openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1011961 [9/15] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/extensions/ content/fi/ content/fi/Archive/ content/fi/Archive/content/ content/fi/Archive/css/ content/fi/Archive/esimerkit/ content/fi/Archive/kaappaukset/ c...
Date Tue, 09 May 2017 21:56:18 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kaavat.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kaavat.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kaavat.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,156 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaavojen muokkaus</h1>
+
+<p>
+<a href="kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png"><img align="right" border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png" width="192" height="154" alt="Kuvaruutu"/></a>
+
+OpenOffice.org tarjoaa edistyneen kaavaeditorin tekstiin liitettyjen
+matemaattisten kaavojen muokkaamiseen.</p>
+
+<p><b><i>Uusi kaava</i></b> lisätään valikosta
+<b><u>L</u>isää</b>/<b>O<u>b</u>jekti</b>/<b><u>K</u>aava</b>. Tämä luo uuden tyhjän
+kaavaobjektin ja avaa kaavaeditorin.</p>
+
+<p><b><i>Olemassaolevaa kaavaa voi muokata</i></b> napsauttamalla sitä vasemmalla
+hiiripainikkeella kahdesti tai painamalla näppäimistöltä
+<b>Shift</b>+<b>F5</b>, joka valitsee seuraavan objektin, ja
+painamalla <b>Enter</b> objektin avaamiseksi. Muokkaustilasta pääsee
+pois <b>Esc</b>-näppäimellä.</p>
+
+<div align="center">
+<img border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png" width="415" height="428" alt="Kaava"/>
+</div>
+
+<p>Kaavojen kirjoittamisessa käytetään erityistä kuvauskieltä,
+joka käytön myötä osoittautuu useimmiten varsin
+näppäräksi. Symbolivalikoima-ikkuna, jonka saa näkyviin valikosta
+<b>Näytä</b>/<b>Symbolivalikoima</b>, auttaa ohjauskoodien
+kirjoittamisessa.</p>
+
+<p>Kaavojen muotoilua voi muuttaa seuraavien ominaisuuksien osalta:</p>
+
+<ul>
+ <li>Fontti ja fonttikoko</li>
+ <li>Välistys</li>
+ <li>Tasaus</li>
+ <li>Kaavan muotoilu sen mukaan onko se tekstirivissä vai omalla rivillään</li>
+ <li>Kaavakehyksen (ja kehystyylin) muotoiluasetukset ohjelmasta johon kaava on upotettu</li>
+</ul>
+
+<p>Kaavat ovat lisäksi tuotavissa ja vietävissä yleisessä
+MathML-standardin mukaisessa muodossa.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kielityokalut.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kielityokalut.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kielityokalut.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,169 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Suomen kielen oikoluku ja tavutus</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin mukana ei tavallisesti tule suomen kielen kirjoituksen aputyökaluja
+(kuten oikolukua, tavutusta tai kieliopin tarkistinta). Nämä eivät myöskään sisälly
+tältä sivustolta jaettavaan suomen kielen kielipakettiin, sillä kielipaketti sisältää
+ainoastaan OpenOffice.orgin suomenkielisen käyttöliittymän. Erillisiä työkalupaketteja
+on kuitenkin saatavilla.</p>
+
+<h2>Saatavuus</h2>
+<p>OpenOffice.orgille saatavilla olevat kirjoituksen aputyökalut perustuvat yleensä
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/">Voikkoon</a>.
+Joissakin Linux-jakeluissa Voikko tulee
+käyttöjärjestelmän mukana. Muissa käyttöjärjestelmissä Voikko voidaan asentaa
+lisäosana.</p>
+<p>Nykyään Voikko tarjoaa OpenOffice.orgiin oikoluvun, tavutuksen ja
+kieliopin tarkistimen. Kieliopin tarkistinta ei ole saatavilla Windows-käyttöjärjestelmälle.
