openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1776589 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js
Date Fri, 30 Dec 2016 15:22:14 GMT
Author: mseidel
Date: Fri Dec 30 15:22:13 2016
New Revision: 1776589

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1776589&view=rev
Log:
Minor changes for https

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js?rev=1776589&r1=1776588&r2=1776589&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/no/download/msg_prop_l10n_no.js Fri Dec 30 15:22:13
2016
@@ -116,20 +116,20 @@ l10n.dl_share_light_blue_box_headline_ti
 l10n.dl_share_light_blue_box_text_text		= "Vennligst fortell dine venner om Apache OpenOffice:";
 l10n.dl_share_light_blue_box_text_title		= "Hjelp å spre budskapet og fortell dine venner
om Apache OpenOffice";
 l10n.dl_share_light_blue_box_blog_text		= "Offisiell Blogg";
-l10n.dl_share_light_blue_box_blog_title		= "OpenOffice Blogg.";
-l10n.dl_share_light_blue_box_blog_src		= "../../images/logo-rss-32.png";
+l10n.dl_share_light_blue_box_blog_title		= "OpenOffice Blogg";
+l10n.dl_share_light_blue_box_blog_src		= "/images/logo-rss-32.png";
 l10n.dl_share_light_blue_box_blog_alt		= "OpenOffice Blogg";
 l10n.dl_share_light_blue_box_facebook_text	= "Facebook";
 l10n.dl_share_light_blue_box_facebook_title	= "Vennligst fortell dine venner om Apache OpenOffice
via Facebook";
-l10n.dl_share_light_blue_box_facebook_src	= "../../images/logo-facebook-32.png";
+l10n.dl_share_light_blue_box_facebook_src	= "/images/logo-facebook-32.png";
 l10n.dl_share_light_blue_box_facebook_alt	= "Del på Facebook";
 l10n.dl_share_light_blue_box_twitter_text	= "Twitter";
 l10n.dl_share_light_blue_box_twitter_title	= "Vennligst fortell dine venner om Apache OpenOffice
via Twitter";
-l10n.dl_share_light_blue_box_twitter_src	= "../../images/logo-twitter-32.png";
+l10n.dl_share_light_blue_box_twitter_src	= "/images/logo-twitter-32.png";
 l10n.dl_share_light_blue_box_twitter_alt	= "Del på Twitter";
 l10n.dl_share_light_blue_box_googleplus_text	= "Google+";
 l10n.dl_share_light_blue_box_googleplus_title	= "Vennligst fortell dine venner om Apache
OpenOffice via Google+";
-l10n.dl_share_light_blue_box_googleplus_src	= "../../images/logo-googleplus-32.png";
+l10n.dl_share_light_blue_box_googleplus_src	= "/images/logo-googleplus-32.png";
 l10n.dl_share_light_blue_box_googleplus_alt	= "Del på Google+";
 
 // Extensions: Strings in the blue box (top) (used in "index.html").
@@ -150,85 +150,85 @@ l10n.dl_tlp_blue_box_text_href			= "http
 // Release Information
 l10n.dl_nav_headline_1_text			= "Informasjon om utgivelsen";
 l10n.dl_nav_sysreq_text				= "Systemkrav";
-l10n.dl_nav_sysreq_title			= "Disk: ~300MB free - Minne: >128MB - Prosessor: >500MHz
- OS: Win, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD...";
-l10n.dl_nav_sysreq_href				= "http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo41.html";
+l10n.dl_nav_sysreq_title			= "Disk: ~300MB free - Minne: >128MB - Prosessor: >500MHz
- OS: Windows, macOS (OS X), Linux, Solaris, FreeBSD...";
+l10n.dl_nav_sysreq_href				= "https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo41.html";
 l10n.dl_nav_license_text			= "Lisens";
 l10n.dl_nav_license_title			= "Apache OpenOffice Lisens";
-l10n.dl_nav_license_href			= "http://www.openoffice.org/license.html";
+l10n.dl_nav_license_href			= "https://www.openoffice.org/license.html";
 l10n.dl_nav_source_text				= "Kildekode";
 l10n.dl_nav_source_title			= "For utviklere og avanserte brukere: Hent kildekoden for å
bygge Apache OpenOffice self.";
-l10n.dl_nav_source_href				= "http://openoffice.apache.org/downloads.html";
+l10n.dl_nav_source_href				= "https://openoffice.apache.org/downloads.html";
 l10n.dl_nav_build_text				= "Instruksjoner for bygging";
 l10n.dl_nav_build_title				= "For utviklere og avanserte brukere: Dokumentasjon på hvordan
bygge Apache OpenOffice fra kilden.";
-l10n.dl_nav_build_href				= "http://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide_AOO";
+l10n.dl_nav_build_href				= "https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide_AOO";
 l10n.dl_nav_sdk_text				= "Software Development Kit (SDK)";
 l10n.dl_nav_sdk_title				= "For utviklere: Software Development Kit.";
-l10n.dl_nav_sdk_href				= "http://openoffice.apache.org/downloads.html";
+l10n.dl_nav_sdk_href				= "https://openoffice.apache.org/downloads.html";
 l10n.dl_nav_devbuilds_text			= "Utvikler-bygg";
 l10n.dl_nav_devbuilds_title			= "For frivillige testere: Utvikler-bygg";
-l10n.dl_nav_devbuilds_href			= "http://www.openoffice.org/download/devbuilds.html";
+l10n.dl_nav_devbuilds_href			= "https://www.openoffice.org/download/devbuilds.html";
 
