openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1791645 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content: ast/download/msg_prop_l10n_ast.js ca/index_old.html
Date Sun, 16 Apr 2017 23:32:04 GMT
Author: mseidel
Date: Sun Apr 16 23:32:03 2017
New Revision: 1791645

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1791645&view=rev
Log:
Some Asturian (ast) translation restored

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/ca/index_old.html
Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/ast/download/msg_prop_l10n_ast.js

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/ast/download/msg_prop_l10n_ast.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/ast/download/msg_prop_l10n_ast.js?rev=1791645&r1=1791644&r2=1791645&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/ast/download/msg_prop_l10n_ast.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/ast/download/msg_prop_l10n_ast.js Sun Apr 16 23:32:03
2017
@@ -146,7 +146,7 @@ l10n.dl_tlp_blue_box_text_href			= "http
 // Release Information
 l10n.dl_nav_headline_1_text			= "Release Information";
 l10n.dl_nav_sysreq_text				= "Requisitos del sistema";
-l10n.dl_nav_sysreq_title			= "HDD: ~300MB free - Memory: >128MB - Processor: >500MHz
- OS: Windows, macOS (OS X), Linux, Solaris, FreeBSD...";
+l10n.dl_nav_sysreq_title			= "Discu: ~300MB free - Memoria: >128MB - Procesador: >500MHz
- OS: Windows, macOS (OS X), Linux, Solaris, FreeBSD...";
 l10n.dl_nav_sysreq_href				= "https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo41.html";
 l10n.dl_nav_license_text			= "License";
 l10n.dl_nav_license_title			= "Apache OpenOffice License";
@@ -172,29 +172,29 @@ l10n.dl_nav_schedule_href			= "https://c
 l10n.dl_nav_hist_schedule_text			= "Plan de llanzamientos históricu";
 l10n.dl_nav_hist_schedule_title			= "¿Cuándo se planearon los llanzamientos anteriores?";
 l10n.dl_nav_hist_schedule_href			= "https://wiki.openoffice.org/wiki/Product_Release";
-l10n.dl_nav_inst_guide_text			= "Installation Guides";
-l10n.dl_nav_inst_guide_title			= "Instructions for installing Apache OpenOffice on Windows,
macOS (OS X) and Linux machines";
+l10n.dl_nav_inst_guide_text			= "Guíes d'instalación";
+l10n.dl_nav_inst_guide_title			= "Instrucciones pa instalar Apache OpenOffice en ordenadores
con Windows, macOS (OS X) y Linux machines";
 l10n.dl_nav_inst_guide_href			= "https://www.openoffice.org/download/common/instructions.html";
 l10n.dl_nav_user_guide_text			= "User Guides";
 l10n.dl_nav_user_guide_title			= "Extensive user manuals for every day use";
 l10n.dl_nav_user_guide_href			= "https://www.openoffice.org/documentation/index.html";
-l10n.dl_nav_why_java_text			= "Java and Apache OpenOffice";
-l10n.dl_nav_why_java_title			= "Explains why to use Java and what it is";
+l10n.dl_nav_why_java_text			= "Java y Apache OpenOffice";
+l10n.dl_nav_why_java_title			= "Esplica por qué usar Java y qué y";
 l10n.dl_nav_why_java_href			= "https://www.openoffice.org/download/common/java.html";
-l10n.dl_nav_eol_text				= "End-Of-Life Information";
-l10n.dl_nav_eol_title				= "Information about releases that have reached End-Of-Life status";
+l10n.dl_nav_eol_text				= "Información de fin de vida";
+l10n.dl_nav_eol_title				= "Información de les versiones que llegaron al estáu de Fin
de vida";
 l10n.dl_nav_eol_href				= "https://www.openoffice.org/development/releases/eol.html";
 
 // Additional Resources
-l10n.dl_nav_headline_3_text			= "Additional Resources";
+l10n.dl_nav_headline_3_text			= "Otros recursos";
 l10n.dl_nav_support_text			= "Support";
 l10n.dl_nav_support_title			= "If the information above did not answer your question: Free
and paid support!";
 l10n.dl_nav_support_href			= "https://www.openoffice.org/support/index.html";
 l10n.dl_nav_local_text				= "Localizations";
 l10n.dl_nav_local_title				= "Information and support in your favorite language";
 l10n.dl_nav_local_href				= "https://openoffice.apache.org/native-lang.html";
-l10n.dl_nav_stat_text				= "Download Statistics";
-l10n.dl_nav_stat_title				= "Download and other statistics";
+l10n.dl_nav_stat_text				= "Estadístiques de descargues";
+l10n.dl_nav_stat_title				= "Descargues y otres estadístiques";
 l10n.dl_nav_stat_href				= "https://www.openoffice.org/stats/index.html";
 l10n.dl_nav_mirrors1_text			= "Alternative download mirrors #1";
 l10n.dl_nav_mirrors1_title			= "Use Sourceforge mirrors to download Apache OpenOffice";