+Synonyymisanastoa Voikossa ei vielä ole.</p>
+
+<h2>Linux-jakelun mukana</h2>
+<p>Linuxissa oikoluku ja tavutus toimivat parhaiten käytettäessä
+käyttöjärjestelmän mukana tulevaa OpenOffice.orgia. Esimerkiksi uusimmissa
+<a href="http://www.ubuntu-fi.org/">Ubuntuissa</a> Voikkoon perustuva
+oikoluku ja tavutus ovat käytettävissä
+heti käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen, jos asennuksen yhteydessä
+on valittu asennettavaksi suomen kielen tuki.</p>
+
+<h2>Lisäosat Windows- ja OS X -käyttöjärjestelmille</h2>
+
+<p>Voikkoon perustuvat kirjoituksen aputyökalut ovat saatavilla OpenOffice.orgin
+versiolle 2.2 tai uudemmille. Linkkejä asennuspaketteihin löytyy
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko-projektin
+sivuilta</a>.</p>
+
+<h2>Kielityökaluja muille kielille</h2>
+
+<p>Alla on suoria linkkejä joihinkin suomessa puhuttavien kielten kielityökaluihin.
+<a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">Lisäosapalvelun
+hakutoiminnolla</a> voi etsiä kieliltyökaluja muille kielille.</p>
+
+<table class="downloadtable">
+ <tr><th>Kieli</th><th>Oikoluku</th><th>Tavutus</th><th>Synonyymisanasto</th>
+  <th>Kieliopin tarkistus</th></tr>
+ <tr><th>suomi</th><td colspan="2"><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a></td>
+  <td class="graycell">-</td><td><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a> (ei Windows-versioissa)</td></tr>
+ <tr><th>ruotsi</th><td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sv">dict-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/Swedish_hyph_patterns">hyph-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/SweThes">SweThes</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+ <tr><th>pohjoissaame</th><td><a href="http://www.divvun.no/doc/proof/spelling/X-spell/install_use_OOo3x.html">Divvun</a>
+  </td><td colspan="3" class="graycell">-</td></tr>
+ <tr><th>englanti (britti- ja amerikan-)</th><td colspan="3">(asennetaan valmiiksi OpenOffice.orgin mukana)</td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+</table>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kiitokset.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kiitokset.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kiitokset.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,128 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h2>Kiitokset</h2>
+
+<ul>
+<li>Sun Microsystemsille, joka avasi lähdekoodin
+OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistolle ja tukee OpenOffice.org-projektia.
+<li>OpenOffice.org-projektiin osallistuneilla: <a
+href="http://www.openoffice.org/welcome/credits.html">credits</a>.
+<li>OpenOffice.org-projektin ylläpitäjille.
+<li>Marko Grönroosille suomennoksesta.</li>
+<li>Slovenian ja tsekin lokalisointiprojekteille, erityisesti Pavel Janikille.
+<li>Kaikille, jotka tavalla tai toisella jakavat OpenOffice.org-toimisto-ohjelmaa.
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/en.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/en.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/fi.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/fi.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/base48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/base48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/calc48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/calc48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/draw48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/draw48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/impress48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/impress48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/writer48.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/icons/writer48.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9517628188.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9517628188.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9517628269.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9517628269.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518266077.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518266077.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-951826712X.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-951826712X.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518267367.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518267367.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518461708.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-9518461708.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-etrainer.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-etrainer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-openoffice-starttipaketti.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/kirja-openoffice-starttipaketti.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/latausnuoli.