openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1010311 [6/14] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/eu/Archive/ content/eu/Archive/bestelakoak/ content/eu/Archive/dokumentazioa/ content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/ content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_...
Date Wed, 12 Apr 2017 09:37:35 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/015.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/015.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/015.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,218 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 015</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010420;15542500">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010420;15562700">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zer esan nahi du OpenOffice.org kalkulu-orrietako errore-kode (Err:NNN) bakoitzak?</font></B>
+</P> <TABLE BORDER=2 CELLPADDING=2 CELLSPACING=2> <TR> <TH> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Errore-kodea</font>
+</P> </TH> <TH> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Testu osoa</font>
+</P> </TH> <TH> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Azalpena</font>
+</P> </TH> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">501</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Baliogabeko karakterea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Testuinguru honetan karakterea ez da baliozkoa. Adib.: =1E2 idatzi ordez =1Eq idatzi baduzu.</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">502</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Baliogabeko argumentua</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Funtzio-argumentu baten balioa ez da baliozkoa. Adib.: zenbaki negatiboa erro-funtzioan.</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">503</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Koma mugikorreko eragiketa baliogabea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zatitzailea 0 denean edo kalkuluaren emaitzak definitutako balio-bitartea gainditzen duenean.</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">504</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Parametro-zerrendako errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Funtzio-parametro bat ez da baliozkoa. Adib.: testua zenbakiaren ordez, edo domeinu-erreferentzia gelaxka-erreferentziaren ordez.</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">505</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">506</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Baliogabeko puntu eta koma</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">507</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Errorea: Bikotea falta da</font> 
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">508</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Errorea: Bikotea falta da</font> 
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Adibidez, amaierako parentesia hasierakorik gabe edo amaierako parentesia formularen erdian (formularen bukaeran falta den amaiera-parentesia automatikoki gehitzen da)</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">509</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Eragilea falta da</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Adib.: =2(3+4) * eragilea falta da 2 eta ( artean</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">510</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aldagaia falta da</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bi eragile elkarren ondoan, adib., =1+*2</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">511</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aldagaia falta da</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Funtzioak aldagai gehiago behar ditu, adib., AND() eta OR() parametrorik gabe</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">512</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Formula luzeegia</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Konpilatzailea: izenak adierazten duenez, esan nahi du formula-katearen luzerarekin zerikusirik ez duen barneko token-kopurua adierazten dela (geh. 512) eta ez eragile, aldagai, parentesi eta abarren kopurua. Interpretatzailea: Hainbat matrize batera sortzen dituzten formulak (geh. 150), besteak beste, parametro gisa matrize luzeegia hartuko luketen Basic funtzioak (geh. 0xFFFE, hau da, 65534 byte)</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">513</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Kate luzeegia</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Konpilatzailea: formulako identifikadore batek 255 karaktere baino gehiago ditu. Interpretatzailea: kate-eragiketa baten emaitzak 255 karaktere baino gehiago ditu</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">514</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko gainezkatzea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketak (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">515</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">516</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Matrize bat espero da kalkulu-pilan, baina ez dago erabilgarri</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">517</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">OpCode ezezaguna, adib., funtzio berriagoa duen dokumentua kargatu da funtzio hori ez daukan bertsio zaharrago batean</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">518</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aldagai batek atera beharko luke kalkulu-pilatik, baina ez dago erabilgarri </font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">519</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Emaitzarik ez (Gelaxkan ez du jartzen Err:519, baizik eta #BALIOA)</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Funtzio batek ezin izan du eman definizioari dagokion balioa, edo formulan erreferentzia egiten zaion gelaxka batek testua du zenbakiaren ordez</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">520</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Konpilatzaileak konpilazio-kode ezezaguna sortu du</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">521</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Emaitzarik ez