
+l10n.dl_tlp_blue_box_text_href			= "https://templates.openoffice.org/";
 
 // Strings in the navigation bar (used in "index.html").
 // Release Information
@@ -353,4 +353,4 @@ l10n.dl_checksum_link					= "https://www
 l10n.dl_report_link						= "https://www.openoffice.org/download/analyze.html";
 l10n.dl_porting_link					= "https://www.openoffice.org/porting/index.html";
 l10n.dl_archive_link					= "https://www.openoffice.org/download/archive.html";
-l10n.dl_aoo341_link						= "https://www.openoffice.org/download/other-341.html";
\ No newline at end of file
+l10n.dl_aoo341_link						= "https://www.openoffice.org/download/archive.html";

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1796513&r1=1796512&r2=1796513&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Sun May 28 17:50:14 2017
@@ -105,9 +105,8 @@
         <a>„Twitter“</a></span>
         <span style="padding: 0pt 5px; cursor: pointer;" onclick="javascript:follow('GooglePlus');"
title="Sekti įvykius per „Google+“"><img src="/images/logo-googleplus-16.png"
alt="„Google+“" />
         <a>„Google+“</a></span>
-				<span style="padding: 0 5px; cursor: pointer;" onclick="javascript:follow( 'YouTube'
);" title="Prenumeruoti „YouTube“ kanalą"><img src="/images/logo-youtube-16.png"
alt="„YouTube“" />
- 	      <a>„YouTube“</a>
-       </span>
+		<span style="padding: 0pt 5px; cursor: pointer;" onclick="javascript:follow( 'YouTube'
);" title="Prenumeruoti „YouTube“ kanalą"><img src="/images/logo-youtube-16.png"
alt="„YouTube“" />
+ 	    <a>„YouTube“</a></span>
        </p>
       </div>
     </div>Mime
View raw message