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/latausnuoli.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/linux-tekija-2006.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/linux-tekija-2006.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/malliopas-kansikuva-sml.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-1.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-1.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-2.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-2.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-3.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-3.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-3.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-3.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-4.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-4.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-4.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-4.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-5.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-5.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-5.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/numberbullet-5.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.0-half.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.0-half.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.0.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.0.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.1-half.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/ooo2.1-half.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.0_linux.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.0_linux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.0_peukalokuva_linux.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.0_peukalokuva_linux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.1_peukalokuva_windows.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.1_peukalokuva_windows.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.1_windows.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org3.1_windows.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org_os_x.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/openoffice.org_os_x.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/peukalokuva_openoffice.org_os_x.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/peukalokuva_openoffice.org_os_x.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/sw_patent_open_office_logo.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/sw_patent_open_office_logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/users_miuku_fi.openoffice.org.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/xml-muunnos-kuva1-2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/xml-muunnos-kuva1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/kuvat/xml-muunnos-kuva1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lataa.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lataa.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lataa.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,193 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen Apache OpenOffice</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<!--<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle Apache OpenOffice -kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1> -->
+
+	</div> 
+</div> 
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Apache OpenOffice&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1 align="center">Lataa Apache Openoffice käyttöösi</h1>
+
+<h2 align="center">Suomenkieliset asennuspaketit</h2>
+
+
+
+<table class="downloadlinks">
+<tr><td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/4.1.0/binaries/fi/Apache_OpenOffice_4.1.0_Win_x86_install_fi.exe/download"><small>OpenOffice 4.1.0</small><br /> Windowsille</a></td></tr>
+<tr><td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/4.1.0/binaries/fi/Apache_OpenOffice_4.1.0_MacOS_x86-64_install_fi.dmg/download"><small>OpenOffice 4.1.0</small><br /> Mac OS X:lle (Intel)</a></td></tr>
+</table>
+
+<ul>
+<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/fi/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_fi.exe/download">OpenOffice 3.4.1 Windowsille</a></li>
+<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/fi/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_MacOS_x86_install_fi.dmg/download">OpenOffice 3.4.1 Mac OS X:lle (Intel)</a></li>
+<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_fi.dmg/download">OpenOffice.org 3.3 Mac OS X:lle (PPC)</a></li>
+<li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_fi.exe/download">OpenOffice.org 3.3 Windowsille ilman Java-ajoympäristöä (JRE)</a></li>
+<li><a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ruotsinkieliset asennuspaketit</a></li>