kalkulu-pilan</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">522</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Erreferentzia zirkularra</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Formula batek bere buruari egiten dio erreferentzia zuzenean edo zeharka eta iterazioak ez daude aktibatuta Tresnak/Aukerak/Kalkulu-orria/Kalkulatu sailean</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">523</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Kalkulu-prozedurak ez du konbergitzen</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Helburuko balio bat behar duten finantzetako funtzio estatistiko batzuek ezin dute balioa lortu, edo erreferentzia zirkularretako iterazioek ez dute lortzen aldaketa minimoa zehaztutako gehieneko urratsen barruan</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">524</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Baliogabeko erreferentzia (gelaxkan ez du jartzen Err:524, baizik eta #ERREF)</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Konpilatzailea: zutabe edo errenkada baten izen deskribatzailea ezin izan da ebaluatu. Interpretatzailea: ezabatutako zutabe, errenkada edo taula bateko gelaxka bati erreferentzia egiten zaio formulan.</font> 
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">525</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Baliogabeko izena (gelaxkan ez du jartzen Err:525, baizik eta #IZENA)</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Konpilatzailea; identifikadore bat ezin izan da ebaluatu (erreferentziarik ez, domeinu-izenik ez, zutabe/errenkaden azalpenik ez, makrorik ez, etab.) Interpretatzailea: exekuzio-garaian bezala, adib. ez da Basic funtzioa edo AddIn-a aurkitu</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">526</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko sintaxi-errorea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean</font>
+</P> </TD> </TR> <TR> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">527</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Barneko gainezkatzea</font>
+</P> </TD> <TD> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Interpretatzailea: erreferentzia kapsulatuegiak (gelaxka batek beste gelaxka bati egiten dio erreferentzia, horrek beste bati, eta abar)</font> 
+</P> </TD> </TR> </TABLE> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Oharra: gelaxka batean '###' agertzea ez da errorea; datuak behar bezala erakusteko zutabea estuegia dela adierazten du. Ikus halaber <A HREF="002.html">Lehen datuak zituen gelaxka batean '###' agertzen zait orain. Nola ikus ditzaket datuak berriz ere?</A>. </font> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<PRE></PRE> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/016.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/016.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/016.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head> 
+<title>Calc FAQ 016</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola erabil ditzaket Calc fitxategi desberdinetako gelaxkak?<br> </font></b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Iturburu-fitxategia ireki dezakezu, nahi dituzun gelaxkak hautatu eta arbelean kopiatu (KTRL + C); gero, joan helburuko fitxategira, hautatu helburuko gelaxka, eta menu-barran aukeratu <b><font face="Courier New, Courier, mono">Editatu Itsatsi berezia</font></b> (hautatu Estekatu aukera). Bide zuzenago bat ere badago: gisa honetako formula sartu behar duzu formula-barran edo helburu-gelaxkan: </font><font face="Courier New, Courier, mono"><b>=DDE(soffice; FitxategiarenBideIzena; IturburuOrriarenIzena.IturburuGelaxkaIzena)</b></font>
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Adibidez:<br> <b><font face="Courier New, Courier, mono">=DDE(soffice;C:\ DokumentuakOpenOfficeFitxategia.sxc<span style="font-size:10pt">;Orria.A1) </span></font></b></font><span style="font-size:10pt"><br> <br> </span> 
+</p> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/017.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/017.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/017.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,75 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 017</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010517;10524200">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11195800">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola alda dezaket orrien ordena kalkulu-orrian?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Jarraitu ondorengo urratsei: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu lekuz aldatu nahi duzun orria </font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Oraindik orri-fitxan zaudela, sakatuta mantendu saguaren eskuineko botoia (laster-menua irekitzeko) , eta aukeratu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Lekuz aldatu/Kopiatu'</font></b></font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Agertuko den elkarrizketa-koadroan, egiaztatu leihoaren beheko ezker-ertzean dagoen <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Kopiatu'</font></b> kontrol-laukia ez dagoela hautatuta</font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Txertatu honen aurretik:'</font></b> zerrendan, hautatu nora eramango duzun orria</font>
+</P>  <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sakatu Ados </font>
+</P> </UL> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><A NAME="How can I rename a sheet"> 
+<!-- ^^^ --> <B>Nola alda diezaioket izena orriari?</B></A> </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu izena aldatu behar zaion orria </font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Oraindik orri-fitxan zaudela, sakatuta mantendu saguaren eskuineko botoia (laster-menua irekitzeko), eta aukeratu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Izena aldatu'</font></b></font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Idatzi izen berria </font>
+</P> <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sakatu Ados </font> 