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/ca/index_old.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/ca/index_old.html?rev=1791645&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/ca/index_old.html (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/ca/index_old.html Sun Apr 16 23:32:03 2017
@@ -0,0 +1,110 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//CA" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+ <title>OpenOffice.org - el paquet ofimàtic lliure</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+ <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice,
StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO">
+ <meta name="description" content="OpenOffice.org: el paquet ofimàtic lliure">
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/style.css" media="screen">
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/print.css" media="print">
+ <link rel="icon" type="image/x-icon" href="https://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico">
+ <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="https://www.openoffice.org/branding/images/favicon.ico">
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estils/home.css" media="screen">
+ <script type="text/javascript" src="js/languages.js"></script>
+ <script type="text/javascript" src="js/download.js"></script>
+</head>
+
+<body>
+
+<div id="nonfooter"><!-- closed in footer -->
+<div id="page_content">
+
+<h2>We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice into Catalan!</h2>
+
+<p>Aquesta nota està en anglès, perquè no tenim ningú per traduir-la a
la seva llengua. Els enllaços de la pàgina us ajudaran a descarregar i instal·lar
OpenOffice.org 3.3.0, una versió més antiga del nostre producte. Li falta moltes correccions
d'errors, millores de rendiment i fins i tot noves característiques que es troben en Apache
OpenOffice.</p>
+
+<p>Estaríem disposats a fer Apache OpenOffice disponible en català, però necessitem
ajuda per completar la traducció de la interfície d'usuari. Aquesta traducció és
del 98% ja completa. Necessitem una o dos voluntaris que poden ajudar-nos a traduir el 2%
restant.</p>
+
+<p>Si vostè està interessat en ajudar a traduir, si us plau revisi <a href="https://openoffice.apache.org/translate.html">aquesta
informació</a>.</p>
+
+<hr />
+
+<div id="bodycol">
+<div id="actionstatements">
+
+ <ul>
+  <li>
+   <div class="action-info">
+    <div class="action-text action-link">
+     <h2><a href="https://www.openoffice.org/why/">Obteniu més informació
sobre l'OpenOffice.org</a></h2>
+     <p><a href="https://www.openoffice.org/why/">Què és l'OpenOffice.org?
Per què l'hauríeu de fer servir?</a></p>
+    </div>
+   </div>
+  </li>
+
+  <li>
+   <hr />
+  </li>
+
+  <li>
+   <div class="action-download">
+    <div class="action-text action-link">
+     <h2><a href="https://www.openoffice.org/download/archive.html">Baixeu
l'OpenOffice.org</a></h2>
+     <p><a href="https://www.openoffice.org/download/archive.html">Baixeu-lo
gratuïtament, per a totes les plataformes</a></p>
+    </div>
+   </div>
+  </li>
+
+  <li>
+   <hr />
+  </li>
+
+  <li>
+   <div class="action-help">
+    <div class="action-text action-link">
+     <h2><a href="https://www.openoffice.org/support/">Obteniu ajuda amb
l'OpenOffice.org</a></h2>
+     <p><a href="https://www.openoffice.org/support/">Existeix tota una
comunitat al darrere</a></p>
+    </div>
+   </div>
+  </li>
+
+  <li>
+   <hr />
+  </li>
+
+  <li>
+   <div class="action-extend">
+    <div class="action-text action-link">
+     <h2><a href="http://extensions.openoffice.org/">Esbrineu què més
pot fer l'OpenOffice.org</a></h2>
+     <p><a href="http://extensions.openoffice.org/">Funcions addicionals,
plantilles i imatges predissenyades</a></p>
+    </div>
+   </div>
+  </li>
+
+  <li>
+   <hr />
+  </li>
+
+  <li>
+   <div class="action-participate">
+    <div class="action-text action-link">
+     <h2><a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">Participeu
en el projecte de traducció</a></h2>
+     <p><a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">Podeu
col·laborar en la traducció de l'OpenOffice.org</a></p>
+    </div>
+   </div>
+  </li>
+
+  <li>
+   <hr />
+  </li>
+ </ul>
+
+<div id="news"></div>
+
+</div><!-- closing div with id=actionstatements -->
+</div><!-- closing div with id=bodycol -->
+</div><!-- closing div with id=page_content -->
+</div><!-- closing div with id=nonfooter -->
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message