+<li><a href="http://download.openoffice.org/">Englanninkieliset asennuspaketit</a></li>
+<li><a href="asennus.html">Järjestelmävaatimukset, asennusohjeet, tietoja esteettömyystuesta ja
+    asennuspaketteja muille käyttöjärjestelmille (mm. Linux)</a></li>
+<li><a href="julkaisutiedot.html">Tunnettuja ja korjattuja vikoja</a></li>
+<li><a href="cdrom.html">Apache OpenOffice CD-ROM-levyllä</a></li>
+</ul>
+
+<p>Asennusohjeet lyhyesti:</p>
+
+<dl class="instructions">
+<dt> </dt>
+	<dd><strong>Windows: </strong>Asennus Windowsissa tapahtuu lataamalla
+asennuspaketti ja napsauttamalla asennuspakettitiedostoa. Tämä purkaa
+paketin väliaikaiseen kansioon ja käynnistää varsinaisen
+asennusohjelman. Väliaikaisen kansion voi poistaa asennuksen
+jälkeen.</dd>
+
+<dt> </dt>
+	<dd><strong>OS X: </strong>Asennus tapahtuu lataamalla asennuspaketti ja napsauttamalla
+asennuspakettitiedostoa. Avautuvassa ikkunassa oleva Apache OpenOffice -kuvake
+vedetään ja pudotetaan kansioon, jonne ohjelmisto halutaan asentaa (esimerkiksi
+Applications).</dd>
+</dl>
+
+<h2>Tavutus ja oikoluku </h2>
+<p>Yllä olevat asennuspaketit sisältävät oikoluvun ja tavutuksen mm. englannin kielelle sekä
+pelkän oikoluvun ruotsin kielelle. Suomen kielen tavutus ja oikoluku eivät sisälly näihin asennuspaketteihin,
+mutta ne voi asentaa lisäosana.</p>
+<ul>
+<li>Lataa tavutus- ja oikolukulisäosa suomen kielelle: <a href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko.html">Windows</a> |
+<a href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-mac.html">OS X</a></li>
+<li><a href="kielityokalut.html">Lisää tietoa kielityökaluista</a></li>
+</ul>
+
+<h2>Käyttöliittymän lisäkielipaketit</h2>
+
+<p>Jos haluat käyttää jo asentamaasi Apache OpenOfficea jollain toisella toisella Apache OpenOfficen tukemasta
+yli 20 kielestä, voit asentaa siihen lisäkielipaketin. Nämä kielipaketit eivät vaikuta oikoluvun tai
+tavutuksen toimintaan.</p>
+<table class="downloadtable">
+  <tr>
+   <td>
+    <a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/fi/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_langpack_fi.exe/download">Kielipaketti Windowsille (suomi, versio 3.4.1)</a>
+   </td>
+  </tr>
+</table>
+
+<p>Kielipaketin asennuksen jälkeen käyttöliittymän kieltä voi vaihtaa valikosta <b>Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset
+- Kielet</b> kohdasta <b>Käyttöliittymä</b>.</p>
+
+<h2>Lisäosia ja asiakirjamalleja</h2>
+
+<ul>
+ <li><a href="mallit.html">Suomenkielisiä asiakirjamalleja Writerille</a></li>
+ <li><a href="http://extensions.openoffice.org/">Lisäosia ohjelman toiminnan laajentamiseksi</a>
+ (englanniksi)</li>
+ <li>Jotkin Apache OpenOfficen toiminnot, kuten Base-tietokantasovellus ja ohjattu kirjeiden luonti vaativat
+ Java-ajoympäristön. Se on asennettu valmiiksi useimpiin markkinoilla oleviin tietokoneisiin. Jos
+ sitä ei kuitenkaan koneessasi ole, voit ladata sen <a href="http://java.com/">Java-lataussivulta</a>
+ (englanniksi).</li>
+</ul>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lisenssit.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lisenssit.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lisenssit.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,137 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Lisensseistä</h1>
+
+<p>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistoa jaetaan 
+<a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>-lisenssin
+version 3 alaisuudessa. Tämä lisenssi täyttää <a href="http://www.fsf.org/">Free Software Foundationin</a>
+asettamat <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaa_ohjelmisto">vapaan ohjelmiston</a> vaatimukset:</p>
+
+<ul>
+<li>vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen</li>
+<li>vapaus muokata ohjelmaa omien tarpeiden mukaan</li>
+<li>vapaus levittää ohjelman kopioita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan</li>
+<li>vapaus levittää ohjelman muokattuja versioita, niin että yhteisö voi hyötyä muutoksista.</li>
+</ul>
+
+<p>Myöd <a href="http://www.opensource.org/">Open Source Initiative</a> on hyväksynyt LGPL-lisenssin avoimen
+lähdekoodin lisenssiksi.</p>
+
+<p>OpenOffice.org-projekti käyttää WWW-sivustoillaan myös muita, pääosin vapaita lisenssejä. Katso näistä tarkemmin
+lisenssejä koskevalta <a
+href="http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html">FAQ-sivulta</a>.</p>
+
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lokalisointi.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lokalisointi.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/lokalisointi.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,261 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin suomentaminen</h1>
+
+<p>OpenOffice 1.1-sarjan suomennokset ovat Marko Grönroosin
