openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jpole...@apache.org
Subject svn commit: r1739086 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext
Date Thu, 14 Apr 2016 12:54:45 GMT
Author: jpoleaga
Date: Thu Apr 14 12:54:45 2016
New Revision: 1739086

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1739086&view=rev
Log:
Translation from English to Basque

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext?rev=1739086&r1=1739085&r2=1739086&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/eu/product/index.mdtext Thu Apr 14 12:54:45 2016
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Apache OpenOffice Product Description
+Title: Apache OpenOffice-ren produktuen deskribapena
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -17,64 +17,64 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      under the License.
 css:  /product/styles.css
 
-Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
-download, use, and distribute. [Download it now][1], and get:
+Beste bulego-suite garrantzitsuenekin bateragarria, Apache OpenOffice askatasun osoz
+jaitsi, erabili eta banatu ahal da. [Jaitsi ezazu orain][1], eta eskuratu:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
- - [Writer](writer.html "Wordprocessor") a word processor you can use for
-  anything from writing a quick letter to producing an entire book.
-  # { .product-writer }
- - [Calc](calc.html "Spreadsheet") a powerful spreadsheet with all the tools
-  you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
-  or sizzling graphics. # { .product-calc }
- - [Impress](impress.html "Presentation program") the fastest, most powerful
-  way to create effective multimedia presentations. # { .product-impress }
- - [Draw](draw.html "Vector drawing tool") lets you produce everything from
-  simple diagrams to dynamic 3D illustrations. # { .product-draw }
- - [Base](base.html "Database") lets you manipulate databases seamlessly.
-  Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
-  Apache OpenOffice. # { .product-base }
- - [Math](math.html "Mathematical function creator") lets you create
-  mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
-  your formulas into the equation editor. # { .product-math }
-
-## Why Apache OpenOffice? #{ .why }
-
-Apache OpenOffice is synonymous with **quality**:
-
-- The [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
- and powerful product
-- Many millions of users
-- [Independent reviewers][3] around the world have recommended the product
-- With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
- hide - the product stands or falls on its reputation
-
-Apache OpenOffice is **easy to use**:
-
-- The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
- has used a competitive product
-- It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all major
- competitors' files
-- Few [language barriers][4] - if it's not yet available in your language,
- the chances are it will be soon
-- Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers, 
-happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike
-
-Apache OpenOffice is **free software**:
-
-- You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees
-- Install it on as many PCs as you like
-- Use it for any purpose - private, educational, government and public
- administration, commercial...
-- Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.
+ - [Writer](writer.html "Testu-prozesadorea"), edozertarako erabili ahal 
+den testu-prozesadorea, gutun laburrak idaztetik liburu osoak prestatzeraino. # { .product-writer
}
+ - [Calc](calc.html "Kalkulu-orria"), kalkuluak eta azterketak egiteko eta 
+datuak txosten numerikoz edo grafiko ikusgarriz aurkezteko behar diren 
+baliabide guztiak dituen kalkulu-orri ahaltsua. # { .product-calc }
+ - [Impress](impress.html "Aurkezpenetarako programa"), multimedia aurkezpenak 
+prestatzeko aplikazio arinen eta ahaltsuenetarikoa. # { .product-impress }
+ - [Draw](draw.html "Marrazketa bektorialerako lanabesa"), edozein marrazketa 
+egiteko balio duen lanabesa, diagrama errazetatik hiru dimentsioko 
+irudi dinamikotaraino. # { .product-draw }
+ - [Base](base.html "Datu-base kudeatzailea"), taulak, formularioak, kontsultak eta 
+txostenak sortuz eta aldatuz datu-baseak erraztasun osoz maneiatzeko 
+datu-base kudeatzailea; dena Apache OpenOffice-ren barruan lan eginez. # { .product-base
}
+ - [Math](math.html "Funtzio matematikoen sortzailea"), funtzio matematikoak 
+sortzeko, erabiltzailerentzako interfaze grafikoaz baliatuz edo zuzenean 
+idatziz ekuazio-editorean. # { .product-math }
+
+## Zergatik Apache OpenOffice? #{ .why }
+
+Apache OpenOffice eta **kalitatea** sinonimoak dira:
+
+- [Apache OpenOffice-ren garapena][2] duela hogei urte baino lehenago hasi zen
+ eta produktu ahaltsu eta heldua sortu da.
+- Milioi asko erabiltzaile ditu.
+- Mundu guztiko [iritzi-emaile independenteek][3] gomendatu dute produktua.
+- Guztiz irekiak diren garatzeko prozedurekin, Apache OpenOffice-k ez du ezer 
+ ezkutatu beharrik, produktuaren ospea bere baliagarritasunean oinarritzen da.
+
+Apache OpenOffice **erabilterraza** da:
+
+- Softwarea ezaguna ematen du eta berehala erabili ahal du produktu 
+ lehiakideren bat erabili duen edonork.
+- Erraza da Apache OpenOffice-ra aldatzea - softwareak lehiakide nagusien 
+ fitxategi mota guztiak irakurtzen ditu.
+- [Hizkuntz oztopo][4] gutxi - Dagoeneko ez ba dago erabilgarri zure hizkuntzan,
+ arin egon daiteke.
+- Apache OpenOffice bai hasi berriei eta bai adituei laguntzeko prest dauden 
+ nazioarteko laguntzaile boluntarioren komunitate batek sostengatzen du. 
+
+Apache OpenOffice **software jarea** da:
+
+- Apache OpenOffice jaitsi ahal da lizentziagatik ezer ordaindu barik.
+- Nahi den beste PC-tan jarri ahal da.
+- Edozein arlotan erabili ahal da - norberaren etxean, hezkuntzan, gobernu eta herri-administrazioetan,

+ enpresa pribatuetan...
+- Emaiezu doako kopiak senideei, lagunei, ikasleei, langileei, eta abarri.
 
-Apache OpenOffice is **standards compliant**:
+Apache OpenOffice **estandarren arabera** dago eginda:
 
-- The first software package in the world to use [OASIS][6] [OpenDocument Format][7] (ISO/IEC
26300)
- as its native file format.
+- Lehen software-paketea munduan [OASIS][6] [OpenDocument Format][7] (ISO/IEC 26300)
+ formatua erabiltzen bere berezko fitxategietan.
 
-### [Find out more][8] or [try it today][1]!
+### [Lortu informazio gehiago][8] edo [jaitsi ezazu orain][1]!
 
 
 [1]: /eu/download "Download Apache OpenOffice"Mime
View raw message