+</P> </UL> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/018.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/018.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/018.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,66 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 018</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010503;16084600">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11174900">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola txertatzen dira data aldakorrak kalkulu-orriko gelaxketan?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Txertatu funtzio bat gelaxka batean, urrats hauei jarraituz: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu gelaxka egokia</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Menuan, hautatu: <b><font face="Courier New, Courier, mono">Txertatu - Funtzioa </font></b></font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aukeratu <b> <font face="Courier New, Courier, mono">'Data eta ordua'</font></b> <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Kategoria' </font></b></font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Today'</font></b> uneko data nahi baduzu; bestela, uneko data eta ordua nahi baduzu, hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Now'</font></b></font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Egin klik <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Hurrengoa'</font></b> botoian</font>
+</P>  <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Egin klik <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Ados'</font></b> botoian </font>
+</P> </UL> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/019.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/019.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/019.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,70 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 019</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17093300">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11161500">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola sortzen dira gelaxkak inguratzeko marra edo ertz lodiak?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Jarraitu ondorengo urratsei: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu ertza aplikatu nahi diozun area</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Menu-barran, hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">Formatua -Gelaxkak</font></b>, eta egin klik Ertzak fitxan</font>
+</P> <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ezkerraldeko goiko ikonoetako batean egin behar duzu klik, nolako ertza nahi duzun aukeratzeko.</font>
+</P> <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Beheko diagraman, ertz-estilo pertsonalizatuak doituko dituzu, adibide gisa erakusten zaizkizun marretako bakoitzean klik eginez</font>
+</P> </UL> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ertzaren lodiera aldatzeko: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ertza hautatu behar duzu; horretarako, klik egin aukeratutako marran. </font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Eskuinaldeko koadroan, hautatu zabalera bat</font>
+</P> <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sakatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Ados'</font></b></font>
+</P> </UL> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/020.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/020.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/020.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,71 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 020</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010517;10524400">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;12192200">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola txerta dezaket 'Orrialdea: 1/N' orrialde-zenbakia, kalkulu-orriko orrialde bakoitzean?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Orrialde-zenbakiak kalkulu-orriko goiburukoan nahiz orri-oinean sar daitezke. Inprimatzean eta inprimatzeko aurrebistan egongo dira ikusgai. Orrietan, ordea, ez dira ikusgai egongo. Orrialde-zenbakiak txertatzeko, jarraitu argibide hauek: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Menu-barran, hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">Editatu Goiburukoak eta orri-oinak </font></b> </font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu Goiburukoaren edo Orri-oinaren fitxa </font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Egin klik zenbakia agertzea nahi duzun lekuan (ezkerrean, erdian edo eskuinean)</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Erabil daitezkeen datu-eremuak ikono gisa agertzen dira. Orrialde-zenbakiaren eremua txertatzeko, egin klik zenbaki-ikur [ # ] BAKARRA duen ikonoan. Oharra: Hauek dira kalkulu-orrietan erabil daitezkeen datu-eremu eta formatu bakarrak.</font> 
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Idatzi<b><font face="Courier New, Courier, mono"> 'Orrialdea:'</font></b> testua</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Orrialde-kopuru osoa txertatzeko, egin klik BI zenbaki-ikur [ ## ] dituen ikonoan </font>
+</P>  <LI>  
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Idatzi '/' testua. </font>
+
+</P> <LI> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sakatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Ados'</font></b></font>
+</P> </UL> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/021.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/021.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/021.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 021</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17092200">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11035700">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">OpenOffice.org-eko kalkulu-orri luze bat beste aplikazio batetik bihurtu zen. Zenbait errenkada galdu egin dira! Zer gertatu da?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> OpenOffice.org-ek 32.000 errenkada onartzen ditu gehienez. Beste aplikazio batzuetatik bihurtutako kalkulu-orriak 32.000 errenkada baino gehiago izanez gero, trunkatu egingo dira. </font>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aholkua: Beste aplikazioetako kalkulu-orriak luzeak badira, zatitu bitan, bihurtzerakoan zati bakoitzak 32.000 errenkada baino gutxiago izan dezan. Izan ere, 32.000 errenkada baino gutxiago dituen area ongi bihurtuko da.</font> 
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ikus halaber <A HREF=022.html>Zenbat gelaxka onartzen ditu gehienez OpenOffice.org-eko kalkulu-orriak?