+tekemiä. Nämä suomennokset pohjautuvat 1.0-sarjan käännöksiin, jotka
+ovat alun perin Kongo Groupin teettämiä ja Sun Microsystemsin
+sittemmin ostamia. Versioita 2.0 - 2.4 suomensivat Marko Grönroos
+ja Harri Pitkänen. 3.x-sarjan versioita ovat suomentaneet Harri Pitkänen
+ja Risto Jääskeläinen.</p>
+
+<h2>Suomennetut ohjelmapaketit</h2>
+
+<p>Tältä sivustolta levitettävät suomenkieliset ohjelmapaketit
+rakentaa Pavel Janík. Lisäksi ainakin Debian GNU/Linuxin ja
+Ubuntun mukana tuleva OpenOffice.org käyttää näitä samoja
+ajan tasalla olevia suomennoksia. Muuta kautta asennetut versiot OpenOffice.orgista
+sekä muut OpenOffice.orgiin perustuvat tuotteet käyttävät suomennoksista Sun
+Microsystemsin versiota, joka on lähes sama mutta josta usein puuttuvat viimeisimmät
+ennen julkaisua tehdyt suomennoskorjaukset.</p>
+
+<h2>Suomennostehtäviä</h2>
+
+<!-- FIXME: tehtävät priorisoitava, osa tiedoista voi edelleen olla vanhentuneita -->
+
+<p><b>Jos haluat osallistua suomennostyöhön, liity postituslistalle
+(dev@fi.openoffice.org) ja valitse jokin alla olevista
+tehtävistä.</b></p>
+   <p>Valitse yksi dokumentti kerrallaan. Katso lähdelinkistä, mikä yksittäinen dokumentti
+   kiinnostaa sinua. Kerro postituslistalla, mitä olet tekemässä (dev@fi.openoffice.org).</p>
+
+   <table cellpadding="2" cellspacing="2" border="0"
+ style="width: 80%; text-align: left;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td style="vertical-align: top; font-weight: bold;"></td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Kuvaus</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Lähde</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Suomennoksen
+sijainti</td>
+      <td style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Suomennettu</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);"><span
+ style="font-weight: bold;">Usein kysytyt kysymykset</span></td>
+      <td style="vertical-align: top;">Lyhyitä
+kysymys-vastaus-pareja ohjelmistosta ja sen käytöstä.</td>
+      <td style="vertical-align: top;"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/faqs/index.html">User FAQ</a></td>
+      <td style="vertical-align: top;">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Kuinka
+teen...</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Lyhyitä
+ruutukaappauksiin perustuvia ohjeita käyttäjille erilaisten
+tehtävien suorittamiseksi.</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/index.html">HOW TO</a></td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Asennusohje</td>
+      <td style="vertical-align: top;">PDF-ohje asennusta varten.
+Sis&auml;lt&auml;&auml; ruutukaappauksia. </td>
+      <td style="vertical-align: top;"><a
+ href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Dashboard/Setup_Guide">Setup
+Guide</a></td>
+      <td style="vertical-align: top;">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Käyttöliittymä</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Ohjelmiston käyttöliittymä</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; font-weight: bold; background-color: rgb(204, 204, 204);">Suppeat vihjeet</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Suppeat vihjeet pulpahdusikkunoissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; font-weight: bold; background-color: rgb(204, 204, 204);">Laajat vihjeet</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Laajemmat vihjeet pulpahdusikkunoissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Ohje</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Todella laajat ohjeet
+ohjelman käyttöä varten</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa
+      </td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Esimerkit
+ja mallit</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Esimerkkejä ja
+malleja, jotka auttavat käyttäjää hyödyntämään ohjelmistoa.</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/index.html">Samples
+and Templates</a> </td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit.html Tue May 9 21:56:15 2017
@@ -0,0 +1,446 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+<style type="text/css">
+ table.local {
+	border-collapse: collapse;
+	border: 2px solid;
+ }
+ th.local {
+    vertical-align: top;
+	border: 1px solid;
+ }
+ td.local {
+    vertical-align: top;
+	border: 1px solid;
+ }
+</style>
+	
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/fi/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/fi/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/">fi</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/fi/Archive/">Archive</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+
+
+<h1>Asiakirjamalleja ja esimerkkejä</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin asennuspaketissa ei tule mukana suomenkielisiä
+asiakirjamalleja. Alla joitain suomenkielisiä