 // Documentation
 l10n.dl_nav_headline_2_text			= "Dokumentasjon";
 l10n.dl_nav_schedule_text			= "Tidsplan for utgivelser";
 l10n.dl_nav_schedule_title			= "NÃ¥r planlegges nye versjoner?";
-l10n.dl_nav_schedule_href			= "http://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Releases";
+l10n.dl_nav_schedule_href			= "https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Releases";
 l10n.dl_nav_hist_schedule_text			= "Historisk utgivelses-tidsplan";
 l10n.dl_nav_hist_schedule_title			= "NÃ¥r var historiske utgivelser planlagt?";
-l10n.dl_nav_hist_schedule_href			= "http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Product_Release";
+l10n.dl_nav_hist_schedule_href			= "https://wiki.openoffice.org/wiki/Product_Release";
 l10n.dl_nav_inst_guide_text			= "Installasjons-håndbok";
 l10n.dl_nav_inst_guide_title			= "Instruksjoner for installering av Apache OpenOffice på
Windows, Linux og OSX maskiner";
-l10n.dl_nav_inst_guide_href			= "http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html";
+l10n.dl_nav_inst_guide_href			= "https://www.openoffice.org/download/common/instructions.html";
 l10n.dl_nav_user_guide_text			= "Bruker-håndbok";
 l10n.dl_nav_user_guide_title			= "Utfyllende brukerhåndbok for hverdagsbruk";
-l10n.dl_nav_user_guide_href			= "http://www.openoffice.org/documentation/index.html";
+l10n.dl_nav_user_guide_href			= "https://www.openoffice.org/documentation/index.html";
 l10n.dl_nav_why_java_text			= "Java og Apache OpenOffice";
 l10n.dl_nav_why_java_title			= "Forklarer hvorfor du bør bruke Java og hva det er";
-l10n.dl_nav_why_java_href			= "http://www.openoffice.org/download/common/java.html";
+l10n.dl_nav_why_java_href			= "https://www.openoffice.org/download/common/java.html";
 l10n.dl_nav_eol_text				= "Informasjon om End-of-life";
 l10n.dl_nav_eol_title				= "Informasjon om utvgivelser som har nånn slutten av sin livssyklus";
-l10n.dl_nav_eol_href				= "http://www.openoffice.org/development/releases/eol.html";
+l10n.dl_nav_eol_href				= "https://www.openoffice.org/development/releases/eol.html";
 
 // Additional Resources
 l10n.dl_nav_headline_3_text			= "Andre ressurser";
 l10n.dl_nav_support_text			= "Brukerstøtte";
 l10n.dl_nav_support_title			= "Hvis informasjoner over ikke svarte på dine spørsmål:
Gratis og betalt brukerstøtte!";
-l10n.dl_nav_support_href			= "http://www.openoffice.org/support/index.html";
+l10n.dl_nav_support_href			= "https://www.openoffice.org/support/index.html";
 l10n.dl_nav_local_text				= "Lokale språk";
 l10n.dl_nav_local_title				= "Informasjon og støtte på ditt favorittspråk";
-l10n.dl_nav_local_href				= "http://openoffice.apache.org/native-lang.html";
+l10n.dl_nav_local_href				= "https://openoffice.apache.org/native-lang.html";
 l10n.dl_nav_stat_text				= "Nedlastings-statistikk";
 l10n.dl_nav_stat_title				= "Statistikk over nedlastinger og annet";
-l10n.dl_nav_stat_href				= "http://www.openoffice.org/stats/index.html";
+l10n.dl_nav_stat_href				= "https://www.openoffice.org/stats/index.html";
 l10n.dl_nav_mirrors1_text			= "Alternativ nedlastings-lenke (kjørbare filer)";
 l10n.dl_nav_mirrors1_title			= "Bruk Sourceforge sitt nettsted å laste ned Apache OpenOffice";
-l10n.dl_nav_mirrors1_href			= "http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/";
+l10n.dl_nav_mirrors1_href			= "https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/";
 l10n.dl_nav_mirrors2_text			= "Alternativ nedlastings-lenke (kildekode)";
 l10n.dl_nav_mirrors2_title			= "Bruk Apache sitt nettsted for å laste ned Apache OpenOffice
kildekode";
-l10n.dl_nav_mirrors2_href			= "http://www.apache.org/dyn/closer.lua/openoffice/";
+l10n.dl_nav_mirrors2_href			= "https://www.apache.org/dyn/closer.lua/openoffice/";
 l10n.dl_nav_porting_text			= "3dje parts versjoner og distribusjoner";
 l10n.dl_nav_porting_title			= "Tilpasninger og distribusjoner fra 3dje parts leverandører";
-l10n.dl_nav_porting_href			= "http://www.openoffice.org/porting/index.html";
+l10n.dl_nav_porting_href			= "https://www.openoffice.org/porting/index.html";
 l10n.dl_nav_archive_text			= "Arkiverte og historiske utgivelser";
 l10n.dl_nav_archive_title			= "Last ned arkiverte og historiske utgivelser";
-l10n.dl_nav_archive_href			= "http://www.openoffice.org/download/archive.html";
+l10n.dl_nav_archive_href			= "https://www.openoffice.org/download/archive.html";
 