+</P> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/022.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/022.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/022.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,56 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 022</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17092200">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11000500">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zenbat gelaxka onartzen ditu gehienez OpenOffice.org-eko kalkulu-orriak?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Gehieneko errenkada-kopurua 32.000 da. Gehieneko zutabe-kopurua, berriz, 256. Gehieneko gelaxka-kopurua 8.192.000; eta, azkenik, gehieneko orri-kopurua 256.</font>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ikus halaber: <A HREF=021.html>OpenOffice.org-eko kalkulu-orri luze bat beste aplikazio batetik bihurtu zen. Zenbait errenkada galdu egin dira! Zer gertatu da?</A>.</font>
+</P> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/023.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/023.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/023.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,64 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table>  <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Calc FAQ 023</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17092300">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;11010300">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<P> 
+<!-- ^^^ --> <B><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola txerta dezaket goi-indizeko edo azpindizeko testua kalkulu-orrian?</font></B>
+</P> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<!-- ^^^ --> Karaktere-estiloaren kontrola laster-menuan dago (eskuineko botoian klik eginez irekiko duzu). Jarraitu ondorengo urratsei: </font>
+</P> <UL> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu goi-indize/azpindize bihurtu beharreko karakterea(k). Horretarako, egin klik bikoitza testua dagoen gelaxkan, eta, ondoren, hauta ezazu nahi duzun testua.</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Laster-menua irekitzeko, sakatuta eduki saguaren eskuineko botoia</font>
+</P> <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hautatu: <b> <font face="Courier New, Courier, mono">Estiloa - aukeratu </font></b> Goi-indizea nahiz Azpindizea</font>
+</P>  <LI> 
+<P STYLE="margin-bottom: 0in"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hauek dira laster-teklak: Goi-indizea: KTRL + MAIUS + P eta Azpindizea: KTRL + MAIUS + B. Komando horiek testu-prozesadorean ere erabil daitezke.</font> 
+</P> </UL> 
+<P><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Oharra</b>: Gelaxkaren altuera karaktere berriari egokitu behar zaio</font> 
+</P> 
+<P>&nbsp;
+</P> 
+<P>
+<!-- ^^^ -->
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/024.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/024.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/024.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head> 
+<title>Calc FAQ 024</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ireki daiteke pasahitzez babestutako Excel fitxategi bat Calc-en?</font></b>
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Zuzenean ezin da egin. Mota horretako fitxategi bat Calc-etik irekitzeko, pasahitza kendu behar diozu, jatorrizko aplikazioaren bidez.</font><br>  <br> 
+</p> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/025.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/025.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/025.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,43 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head>  
+<title>Calc FAQ 025</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola egin dezaket dezimalak bereizteko puntua erabiltzeko komaren ordez zenbaki arrazionaletan?</font></b>
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Windows sistema eragile lokalizatu batzuetan (gurean, besteak beste) zenbaki arrazionaletan, lehenespenez, koma erabiltzen da. Sistema hori aldatzeko aukera badago:</font>
+</p> <ol> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Aukeratu menu-barrako <b><font face="Courier New, Courier, mono">Formatua - Gelaxkak</font></b> </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ondoren, agertuko zaizun leihoko <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Zenbakiak'</font></b> fitxan, Ingelesa aukeratu behar duzu hizkuntza gisa. </font></li> </ol> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hori bera lortzeko beste modu bat ere badago: egin klik gelaxkan, eta hautatu laster-menuan <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Gelaxken formatua'</font></b>; jarraian, gelaxka-atributuen leihoa irekiko da. Hortik aurrera, jarraitu goian azaldutako prozedura bera.</font><br>  <br> 
+</p> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/026.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/026.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/026.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head> 
+<title>Calc FAQ 026</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Elkarren ondoan ez dauden bi gelaxka hautatu nahi ditut, baina KTRL tekla sakatuta ez dut lortzen. Nola egin dezaket?</font></b> 
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Gelaxka batean klik eginez gero, ez da hautatuko, fokua ezarriko zaio besterik gabe. Gelaxka bat hautatzeko:</font> 