+malleja. OpenOffice.orgissa voi käyttää myös useimpia MS Officelle
+tehtyjä malleja.</p>
+
+<p>Hyvä suomalaisia standardeja noudattava perusasiakirjamalli on
+<a href="mallit/om/om_perusmalli.ott">om_perusmalli.ott</a>. Tässä
+mallissa on käytössä mm. tekstin automaattinen tavutus. Lisää tietoja
+löytyy <a href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">perusmallin
+selosteesta</a>.</p>
+
+<p>Malleja yhdessä paketissa: <a
+href="mallit/kaikkimallit.zip">kaikkimallit.zip</a>
+(ZIP-paketti). (Paketti ei sisällä Oikeusministeriön
+mallipohjia, ks. alla.)</p>
+
+<h2>Sekalaisia malleja</h2>
+
+ <table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/kirja_opas.ott">kirja_opas.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/kirja_opas.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Kirja. Muotoilu on erityisesti oppaalle sopiva.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott">kauppakirja_a3_duplex.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Malli huoneiston kauppakirjaksi. Luotu A3-kokoiselle sivulle
+  vaakasuuntaisesti linkittäen kehyksiä siten, että sisältö tulostuu
+  kaksipuoleisena "vihkona" (edellyttää tulostimelta kaksipuoleista
+  tulostusta).</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/tyosopimus.ott">tyosopimus.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/tyosopimus.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Työsopimuskaavakkeen malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/ansioluettelo.ott">ansioluettelo.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/ansioluettelo.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Tiivis ansioluettelo (curriculum vitae). Vaihtoehtoinen osaamisluettelo, jne.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/luentomuistiinpanot.ott">luentomuistiinpanot.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/luentomuistiinpanot.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Luentosarjan luentomuistiinpanot. Kaksi palstaa, pienellä
+  fontilla, paljon jäsennystasoja, lainaustyyli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/elokuvakasikirjoitus.ott">elokuvakasikirjoitus.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Elokuvakäsikirjoitus tasakokoisella fontilla. Muotoilu
+  Hollywood-tyylinen, joillain korostuksilla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/esityslistamalli.ott">esityslistamalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/esityslistamalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yleinen kokouksen esityslistan malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/poytakirjamalli.ott">poytakirjamalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/poytakirjamalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yleinen kokouksen pöytäkirjan malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/muistio.ott">muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yksinkertainen muistio väliotsikoilla ja
+  kohtaluetteloilla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/JoY_tutkielma.ott">JoY_tutkielma.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/JoY_tutkielma.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Tutkielma. Noudattaa Joensuun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan
+  normeja, laatinut Jussi Silvonen.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="/files/documents/133/4159/kirjanpito.ots">kirjanpito.ots</a></td><td class="local"></td>
+  <td class="local">Kahdenkertainen kirjanpito.</td>
+ </tr>
+
+ </table>
+
+
+ <h2>SFS 2487 -standardin mukaiset mallit</h2>
+
+ <p>Nämä mallit noudattavat Suomen standardisoimisliitto SFS:n
+ asiakirjojen muotoilustandardia SFS 2487 mahdollisimman hyvin.</p>
+
+<table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_perusmalli.ott">sfs_2487_perusmalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_perusmalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 perusmalli. Fontti Times 12 pistettä. Rivinväli 0,44
+  cm, sarakeväli 2,3 cm. Vastaanottaja mainitaan. Leipätekstin
+  sisennys kaksi sarakeväliä (4,6 cm). Numeroimattomat otsikot
+  (tyylit: Otsikko 1-4). Normaali leipäteksti "Sisennetty
+  leipäteksti"-tyylillä. Leipäteksti-tyylissä ensimmäinen rivi on
+  sisentämätön, eikä yläpuolella ole tyhjää riviä. Myöhempien
+  sivujen ylätunniste erilainen.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_kokouskutsu.ott">sfs_2487_kokouskutsu.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_kokouskutsu.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen kokouskutsu. Pohjautuu
+  yo. perusmalliin. Numeroitu esityslista Otsikko 3 -tyylillä.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_poytakirja.ott">sfs_2487_poytakirja.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_poytakirja.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen pöytäkirja. Pohjautuu