 // List items in the navigation bar that are not used for now.
 l10n.dl_nav_release_notes_text			= "Produktmerknader";
 l10n.dl_nav_release_notes_title			= "Hva er nytt og hva er forbedret i Apache OpenOffice?";
-l10n.dl_nav_release_notes_href			= "http://www.openoffice.org/development/releases/index.html";
+l10n.dl_nav_release_notes_href			= "https://www.openoffice.org/development/releases/index.html";
 l10n.dl_nav_checksum_text			= "Verifiser den nedlastede filen";
 l10n.dl_nav_checksum_title			= "Hvordan verifisere den nedlastede filen med signaturer og
hasher?";
-l10n.dl_nav_checksum_href			= "http://www.openoffice.org/download/checksums.html";
+l10n.dl_nav_checksum_href			= "https://www.openoffice.org/download/checksums.html";
 
 // Strings for the logo graphics.
 l10n.dl_img_sourceforge_title			= "Sourceforge - Download, Develop and Publish Free Open
Source Software";
-l10n.dl_img_sourceforge_href			= "http://www.sourceforge.net/";
-l10n.dl_img_sourceforge_src			= "../../images/sourceforge.png";
+l10n.dl_img_sourceforge_href			= "https://www.sourceforge.net/";
+l10n.dl_img_sourceforge_src			= "/images/sourceforge.png";
 l10n.dl_img_sourceforge_alt			= "Sourceforge";
 l10n.dl_img_w3c_title				= "W3C Markup Validation Service - Check the markup (HTML, XHTML,
...) of Web documents";
-l10n.dl_img_w3c_href				= "http://validator.w3.org/check?uri=referer";
-l10n.dl_img_w3c_src				= "../../images/valid-xhtml10-blue.png";
+l10n.dl_img_w3c_href				= "https://validator.w3.org/check?uri=referer";
+l10n.dl_img_w3c_src				= "/images/valid-xhtml10-blue.png";
 l10n.dl_img_w3c_alt				= "W3C Validator";
 
 
@@ -270,17 +270,17 @@ l10n.dl_checksum_sha256_text			= "SHA256
 l10n.dl_checksum_sha256_title			= "SHA256 hash for: ";
 
 l10n.dl_help_img_title				= "Hva er forskjellen mellom full installasjon og språkpakke?";
-l10n.dl_help_img_src				= "../../download/cachedimages/help-information-icon.png";
+l10n.dl_help_img_src				= "/download/cachedimages/help-information-icon.png";
 l10n.dl_help_img_alt				= "Installasjons-info";
 l10n.dl_help_text				= "Hva er en språkpakke?";
 l10n.dl_help_title				= "Hva er forskjellen mellom full installasjon og språkpakke?";
 l10n.dl_checksum_img_title			= "Hvordan verifisere nedlastingen med sjekksummer?";
-l10n.dl_checksum_img_src			= "../../download/cachedimages/help-information-icon.png";
+l10n.dl_checksum_img_src			= "/download/cachedimages/help-information-icon.png";
 l10n.dl_checksum_img_alt			= "Checksum verify";
 l10n.dl_checksum_text				= "Hvordan verifisere nedlastingen?";
 l10n.dl_checksum_title				= "Hvordan verifisere nedlastingen med sjekksummer?";
 l10n.dl_report_img_title			= "Virker ikke nedlastings-lenken? Klikk her for å rapportere.";
-l10n.dl_report_img_src				= "../../download/cachedimages/help-report-broken-link-icon.png";
+l10n.dl_report_img_src				= "/download/cachedimages/help-report-broken-link-icon.png";
 l10n.dl_report_img_alt				= "Brutt lenke";
 l10n.dl_report_text				= "Rapporter brutt lenke";
 l10n.dl_report_title				= "Virker ikke nedlastings-lenken? Klikk her for å rapportere.";
@@ -292,7 +292,7 @@ l10n.dl_langpack_link_error_text		= "Ing
 l10n.dl_langpack_link_error_title		= "Vennligst velg et annet språk, plattform eller versjon.";
 
 l10n.dl_error_problem_img_title			= "Den valgte nedlastingen er ikke tilgjengelig";
-l10n.dl_error_problem_img_src			= "../../download/cachedimages/exclamation-icon.png";
+l10n.dl_error_problem_img_src			= "/download/cachedimages/exclamation-icon.png";
 l10n.dl_error_problem_img_alt			= "Feilmelding";
 l10n.dl_error_problem_text			= "Problem: ";
 l10n.dl_error_solution_text			= "Løsning: ";Mime
View raw message