+</p> <ul> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> mantendu sakatuta MAIUS tekla, eta egin klik gelaxkan. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">ondoren, elkarren ondoan ez dauden hainbat gelaxka hautatu ahal izango dituzu, KTRL tekla sakatuta mantenduz.</font><br> <br> </li> </ul> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/027.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/027.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/027.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head> 
+<title>Calc FAQ 027</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Nola sor ditzaket ordenazio-zerrenda pertsonalak?</font></b>
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Calc-ek oso eginbide erabilgarria dauka. Esate baterako, gelaxka batean asteko egun bat idatzi eta hautatutako gelaxkaren beheko eskuin-ertzeko karratu beltza arrastatzen baduzu, asteko gainerako egunak automatikoki sartuko dira hurrengo gelaxketan. Horrela sor ditzakezu ordenazio-zerrendak:</font> 
+</p> <ul> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Menu-barran aukeratu </font><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <b><font face="Courier New, Courier, mono">Tresnak Aukerak</font></b> </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Agertzen den leihoan. hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono"> 'Kalkulu-orria\Zerrendak' </font></b>. </font></li> </ul> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/028.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/028.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/028.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html> 
+<head> 
+<title>Calc FAQ 028</title> </head> 
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Ba dago modurik eremu mugatuak dituzten testu-fitxategiak (*.txt, *.csv) Calc fitxategi batean txertatzeko?</b><br> </font>
+</p> 
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bai. Jarraitu ondorengo prozedurari:</font> 
+</p> <ol> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ireki orri huts bat, eta aukeratu <b> <font face="Courier New, Courier, mono">Txertatu - Orria</font></b> menu-barratik. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ondoren agertuko den leihoan, hautatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Fitxategitik'</font></b> aukera-botoia, eta sakatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Arakatu'</font></b>. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Aukeratu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Fitxategi-mota'</font></b> konbinazio-koadroan ireki nahi duzun fitxategi-formatua, eta, ondoren, bilatu mota horretako (.txt, .cvs, dbase etab.) fitxategi bat. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Leihoa ixteko, egin klik <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Txertatu'</font></b> botoian. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Testu-fitxategi bat inportatzen ari bazara, testu-inportazioaren l
 eihoa agertuko zaizu. Azken aukerak egin ditzakezu bertan, fitxategia inportatu aurretik (esate baterako, bereizteko zein karaktere erabiliko den inportatutako fitxategian: tabulazioa, koma, zuriunea, ...). Txertatu Orria leihora itzultzeko, sakatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Ados'</font></b>.</font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Bertan, <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Estekatu'</font></b> aukera hautatzen baduzu, testu-fitxategira estekatutako Calc fitxategi berria irekitzen duzun bakoitzean, eguneratu nahi duzun galdetuko zaizu. </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Azkenik, Calc orrira inportatutako testu-fitxategia ikusteko, sakatu <b><font face="Courier New, Courier, mono">'Ados'</font></b> berriz ere.</font><br> </li> </ol> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/index.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,43 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/">spreadsheet</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts">
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE>Kalkulu-orriei buruzko FAQen indize-orrialdea</TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Solaris Sparc)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010416;17092300">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010517;12145500">  
+<!-- ^^^ --> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <h2>Kalkulu-orriei buruzko FAQen indize-orrialdea<font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </font> </h2> <ul> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="001.html">001</a> - Nola ireki dezaket tabulazioz mugatutako fitxategi bat OpenOffice.org kalkulu-orrietan? Eta beste mugatzaileren bat erabiltzen badut?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="002.html">002</a> - Lehen datuak zituen gelaxka batean '###' agertzen zait orain. Nola ikus ditzaket datuak berriz ere?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="003.html">003</a> - Nola itzulbiratuko dut testua kalkulu-orriko gelaxka batean?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="004.html">004</a> - Nola hauta dezaket kalkulu-orriko errenkada bat (edo multzo bat), inprimatzean orrialde guztietan errepika dadin?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="005.html">005</a> - Calc-en, ez