+  yo. perusmalliin. Fontti Bitstream Charter. Numeroitu kohtalista
+  Otsikko 2 -tyylillä, numerointi eri rivillä. </td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_muistio.ott">sfs_2487_muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen lyhyt muistio. Numeroitu kohtalista
+  Otsikko 2 -tyylillä, numerointi samalla rivillä.</td>
+ </tr>
+
+</table>
+
+ <h2>Oikeusministeriön julkaisemat mallit</h2>
+
+ <p>Nämä ovat Oikeusministeriön julkaisemia mallipohjia. Pohjien
+ asettelu ja määritellyt tyylit on dokumentoitu perusteellisesti
+ seuraavissa selosteissa. <b>Huomaa:</b> mallitiedostojen nimeäminen
+ on alla eri kuin selosteissa.</p>
+
+ <ul>
+
+  <li> <a href="mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf">Seloste asiakirjapohjista</a> (pdf, 5 sivua)</li>
+
+  <li> <a href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">Seloste perusmallista</a> (pdf, 8 sivua).</li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Kaikki Oikeusministeriön mallipohjat yhdessä paketissa: <a
+ href="mallit/om/kaikkimallit_om.zip">kaikkimallit_om.zip</a>
+ (ZIP-paketti).</p>
+
+<table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_perusmalli.ott">om_perusmalli.ott</a></td><td class="local">&nbsp;</td>
+
+ <td class="local">Oletustekstipohja: tyhjä asiakirja, jonka sivun asettelu ja tyylit ovat
+ vakioasettelun mukaiset. Oletustekstipohjalle on saatavilla <a
+ href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">yksityiskohtainen
+ seloste</a> (pdf, 8 sivua).</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_perusmalli_ruotsi.ott">om_perusmalli_ruotsi.ott</a></td><td class="local">&nbsp;</td>
+
+ <td class="local">Kuten oletustekstipohja yllä, mutta ruotsiksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje.ott">om_kirje.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Yleinen kirjepohja: lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot,
+ vastaanottaja, lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_logolla.ott">om_kirje_logolla.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_logolla.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta logolla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott">om_kirje_ruotsi.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta ruotsiksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_engl.ott">om_kirje_engl.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_engl.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta englanniksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_muistio.ott">om_muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Yleinen muistioiden ja muiden ilman vastaanottajaa
+ olevien asiakirjojen pohja. Lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot,
+ lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_muistio_logolla.ott">om_muistio_logolla.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_muistio_logolla.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen muistiopohja yllä, mutta logolla.</td>
+ </tr>
+
+</table>
+
+ <p></p>
+
+<h2>Asiakirjamallien asennus</h2>
+
+<p>Tallenna mallit tai pura mallipaketti OpenOffice.orgin
+asennuskansion alla olevaan kansioon
+<tt>UserInstallation/user/template</tt>.</p>
+
+<p>Voit myös asentaa mallit omaan mallikansioosi. Aseta mallien
+hakupolku valikosta <b>Työkalut - Asetukset - OpenOffice.org -
+Polut</b>.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_mallit1.png"
+ alt="malliasetukset" /></div>
+
+<p>Valitse <b>Mallit</b> ja napsauta <b>Muokkaa...</b>. Tässä
+ikkunassa voit lisätä oman kansiosi polun mallien hakulistaan.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_mallit2.png"
+ alt="mallien polut" /></div>
+
+<p>Napsauta <b>Lisää...</b> ja valitse kansio johon purit mallipaketin
+tai jossa itse tekemäsi mallit sijaitsevat.</p>
+
+<h2>Tarvitsemme malleja ja esimerkkejä!</h2>
+
+ <p>Lähetä oma viimeistelty mallisi ja esimerkkisi
+ OpenOffice.org-projektille. Lähetys sähköpostin liitteenä
+ <a href="yhteystiedot.html">yhteystiedoissa</a> mainittuun osoitteeseen. Liitä
+ mukaan kuvaus. Tiedostojen nimien tulee olla kuten yllä
+ muissa malleissa: ei suuraakkosia eikä ääkkösiä.</p>
+
+ <p>Perusfonttina tulee käyttää fonttia <i>Bitstream Charter</i> tai
+ <i>Times</i>, kooltaan 12 tai 10 pistettä. Käytä tyylejä kaikkien
+ muotoilujen tekemiseen. Tärkeimpiä tyylejä ovat <i>Oletus</i>,
+ <i>Leipäteksti</i> ja otsikkotyylit. Käyttäjän täytettävät kohdat
+ kannattaa merkitä esimerkiksi paikkamerkeillä: <b>Lisää - Kentät -
+ Muu - Toiminnot - Paikkamerkki - Teksti</b>. Mallien tiedostokoon
+ tulisi olla mahdollisimman pieni, joten älä sisällytä niihin
+ ainakaan kovin suuria kuvia, mielellään ei lainkaan.</p>
+
+ <p>Mallit liitetään tälle sivulle ja jaettavaan
+ mallipakettiin. Mallit ja esimerkit saatetaan tulevaisuudessa ottaa
+ osaksi OpenOffice.orgin perusasennusta.</p>
+
+ <h2>Kaivattuja malleja ja esimerkkejä</h2>
+
+ <ul>
+  <li>Tekstiasiakirjat (Writer)
+  <ul>
+   <li>Kirjeet, tiedotteet, kirjat, lehdet, esitteet, sopimukset,
+   yms.</li>
+
+   <li>Yrityksen laskut, kuitit, yms.</li>
+
+   <li>Lomakkeet</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Laskentataulukot ja tietokannat (Calc ja Base)
+  <ul>
+   <li>Yrityskirjanpito, kotikirjanpito, yms.</li>
+   <li>Yrityksen laskut, kuitit, yms.</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Piirrokset (Draw)
+  <ul>
+   <li>Esitteet, yms.</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Esitykset (Impress)</li>
+ </ul>
+
+ <p><b>Lokalisoitu perusasennus tehtävänä.</b> Jos omaat enemmän
+ teknisiä taitoja, pitäisi suomeksi lokalisoitu
+ <tt>extras</tt>-paketti tehdä, joka sisältäisi paitsi mallit ja
+ esimerkit, myös ohjattujen toimintojen suomenkielisiä asetuksia ja
+ muuta. Jos olet kiinnostunut, liity
+ dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja ota yhteyttä.</p>
+
+ <h2>Mallien ja esimerkkien tekijänoikeudet</h2>
+
+ <p><i>Huomautus mallien toimittajille.</i> Koska malleja ja
+ esimerkkejä on voitava käyttää vapaasti, ei niillä saa olla
+ tekijänoikeudellista rasitetta. Toimittaessasi malleja tai
+ esimerkkejä annat täyden käyttö-, kopiointi-, jakelu- ja
+ muutosoikeuden kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sikäli kun se on Suomen
+ ja muiden maiden lainsäädännön nojalla mahdollista, luovut kaikista
+ oikeuksistasi toimittamiisi malleihin ja esimerkkeihin. Voit
+ toimittaa vain malleja ja esimerkkejä, joihin itselläsi on täydet
+ oikeudet.</p>
+
+ <p>Sikäli kun olet tallentanut malleihisi ja esimerkkeihisi
+ tekijätietosi, näkyy nimesi mallin käyttäjille. Saatamme poistaa tai
+ muuttaa näitä tekijätietoja.</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/JoY_tutkielma.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/JoY_tutkielma.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/JoY_tutkielma.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/JoY_tutkielma.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/ansioluettelo.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/ansioluettelo.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/ansioluettelo.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/ansioluettelo.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/elokuvakasikirjoitus.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/elokuvakasikirjoitus.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslista-vuosikokous-1.stw
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslista-vuosikokous-1.stw
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslistamalli.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslistamalli.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslistamalli.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/esityslistamalli.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kaikkimallit.zip
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kaikkimallit.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/zip

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kirja_opas.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kirja_opas.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kirja_opas.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/kirja_opas.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/luentomuistiinpanot.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/luentomuistiinpanot.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/luentomuistiinpanot.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/luentomuistiinpanot.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/muistio.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/muistio.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/muistio.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/muistio.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/kaikkimallit_om.zip
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/kaikkimallit_om.zip
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/zip

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_engl.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_engl.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_engl.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_engl.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_logolla.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_logolla.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_logolla.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_logolla.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/vnd.oasis.opendocument.text-template

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/fi/Archive/mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdfMime
View raw message