 dut letra larriz idatzi nahi esaldi-hasierako letra. Zer egin dezaket?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="006.html">006</a> - Nola finka/zati ditzaket lehen errenkadak eta lehen zutabeak, ikusgai egon daitezen kalkulu-orrian gora eta behera nabilenean?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="007.html">007</a> - Nola inprima dezaket kalkulu-orria egokiro?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="008.html">008</a> - Nola heda dezaket titulu zabala duen gelaxka bat kalkulu-orriko hainbat zutabetan?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="009.html">009</a> - Nola biratu dezaket zutabe-izenburu bat zutabe estu batean sar dadin?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="010.html">010</a> - Nola sortu kalkulu-orrian datuak aldatzean automatikoki eguneratuko den diagrama bat?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a hr
 ef="011.html">011</a> - Nola babes ditzaket kalkulu-orriko gelaxkak?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="012.html">012</a> - Nola gorde ditzaket kalkulu-orriko datuak ASCII testu-fitxategi gisa eremuak bereiziz?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="013.html">013</a> - Kalkulu-orriko zenbait errenkada ezkutuan daude. Nola ikus ditzaket?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="014.html">014</a> - Nola formatea ditzaket gelaxkak OpenOffice.org kalkulu-orrian, errenkadak automatikoki zenbakitzeko?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="015.html">015</a> - Zer esan nahi du OpenOffice.org kalkulu-orrietako errore-kode (Err:NNN) bakoitzak?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="016.html">016</a> - Nola erabil ditzaket Calc fitxategi desberdinetako gelaxkak?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="017.htm
 l">017</a> - Nola alda dezaket orrien ordena kalkulu-orrian?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="017.html#How%20can%20I%20rename%20a%20sheet">017b</a>- Nola alda diezaioket izena orriari?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="018.html">018</a> - Nola txertatzen dira data aldakorrak kalkulu-orriko gelaxketan?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="019.html">019</a> - Nola sortzen dira gelaxkak inguratzeko marra edo ertz lodiak?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="020.html">020</a> - Nola txerta dezaket 'Orrialdea: 1/N' orrialde-zenbakia, kalkulu-orriko orrialde bakoitzean?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="021.html">021</a> - OpenOffice.org-eko kalkulu-orri luze bat beste aplikazio batetik bihurtu zen. Zenbait errenkada galdu egin dira! Zer gertatu da?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a hre
 f="022.html">022</a> - Zenbat gelaxka onartzen ditu gehienez OpenOffice.org-eko kalkulu-orriak?</font></li> <li> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="023.html">023</a> - Nola txerta dezaket goi-indizeko edo azpindizeko testua kalkulu-orrian?</font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="024.html">024</a> - Ireki daiteke pasahitzez babestutako Excel fitxategi bat Calc-en?</font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="025.html">025</a> - Nola egin dezaket dezimalak bereizteko puntua erabiltzeko komaren ordez zenbaki arrazionaletan?</font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="026.html">026</a> - Elkarren ondoan ez dauden bi gelaxka hautatu nahi ditut, baina KTRL tekla sakatuta ez dut lortzen. Nola egin dezaket? </font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="027.html">027</a> - Nola sor ditzaket ordenazio-zerrenda pertsonalak?</font></li> <li><font face="Arial, Helvetica, sans-se
 rif"><a href="028.html">028</a> - Ba dago modurik eremu mugatuak dituzten testu-fitxategiak (*.txt, *.csv) Calc fitxategi batean txertatzeko?<br> <br> <br> </font></li> </ul> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/spreadsheet/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/001.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/001.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/001.html Wed Apr 12 09:37:30 2017
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/eu/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/eu/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/">Archive</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/Archive/dokumentazioa/erab_meg/various_topics/">various_topics</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<html>  
+<head>  
+<title>FAQ orokorrak 001</title>  
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> </head>  
+<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">  
+<p><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Legezkoa da OpenOffice.org-en fitxategi bitarren erabilera komertziala/negozioetakoa?</font></b> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bai, OpenOffice.org-en fitxategi bitarrak merkataritzan eta enpresan erabil daitezke. Erabili aurretik, ordea, kontuan izan softwarea garapen-prozesuan dagoela eta aplikazio guztiak oraindik ez daudela erabat amaituta. Arretaz irakurri eta ulertu erantzukizunik ezaren dokumentua. Fitxategi bitarrak deskargatzeko orriaren goialdean aurkituko duzu:  </font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/get_binaries.html">http://www.openoffice.org/dev_docs/source/get_binaries.html</a> </font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bestela, merkataritzan StarOffice programa erabiltzeko interesa baduzu, zoaz helbide honetara: </font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="http://www.sun.com/staroffice/starofficenow/">http://www.sun.com/staroffice/starofficenow</a></font> 
+</p>  
+<p><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="../index.html">Itzuli FAQen indize-orrialde nagusira</a> | <a href="index.html">Itzuli FAQ orokorren indize-orrialdera</a></font> <br>  
+</p> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message